Rect

Popis

Třída Rect představuje obdélník vyrovnaný podél osy, jak je definován body (vlevo, nahoře) a (vlevo + šířka a nahoře + výška).

Syntaxe

new flwebgl.geom.Rect(left, top, width, height)

Parametry

Název Typ Popis
left číslo Vodorovná souřadnice levého horního rohu.
top číslo Svislá souřadnice levého horního rohu.
width číslo Šířka obdélníku.
height číslo Výška obdélníku.

Vlastnosti

Název Typ Popis
left číslo Vodorovná souřadnice levého horního rohu.
top číslo Svislá souřadnice levého horního rohu.
width číslo Šířka obdélníku.
height číslo Výška obdélníku.

Metody

intersects(r)

Popis

    Tato metoda kontroluje, zda se obdélník protíná s touto instancí.

Parametry

Vrátí

  • Typ – booleovská hodnota
Název Typ Popis
r Rect Obdélník, u kterého musíme zkontrolovat průsečík.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?