Flash Professional CC 2014 | Poznámky k verzi

Vítá vás aplikace Adobe® Flash Professional CC 2014 (únor 2015). Tato stránka obsahuje nejnovější informace o produktu a aktualizace, které nejsou uvedeny v dokumentaci k aplikaci Flash Professional.

Flash Professional CC 2014 | Aktualizace z února 2015

Aktualizace z února 2015 aplikace Flash Professional CC 2014 umožňuje provádět následující akce:

 • Integrace aplikace Flash Player 16.0 a prostředí AIR SDK 16.0
 • Optimalizace výstupu formátu HTML5 Canvas
 • Rozdělení zvuku
 • Podpora maskování na vlastní platformě sady SDK
 • Opravy podpory vlastní platformy
 • Opravy chyb tabletu Wacom

Další informace najdete v tématu Co je nového v aplikaci Flash Professional CC 2014 | Únor 2015.

Flash Professional CC 2014 | Říjen 2014

Říjnová aktualizace aplikace Flash Professional CC 2014 umožňuje provádět následující akce:

 • Vytváření zásuvné moduly aplikace Flash Pro pro podporu vlastních platforem
 • Definování vlastních štětců
 • Vytváření cesty s proměnlivou šířkou a barvou pro animované objekty
 • Přehrávání zvuků a používání skriptování snímků v dokumentech WebGL
 • Publikování aplikací pro zařízení Android s procesorem Intel x86
 • Publikování aplikací AIR se sdíleným běhovým prostředím
 • Import souborů SWF

Další informace najdete v části Co je nového v aplikaci Flash Professional CC verze 2014 | Říjen 2014.

Flash Professional CC verze 2014 | Červenec 2014

Červencová aktualizace aplikace Flash Professional CC 2014 umožňuje dodat obsahu WebGL interaktivitu.

Další informace naleznete v části Co je nového v aplikaci Flash Professional CC (verze 2014).

Flash Professional CC (verze 2014)

Nejnovější verze aplikace Flash Professional je zásadní aktualizace, která obsahuje nový a vylepšený Editor pohybu, možnost vytvářet a publikovat statický obsah WebGL, přidaný nástroj proměnlivé šířky k vylepšení tahů a další funkce. Tato aktualizace obsahuje také opravy kritických chyb, které nahlásila komunita aplikace Flash Professional.

Další informace naleznete v části Co je nového v aplikaci Flash Professional CC (verze 2014).

Požadavky na systém

Nejnovější informace o požadavcích na systém naleznete na stránce http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_cz.

Kromě požadavků na systém pro aplikaci Adobe Flash Professional CC dále platí, že aplikace vytvořené pomocí nástroje AIR for iOS lze spustit pouze v zařízeních, která podporují operační systém iOS verze 4.2 a vyšší, v zařízeních iPod Touch třetí a čtvrté generace a v zařízeních iPhone 3GS, 4, 4S a 5 a iPad 2 a 3.

Aplikace pro platformy Android, které jsou vytvořené a publikované z aplikace Flash Professional CC, lze spustit v zařízeních se systémem Google Android™ 2.3 a vyšší verzí. Seznam nejnovějších certifikovaných zařízení naleznete na stránce www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/.

Poznámka: Operační systém MAC OSX 10.6 není v aplikaci Flash Professional CC (2014) podporován.

Pokyny pro instalaci

Podrobné pokyny k instalaci naleznete na stránce instalace 
http://helpx.adobe.com/cz/creative-cloud/help/install-apps.html.

Zkušební verze softwaru

Zkušební verze softwaru Creative Cloud si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze si můžete vyzkoušet a poté můžete nainstalovanou zkušební verzi převést na verzi plnou. Přechod ze zkušební na plnou verzi lze provést kdykoli přihlášením odběru předplatného. Používání plné verze vyžaduje, abyste byli připojeni k internetu a přihlášeni pomocí Adobe ID.

Licenční smlouva

Aktivace a používání tohoto produktu vyžaduje připojení k internetu, Adobe ID a souhlas s licenčním ujednáním. Tento produkt může být integrován nebo povolovat přístup k určitým hostovaným online službám společnosti Adobe či jiných společností. Služby Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let a vyžadují souhlas s dalšími podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe (viz http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Aplikace a služby nemusí být dostupné ve všech zemích a všech jazycích a mohou být změněny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Mohou se na ně vztahovat další poplatky nebo poplatky za členství.

