Poznámky k verzi | Adobe Muse CC

Tento dokument popisuje poslední aktualizace aplikace Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

26. března 2018

2018.1

Toto vydání zahrnuje následující:

Kopírování atributů stylu napříč prvky

Pomocí aplikace Adobe Muse CC 2018.1 můžete pomocí pravého tlačítka kopírovat atributy stylu jednoho prvku a poté jednoduše kliknout pravým tlačítkem na jiný prvek a vybrat možnost Vložit atributy. Volitelně můžete kopírovat a vkládat atributy a rovněž používat tuto funkci. 

Opravy zákazníky hlášených problémů a zlepšení stability a výkonu

Toto vydání opravuje problémy hlášené ve vydání z října 2017 a další chyby, které vedly k pádu aplikace.

Seznam známých problémů a opravených chyb v tomto vydání aplikace Muse naleznete v článku Známé problémy databáze znalostí.

18. října 2017

2018.0

Toto vydání zahrnuje následující:

Opravy zákazníky hlášených problémů a zlepšení stability a výkonu

Toto vydání opravuje problémy hlášené od vydání ze srpna 2017. Opravy zahrnují problémy s rozvržením stránky u webů vytvořených v předchozích verzích, neočekávané chování aplikace při exportu stránek a další chyby, které vedly k pádu aplikace.

Zpětně kompatibilní soubory v aplikaci Adobe Muse

Když v aplikaci Adobe Muse CC 2018 otevřete soubor .muse vytvořený ve starší verzi aplikace, dojde k jeho převodu. Tento soubor již znovu nelze otevřít ve starší verzi aplikace Muse. Abyste nadále měli verzi souboru vytvořenou ve starší verzi, ve stejném umístění se automaticky vytvoří záložní kopie.

Seznam známých problémů a opravených chyb v tomto vydání aplikace Muse naleznete v článku Známé problémy databáze znalostí.

22. srpna 2017

2017.1

Toto vydání zahrnuje následující:

Responzivní widgety

Widgety Kompozice, Prezentace a Kontaktní formulář jsou nyní plně responzivní. Widgety jsou responzivní nejen po vyexportování, ale i na ploše designu během úprav. Při přetahování novějších widgetů na plátna budou widgety standardně responzivní – rovněž můžete vybrat, aby byly responzivní i widgety ve vašich starších projektech nastavením a připnutím responzivní změny velikosti.

Zlepšení stability a výkonu

Tato verze přináší zlepšení stability pro větší spolehlivost aplikace Muse. Díky lepšímu výkonu se můžete dát do práce a mít výsledky ještě dříve.

Zlepšení se týká například rychlosti otevírání souborů. Obzvláště soubory o více stranách a s vysokým počtem zarážek se v aplikaci Muse nyní otevírají mnohem rychleji. Vylepšení pracovních postupů při exportování vám zase pomůže rychleji zpřístupnit stránky online.

Zlepšení produktivity

Aplikace Muse CC ve verzi 2017.1 obsahuje také různá vylepšení po stránce využitelnosti. Důležitá vylepšení zahrnují:

Volbu podřízeného prvku ve skupině. Skupiny vnořených widgetů a prvků nyní umožňují dvojitým kliknutím zvolit podřízený prvek a zobrazit jeho vlastnosti. V původní verzi bylo pro přístup k podřízenému prvku nutné postupně zvolit všechny nadřazené prvky. 

Přiblížení roztažením prstů. Přibližovat a oddalovat zobrazení objektů je nyní možné i na zařízeních s trackpadem nebo dotykovým displejem.

Opravy zákazníky hlášených problémů

Tato aktualizace obsahuje opravy různých zákazníky hlášených problémů. Rovněž přináší rozšíření využitelnosti a opravy chyb, které způsobovaly selhání nebo neobvyklé chování aplikace.

Seznam známých problémů v tomto vydání aplikace Muse naleznete v článku Známé problémy databáze znalostí.

10. července 2017

2017.0.4

Toto vydání obsahuje opravu následujícího problému:

 • Při přidání widgetu Video na plátno webové stránky Muse se aplikace zablokovala a přestala reagovat.

13. června 2017

2017.0.3

Toto vydání obsahuje vylepšení výkonu a stability a také opravy následujících chyb hlášených uživateli:

 • Při pokusu o opětovné publikování  vede soubor .muse  k chybové zprávě:  server  zřejmě chybí nebo je nesprávný.
 • [Mac] Na prázdné spouštěcí oblasti kompozice nelze klikat, když  je nastaven  Světelný box při najetí myší.
 • [Chrome] Hlavní  novinky  kompozice nezavřou cílové tlačítko po odjetí myší.
 • Když je stránka vyexportována a  zobrazena v náhledu , kontejner widgetu kompozice při najetí myší zmizí. 
 • Obrázky plakátu widgetu videa jsou při přepínání mezi zarážkami znovu vykresleny.
 • Změna názvu souboru stránky vyloučené z odkazů nabídky vede k neočekávanému ukončení aplikace Muse.
 • Používání vodorovné a svislé nabídky napříč stránkami obsahujícími více zarážek vede k neočekávanému ukončení aplikace.
 • Po kliknutí na tlačítko Náhled se aplikace Muse neočekávaně ukončí.

