Přehled nových funkcí

Je k dispozici aktualizace aplikace Flash Professional CC

Další informace najdete v tématu Přehled nových funkcí.

Adobe® Flash Professional® CC poskytuje vývojové prostředí pro vytváření obsahu animací a multimédií pro web, čímž umožňuje vizuálním návrhářům sestavování interaktivních prostředí, která se zobrazují jednotně v různých osobních počítačích a mobilních zařízeních. Dále v tomto textu naleznete stručný úvod k novým funkcím, které jsou k dispozici v nejnovější aktualizaci aplikace Flash Professional CC, a odkazy na další zdroje informací.

Flash Professional CC | Listopad 2013

Nyní je k dispozici aktualizace aplikace Adobe Flash Professional CC pro prosinec 2013. Tato aktualizace opravuje některé závažné chyby. Společnost Adobe doporučuje, abyste si tuto aktualizaci nainstalovali.

Nyní je k dispozici aktualizace aplikace Adobe Flash Professional CC pro listopad 2013. Nejnovější aktualizace umožňuje nativně vyvíjet a publikovat obsah HTML5 Canvas. Tato aktualizace také obsahuje opravy chyb.

Vytváření a publikování obsahu HTML5 Canvas

 Novinka v aplikaci Flash Professional CC | Listopad 2013

Aplikace Flash Professional CC ve své nejnovější aktualizaci poskytuje nativní podporu HTML5, a tím rozšiřuje možnosti otevřeného webového ekosystému. Nyní lze nativně vyvíjet a publikovat obsah HTML5 Canvas v aplikaci Flash Pro. Nejnovější aktualizace aplikace Flash Professional zavádí nový typ dokumentu HTML5 Canvas, který obsahuje předem definovaná nastavení dokumentu a publikování. Můžete pracovat s dobře známou časovou osou, pracovní plochou, nástroji a dalšími funkcemi aplikace Flash Pro, ale vytvářet obsah HTML5.

Aplikace Flash Professional CC také umožňuje zavedení možností interakce do obsahu HTML5 Canvas, protože poskytuje nativní podporu pro JavaScript. Je možné vybírat snímky na časové ose a přidávat kód JavaScript. Editor kódu v aplikaci Flash Pro byl rozšířen o zvýraznění syntaxe a rady při psaní kódu pro JavaScript.

Aplikace Flash Pro CC umožňuje automaticky přeměňovat a přenášet stávající obsah ActionScript 3.0 do dokumentu HTML5 Canvas pomocí příkazu Převést AS3 na dokument HTML5 Canvas.

Další informace naleznete v tématu Vytvoření a publikování dokumentu HTML5 Canvas.

Poznámka:

Dokument HTML5 Canvas používá při publikování obsahu HTML5 knihovny CreateJS, a proto od nynějška sada nástrojů pro rozhraní CreateJS nebude k dispozici jako rozšíření.

Další důležitá vylepšení

 • Nová rozhraní JSAPI pro objekty Tween a SpriteSheetExporter
 • Podpora platforem
  • Operační systémy: Microsoft® Windows 8.1 a MAC OSX 10.9 jsou podporovány také
  • Cíle publikování: Jsou podporovány i aplikace Flash Player 11.8 a AIR 3.8
  • AIR: Pomocí možnosti Spravovat sadu Adobe AIR SDK lze využít sadu AIR 3.9 SDK, která zajišťuje podporu simulátoru iOS 7.0.

Flash Professional CC | Červen 2013

Verze  Červen 2013 nabízí kompletně aktualizovanou aplikaci Flash Professional CC s modulární 64bitovou architekturou, zjednodušeným uživatelským rozhraním a výkonnými novými funkcemi. Jedná se také o nativní aplikaci Cocoa, což je zárukou kompatibility se systémem Mac OS X. Toto rozsáhlé refaktorování přináší zásadní vylepšení výkonu, spolehlivosti a použitelnosti.

Vylepšení výkonu

Hlavním vylepšením, které je k dispozici v aplikaci Flash Professional CC, je značné posílení výkonu. Aplikace Flash Pro prošla několika důležitými změna, od zjednodušení složitých pracovních postupů až po opravu kritických chyb. Tyto změny přináší významné zlepšení výkonu na všech podporovaných platformách.

