Známé problémy a problémy opravené v aplikaci Adobe Muse

V tomto dokumentu jsou uvedeny informace o známých problémech a problémech opravených v aplikaci Adobe Muse a také odkazy na případná alternativní řešení.

Známé problémy ve verzi vydané v březnu 2018 (18.1)

 • Když přidáte kontaktní formulář pomocí služby Recaptcha v2.0 ve widgetu Lightbox nebo widgetu popisku, služba Recaptcha nefunguje. Když se návštěvníci webu pokusí odeslat položku formuláře, formuláře nefungují.
 • Když na stránce přidáte widget nabídky a jako možnost Typ vyberete položku Ruční, jsou zakázány zásady změny velikosti. K tomuto problému dochází v případě výběru možnosti Jednotné mezery u položek nabídky, možnosti Zobrazit pravou ikonu u položky Pouze dílčí nabídky a možnosti Vodorovně na střed u položky Umístění částí
Zakázání možnosti změny velikosti ve widgetech nabídky
Zakázání možnosti změny velikosti ve widgetech nabídky

 • Když zkopírujete styl odstavce se synchronizovaným textem z domovské stránky a vložíte jej na vzorovou stránku, styl se nezkopíruje.
 • Když exportujete web vytvořený pomocí aplikace Adobe Muse, při odkázání tlačítek na kotvu není povolen aktivní stav tlačítek. Alternativním řešením je odebrání odkazu z textu a vytvoření odkazu stavového tlačítka.

Známé problémy a opravy ve verzi vydané v říjnu 2017 (18.0)

Srpnová verze aplikace Adobe Muse (2017.1) přinesla kompletní sadu responzivních widgetů. I když verze 2017.1 umožňovala snadné vytváření plně responzivních webů, při práci se staršími weby se vyskytly některé problémy. Ve verzi aplikace Adobe Muse 2018.0 je opravena většina těchto problémů.

V následujícím textu je uveden seznam problémů, které byly v této verzi opraveny:

Opravené problémy, které souvisely s rozložením stránky

Verze 2018.0 obsahuje opravy následujících problémů souvisejících s rozložením stránky:

 • Svislé posunutí prvků způsobilo poškození rozložení. Textová pole se v návrhu rozšířila nad a pod obrázky. Hlavní příčinou této chyby byly prvky záhlaví s nastavením Roztáhnout na šířku prohlížeče společně s připnutými prvky. Tento problém byl nyní vyřešen.
 • Pokud jste měli weby s různými stavy připnutí, obsah s různými připnutými položkami nebyl při změně šířky stránky posunut dolů. Tento problém byl nyní vyřešen. Prvky na stránce jsou nyní posunuty společně nahoru nebo dolů a jejich vzájemné vzdálenosti jsou zachovány. K tomuto chování dochází bez ohledu na stav připnutí použitý na prvky.
 • Při exportu souborů aplikace Adobe Muse se nezobrazila tlačítka stavu. Tento problém byl zjištěn v situacích, když byly na tlačítka použity různé tahy v rámci různých stavů. Tento problém byl nyní vyřešen. Tlačítka stavu jsou nyní správně zakázaná jak v náhledu, tak na živém webu.
 • Prezentace v plné šířce nefungovaly podle očekávání, jestliže jste použili svislý nebo vodorovný přechod. Tento problém byl nyní opraven.
 • Při zobrazení náhledu webu v různých velikostech obrazovky se objevoval nežádoucí prázdný prostor nebo mezery. Prázdný prostor byl způsobený různými připnutými položkami v prvcích stránky. Tento problém byl nyní vyřešen a při zobrazení náhledu webu se již žádný prázdný prostor ani mezery navíc neobjevují.
 • Když jste zobrazili náhled rozložení pomocí aplikace Adobe Muse 2017.1, kontejnery ve widgetech Kompozice se neroztáhly na šířku prohlížeče. Kontejnery se neroztáhly na více než 1 200 pixelů, což způsobilo vznik šedého pozadí v návrhu. Tento problém byl nyní vyřešen.