13. února 2017

2017.0.2

Toto vydání zahrnuje následující:

 • Drobná vylepšení:
  • Vylepšení SEO pro odkazy na obrázky v mapách webu  generovaných v aplikaci Muse .
  • Schopnost otevřít z hypertextového odkazu specifický kontejner ve widgetu akordeon.
  • Kotvy umístěné uvnitř widgetu akordeon se nyní po kliknutí rozšíří na plochu celého panelu widgetu.
  • U velkých souborů se urychlil export souborů.
 • Opravy chyb:
  • Obrázek, na kterém není použito žádné měřítko, zachová svůj hypertextový odkaz i po zveřejnění na BC.
  • Widgety akordeon s povolenou vlastností Může zavřít všechny  se rozbalí  a sbalí dle očekávání.
  • Aplikace Muse se již neočekávaně  neukončí  při otevírání souboru .muse na síťové složce.
  • Když přetáhnete táhlo svislého přesunu za hodnotu 0 px na pravítku a existuje výběr, posuvník je i nadále viditelný.
  • Pokud byl otočený obrázek uložen do knihovny CC, zachová si po přetažení z panelu na plátno očekávanou orientaci (zůstane otočen).
  • Na stránce s více položkami, které mají různou tloušťku tahu, nyní můžete použít na jednu nebo více položek nulovou tloušťku tahu.
  • Vlastnost zarovnání textu tlačítka Odeslat zůstane zachována při exportu.
  • Při exportu stránky s aplikovaným tahem si položky stránky zachovají své velikosti a polohy.
  • V návrhovém režimu při použití responzivního posuvníku fungují tlačítka stavu zanořená uvnitř kompozice očekávaným způsobem.
  • Soubory Muse na síťových složkách se otevírají bez chyb.
  • Při nahrávání webu obsahujícího obrázky na webový server nejsou zaznamenány žádné chyby souboru .htaccess a nahrávání je dokončeno podle očekávání.

15. prosince 2016

2017.0.1

Toto vydání opravuje následující chyby hlášené uživateli:

 • Problémy s nekonzistencí vrstev v připnutých prvcích. Prvky stránky se posouvají nad horní vrstvou, která je připnuta ke vzorové stránce.
 • V prohlížeči Chrome widget Prezentace zobrazuje obrázky v nesprávném pořadí.
 • [Pouze Mac] Aplikace Muse se ukončí, pokud otevřete soubor, který byl přejmenován nebo přesunut do jiné složky.
 • Aplikace Muse se ukončí, pokud má aktuálně přihlášený uživatel ve svém jménu apostrof. 
 • Aplikace Muse se ukončí, pokud tlačítko Odeslat na kontaktním formuláři používá systémové písmo.
 • Aplikace Muse se občas ukončí na počítačích s aktualizací macOS 10.12.1 (sestavení 16B2657).
 • Aplikace Muse se ukončí, když uložíte web obsahující textový rámeček rozšířený přes více zarážek.

2. listopadu 2016

2017.0

Integrace Adobe Animate CC

Kompozici aplikace Adobe Animate CC můžete z CC knihovny přetáhnout přímo na plátno návrhu.

Vylepšení datových zdrojů služby Creative Cloud

U všech datových zdrojů uložených ve službě Creative Cloud, v Creative Cloud knihovnách a u datových zdrojů vytvořených v CC produktech pro stolní počítače i mobilní zařízení můžete provést jejich archivaci a obnovení.

Integrace tržiště služby Typekit

Pomocí synchronizace písem a webových technologií služby Typekit můžete nakupovat písma a používat je v projektech aplikace Adobe Muse CC.

Lupa

Šetřete čas při hledání obsahu ve svém webu a používejte nástroj ručička ke zvětšování, posouvání a rolování určitých jeho částí.

Položky knihovny zachovávají zarážky

Položky knihovny obsahující zarážky nyní při přetažení na plátno návrhu tyto zarážky zachovají, a umožňují tak rychlejší integraci widgetů do webů Muse.

Tlačítko Sdílet

Když po publikování webu Adobe Muse CC kliknete na tlačítko Sdílet, zobrazí se volby pro sdílení adresy URL webu a odkaz na úpravy webu pomocí funkce In-Browser Editing.

Dialogové okno Sloučit na stránce In-Browser Editing

Zcela nový dialog Sloučit zobrazuje změny přímo v kontextu návrhu. Synchronizace změn z funkce In-Browser Editing je nyní také plynulejší.

Vylepšení týkající se formulářů

reCAPTCHA v2

Aplikace Muse CC 2017 obsahuje novou iteraci služby reCAPTCHA, která přidává zaškrtávací políčko „Nejsem robot“. Společnost Google nedávno změnila generované klíče, takže v této nové verzi služby reCAPTCHA fungují pouze čerstvě vygenerované klíče. Klíče vygenerované před srpnem budou fungovat v obou verzích služby reCAPTCHA. Vyzkoušejte to a dejte nám vědět, jestli Google opravdu ví, že nejste robot!

Tlačítko Odeslat

Ve verzi Adobe Muse CC 2017 je tlačítko Odeslat na formuláři vykreslováno pomocí kódu HTML a CSS. Výsledkem je vysoce kvalitní vykreslení na všech obrazovkách a ve všech úrovních zvětšení.

Vylepšení výkonu a opravy chyb

Byl vylepšen výkon kreslení, psaní a posouvání při práci se složitými stránkami a více zarážkami.

