Poznámky k verzi | Flash Professional CS6

 

Vítejte v aplikaci Adobe® Creative Suite® 6 Flash Professional.  Tato stránka obsahuje nejnovější informace o produktu a aktualizace, které nejsou uvedeny v dokumentaci k aplikaci Flash Professional.

Požadavky na systém

Nejnovější informace o požadavcích na systém naleznete na stránce http://www.adobe.com/go/flash_systemreqs_cz.

Kromě požadavků na systém pro aplikaci Adobe Flash Professional CS6 dále platí, že aplikace vytvořené pomocí nástroje AIR for iOS lze spustit pouze v zařízeních, která podporují operační systém iOS verze 4.2 a vyšší, v zařízeních iPod Touch třetí a čtvrté generace a v zařízeních iPhone 3GS, iPhone 4 a iPad.

Aplikace pro platformy Android, které jsou vytvořené a publikované z aplikace Flash Professional CS6, lze spustit v zařízeních se systémem Google Android™ 2.2 a vyšší verzí.  Seznam nejnovějších certifikovaných zařízení naleznete na stránce www.adobe.com/flashplatform/certified_devices/

Pokyny pro instalaci

Podrobné pokyny k instalaci naleznete na stránce instalace  http://www.adobe.com/go/cs_install_instruct_cz

(Pouze při instalaci aktualizace 12.0.2 aplikace Flash Professional CS6) Po dokončení instalace aktualizace se spustí Adobe Extension Manager kvůli instalaci sady nástrojů pro rozhraní CreateJS 1.1.

Zkušební verze softwaru

Zkušební verze softwaru Creative Suite 6 si můžete vyzkoušet a koupit. To znamená, že jednotlivé produkty a verze softwaru si můžete zkušebně nainstalovat a poté je můžete převést na plnou verzi. Převod zkušební verze na plnou verzi můžete uskutečnit kdykoli. Stačí si jen zakoupit kopii nebo předplatné produktu. Jestliže si zakoupíte kopii, na vyžádání zadejte její sériové číslo na obrazovce produktu. Jestliže si zakoupíte předplatné a chcete začít používat plnou verzi, je třeba se připojit k Internetu a přihlásit se pomocí identifikátoru Adobe ID.

Licenční smlouva

Chcete-li tento produkt využívat, je třeba přijmout licenční smlouvu a podmínky záruky. Podrobnosti naleznete na stránkách www.adobe.com/go/eulas_cz. Produkt nebude fungovat bez povinné aktivace a registrace po internetu. Aktivace po telefonu není k dispozici. Podrobnosti viz stránka www.adobe.com/go/activation_cz.

Licence Adobe pro jednoho uživatele umožňuje instalaci jedné licence produktu do dvou počítačů (například pracovní a domácí počítač), ale jen za předpokladu, že software bude používat stejná osoba a že se software nebude používat v obou počítačích současně.

Poznámka: Chcete-li produkt nainstalovat do třetího počítače, nejprve je nutné software v některém počítači deaktivovat. Chcete-li software deaktivovat, zvolte možnost Nápověda > Deaktivovat.

Sada nástrojů pro rozhraní CreateJS

Sada nástrojů aplikace Adobe Flash Professional pro rozhraní CreateJS 1.2 představuje rozšíření aplikace Flash Professional CS6, které umožňuje návrhářům a animátorům vytvářet datové zdroje pro projekty HTML5 s využitím knihoven jazyka JavaScript pro otevřené rozhraní CreateJS. Toto rozšíření podporuje většinu hlavních animačních a ilustračních funkcí aplikace Flash Professional, včetně vektorů, rastrových obrázků, klasického doplnění pohybu, zvuků, tlačítek, vodítek pohybu, animovaných masek a skriptování pomocí časové osy v jazyce JavaScript. Jedním kliknutím exportuje sada nástrojů pro rozhraní CreateJS obsah k zobrazení a do knihovny jako kód JavaScript, jehož náhled si lze zobrazit v prohlížeči. Takový postup umožňuje okamžitě začít vytvářet výrazově bohatý obsah ve formátu HTML5.

Nejnovější aktualizace sady nástrojů obsahuje několik důležitých oprav souvisejících s chybami JSX. Adobe doporučuje, abyste nainstalovali nejnovější verzi sady.

Chcete-li si stáhnout sadu nástrojů pro rozhraní CreateJS, přejděte na stránku http://www.adobe.com/go/downloadcreatejs_cz.


Známé problémy

Na stránkách podpory Adobe http://www.adobe.com/go/customer_support_cz najdete nejnovější informace a známé problémy pro všechny aplikace sady Creative Suite 6.