 • Spuštění aplikace (znovuspuštění) je nyní 10krát rychlejší.
 • Publikování je nyní mnohem rychlejší.
 • Ukládání velkých souborů animací je nyní až sedmkrát rychlejší.
 • Přesunování časové osy je téměř dvakrát rychlejší.
 • Import na vymezenou plochu a import do knihovny je rychlejší.
 • Otevírání souborů FLA a AS je nyní rychlejší.
 • Příjemnější kreslení – pro kreslicí nástroje je k dispozici živý náhled.
 • Nižší využívání procesoru přispívá k prodloužení životnosti baterie.

Podpora rozlišení HiDPI v aplikaci Flash Professional CC

Aplikace Flash Professional CC byla rozšířena o podporu displejů HiDPI včetně obrazovky Retina Display, kterou je vybaven nový notebook MacBook Pro. Zobrazení HiDPI představuje značné zlepšení co do věrnosti a rozlišení obrazu. V aplikaci Flash Professional CS6, která nebyla pro zobrazení HiDPI nativní, nebyl text tak ostrý a obrazy nebyly příliš detailní. Zvýšené rozlišení těchto typů zobrazení vyžadoval kompletní upgrade uživatelského rozhraní aplikace Flash Professional. Zkontrolujte, zda se obsah zobrazuje s přiměřenou úrovní věrnosti.

Uživatelské rozhraní aplikace Flash Professional CC se nyní zobrazuje ve špičkovém jasu a vizuální ostrostí. Zahrnuje ikony, písma, kreslení ve vymezené ploše, obecné vykreslování obsahu a celé prostředí IDE.

V systému MAC aplikace Flash Professional CC zapíná zobrazení HiDPI jako výchozí. V systému MAC však lze zobrazení Retina vypnout a aplikace Flash Professional CC tuto změnu provede také.

Přepracované uživatelské rozhraní aplikace Flash Professional

Přepracovaný panel klávesových zkratek

Panel Klávesové zkratky byl přepracován a zjednodušen a zlepšuje použitelnost a výkon.

 • (A) Panel Klávesové zkratky nyní zahrnuje funkci Prohledávání, která umožňuje snadné procházení hierarchie ke správnému příkazu.
 • (B) Celý seznam Klávesové zkratky lze zkopírovat do schránky a pak do textového editoru, kde poslouží jako stručná příručka.
 • (C) Pokud při nastavení klávesové zkratky pro příkaz dojde ke konfliktu, zobrazí se varovná zpráva. Také je možné ke konfliktnímu příkazu rychle přejít, změnit jej a tak konflikt vyřešit.
 • (D) Sadu klávesových zkratek lze změnit a uložit je jako přednastavení. Přednastavení lze kdykoli vybrat a použít.

Další informace najdete v části Klávesové zkratky.

Zjednodušený panel Předvolby

Panel Předvolby byl kompletně přepracován a došlo u něj k významnému zlepšení z hlediska použitelnosti. Některé volby, které nebyly často používány, byly odstraněny. Tyto volby nejen že ovlivňovaly použitelnost, ale také zhoršovaly výkon. Tyto změny pomáhají také zlepšit pracovní postup se službou Creative Cloud při synchronizaci předvoleb.

Vylepšení editoru jazyka ActionScript

Aplikace Flash Professional CC zavádí několik změn editoru jazyka ActionScript:

 • Panel Akce a editor souborů jazyka ActionScript jsou nyní ukotveny v jednom okně.
 • Funkce Komentování kódu nyní umožňuje inteligentní komentování nebo zrušení komentování na základě výběru jednoho nebo více řádků kódu.
 • S aplikací Flash Pro byla nyní integrována součást otevřeného softwaru pro úpravy kódu Scintilla.

Vylepšení dialogu Hledat a nahradit

U funkce Hledat a nahradit byla zavedena následující vylepšení.

 1. Uživatelské rozhraní dialogu Hledat a nahradit bylo značně vylepšeno, aby se rozšířila jeho použitelnost.
 2. Možnost omezení hledání v dokumentu na aktuální snímek
 3. Možnost hledání v rámci všech otevřených dokumentů
 4. Samostatné volby hledání pro kód a ostatní text

Poznámka: Dialog Hledat a nahradit je dostupný na panelu Akce.

Vylepšení efektivity pracovních postupů pro návrháře

Aplikace Flash Professional CC zavádí několik důležitých funkcí a vylepšení zaměřených na zlepšení efektivity pracovních postupů pro designéry a animátory. Tyto funkce pomáhají zjednodušit a urychlit některé úlohy, které byly ve starších verzích únavné a zdlouhavé.

Při práci s několika objekty ve vymezené ploše je důležitý strukturovaný přístup k nastavení časové osy. Tato vylepšení umožňují uspořádání vrstev, objektů a časové osy, což pomáhá zlepšit časovou a pracovní efektivitu během návrhu.