20. července 2016

2015.2.1

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:
 • Během načítání určitých webů obsahujících určité kombinace vlastního kódu HTML nebo widgetů třetích stran zobrazí prohlížeč chybové hlášení začínající řetězcem "JavaScript exception: Error calling selector function.”
 • Spouštěcí oblasti kompozice mohou být nesprávně vodorovně zarovnány při exportu, pokud mají různé tloušťky tahu mezi stavy
 • Výběr příkazu Zpět po změně šířky stránky v režimu návrhu může ukončit aplikaci s chybovou zprávou „unknown BP type“
 • Přesunutí objektu uvnitř panelu Vrstvy rovněž přesune objekt svisle ve stránce
 • Widgety se spouštěcími oblastmi přichycenými ke stránce s různými styly v normálním a aktivním stavu mohou po zveřejnění mít nesprávné zarovnání
 • Přesun pruhu zarážek po vytvoření hypertextového odkazu, změna šířky stránky a následný příkaz Zpět může ukončit aplikaci Muse
 • Pokud je síťové připojení během publikování přerušeno, Muse se ukončí a zobrazí chybovou zprávu „SiteFile.getBinaryContent called before SiteFile.writeToStream“
 • Stránky webu mohou v prohlížeči vypadat nesprávně, pokud mají různé záložky různá nastavení pro zápatí vždy dole
 • Muse se ukončí při přesunu pruhu zarážek v režimu návrhu na stránce obsahující obdélník se 100% šířkou, nad kterým je umístěn větší obrázek
 • Někteří uživatelé nemají přístup ke svým webům ve službě Business Catalyst
 • Muse se ukončí při publikování webu do služby Business Catalyst na systému Mac s nastaveným jazykovým prostředím na hebrejštinu
 • Volba příkazu „Získat všechny datové zdroje“ v panelu Datové zdroje na webu se scházejícími zdroji z knihoven CC ukončí aplikaci
 • Při publikování webu do služby Business Catalyst s vlastními doménami se za názvem domény objeví nadbytečné lomítko
 • Dialog „Publikovat do služby Business Catalyst“ má nesprávně přeložené řetězce pro ruštinu na systému Windows
 • Weby publikované do služby Business Catalyst s animacemi typu .oam nelze upravit pomocí funkce In-Browser Editing
 • Weby HiDPI s pevnou šířkou a umístěnými obrazy jsou publikovány v 1,5násobné velikosti a v panelu Datové zdroje hlásí nesprávné rozměry
 • Zástupci Muse zmizí z nabídky Programy systému Windows po aktualizaci na verzi Muse 2015.2

20. června 2016

2015.2

Efekty posouvání v zarážkách s pevnou šířkou

Efekty posouvání můžete nyní používat u položek na všech zarážkách, u kterých je nastavena pevná šířka. Nastavení pevné či tekuté šířky zarážky můžete změnit v okně Vlastnosti zarážky, které můžete zobrazit dvojitým kliknutím na zarážku nebo kliknutím pravým tlačítkem na zarážku.

Obdélníky s responzivní šířkou a výškou, widgety služeb YouTube a Vimeo

Volba pro úpravu responzivní šířky a výšky je nyní dostupná pro obdélníky i pro widgety služeb YouTube a Vimeo.

Táhlo svislého přesunu

Toto táhlo zcela mění způsob práce s responzivními weby! Když na stránce vyberete nějaký objekt, zobrazí se táhlo svislého posunu nabízející možnost přesunout všechny objekty pod ním. Při používání tohoto táhla se objekty pod horním okrajem aktuálního výběru budou přesouvat nahoru nebo dolů po stránce. Dvojitým kliknutím na táhlo vyberete všechny položky pod táhlem svislého posunu.

Podpora nativních souborů aplikace Illustrator

Soubory AI lze nyní vkládat přímo do aplikace Muse. Používejte jednoduché pracovní postupy aktualizace vektorů prostřednictvím dobře známého a oblíbeného panelu Zdroj. Při publikování webu se automaticky vygenerují soubory SVG.

Vylepšení hodnocení Google PageSpeed

Aplikace Muse nyní načítá všechny součásti JavaScriptu asynchronně. Pokud je navíc váš web hostován na webovém serveru Apache a vy v aplikaci Muse používáte odesílání přes FTP, umožňujeme ukládání do paměti cache prohlížeče souborů CSS, obrazů a JavaScriptu. Tyto změny mohou napomoci vylepšit hodnocení Google PageSpeed. Umožňujeme vám také zvolit, jestli chcete, aby se stránka načítala rychleji díky použití záložních písem. Nové a již existující weby se chovají stejně jako dříve (před zobrazením stránky čekají na webová písma). Tuto novou funkci naleznete v okně Vlastnosti webu na kartě Další volby v části Webová písma.

Adobe Comp CC

Aplikace Muse je nyní integrována s aplikací Adobe Comp CC, což je aplikace dostupná pro zařízení iPhone a iPad. Tato aplikace vyplňuje mezeru mezi mobilním zařízením a stolním počítačem a umožňuje vytvářet rozvržení kdekoli a kdykoli. V aplikaci Comp CC můžete ručními gesty přidávat komponenty, jako jsou obdélníky, zástupné symboly obrazů nebo textová pole. Aplikace tato gesta převede na ostrou grafiku, takže můžete rozvržení dokončit za pár minut.

Vylepšení barev v knihovnách CC

Barvy v knihovnách CC se nyní používají ještě snáze než kdy dříve. Nyní můžete na panelu Vzorník přidávat políčka barev s vlastními názvy. Vyzkoušejte také vícenásobný výběr s kliknutím pravým tlačítkem pro současné přidání více barev do panelu Vzorník. Objekty mohou mít tah nastaven na barvu knihoven CC a můžete nastavit i barvu textu. A navíc můžete nyní nastavit barvu knihovny CC jako výplň stránky nebo prohlížeče.

Nástroj elipsa

Pomocí nového nástroje elipsa můžete přímo v aplikaci Muse vytvářet elipsy a kruhy. Podržením klávesy Shift vytvoříte kruh.

Nástroj rámečku obrazu

Tento nový nástroj vytváří na stránce jak obdélníkové, tak eliptické prázdné rámečky obrazů. Vytvářejte zástupné rámečky obrazů, které vyplníte později, až bude příslušný obsah připraven. Prázdné rámečky můžete kdykoli vyplnit prostým přetažením.

Získání datových zdrojů

Shromáždění všech datových zdrojů webu pro přesunutí projektu někam jinam nebylo nikdy snazší. Nyní je možné zkopírovat soubory všech datových zdrojů webu do jednoho umístění v počítači.

Počáteční obrazovka

Počáteční obrazovka byla aktualizována tak, aby zahrnovala nové funkce společné pro aplikace CC.