 • Podpora znakové sady GB18030 pro systém Windows XP: Aby bylo možné v systému Windows XP zobrazit všechny znaky čínské standardní znakové sady GB18030, doporučujeme nainstalovat balíček GB18030 od společnosti Microsoft. Tento balíček podpory aktualizuje v systému Windows XP mj. písma a editory IME zajišťující podporu znakové sady GB18030. Balíček podpory je k dispozici jako soubor ke stažení na webu společnosti Microsoft. (#BG061690).
 • Při spuštění verze aplikace Adobe Flash Professional CS6 pro zjednodušenou čínštinu v systému Windows XP nelze v panelech uživatelského rozhraní a v dialogových polích použít znaky ze znakové sady GB18030. Existuje  náhradní řešení  tohoto problému. Chcete-li si ho stáhnout, přejděte na stránku http://helpx.adobe.com/cz/flash/kb/cannot-type-gb18030-characters-flash.html,  kde tak můžete učinit .

Další informace o známých problémech s aplikací Flash Professional CS6 naleznete na stránce http://adobe.com/go/fl_cs60_knownissues_cz.

 

Seznam problémů opravených aktualizací 12.0.2 pro aplikaci Flash Professional CS6

 • [Odkaz 3178004]: Aplikace se soubory ANE se zkompilují a spustí v aplikaci Flash Builder, spuštění v aplikaci Flash Professional CS6 se však nezdaří.
 • [Odkaz 3160068]: Ladicí program aplikace Flash Professional CS6 selhává při kompilaci aplikací AIR pro zařízení se systémem iOS.
 • [Odkaz 3165713]: Přidání metody System.gc() do ovladače událostí Event.ADDED_TO_STAGE objektu Sprite nebo MovieClip způsobí selhání programu Flash CS6 Debug Launcher.
 • [Odkaz 3178486]: Publikování aplikace pro prostředí AIR 3.3 se nezdaří, pokud cesta směřuje mimo instalační adresář aplikace Flash CS6.
 • [Odkaz 3110580]: Použití relativní cesty pro soubor ANE vyvolá výjimku při kompilaci aplikace.
 • [Odkaz 3192079]: V 64bitovém systému Windows 7 je obsah vykreslován do nesprávného umístění, pokud architektura Stage 3D využívá rozhraní Starling.
 • [Odkaz 3210480]: Soubory XML generované soubory XFL mají nekonzistentní konce řádků mezi částí CDATA a zbývajícími částmi souboru.
 • [Odkaz 3153219]: Program Adobe Debug Launcher selhává při publikování aplikace AIR pro počítač s prostředím AIR 3.2.
 • [Odkaz 3289557]: Aplikace Flash Professional CS6 selhává při spouštění bez upozorňování.
 • [Odkaz 3297902]: Aplikace Flash Professional CS6 selhává při publikování aplikací AIR pro systém iOS s využitím souboru ANE, ve kterém chybí požadovaný element.
 • [Odkaz 3315081]: Aplikace Flash Professional CS6 automaticky přidává název složky a lomítko k názvu symbolu při otevírání souboru FLA, což způsobuje ztrátu dat při ukládání souboru.

Hlášení chyb a požadavky na funkce

Chcete-li odeslat požadavek na funkci nebo nahlásit chybu aplikace Flash Professional, vyplňte následující formulář, který odešle e-mail našemu týmu: _czhttp://www.adobe.com/go/wish_cz.

 

Flash Professional CS6 a služba Google Play

Aplikace Flash Professional CS6 podporuje publikování aplikací AIR pro systém Android, což vývojářům umožňuje vyvíjet aplikace určené pro tržiště Android Market.  Chtějí-li vývojáři publikovat své aplikace, musejí si založit účet pro službu Google Play.  Chcete-li získat další informace nebo si založit účet, navštivte stránky http://market.android.com/publish.

Požadavky na odeslání do internetového obchodu Apple App Store

Aplikace vytvořené pomocí nástroje AIR for iOS mohou vývojáři dodávat do internetového obchodu Apple App Store. Je nutné, aby se vývojář stal členem programu pro vývojáře, kteří vytvářejí aplikace pro systém iOS, a dodržoval pravidla tohoto programu.

K testování a nasazení aplikací pro zařízení se systémem iOS je nutné mít certifikát vývojáře vydaný společností Apple. Společnost Apple zveřejňuje informace o programech pro vývojáře na adrese http://developer.apple.com/ios/.

Nejnovější informace o verzích prostředí Adobe AIR naleznete na stránce http://www.adobe.com/go/learn_air_relnotes_cz.

 

Online zdroje

Obecná fóra společnosti Adobe najdete na stránce http://www.adobe.com/go/customer_support_cz

Nápovědu k tématům týkajícím se stažení, instalace a zahájení používání softwaru naleznete na stránkách http://www.adobe.com/go/download_forums_cz.

Nápovědu k produktu a pokyny, náměty a podporu založenou na zkušenostech komunity uživatelů najdete na webu http://www.adobe.com/go/learn_Flash_support_cz

Podpora zákazníků

Na stránkách péče o zákazníky společnosti Adobe na adrese http://www.adobe.com/go/customer_support_cz naleznete informace o produktech, prodeji, registraci a dalších záležitostech netechnického rázu.

V zemích mimo Severní Ameriku přejděte na adresu http://www.adobe.com/go/intlsupport_cz, klikněte na rozbalovací nabídku pod dotazem „Potřebujete jinou zemi či region?“, vyberte jinou zemi či region a klikněte na tlačítko Přejít.


Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.