Uživatelské rozhraní aplikace Flash Pro bylo taktéž přepracováno a jeho vzhled se dočkal zásadních změn. Přepracované uživatelské rozhraní aplikace Flash Pro je k dispozici ve tmavém nebo světlém motivu. Tmavé uživatelské rozhraní umožňuje zaměřit se při návrhu spíše na vymezenou plochu než na různé nástroje a položky nabídek.

Rozmístění symbolů a bitmap do klíčových snímků

Volba Rozmístit do klíčových snímků umožňuje rozmístit několik objektů na vrstvě do různých klíčových snímků. Animace snímek po snímku lze rychle vytvořit rozmístěním několika symbolů nebo bitmap do jednotlivých klíčových snímků. Animace bude vytvořena po přehrání těchto snímků v sekvenci. Efekt lze zobrazit posunutím přehrávací hlavy na časové ose. Další informace najdete v tématu Vytváření doplňovaných animací prostřednictvím rozmístění objektů do klíčových snímků nebo Rozmístění do klíčových snímků.

Záměna více symbolů a bitmap

Možnost Zaměnit symbol umožňuje zaměnit symboly a bitmapy. Při práci s několika objekty ve vymezené ploše tato volba umožňuje rychle duplikovat symboly/bitmapy. Při záměně aplikace Flash Pro zachovává vlastnosti použité na původní symbol/bitmapu. Podrobnější informace naleznete v tématu Zaměňování více symbolů a Zaměňování více bitmap.

Výběr několika vrstev jako vodítek nebo masek

Časová osa aplikace Flash Professional CC zahrnuje volby pro výběr několika vrstev jako vrstvy typu Vodítko nebo Maska. Nové volby umožňují efektivnější uspořádání a správu vrstev a objektů. Další informace o vrstvě vodítka nebo masky naleznete v článcích Vrstvy časové osy a Používání vrstev masek.

Nastavení vlastností pro několik vrstev

Aplikace Flash Professional CC umožňuje měnit vlastnosti několika vrstev najednou. V části Barvy obrysů v nabídce Typ vrstvy můžete změnit nastavení všech vybraných vrstev.

Při práci s několika vrstvami je velmi únavné vybírat a aplikovat vlastnosti pro každou vrstvu zvlášť. Pomocí této funkce lze často používané vlastnosti použít na několik vrstev najednou. Toto klíčové vylepšení nejen že šetří čas, ale také zvyšuje efektivitu, protože tento únavný postup zjednodušuje. Další informace najdete v tématu Nastavení vlastností několika vrstev.

Vylepšení značek rozsahu na časové ose

 • Aplikace Flash Pro CC umožňuje proporční zvětšování a zmenšování rozsahů časové osy. Pomocí klávesových zkratek (Ctrl+tažení v systému Windows a Apple+tažení v systému MAC) můžete proporčně přesouvat značky rozsahu na obě strany od přehrávací hlavy.
 • Také lze po celé délce časové osy přesunout do libovolné požadované polohy rozsah opakování. Dříve, pokud chtěl uživatel přesunout rozsah, musel přetáhnout obě značky. V aplikaci Flash Pro CC můžete podržet klávesu Shift a přetáhnout rozsah pomocí kterékoli ze dvou značek přes celou časovou osu.
 • Aplikace Flash Pro CC zachovává kontext hlavní a vnořených časových os při práci se scénami, úpravách symbolů a podobně. Poloha přehrávací hlavy je udržována u hlavní časové osy i vnořených časových os, což poskytuje nezbytný kontext podle jednotlivých snímků, na nichž jste pracovali dříve.

Práce v režimu na celou obrazovku

Aplikace Flash Professional CC umožňuje pracovat v režimu na celou obrazovku. Přepnutím do režimu zobrazení na celé obrazovce získává plocha více prostoru, protože se skryjí panely a položky nabídek. Panely se změní na překryvné a lze je otevřít najetím ukazatele přes kraje obrazovky.

Chcete-li přejít do režimu na celou obrazovku, stiskněte klávesu F11 v systému Windows nebo klávesy Ctrl+Apple+F v systému MAC.

Vystředění plochy

Při práci na velké pracovní ploše můžete rolovat, k rohům plochy, na které se chcete zaměřit. V těchto případech je rolování zpět ke středu plochy těžkopádné. Tento konkrétní problém řeší v aplikaci Flash Professional CC volba Vystředit plochu. V kterémkoli okamžiku můžete pomocí volby Vystředit plochu rychle přejít do středu plochy.