Orientace zobrazení Plán

Zobrazení Plán nyní obsahuje možnost svislého rozvržení, ve kterém si můžete zobrazit vzorové a podřízené stránky. S weby obsahujícími mnoho stránek a složité hierarchie se bude pracovat mnohem lépe.

Přímá úprava minimální šířky stránky

Minimální šířku stránky můžete nyní přímo upravit pomocí pruhu zarážek. Přesuňte ukazatel myši na okraj oblasti minimální velikosti stránky na pruhu zarážek. Jakmile se kurzor změní na kurzor pro změnu velikosti, můžete kliknutím a přetažením upravit minimální velikost stránky.

Nová předvolba pro náhled IP adresy

Některá nastavení brány firewall brání vytvoření spojení mezi náhledem aplikace Muse a náhledem v prohlížeči. Pokud máte problémy se zobrazováním náhledů, naleznete v dialogu Předvolby aplikace Muse novou předvolbu umožňující výběr z 3 různých nastavení propojení.

Funkce Zápatí vždy dole s CSS

Naše funkce Zápatí vždy dole, která v případě, že stránka nedosahuje až k dolnímu okraji prohlížeče změní výšku stránky, je nyní napsána pomocí jazyka CSS i JavaScriptu. Krátké stránky používající tuto funkci se budou načítat rychleji.

 

22. března 2016

2015.1.2

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

 • Změna levého odsazení posune všechny položky na ovlivněných stránkách
 • Aplikace Muse se ukončí při vytváření plakátů SVG pro stejný soubor SVG na více zarážkách
 • Obrazy uvnitř panelu s kartami na stránce s více zarážkami mohou nesprávně způsobit chybu exportu „Obraz na stránce je příliš velký. Zmenšete jej a zkuste to znovu.“
 • Změna šířky stránky s pevnou šířkou neaktualizuje šířku 100% prvků 
 • Některé převedené soubory Muse vyvolají při otevření určitých stránek hlášení „pendingProcessInfo:updateDisplayAsync TextLayoutDisplayObject...“
 • Aplikace Muse se ukončí při aktivaci zarážky v malém počtu souborů Muse
 • Aplikace Muse se ukončí při odebírání alternativních rozvržení s položkami stránek, které mají nastaveny efekty posouvání
 • Překrývající se položky stránky mohou způsobit nesprávné z-pořadí položek po exportu
 • Úprava vzorové stránky a následná opětovná publikace webu vyvolá hlášení „Failed to find CSSSheet for page“ u některých webů obsahujících synchronizovaný text
 • Některé stránky mohou mít nesprávnou šířku po převodu webů ze starších verzí Muse
 • Rozestupy mezi položkami stránky se neočekávaně změní, když je obsah odsunut dolů kvůli zvětšující se stránce a seskupené prvky se dostanou mimo stránku
 • Některý obsah zápatí stránky se přesune do těla stránky, když je velikost okna prohlížeče změněna podle určité zarážky
 • Obrazy výplně prohlížeče s volbou Přizpůsobit velikosti jsou převzorkovány na velikost výrazně menší, než jaká se očekává
 • Volby widgetů MUCOW s hodnotou supportsGlobalAndOptionContentTags se po opětovném otevření souboru Muse ztratí
 • Kresby ve widgetech Kompozice světelného boxu přestanou být vidět poté, co dojde ke změně velikosti až za zarážku, pokud má kompozice svislý nebo vodorovný přechod
 • Aplikace Muse se ukončí, když odstraníte alternativní rozvržení a jsou otevřené určité stránky se zarážkami na vzorové stránce
 • Aplikace Muse se ukončí při exportu některých webů s hlášením „Why does PageItem have a cached parent page if we're not already exporting or resizing the page?“
 • Při otočení skupiny v paletě Transformace se otočí jen podřízené položky, ne skupina
 • Pevné formátování obsahu některých vzorových stránek, publikovaných ve službě Business Catalyst
 • Aplikace Muse se ukončí, když exportujete stránku s více zarážkami obsahující nabídku s podnabídkami, jejíž velikost byla změněna
 • Aplikace Muse se ukončí, když vložíte ze schránky nebo myší přetáhnete výběr obsahující formulář a textový rámeček se včleněnou položkou stránky ve formátu SVG nebo HTML
 • Aplikace Muse se ukončí při úpravě efektu posouvání na vzorové stránce s hlášením „Why are we applying scroll effects for an item on a page with multiple breakpoints“
 • Aplikace Muse se ukončí při exportu, když je otevřen panel Vrstvy, web obsahuje synchronizovaný text a stránka je označena volbou Neexportovat. Při ukončení se zobrazí hlášení „LTW:onCollectionChange called with no front page canvas“
 • Aplikace Muse přestane reagovat po úpravě některých widgetů MUCOW s víceřádkovými textovými poli
 • Styl odstavců se značkami H použitými na jeden odstavec ve víceodstavcovém textovém rámečku v zarážce vyvolá varování validátoru W3C
 • Velmi odlišný vzhled exportované stránky, pokud je ve stránce dlouhý postranní pruh
 • Datové zdroje k odeslání, exportované z verze 2015.0, jsou odstraněny ze serveru, pokud byly exportovány z verze 2015.1
 • Exportované weby se zarážkami na stránkách většími než zarážky na vzorových stránkách se někdy mohou v prohlížeči zobrazit neočekávaným způsobem
 • Objeví se hlášení „Why do we have multiple folders with the same name?“ při publikování některých webů obsahujících soubory OAM

