Problémy se zarovnáním na webových stránkách vytvořených pomocí aplikace Adobe Muse

Odstraňte problémy s návrhem a zarovnáním na webových stránkách vytvořených v aplikaci Adobe Muse. Najděte skryté objekty a objekty nacházející se mimo okraje.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Problémy se zarovnáním jsou obvykle způsobeny tím, že se objekty nacházejí mimo rozvržení. K tomuto problému dochází nejčastěji v případě, že obsah z rozvržení s většími rozměry zkopírujete do rozvržení, které je menší. Když například zkopírujete obsah z rozvržení pro stolní počítače a vložíte jej do rozvržení pro mobilní zařízení, budou některé objekty pravděpodobně umístěny mimo příslušné rozvržení. Neviditelné jsou zejména v případě, že máte vypnuté zobrazování okrajů rámečků.

Při publikování rozvržení s takovými objekty bude v prohlížeči zobrazen prostor, který bude objekty mimo rozvržení obsahovat. Kvůli tomuto prostoru bude stránka menší a nesprávně zarovnaná.

Odebrání objektů nacházejících se mimo rozvržení

 1. Vyberte možnost Úpravy > Vybrat vše.

 2. Najděte objekty, které se nacházejí mimo rozvržení.

 3. Podle situace objekty buď přesuňte do aktuálního rozvržení, nebo je odstraňte.

  Poznámka:

  Pokud nechcete, aby se odstranily přidružené objekty, které chcete zachovat, vyberte možnost Objekt > Odemknout vše na stránce.

  Výběr možnosti Objekt > Odemknout vše na stránce, která zabraňuje odstranění přidružených objektů
  Výběr možnosti Objekt > Odemknout vše na stránce, která zabraňuje odstranění přidružených objektů

Vyhledání skrytých vrstev

 1. Vyberte možnost Okno > Vrstvy.

 2. Zkontrolujte, zda jsou všechny vrstvy viditelné. (U všech vrstev musí být zobrazena ikona oka.)

 3. Pokud je vrstva skrytá, klikněte vlevo na sloupec pro přepínání viditelnosti a nastavte ji jako viditelnou.

 4. Vyberte možnost Úpravy > Vybrat vše a najděte všechny objekty nebo kontejnery mimo rozvržení.

  Výběr možnosti Úpravy > Vybrat vše pro vyhledání objektů mimo rozvržení
  Výběr možnosti Úpravy > Vybrat vše pro vyhledání objektů mimo rozvržení

 5. Podle situace objekty buď přesuňte do aktuálního rozvržení, nebo je odstraňte.

Vyhledání objektů s efektem vrženého stínu, které se nacházejí v blízkosti okrajů

Pokud používáte starší verzi aplikace Muse, vyhledejte všechny objekty s efektem vrženého stínu, které se nacházejí v blízkosti okrajů. Přetáhněte celý objekt i s efektem do příslušného rozvržení.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.