Nové funkce

Úplný seznam nových funkcí aplikace Flash Professional CC (vydání 2014) najdete na této stránce.

Online zdroje

Hlášení chyb a požadavky na funkce

Chcete-li odeslat požadavek na funkci nebo nahlásit chybu aplikace Flash Professional, vyplňte následující formulář, který odešle e-mail našemu týmu:  http://www.adobe.com/go/wish_cz.

Flash Professional CC a služba Google Play

Aplikace Flash Professional CC podporuje publikování aplikací AIR pro systém Android, což vývojářům umožňuje poskytovat aplikace službě Google Play.  Chtějí-li vývojáři publikovat své aplikace, musejí si založit účet pro službu Google Play.  Chcete-li získat další informace nebo si založit účet, navštivte stránky https://play.google.com/.

Požadavky na odeslání do internetového obchodu Apple App Store

Aplikace vytvořené pomocí nástroje AIR for iOS mohou vývojáři dodávat do internetového obchodu Apple App Store. Je nutné, aby se vývojář stal členem programu pro vývojáře, kteří vytvářejí aplikace pro systém iOS, a dodržoval pravidla tohoto programu.

K testování a nasazení aplikací pro zařízení se systémem iOS je nutné mít certifikát vývojáře vydaný společností Apple. Společnost Apple zveřejňuje informace o programech pro vývojáře na adrese http://developer.apple.com/ios/.

Nejnovější informace o verzích prostředí Adobe AIR naleznete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_cz.

Extension Manager CC 7.2

Nástroj Adobe Extension Manager CC umožňuje stahování a instalaci užitečných rozšíření pro aplikaci Flash Professional CC. Chcete-li nástroj Extension Manager CC nainstalovat, přejděte do nabídky Nápověda > Správa rozšíření. Tím se nástroj Extension Manager CC automaticky nainstaluje.

Další informace o nástroji Extension Manager najdete na této stránce.

Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a informace o známých problémech pro všechny aplikace služby Creative Cloud.

 • [Reference č. 3773520]: (Jen pro systém MAC) Pokud je jazyk operačního systému nastaven na čínštinu (zjednodušenou), čínštinu (tradiční) nebo korejštinu, může se stát, že se instalace aplikace Flash Professional nezdaří. Další informace o řešení tohoto problému najdete v tomto článku znalostní databáze.
 • [Reference č. 3738000]: Součástí exportu videa z aplikace Flash Professional není první a poslední snímek.
 • [Reference č. 3656916]: Streamování a přehrávání zvuku začne od prvního snímku, i když je pozice přehrávací hlavy na jiném snímku.
 • [Reference č. 3726298]: Pokud je v časové ose otevřený editor pohybu, procházení časové osy neprobíhá v nastavené hodnotě fps.
 • [Reference č. 3703069]: Tahy proměnné šířky se rozdělí, pokud nad tah proměnné šířky nakreslíte jakýkoli objekt.
 • [Reference č. 3713553]: Hodnota fps se sníží, když se objekty překrývají s objekty s doplněným tvarem a s proměnnou šířkou.
 • [Reference č. 3809093]: Export ve formátu SVG/WebGL a publikování ve formátu Canvas se nezdaří, pokud příslušná akce probíhá do síťového umístění UNC.
 • [Reference č. 3779628]: Možnosti pro tlak, náklon a gumu nejsou funkční, pokud jsou na tabletu Wacom nastaveny na režim myši.
 • [Reference č. 3760092]: Pokud dokumenty vytvořené pomocí aplikace Flash Professional CC 2014 otevíráte v aplikaci Flash Professional CC, vyskytne se problém:
  •  Scénu nelze nahrát do paměti, když otevřete dokument WebGL v aplikaci Flash Professional CC. Tato chyba brání také otevření souborů dalších typů dokumentů (HTML5 Canvas, ActionScript 3.0). Tento problém vyřešíte restartováním aplikace Flash Professional CC.
  • Při otevření souboru s tahy proměnné šířky v aplikaci Flash Professional CC jsou tyto tahy převedeny na běžné tahy a nezobrazí se varování.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?