29. února 2016

2015.1.1

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:  
 • Aplikace se ukončí, když někteří uživatelé zveřejní web Muse, který obsahuje značky Business Catalyst
 • Hlášení „Cannot get node’s position - invalid parent“ při exportu některých webů
 • Aplikace se ukončí, když se mění atributy textu v nabídce s podnabídkami
 • Při pokusu o přidání záložky menší než minimální šířka stránky se zobrazí matoucí chybové hlášení
 • Hlášení „An error occurred on the server“ při odesílání kontaktních formulářů na webu, pokud je na serveru instalováno PHP jen ve verzi 5.4
 • Aplikace se ukončí, když odstraníte poslední zarážku na vzorové stránce po provedení určitých uživatelských akcí
 • Aplikace se ukončí, když uložíte web s grafikou SVG, která je jedinou položkou ve skupině
 • Rychlejší zobrazení Plán během změny uspořádání stránek
 • Za tlačítky pro odeslání formuláře se zaoblenými rohy se zobrazují šedá políčka na webech obsahujících více zarážek
 • Aplikace se ukončí, když exportujete web s více než jedním formulářem obsahujícím povolený prvek reCAPTCHA na stránce s více zarážkami
 • Kompozice s vnořenými prezentacemi a vodorovnými či svislými přechody se po exportu zobrazují nesprávně
 • Umístěné grafiky SVG někdy nesprávně změní velikost při přepínání mezi zarážkami v prohlížeči
 • Barevná ozdoba použitá na text s hypertextovým odkazem v textovém rámečku na vzorových stránkách se nezobrazí na webech Business Catalyst
 • Kotvy obsahující znaky „:“ nebo „.“ v názvech mohou vyvolat hlášení „Invalid ID selector“
 • Rychlejší funkce psaní na stránkách s několika záložkami
 • Grafiky SVG se někdy v režimu návrhu neaktualizují, dokud ručně nezměníte jejich velikost
 • Přidáno několik zlepšení výkonu během úprav vzorových stránek
   

8. února 2016

2015.1

Responzivní návrh

Vytvářejte nádherné responzivní weby umožňující kompletní realizaci vizuálního návrhu bez jakýchkoli omezení.

 • Vytvářejte plně responzivní weby, aniž byste museli přemýšlet jako vývojář. Nedělejte si žádné starosti s kódem -- aplikace Muse se postará, aby váš web vypadal skvěle prakticky ve všech prohlížečích a na všech zařízeních.

 • Pracujte stejně, jako kdykoli předtím a přidávejte responzivní funkce do svého webu kdekoli chcete. Existující weby vytvořené ve starších verzích aplikace Muse zůstanou nezměněné, pokud se ovšem nerozhodnete je upravit.

 • Aplikace Muse podpoří všechny přístupy k vytváření responzivních návrhů a to bez ohledu na to, jestli začnete nejprve vytvářet návrh pro mobilní zařízení nebo pro stolní počítače.

Creative Cloud knihovny

Pomocí panelu CC knihovny můžete plynule procházet a opakovaně používat kreativní datové zdroje, například barvy a grafika, v nástrojích společnosti Adobe určených pro stolní počítače i pro mobilní zařízení. Knihovny se synchronizují se službou Creative Cloud, odkud je můžete sdílet, takže všichni členové vašeho týmu mají potřebné soubory vždy tam, kde je potřebují.

Integrace služby Adobe Stock

Službu Adobe Stock můžete nyní používat přímo z aplikace Adobe Muse, podobně jako z aplikací Photoshop, Illustrator a InDesign. V průběhu navrhování a vytváření webů můžete vyhledávat, licencovat a spravovat obrázky bez licence a vektorovou grafiku. Vyberte si některé ze 45 milionů datových zdrojů, uložte svůj výběr do Creative Cloud knihoven a poté je použijte přetažením do svého webu.

Přechody stavů

Nastavením voleb zeslabení na panelu Stavy můžete animovat přechod obrazu nebo jiného prvku z jednoho stavu do druhého. Pro jednotlivé stavy a prvky lze nezávisle nastavit prodlení, dobu trvání a časové volby.

Import a export vzorků barev

Kontextová nabídka na paletě Políčka (otevře se po kliknutí pravým tlačítkem v prázdné oblasti panelu) nyní obsahuje dvě volby pro import a export knihoven políček ve formátu souborů Adobe Swatch Exchange (ASE).

Stíny textu CSS

Stíny použité na textové rámečky bez výplně a okraj vytvoří stíny také u textu, a to bez ohledu na použité písmo. V předchozích verzích aplikace Muse bylo možné použít stíny textu pouze na textové rámečky obsahující systémové písmo a výsledný text byl exportován jako obraz.

Vylepšení ve formátu SVG

Podobně jako umístěné obrazy mají soubory ve formátu SVG nyní nadřazený rámeček, jehož styl lze upravovat a který lze použít k oříznutí souboru ve formátu SVG. Proto lze soubory ve formátu SVG nyní přidávat do prezentací. Urychlili jsme také vykreslení souborů ve formátu SVG v zobrazení návrhu. Importované soubory ve formátu SVG lze navíc propojit s rastrovými obrazy a importované obrazy lze propojit se soubory ve formátu SVG.

Detekce otáčení u obrazů

Obrazy, které v sobě mají vloženu informaci o otáčení (například obrazy pořízené mobilním zařízením), se při umístění správně otočí.

Uvítací obrazovka a uvítací návrhy

Startovací návrhy a obsah nápovědy se již nezobrazují přímo na uvítací obrazovce. Oba zdroje jsou i nadále dostupné a byly aktualizovány tak, aby vám pomáhaly s rychlým a snadným zahájením responzivních návrhů.

28. července 2015

2015.0.2.4

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

 • Deaktivace nedopatřením aktivovaných vlastností na uvítací obrazovce startovacích návrhů.

