Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Když v počítači se systémem Windows nastavíte měřítko na hodnotu 125 %, bude uživatelské rozhraní aplikace Adobe Muse CC 2014 příliš velké

Tento problém s měřítkem v aplikaci Adobe Muse se objeví, když nastavíte velikost obrazovky v systému Windows na 125 %. Aplikace Adobe Muse zobrazuje uživatelské rozhraní o velikosti 100 %, 150 % nebo 200 % v závislosti na nastavení měřítka systému Windows a proměnné prostředí. Pokud proměnná prostředí není nastavena a měřítko systému Windows je nastaveno na 125 %, uživatelské rozhraní aplikace se poté zobrazí v rozlišení 150 %.

Chcete-li zachovat současné nastavení měřítka systému Windows, můžete nastavit proměnnou prostředí tak, aby donutila aplikaci Adobe Muse k zobrazení uživatelského rozhraní o velikosti 100 %.

Přidání vlastní hodnoty proměnné prostředí

Nastavení měřítka systému Windows ovlivňuje zobrazení celé obrazovky systému Windows. Můžete přidat proměnnou prostředí, která bude ovládat pouze nastavení aplikace Adobe Muse a neovlivní celou obrazovku Windows.

  1. Pravým tlačítkem klikněte na ikonu Počítač na ploše a vyberte možnost Vlastnosti.
  2. V okně Systém klikněte v levém panelu na možnost Upřesnit nastavení systému.
  3. V okně Vlastnosti systému vyberte kartu Upřesnit a klikněte na možnost Proměnné prostředí.
  4. V sekci Systémové proměnné klikněte na možnost Nová.... Pokud chcete změnu omezit pouze na přihlášeného uživatele, můžete proměnnou také nastavit v sekci Uživatelské proměnné.
  5. V dialogovém okně Nová systémová proměnná zadejte do pole Název proměnné text MUSE_UI_SCALE_FACTOR.
  6. Do pole Hodnota proměnné zadejte číslo 1.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
MuseUIScaleFactor

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online