Problémy s neočekávaným ukončením opravené ve verzi vydané v říjnu 2017

 • Aplikace Adobe Muse se neočekávaně ukončila při změně velikosti popisků ve widgetu Prezentace. Tento problém byl nyní vyřešen.
 • Když jste otevřeli existující web v aplikaci Adobe Muse 2017.1 a pokusili jste se převést každý prvek ve widgetu Prezentace na responzivní, aplikace se neočekávaně ukončila. Tento problém byl vyřešen.
 • Když jste převedli celoobrazovkové widgety Lightbox na responzivní a zrušili jste zaškrtnutí políčka Celá obrazovka na panelu Volby a potom jste toto políčko znovu zaškrtli, aplikace Adobe Muse se neočekávaně ukončila. Tento problém s neočekávaným ukončením již byl vyřešen.
 • Když jste exportovali soubory Adobe Muse jako soubory HTML nebo jste se pokusili soubory publikovat, uživatelské rozhraní se zablokovalo. Došlo k chybě „Zadaná vlastnost musí být hodnota pixelů“. Tento problém byl nyní vyřešen.
 • Když jste otevřeli v aplikaci Adobe Muse 2017.1 nějaký web, který byl vytvořený ve starších verzích, a exportovali jste jej, uživatelské rozhraní se zablokovalo. Při exportu domovské stránky se export zastavil. Tento problém byl nyní vyřešen.
 • Neočekávaná ukončení, k nimž docházelo během publikování, zobrazení náhledu nebo exportu, již byla opravena.

Problémy související s widgety jiných dodavatelů

Aplikace Adobe Muse verze 2017.1 byla velmi významná, protože nabízela plně responzivní integrovanou knihovnu widgetů. Znamenalo to také, že byl značně změněn kód. Některé změny se týkaly klíčové architektury a struktury DOM (Document Object Model).

Někteří uživatelé nahlásili problémy při použití widgetů od jiných dodavatelů s aplikací Adobe Muse 2017.1. Tým Adobe Muse v reakci na tyto problémy se obrátil na dodavatele šablon a widgetů pro aplikaci Adobe Muse a požádal je, aby ověřili jejich obsah v aktuálních vývojářských sestaveních.

Pokud budete mít problémy s nějakých widgetem třetí strany i po aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Adobe Muse, kontaktujte přímo vývojáře daného widgetu. Pokud dodavatel nebude na váš problém reagovat, zašlete podrobnosti týmu Adobe Muse. Tým se pokusí tento problém řešit přímo s vývojáři a dodavateli daného widgetu.

Další známé problémy ve verzi vydané v říjnu 2017

 • Když přidáte text dovnitř obdélníku, u kterého jsou použity výplň a krytí, text přesahuje. 
 • Přichycení stránky nastavené na hodnotu Na střed nefunguje v případě, že u prvků kontaktního formuláře a seskupených tlačítek stavu je vlastnost Změnit velikost nastavena na hodnotu Žádná.
 • Když kliknete na text uvnitř svislé nabídky, aplikace Adobe Muse se neočekávaně ukončí.
 • Když přidáte widgety sociálních sítí do pohyblivého rozvržení a přepnete na jinou zarážku, vlastnosti přichycení nejsou zachovány.
 • Když exportujete podřízenou stránku s widgetem prezentace pro světelný box, mezi obrazem úvodní obrazovky, popisky a tlačítkem Předchozí je zobrazena mezera. Tento problém se zobrazí v případě, že převedete widget miniatur do světelného boxu a přidáte pevnou zarážku na vzorovou stránku. Když nyní exportujete podřízenou stránku, je zobrazena mezera.
 • Proces zálohování souborů chvíli trvá, pokud je soubor .muse větší než 1 GB a soubor je otevřen ze vzdáleného umístění.

Známé problémy ve verzi vydané v srpnu 2017 (2017.1)

 • U seskupených prvků vložených do integrovaného widgetu (nastavené na hodnotu Pevné) nefunguje správně změna velikosti.
 • Velikost obrázků nebo pravoúhelníků umístěných za sebou v rámci textového rámečku v pohyblivých zarážkách se nezmění proporcionálně.
 • Pokud změníte velikost popisků v nově vytvořených prezentacích přes celou obrazovku a v souborech s prezentacemi převedených z předchozí verze, dojde k ukončení aplikace. Neměňte velikost textového rámečku, ale upravte velikost textu nebo obsah.
 • Ovládací prvek přichycení při výběru smíšených nebo seskupených prvků nezobrazí přesně smíšené stavy.
 • Možnost Zobrazit počet widgetu Twitter – vložit tweet nefunguje.
 • Po kliknutí na miniaturu na ukotveném webu s pohyblivými zarážkami se nezobrazí přidružený obraz úvodní obrazovky.
 • Kód HTML pro tlačítko Koupit platformy Shopify se v případě vložení do widgetu kompozice zobrazí dvakrát.
 • Přichycení kontejneru cíle widgetu k pravému hornímu rohu prohlížeče způsobí, že se widget bude při exportu chovat neočekávaně.
 • Odkazy na kotvy ve widgetu kompozice nefungují podle očekávání.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]