21. července 2015

2015.0.1.22

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

 • Ukončení aplikace při aktualizaci odkazů u obrázků na pozadí ve widgetech se zapnutou volbou Upravit společně.
 • Během exportu se Muse nedopatřením pokusí optimalizovat umístěný soubor SWF a ukončí se.
 • Aplikace Muse se neočekávaně ukončí při pokusu o vložení blogu Tumblr do webu Muse.
 • Včleněné textové rámečky umístěné vně nadřazeného textového rámečku jsou po exportu umístěny nesprávně.
 • Volba „Spouštěcí oblasti nahoře“ nefunguje v nově vytvořených widgetech Kompozice.
 • Při exportu některých webů se zapnutou funkcí In-Browser Editing se objeví hlášení „Error: Trying to format an XHTML Element with both content and children“.
 • Pokud není aplikace Muse normálně ukončena po převodu knihovny, jsou knihovny převáděny opakovaně.
 • Aplikace se ukončí při otevírání webů obsahujících webová písma Typekit, pokud bylo písmo ve službě Typekit aktualizováno a má nový název rodiny písem.
 • Widget Vimeo vložený dovnitř widgetu Kompozice světelných boxů přehrává obsah nadále poté, co uživatel změní snímky prezentace nebo zavře světelný box.
 • Krytí objektu použití na textový rámeček není v prohlížeči vidět, pokud textový rámeček obsahuje text používající systémová písma.
 • Aplikace se ukončí při přidání položky do widgetu Tlačítko, po kterém následuje několikasekundová pauza a poté provedení příkazu Zpět.
 • Příkaz Zpět po odstranění stránky a jejích podřízených stránek může vést k pádu aplikace (na webu s nabídkou).
 • Objekt HTML na vzorové stránce způsobí, že jsou v mnoha případech exportovány všechny stránky, které jsou na této vzorové stránce založeny.

15. června 2015

2015.0

Webová písma Typekit

 • Prémiová webová písma ze služby Typekit můžete nyní používat ve svých návrzích, aniž byste museli opustit aplikaci Adobe Muse. Můžete vyzkoušet omezený výběr písem z knihovny Adobe Typekit s kterýmkoli plánem služby Creative Cloud, a jste-li přihlášeni k placenému tarifu, budete mít přístup ke kompletní knihovně s tisíci písem.
 • Po vybrání příkazu Přidat webová písma v rozevírací nabídce Písma můžete v integrovaném uživatelském rozhraní vyhledat ta nejvhodnější písma
 • Po přidání můžete s písmy ze služby Adobe Typekit pracovat na plátně návrhu stejně, jako s jakýmkoli jiným písmem
 • Náhled webových písem ze služby Adobe Typekit si můžete okamžitě zobrazit v režimu náhledu aplikace Adobe Muse nebo v místním prohlížeči.
 • Bez jakékoli další konfigurace můžete publikovat do libovolného hostitele - aplikace Adobe Muse automaticky vytvoří „sady“ webových písem pro váš živý web.

Přejmenována „webová bezpečná“ písma

 • Kategorie „Webová bezpečná“ písma byla přejmenována na „Standardní písma (se zálohami)“. Tento název lépe odráží skutečnost, že každá položka představuje seznam písem (např. Verdana, Tahoma, Geneva, sans-serif), která prohlížeč postupně zkouší, dokud nenajde písmo, které je nainstalováno v počítači prohlížejícího. Používání těchto písem představuje významný zdroj nekonzistentních vzhledů webů a jsou tedy ve skutečnosti méně „bezpečná“ než „webová písma“.
 • Seznam záložních písem je uvedený přímo v seznamu písem a není již tedy skrytý v popisku nástroje

Znaky webového písma

 • Pro webová písma nabízená prohlížeči lze vybrat dvě volby předdefinovaných sad znaků. Toto nastavení platí jak pro službu Adobe Typekit, tak pro webová písma Edge a lze jej měnit pro jednotlivé weby a stránky pomocí dialogů vlastností webu a stránky. Máte následující možnosti:
 • Výchozí dílčí sada: Znaky „Latinka 1“: zahrnují západoevropské jazyky, s výjimkou glyfů, například běžných ligatur, ale načítání probíhá rychleji Toto je počáteční nastavení pro většinu nových webů.
 • Všechna: Všechny znaky v písmu: mohou obsahovat znaky více jazyků a zahrnovat glyfy, například běžné ligatury, ale načítání probíhá pomaleji. Toto je počáteční nastavení pro všechny existující weby a také pro nové weby vytvářené v určitých jazycích (holandština, polština, ruština a turečtina).
 • Zděděné (pouze Vlastnosti stránky): Dědí z hlavní stránky nebo webu.

Další adresy URL webu

 • Dialogy Odeslat do hostitele FTP a Exportovat jako HTML nyní podporují v poli URL webu více položek. Pokud lze váš web otevřít pomocí více adres URL, můžete je zadat formou čárkami odděleného seznamu, například katiescafe.com, katiescafe.net, katiericks.com/cafe. Zajistíte tak, že aplikace Adobe Muse nakonfiguruje sady webových písem Adobe Typekit pro všechny podporované adresy URL. U webů hostovaných ve službě Adobe Business Catalyst je seznam adres URL určován automaticky, takže je v aplikaci Adobe Muse nemusíte zadávat.

Vylepšení formulářů

 • Ve vestavěných formulářích aplikace Adobe Muse jsou nyní dostupné skupiny přepínacích tlačítek a skupiny zaškrtávacích polí. Skupiny lze přidávat pomocí následujících vlastních ovládacích prvků polí, které jsou dostupné v místním okně uživatelského rozhraní objektu vybraného formuláře.
 • Skupiny přepínacích tlačítek: Chcete-li přidat přepínací tlačítko do již přidané skupiny přepínacích tlačítek, vyberte již přidanou skupinu. Přepínací tlačítko přidáte do vybrané skupiny kliknutím na ovládací prvek přepínacího tlačítka „+“, když je skupina přepínacích tlačítek vybraná.
 • Skupiny zaškrtávacích polí: Podobně jako u skupin přepínacích tlačítek, i skupiny zaškrtávacích polí lze přidávat kliknutím na ovládací prvek skupiny zaškrtávacích polí „+“, když je formulář vybraný. Chcete-li přidat zaškrtávací pole do nově přidané skupiny zaškrtávacích polí, vyberte přidanou skupinu. Zaškrtávací pole přidáte do vybrané skupiny kliknutím na ovládací prvek zaškrtávacího pole „+“, když je skupina zaškrtávacích polí vybraná. Kliknutím na ovládací prvek zaškrtávacího pole „+“, když je formulář vybraný, přidáte do formuláře zaškrtávací pole jako neseskupený ovládací prvek. E-maily z odesílání formulářů se skupinami zaškrtávacích polí obsahují čárkami oddělený seznam popisků z vybraných zaškrtávacích polí v jednotlivých skupinách.
 • Pole pro e-mail již není vyžadováno: Pole pro e-mail již ve formuláři není vyžadováno a lze jej odebrat.

