V tomto článku najdete řešení chyby „Nelze se připojit k serveru“, ke které dochází v aplikaci Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Problém

Při pokusu o přihlášení k aplikaci Adobe Muse se zobrazí chybová zpráva „Nelze se připojit k serveru“. K této chybě může dojít v případě, že je počítač offline. Může k ní dojít také tehdy, když aplikace Adobe Muse nemá přístup k některým adresám URL potřebným k ověření účtu Adobe ID.

Chyba aplikace Adobe Muse: Nelze se připojit k serveru
Chyba aplikace Adobe Muse: Nelze se připojit k serveru

Řešení

Při přihlašování k aplikaci Adobe Muse pomocí účtu Adobe ID je vyžadováno připojení k internetu. Pokud se tato chybová zpráva zobrazí i přesto, že jste připojeni k internetu, je pravděpodobné, že jsou blokovány některé adresy URL potřebné k přihlášení.

Zkontrolujte, zda má aplikace Muse přístup k následujícím adresám URL potřebným k ověření účtu Adobe ID:

  • https://na1mbls.licenses.adobe.com
  • https://ims-na1.adobelogin.com
  • https://adobeid-na1.services.adobe.com
  • https://na1r.services.adobe.com

Zde je několik nejčastějších příčin blokování adres URL:

  • Software brány firewall (například brána Windows Firewall)
  • Antivirový nebo antimalwarový software
  • Firemní IT prostředí

Povolením výše uvedených adres URL v používaném softwaru brány firewall nebo jejich zařazením do seznamu povolených položek zajistěte, aby měla aplikace Adobe Muse k těmto adresám přístup. Zkontrolujte také, že není připojení aplikace Adobe Muse k internetu blokováno antivirovým nebo antimalwarovým softwarem. Pokud pracujete v podnikové síti, požádejte o přístup k výše uvedeným adresám URL pracovníky oddělení IT.

Pokud žádné z těchto řešení nevede k odstranění chyby při přihlášení, poraďte se prostřednictvím chatu se zástupcem podpory. Chcete-li zahájit chat ohledně aplikace Adobe Muse, přejděte na adresu http://helpx.adobe.com/cz/contact/index.html a pak postupujte podle následujících kroků:

  1. V nabídce produktů vyberte aplikaci Adobe Muse.
  2. V rozevírací nabídce „Sdělte nám, s čím potřebujete pomoci“ vyberte možnost „Používání mého produktu nebo služby“.
  3. Klikněte na možnost „Stále potřebuji pomoc“.