Popis

Třída Rect představuje obdélník vyrovnaný podél osy, jak je definován body (vlevo, nahoře) a (vlevo + šířka a nahoře + výška).

Syntaxe

new flwebgl.geom.Rect(left, top, width, height)

Parametry

NázevTypPopis
leftčísloVodorovná souřadnice levého horního rohu.
topčísloSvislá souřadnice levého horního rohu.
widthčísloŠířka obdélníku.
heightčísloVýška obdélníku.

Vlastnosti

NázevTypPopis
leftčísloVodorovná souřadnice levého horního rohu.
topčísloSvislá souřadnice levého horního rohu.
widthčísloŠířka obdélníku.
heightčísloVýška obdélníku.

Metody

intersects(r)

Popis

    Tato metoda kontroluje, zda se obdélník protíná s touto instancí.

Parametry

Vrátí

  • Typ – booleovská hodnota
NázevTypPopis
rRectObdélník, u kterého musíme zkontrolovat průsečík.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online