V tomto článku se dozvíte, jak se na webových stránkách vytvořených pomocí aplikace Adobe Muse zbavit nadbytečných mezer. Naučíte se, jak odstranit problém s rozvržením, které se jeví menší než při původním návrhu pro určené zařízení.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Problém

U webových stránek vytvořených pomocí aplikace Adobe Muse může docházet k následujícím problémům:

  • Na webových stránkách vytvořených pomocí aplikace Adobe Muse se zobrazují nežádoucí mezery.
  • Rozvržení se jeví menší než při původním návrhu pro určené zařízení.

V tomto článku se dozvíte, jaká jsou možná řešení tohoto problému.

Řešení 1: Vyhledání položek stránky umístěných mimo danou stránku

V zobrazení návrhu ověřte, zda nebyly některé položky stránky omylem umístěny mimo stránku. Položky můžete zvýraznit zvolením možnosti Zobrazení > Okraje rámečků nebo Úpravy > Vybrat vše. Odstraňte nebo přemístěte všechny položky stránky umístěné mimo danou stránku.

Řešení 2: Ověření přítomnosti položek stránky, které lze sbalit nebo rozbalit, na dané stránce během exportu

V závislosti na vybrané oblasti obsahu mohou položky typu Skládačky a Kompozice zabírat při rozbalení více místa. Ověřte, zda je obsah widgetu během exportu na stránce.

Řešení 3: Kontrola vložených kódů HTML a widgetů třetích stran s předdefinovanými velikostmi

Některé vložené kódy HTML a widgety třetích stran umožňují změnu velikosti položky stránky
v zobrazení návrhu. Mnoho položek stránky má předdefinované rozměry určené přímo v kódu. Při exportu tak některé položky stránky nemusí mít stejnou velikost, jaká je určena v zobrazení návrhu.

Pokud dojde k této situaci, obraťte se na třetí stranu, která vám dodala vložený kód HTML/widget.

Řešení 4: Ověření velikosti rozbalených vnořených elementů stránky

Při rozbalení vnořených položek stránky dojde také k rozbalení nadřazeného kontejneru. Ověřte, zda vnořené položky nerozbalí nadřazený kontejner mimo oblast stránky.

Řešení 5: Ověření prvků stránky v přizpůsobivém rozvržení

Pokud k tomuto problému dochází v přizpůsobivém rozvržení, a to zejména u zarážek odpovídajících rozvržení telefonů nebo tabletů, použijte jezdec pro vymezení velikosti stránky a zobrazte náhled svého návrhu mezi všemi zarážkami. Ověřte, zda při změně velikosti a zobrazení náhledu rozvržení nepřesahují některé prvky stránky vymezenou oblast.

Pokud se některé položky nacházejí mimo vymezenou oblast, je vlastnost Změnit velikost u těchto položek pravděpodobně nastavena na možnost Žádná změna.

Chcete-li se zbavit nadbytečných mezer, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nastavte vlastnost Změnit velikost u těchto prvků na možnost Responzivní šířka nebo Roztáhnout na šířku prohlížeče. 
  • V místě, kde prvky přesahují oblast vymezenou jezdcem, vytvořte novou zarážku. Změňte velikost těchto prvků stránky a přemístěte je do oblasti nové zarážky.

Další možná řešení

  • Pokud ještě není povoleno, povolte zápatí vždy dole.
  • Zkontrolujte mezery a odsazení vložených elementů.
  • Odeberte obsah kódu HTML třetí strany na webové stránce.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online