V aplikaci Flash Professional přejděte do nabídky Zobrazit > Zvětšení > Vystředit plochu a přesunete se do středu plochy. Pro tuto volbu můžete také použít klávesovou zkratku Ctrl+ 0 (v systému MAC Apple + 0). Další možností je kliknutí na tlačítko vedle rozevírací nabídky pro výběr zvětšení.

Přepracované pracovní postupy importu souborů PSD a AI

Pracovní postupy importu souborů PSD a AI jsou nyní rychlejší, efektivnější a jednodušší. Dialogy importu byly upraveny, aby byly pro uživatele srozumitelnější.

Ve starších verzích aplikace Flash Pro pracovní postupy nepodporovaly hromadné úpravy vlastností vrstvy. Nový přístup umožňuje změnit nebo nastavit vlastnosti pro několik vrstev současně.

V podstatě byly u pracovních postupů importu souborů PSD/AI provedeny dvě hlavní změny:

 • Bylo vyřazeno zobrazení panelu vrstev.
 • Skryté vrstvy seskupené v kompozici vrstev zůstávají skryté.

Živý náhled barev nástrojů kreslení

Aplikace Flash Pro CC umožňuje zobrazení náhledu tvaru s vybranou barvou při kreslení na vymezené ploše. Ve starších verzí aplikace Flash Pro byly viditelné pouze obrysy tvaru. Ve verzi Flash Pro CC vylepšení živého náhledu zobrazují kromě obrysu také tah a barvu výplně tvaru.

Kromě toho při výběru jiného tahu nebo barev výplně tvaru aplikace Flash Pro CC zobrazí živý náhled barvy na vymezené ploše. Chcete-li zobrazit živý náhled barev, zkontrolujte, že jste vybrali tvar ve vymezené ploše, a posuňte ukazatel nad kteroukoli barvu.

Změna velikosti kotevního bodu

Verze Flash Professional CC umožňuje přichycení datových zdrojů aplikace Flash k předem definovaným kotevním bodům na vymezené ploše a současně změny velikosti vymezené plochy.

 1. Přejděte na panel Vlastnosti a kliknutím na tlačítko v rámečku panelu Vlastnosti (vedle pole Velikost) zobrazte dialog Nastavení dokumentu.
 2. Úpravou hodnot položky Velikost plochy změňte rozměry plochy.
 3. Kotevní bod nelze přiřadit k datovému zdroji aplikace Flash beze změny velikosti plochy.
 4. Vyberte možnost Měřítko obsahu.
 5. Vyberte vhodný kotevní bod na místě, kam chcete umístit obsah.
 6. Klikněte na tlačítko OK.

Tmavé uživatelské rozhraní

Pro uživatelské rozhraní aplikace Flash Professional CC lze nastavit motiv Tmavý nebo Světlý. V závislosti na předvolbách návrhu lze barevný motiv uživatelského rozhraní resetovat. Ve výchozím nastavení je uživatelské rozhraní aplikace Flash Pro CC tmavé. Chcete-li barevný motiv změnit, proveďte následující postup:

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby > Všeobecné.
 2. Z rozevíracího seznamu Uživatelské rozhraní vyberte tmavý nebo světlý barevný motiv.
 3. Klepněte na tlačítko OK.

Vylepšení animace časové osy v aplikaci Flash Professional

Train Simple - Matthew Pizzi

Export videa

Pracovní postup Export videa byl přepracován a je nyní jednodušší a bezproblémovější. Dřívější postup exportu videa se od verze Flash Pro liší v tom, že starší verze podporovala pouze export souborů QuickTime (MOV). Aplikace Flash Pro je nyní plně integrována do programu Adobe Media Encoder. Této integrace je využito k převodu souborů MOV do jiných formátů. Další informace najdete v tématu Export videa v aplikaci Flash Professional CC.

Používání sady nástrojů pro rozhraní CreateJS 1.2

Publikování datových zdrojů a aplikací produktu Flash Pro pro standard HTML5

Train Simple - Matthew Pizzi

Sada nástrojů pro rozhraní CreateJS 1.2 je nyní plně integrována a je k dispozici jako panel v aplikaci Flash Pro CC. Designéři a animátoři sady nástrojů pro rozhraní CreateJS, kteří vytváří datové sady pro projekty HTML5, využívají knihovny otevřeného softwaru CreateJS JavaScript. Jediným kliknutím sada nástrojů pro rozhraní CreateJS exportuje obsah jako JavaScript, jehož náhled lze v prohlížeči zobrazit. Díky tomu lze rychle vytvořit působivý obsah založený na formátu HTML5. Tato sada nástrojů podporuje většinu hlavních animačních a ilustračních funkcí aplikace Flash Professional, včetně vektorů, rastrových obrázků, doplnění, zvuků, tlačítek a skriptování pomocí časové osy v jazyce JavaScript.

