V tomto článku naleznete informace o řešení chyby „Vyskytla se neočekávaná chyba“ v aplikaci Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Problém

V aplikaci Adobe Muse se zobrazuje následující chybová zpráva:

„Vyskytla se neočekávaná chyba.

Při zpracování vašeho požadavku se vyskytla neočekávaná chyba. Zkuste to znovu později.

I-200.“

Chybová zpráva

Poznámka:

Vyzkoušejte postupně následující řešení. Pokud první řešení nepomůže, vyzkoušejte další řešení a tímto způsobem pokračujte, dokud nebude problém vyřešen.

Odstranění složky OOBE

Odstraňte složku OOBE, kterou najdete v následujících umístěních:

Mac OS:
~/Library/Application Support/Adobe *
Windows XP:
\[Uživatel]\Local Settings\Data aplikací\Adobe
Windows 7 a Vista:
\[Uživatel]\AppData\Local\Adobe

Funkce vyhledávání souborů v systému Mac OS a Windows nenajde skryté soubory a složky. Pokud si nejste jisti, jak vyhledat skryté soubory či složky v počítači, postupujte následovně:

Mac OS:
V aplikaci Finder zvolte v nabídce Otevřít příkaz Otevřít složku a zadejte cestu ~/Library/Application Support/Adobe. Odstraňte složku OOBE.
Windows XP:
Klikněte na tlačítko Start. Zadejte příkaz run a stiskněte klávesu Enter. Zadejte cestu %userprofile%\Local Settings\Data aplikací\Adobe. Odstraňte složku OOBE.
Windows 7 a Vista: Klikněte na tlačítko Start. Zadejte příkaz run a stiskněte klávesu Enter. Zadejte cestu %localappdata%\Adobe. Odstraňte složku OOBE.

*V systému Mac OS je nutné po odstranění složky OOBE vysypat koš.

Poznámka:

Další informace o zobrazení skrytých složek v systému Windows naleznete v článku Zobrazení skrytých souborů, složek a přípon názvů souborů.

Pokud nelze složku OOBE odstranit (v systému Windows) nebo nelze vysypat koš (v systému Mac OS), je některý ze souborů v této složce pravděpodobně používán jinou spuštěnou aplikací společnosti Adobe. Chcete-li spuštěnou aplikaci ukončit, postupujte podle následujících kroků:

 1. Spusťte Správce úloh (v systému Windows) nebo Monitor aktivity (v systému Mac OS).
 2. Ve Správci úloh/Monitoru aktivity ukončete pomocí příkazu Ukončit proces/Vynutit ukončení následující procesy (pokud jsou spuštěny) a potom se pokuste odstranit složku OOBE nebo vysypat koš:
 •     AAM Updates Notifier
 •     CoreSync
 •     Creative Cloud
 •     Adobe Muse

Poznámka:

Další informace o ukončování spuštěných procesů nebo programů naleznete v následujících článcích:

Odinstalace aplikace Adobe Muse

 1. Podle následujících kroků, které jsou podrobně popsány v článku Odinstalace aplikace Adobe Muse, odinstalujte všechny kopie aplikace Adobe Muse.

 2. Odstraňte složku Adobe Muse v následujícím umístění:

  • Mac OS: ~/Applications
  • Windows: \Program Files (32bitová verze) a \Program Files (x86) (64bitová verze)
 3. Z následujících umístění odstraňte složky OOBE a MBLStore (pokud je naleznete):

  • Mac OS: ~/Library/Application Support/Adobe
  • Windows XP: \[Uživatel]\Local Settings\Data aplikací\Adobe
  • Windows 7 a Vista: \[Uživatel]\AppData\Local\Adobe
 4. Z následujícího umístění odstraňte složku AdobeMuse:

  • Mac OS: ~/Library/Preferences
  • Windows XP:  \Documents and Settings\[Uživatel]\Data aplikací
  • Windows 7 a Vista: \[Uživatel]\AppData
 5. Pouze v systému Mac OS: Z adresáře ~/Library/Preferences odstraňte také soubory AdobeMuse.plist a AdobeMuse.plist.lockfile (pokud je naleznete).

 6. Po dokončení odinstalace a čištění stáhněte nejnovější verzi aplikace Adobe Muse:

 7. Nainstalujte aplikaci pomocí nového instalačního programu staženého z výše uvedeného odkazu.

Vypnutí antivirového softwaru a brány firewall

Vypněte antivirový software a bránu firewall a zkuste aplikaci spustit znovu.

Instalace s použitím oprávnění správce

Vytvořte v počítači nový uživatelský účet s oprávněními správce a nainstalujte aplikaci s použitím tohoto účtu.

Další informace o účtech správce naleznete v následujících článcích:

Použití nástroje WMIDiag

Příčinou generování této chybové zprávy mohou být někdy problémy s rozhraním WMI v systémech Windows. Použijte nástroj WMIDiag podle postupu popsaného v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

Nástroj WMIDiag a oprava chyb s rozhraním WMI v systémech Windows

Kontaktování společnosti Adobe

Pokud žádné z předchozích řešení nepomůže, kontaktujte nás a sdělte nám podrobnosti o problému a k žádosti o podporu připojte soubory Muselog.txt a PDApp.log.

Umístění souboru Muselog.txt:

Mac OS /Documents
Windows \[Uživatel]\My Documents

Umístění souboru PDApp.log:

Mac OS ~/Library/Logs
Windows XP \[Uživatel]\Local Settings\Temp
Windows 7 a Vista \[Uživatel]\AppData\Local\Temp

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online