Použití Flash k přidání zvuku na webovou stránku: úvod

Přehrávání zvuku na webových stránkách
Zvukové soubory, které mohou být v různých formátech, jsou různými prohlížeči a na různých počítačích zpracovány odlišně a nekonzistentně. Pro určitou míru předvídatelnosti a kontroly mohou uživatelé přenést zvukového soubory do aplikace Dreamweaver tím, že je nejprve vloží do souboru SWF (vytvořeného pomocí služby Macromedia Flash). Soubor SWF bude přehráván pomocí plug-inu Flash, který je dodáván s většinou prohlížečů. Flash je technologie streamování, a proto se zvukové soubory mohou začít přehrávat ještě před úplným stažením celého souboru.

Řízení zvuku pomocí jazyku JavaScript vloženého do souboru SWF
Soubor SWF lze ovládat pomocí chování jazyku JavaScript. Například kliknutím na tlačítko můžete spustit přehrávání souboru SWF, ve kterém je uložen zvukový soubor. Některé prohlížeče však nepovolují jazyk JavaScript k ovládání vložených prvků, jako jsou filmy Flash. (Pro více informací si přečtěte článek Některé prohlížeče nepodporují ovládání vloženého obsahu pomocí jazyku JavaScript [Technická poznámka 15431].)

Tabulka níže ukazuje, které prohlížeče podporují ovládání vložených prvků pomocí jazyku JavaScript:

Podporované prohlížeče

Windows

Macintosh

Internet Explorer 4.x

Internet Explorer 5.x

Netscape 4.x

Netscape 6

Přenesení zvukovéhou souboru MP3 do aplikace Dreamweaver pomocí souboru SWF Flash

Výukové lekce v této sérii používají pro přidání zvuku na webovou stránku aplikace Flash 5 i Dreamweaver 4. Každá z nich používá jeden druh zvuku, MP3 (Motion Picture Experts Group Audio), který je vložen do souboru SWF v programu Flash a poté přehráván nebo ovládán v programu Dreamweaver. Do souboru SWF lze také přidat další zvukové formáty (například WAV pro Windows nebo AIFF pro Macintosh). Výukové lekce zahrnují:

Použití Flash k přidání hudby na pozadí na webovou stránku (Technická poznámka 15345)

Po vložení zvukového souboru MP3 do souboru SWF Flash můžete soubor SWF přidat do dokumentu aplikace Dreamweaver pro zvuk na pozadí.

Použití Flash k přehrávání zvuku po kliknutí na tlačítko (Technická poznámka 15326)

Spusťte přehrávání souboru SWF připojením chování ovládacího prvku JavaScript k tlačítku nebo propojenému textu.

Použití Flash k přehrávání zvuku v konkrétním snímku na časové ose (Technická poznámka 15347)

Zpoždění spuštění souboru SWF umístěním chování na časovou osu aplikace Dreamweaver.

Další informace

Další informace o práci se zvukem ve formátu Flash naleznete v následujících technických poznámkách a článcích o formátu Flash:

Další informace o práci se zvukem v aplikaci Dreamweaver naleznete v následujících technických poznámkách a článcích o aplikaci Dreamweaver:


 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?