Soubory na serveru chybí nebo nejsou správné

V tomto článku zjistíte, jak odstranit chyby jazyka Javascript a chyby týkající se chybějících souborů při nahrávání souboru aplikace Adobe Muse.

Problém

Když aktualizujete aplikaci Adobe Muse CC na novější verzi a znovu publikujete web vytvořený v aplikací Adobe Muse na webový server, zobrazí se chybová zpráva s následujícím obsahem:

Některé soubory na serveru pravděpodobně chybí nebo nejsou správné.

Řešení

Proveďte aktualizaci na verzi Adobe Muse 2017.0.3.

Pokud se bude tato chybová zpráva zobrazovat i po aktualizaci na verzi Muse 2017.0.3, mohlo by být příčinou odlišné nastavení mezipaměti na serveru a v prohlížeči klienta. Vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu načtěte soubor .muse.

Pokud k chybě dochází i nadále, použijte následující alternativní řešení:

Poznámka:

Následující alternativní řešení lze použít pro aplikaci Adobe Muse 2017.0.3 a novější.

Alternativní řešení

Pokud vám nedělá problém upravovat soubory XML, použijte následující alternativní řešení.

Otevřete v systému soubor AppPrefs.xml. 

Soubor AppPrefs.xml můžete otevřít z následujícího umístění:

  • Windows: C:\Users\uživatelské_jméno\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Muse CC\2017.0
  • macOS: Knihovna > Předvolby > Adobe > Adobe Muse CC > 2017.0

Hodnotu klíče <key>SuppressMissingFileError</key> změňte z <false/> na <true/>.

Úpravou klíče předvoleb v aplikaci Adobe Muse můžete potlačit zobrazování chybové zprávy v systému nebo prohlížeči klienta.

Poznámka:

Pokud změníte klíč <key>SuppressMissingFileError</key>, potlačíte tím také chybové zprávy informující o chybějících pravých souborech.

Potlačeny budou také všechny zprávy o chybějících souborech v elementech stránek i widgetech třetích stran.

Pozor:

Toto nastavení doporučujeme používat pouze na produkčním webu, kde se klienti s danými chybami setkávají. Na webech v testovacím prostředí byste nastavení definovaná v souboru AppPrefs.xml měnit neměli.

Před úpravou souboru XML také doporučujeme vyzkoušet řešení uvedená v následující tabulce. Dočtete se tam o některých možných příčinách a alternativních řešeních této chyby.

Možná příčina

Řešení/alternativní řešení

Chybí jeden nebo více souborů na serveru.

Oprávnění vašich souborů a složek nejsou správně nastavena. V serverových systémech jsou souborům a složkám udělena oprávnění, která systému oznamují, jaké akce lze s těmito soubory provádět a kdo má povolení tyto akce provádět. Pokud mají soubory nebo složky nesprávná oprávnění, prohlížeč nemůže získat přístup k některým souborům na vašem webu.
Ujistěte se, že vaše soubory a složky mají nastavena správná oprávnění, a poté znovu načtěte soubor .muse.

Soubory na serveru pocházejí ze smíšených verzí aplikace Adobe Muse nebo smíšených verzí vašeho webu. Například soubor mypage.html může mít jinou verzi než soubor mypage.css.

Při upgradu na jinou verzi aplikace Adobe Muse odstraňte ze serveru všechny soubory a nahrajte je tam ještě jednou.

Prohlížeč načte jeden soubor z místní mezipaměti a jiný soubor ze serveru. To může mít za následek nesoulad, pokud je verze na serveru novější než verze v mezipaměti. V tomto případě se chyba zobrazí v jednom určitém počítači v jednom určitém prohlížeči. Protože aplikace Adobe Muse podniká opatření, aby zabránila problémům s ukládáním do mezipaměti prohlížeče, není tato příčina příliš častá.

Vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu načtěte soubor .muse.

Když publikujete novější verze některých souborů, při ukládání do mezipaměti na straně serveru pomocí služby Business Catalyst se nepodaří vymazat mezipaměť pro tyto soubory.

Chcete-li tento problém vyřešit, obraťte se na podporu společnosti Adobe.

Je možné, že jste na web přidali vlastní kód nebo widgety třetích stran. Tuto chybu může způsobit vlastní kód, který není platný, nebo kód, který je v konfliktu s kódem aplikace Adobe Muse.

Odeberte vlastní kód na každé stránce a lokalizujte problém. Pokud k problému nadále dochází na mnoha nebo na všech stránkách, zkontrolujte, zda vzorová stránka neobsahuje chybný vlastní kód.

Tato chyba se také zobrazuje, když zkopírujete a vložíte kód s chybějícími ukončovacími značkami nebo když přidáte složitý kód do existujícího kódu aplikace Adobe Muse.

Konkrétně zkontrolujte chybný kód v části Vlastnosti stránky <Head> a zkontrolujte objekty HTML, které jste přidali pomocí příkazu Objekt > Vložit HTML.

K této chybě došlo, když jste provedli upgrade na verzi 2015.2.

Je možné, že weby vytvořené pomocí aplikace Adobe Muse 2015.1 nebo dřívější mohly obsahovat špatně napsaný JavaScript v rámci vlastního kódu nebo widgetů třetích stran. Ty se však neprojevují jako zjevné chyby. Chyby mohly být například zobrazeny jako poslední při načítání stránky a pravděpodobně nebyly uvedeny ve výstraze.
S vylepšeným načítáním stránek v aplikaci Adobe Muse 2015.2 mohou widgety třetích stran a nekompatibilní knihovny jQueries způsobit různé chyby.
Proveďte upgrade na aplikaci Adobe Muse 2015.2.1, protože tato verze umožňuje každému widgetu třetí strany načíst vlastní verzi knihovny jQuery, aniž by byla ovlivněna kopie knihovny jQuery pro aplikaci Muse.

Váš poskytovatel hostingu neobsluhuje všechny soubory pro stránku na vašem webu.

Když použijete možnost Publikovat > Exportovat jako HTML spolu s řešením FTP třetí strany, aplikaci se nemusí podařit nahrát všechny soubory, které byly změněny. K tomu dojde, když nahrajete pouze soubory, které jste změnili. Mohou však existovat další soubory, které jsou ovlivněny vašimi změnami. Odstraňte všechny existující soubory aplikace Adobe Muse na serveru a znovu nahrajte všechny soubory exportované z aplikace Adobe Muse.
Můžete také použít možnost Publikovat > Hostitel FTP v aplikaci Adobe Muse. Pokud vyberete interního klienta FTP, aplikace Adobe Muse zjistí všechny soubory, které byly změněny. Aplikace Adobe Muse tyto soubory také nahraje na server.

I přes provedení upgradu na aplikaci Adobe Muse 2015.2 se zobrazí chyba týkající se chybějících souborů.

Aplikace Muse 2015.2.0 a novější nyní zařazuje do fronty některé soubory JavaScript, které se mají načíst, a pořadí jejich načtení závisí na rychlosti připojení k internetu. K chybám nemusí docházet u všech stránek, ale pouze při načítání určité stránky. Kód JavaScript totiž může po uložení položek do mezipaměti provádět načítání v jiném pořadí, nebo je pořadí odlišné jednoduše proto, že jsou v odlišném pořadí vyřizovány požadavky serveru.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.