Vylepšení panelu Vrstvy

 • Vlastní pojmenování položek stránky: Dvojitým kliknutím na název objektu na panelu Vrstvy přejdete do režimu úpravy názvu. Názvy jsou omezené na 100 znaků. Chcete-li obnovit výchozí název objektu, stačí název odstranit.
 • Pojmenování položky při importu souborů .PSD s vrstvami: Když importujete soubor .PSD s vrstvami a chcete importovat pouze jednu či více vrstev (nikoli složený obraz), zobrazí se na panelu Vrstvy odpovídající názvy vrstev .PSD. Počáteční název položky bude odpovídat názvu na panelu Datové zdroje. Např. „Kresba.PSD (pozadí)“. Tento název vrstvy si můžete zobrazit rozbalením rámečku obrazu pro zobrazení obrazu. Podobně jako všechny položky na panelu Vrstvy lze i tento název přizpůsobit.
 • Možnost přetažení ikony oka či zámku pro současné nastavení více řádků: Kliknutím a přetažením ikony oka nebo zámku můžete skrýt či zobrazit nebo zamknout či odemknout určitý rozsah položek. První ikona, na kterou kliknete, udává stav zapnutí nebo vypnutí v okamžiku kliknutí (např. skrytí nebo uzamknutí položky). Podržte stisknuté tlačítko myši a přetažením přes sousední řádky nastavte jejich stav.
 • Rozbalení/sbalení všech řádků na panelu Vrstvy: Kliknutím se stisknutou klávesou Option (Alt ve Windows) na trojúhelník rozbalení na řádku panelu Vrstvy si můžete zobrazit celou hierarchii. Opakováním tohoto kroku můžete celou hierarchii sbalit.

Vylepšení světelného boxu

 • Widgety Prezentace a Kompozice nyní obsahují novou funkci Automatický světelný box, která automaticky zobrazuje světelný box při načtení stránky, a nikoli až po kliknutí na spouštěcí oblast.
 • Pokud umístíte na jednu stránku více automatických světelných boxů, zobrazí se upozornění.

Vylepšení funkce In-Browser Editing

 • Uživatelé nyní mohou přidávat či upravovat hypertextové odkazy v prohlížeči pomocí funkce In-Browser Editing. Změny hypertextových odkazů provedené v prohlížeči lze začlenit do souboru aplikace Adobe Muse pomocí volby Soubor > Synchronizovat s webovou verzí.

Obecná vylepšení

 • Panel Efekty je nyní po výběru z nabídky Okno dostupný jako nezávislá, volně plovoucí paleta.
 • Byla přidána nová předvolba Měřítko uživatelského rozhraní pro systém Windows. V dialogu Předvolby aplikace Adobe Muse můžete nyní ovládat chování velikosti rozhraní aplikace Adobe Muse, když je zobrazení nastaveno na 125%. Aplikace Adobe Muse podporuje na displejích s vysokým rozlišením faktory 100%, 150% a 200%. U faktorů jako je 125%, spadajících mezi dva podporované faktory, umožňuje tato předvolba výběr mezi nejnižším a nejvyšším podporovaným faktorem.

1. dubna 2015

2014.3.2.11

 • Weby tvořené v Muse obsahující vykreslení stránky pro tablet a telefon nyní obsahují přesměrování ze stránky pro tablet na stránku pro telefon, aby více vyhovovaly předpokladům pro mobilní stránky definovaným společností Google, která oznámila, že plnění těchto požadavků bude bráno do úvahy při hodnocení stránek.
 • Kopírování více textových rámečků, které byly označeny pomocí různých kolekcí v panelu Obsah, a jejich vložení do nového projektu ukončí aplikaci s hlášením "Assert: Don't know how to generate rendered data for type:type_guid.”
 • Odstranění rozbalených objektů z panelu Vrstvy ukončí aplikaci, pokud objekt obsahuje podřízené objekty více úrovní, které byly rovněž rozbaleny.
 • Jestliže odvoláte odstranění veškerého textu z pole „Zpráva formuláře“ ve formuláři, bude aplikace ukončena.