Další informace naleznete v článku Používání sady nástrojů aplikace Flash Professional pro rozhraní CreateJS.

Vylepšení pracovních postupů vývoje aplikací AIR

Aplikace Flash Pro CC obsahuje nové funkce, které vylepšují pracovní postup vývoje aplikací AIR v zařízeních se systémem iOS. Tyto funkce využívají důležité aktualizace knihovny AIR a díky tomu dodávají aplikaci Flash Professional výkonné funkce.

Připojení více zařízení

Aplikace AIR lze testovat a nasazovat na několika zařízeních současně. Tento časově úsporný přístup k testování a nasazování aplikací umožňuje obsluhovat testovat aplikace v různých zařízeních s různě velkými obrazovkami současně. Aby bylo možné tuto funkci využívat, zkontrolujte, zda jsou zařízení připojena prostřednictvím rozhraní USB. Další informace najdete v tématu Připojení několika zařízení přes USB.

Testování a ladění v režimu překladače

Režim překladače umožňuje rychle testovat a ladit aplikace napsané pro zařízení se systémem iOS. V režimu překladače se aplikace AIR instalují (na cílových zařízeních se systémem iOS) tak, že není nutné převádět kód ActionScript na ARM. Používání režimu překladače je nejen časově efektivní, ale také zjednodušuje postup nasazení aplikace. Další informace najdete v tématu Testování a ladění pomocí režimu překladače.

Testování a ladění v systému iOS prostřednictvím portu USB

Aplikace Flash Pro CC umožňuje testovat a ladit aplikace v zařízeních se systémem iOS připojených prostřednictvím portu USB. Slouží jako rozšíření funkcí vzdáleného testování a ladění prostřednictvím sítě Wi-Fi, které jsou k dispozici ve verzi Flash Professional. Připojením zařízení prostřednictvím portu USB jsou však postupy testování a ladění zjednodušeny díky snížení počtu kroků, které je třeba provést ručně. V podstatě urychluje postupy testování a ladění pro aplikace určené pro zařízení se systémem iOS. Další informace najdete v tématu Testování a ladění v iOS přes USB.

Flash Professional CC a Adobe Scout

Aplikace Flash Professional CC nyní může využívat pokročilé funkce telemetrie, které poskytuje nástroj Adobe Scout. Tato součást umožňuje získávat a používat intuitivně sestavená data profilování poskytovaná nástrojem Scout.

Scout je analytický a profilovací nástroj pro běhové prostředí Flash, který slouží k optimalizaci aplikací pro mobilní zařízení, stolní počítače nebo web. Nástroj Scout je navržen tak, aby zajišťoval přesná data agregovaná z několika systémových zdrojů. Data poskytovaná nástrojem Scout jsou dostatečně intuitivní pro snadné měření, profilaci a analýzu výkonu aplikací.

Nástroj Scout nabízí data základní telemetrie pro soubory SWF spuštěné v počítači. K aktivaci a zobrazování rozšířených dat slouží v aplikaci Flash Professional volby v dialogu Nastavení publikování.

Chcete-li integrovat aplikaci Flash Professional CC a nástroj Scout, nainstalujte nástroj Scout do počítače, kde již je nainstalována aplikace Flash Professional CC. Je také možné nainstalovat nástroj Adobe Scout do jiného počítače a pomocí funkce vzdáleného přihlášení pracovat s daty telemetrie souborů SWF spuštěných v jiném systému. Další informace najdete v tématu Používání aplikace Flash Professional CC s nástrojem Adobe Scout.

Chybové zprávy pro rozhraní API JS

Chybové zprávy pro rozhraní API JS byly posouzeny jako neužitečné a nyní jsou významně vylepšeny tím, že obsahují kontextová data. Chybové zprávy nyní obsahují číslo řádku, výpis problému s přesnou chybovou zprávou, názvy souborů a další podrobnosti, které přispívají ke zkvalitnění ladění.

Systémové požadavky

Systémové požadavky aplikace Adobe Flash Professional CC najdete na adrese http://www.adobe.com/cz/products/flash/tech-specs.html.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?