4. března 2015

2014.3.1.44

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

 • Pro uživatele systému Windows považující uživatelské rozhraní aplikace Muse za větší než očekávali (je to způsobeno nastavením rozlišení obrazovky na 125%) lze přidat novou proměnnou prostředí, která zmenší velikost uživatelského rozhraní.
 • Změna odkazů nebo aktualizace datových zdrojů zahrnujících obraz používaný jako obraz výplně pozadí prohlížeče a současně jako obraz výplně pozadí pro jiné objekty způsobí, že následné pokusy o použití příkazu Uložit nebo Uložit jako vyvolají celou řadu různých chyb (např. „Object UID:U### has two (or more) owners…“, „UIDs with Multiple Owners…“, „Dangling Ref or Ownership…“, atd.) nebo jiné chyby (např. „Asking to recursive delete xxx that’s already marked deleted“).
 • Při otevírání souboru projektu aplikace Muse se některým uživatelům zobrazilo varování týkající se převzorkování obrazů na větší velikost, ale obrazy na panelu Datové zdroje neobsahovaly žádné informace naznačující, které obrazy byly převzorkovány na větší velikost.
 • Otevření staršího souboru projektu aplikace Muse obsahujícího widgety s umístěnými soubory SVG nebo textové rámečky s chybějícími písmy může vyvolat chybu „very large bounds“.
 • V systému Windows 8/8.1 byly některé datové zdroje po prvním převedení souboru .muse do verze Muse 2014.3 označeny jako zastaralé.
 • Byla opravena třída chyb, které měly za následek zobrazení chybové zprávy „How does vellum have focus without a text selection active“ následované ukončením.
 • Textové rámečky používající systémová písma a obsahující hypertextový odkaz problikávají v prohlížeči mezi normálním stavem a stavem efektu přechodu.
 • Ukončení, pokud stránka obsahuje více kopií stejné grafiky SVG, která byla použita jako výplň pozadí.
 • Ukončení při zavírání karty Náhled, pokud stránka obsahuje vložený kód HTML se specifickým JavaScriptem.
 • Zatuhnutí při publikování nebo exportu, pokud existují datové zdroje k odeslání s názvy souborů o třech znacích a bez koncovky souboru.
 • Efekty úkosu a vnitřní záře aplikované na položky na vzorových stránkách se při náhledu, exportu, odeslání nebo publikování vykreslí pouze na první stránce, na kterou je vzorová stránka aplikována.
 • Problém s poškozením dokumentu, ke kterému by mohlo dojít, pokud by při vykonávání příkazu Uložit jako došlo k ukončení.
 • Chyba „Unexpected undo state“, ke které může dojít při změně velikosti widgetu nabídky.
 • Složky předvoleb byly někdy vytvořeny s nesprávnými oprávněními, což může způsobit chybu při spuštění.
 • Některé předvolby ze starších instalací aplikace Muse se nezkopírovaly do aplikace Muse 2014.3 (např. webová písma s vlastním hostitelem, uživatelské slovníky, atd.). Tato aktualizace předvolby správně aktualizuje, pokud nebyla aplikace Adobe Muse CC 2014.3 nikdy nainstalována. Jinak musí uživatelé nejprve odstranit složky předvoleb asociované s aplikací Adobe Muse CC 2014.3, které se nacházejí v následujících umístěních:

Mac (zkopírováním a vložením do dialogu Přejít > Přejít do složky ve Finderu otevřete cílovou složku):

"~/Library/Preferences/com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"~/Library/Preferences/Adobe/Adobe Muse CC/2014.3"

Windows (zkopírováním a vložením do okna průzkumníka souborů otevřete cílovou složku):

"%appdata%\com.adobe.AdobeMuseCC.2014.3 "

"%appdata%\Adobe\Adobe Muse CC\2014.3"

11. února 2015

2014.3.0.1176

Toto vydání obsahuje následující nové vlastnosti a funkce:

Rychleji než kdy dřív – vylepšený výkon klíčových funkcí aplikace:

 • Zobrazování stránek a obrázků v zobrazení Návrh
 • Výběr, přidávání, odebírání a odstraňování položek při úpravách
 • Aktualizace po změnách možností Styly nebo Políčka
 • Zobrazení panelu Datové zdroje a změna odkazů na obrázky v pozadí
 • Funkce psaní v rámci textových rámečků
 • Kopírování výběru v zobrazení Návrh
 • Generování miniatur stránek v zobrazení Plán
 • Aktualizace automatických widgetů nabídky při přidání, odebrání nebo odstranění stránek
 • Publikování pomocí protokolu SFTP
 • Funkce „Uložit jako“ pro webové stránky
 • Odstranění nepoužívaných položek, například „Odstranit nepoužívaná políčka“ a „Odstranit nepoužívané styly“
 • Výběr komplexních widgetů v zobrazení Návrh
 • Načítání stránek v režimu náhledu. Tato změna řeší případy, kdy byli uživatelé svědky chyb časového limitu při náhledu stránek nebo umístění SVG způsobených pomalým připojením.
 • Načítání SVG při zobrazení webových stránek v prohlížečích
 • Načítání položek používajících efekty úkosu nebo vnitřní záře v prohlížečích. Aplikace Muse nyní k zobrazení efektů úkosu nebo vnitřní záře využívá CSS v prohlížeči místo jejich rastrování a exportu rámečků jako vrstvených obrázků.
 • Načítání obrázků PNG v prohlížečích. Aplikace Muse nyní pro komprimovanější 24bitové obrázky PNG využívá 8bitové obrázky PNG, pokud je to možné.
 • Zlepšená správa paměti

Podpora HiDPI pro Windows – Uživatelské rozhraní Muse nyní podporuje zobrazení Windows HiDPI. Zobrazení uživatelského rozhraní je optimalizováno na 100% nebo 200% škálování displeje. Podporováno je 150% škálování displeje.

Vylepšení textu

 • Rozvržení textu v zobrazení Návrh nyní využívá stejnou metriku písma pro účaří jako oblíbené prohlížeče, což zaručuje větší konzistenci s prohlížeči. Změna metriky může změnit účaří textu u stávajících souborů Muse. Chcete-li se vrátit k úvodnímu účaří, zvolte možnost Soubor > Vlastnosti webu > Pokročilé > Použít staré účaří textu.
 • V panelu Text jsou nyní k dispozici atributy textu Horní index, Dolní index, Velká písmena a Malá písmena.
 • Chybějící písma – Růžová zvýraznění označují text, kde v systému není k dispozici použité písmo.
 • Dvojitým kliknutím a přetažením v textovém rámečku nyní postupně vyberete text po slovech.

Vylepšení widgetů

 • Pro widget PayPal lze nyní nastavit vlastní obrázek tlačítka. Zobrazí se jako datový zdroj k odeslání v panelu Datové zdroje.
 • Byla přidána možnost pro vývojáře widgetu MuCOW zahrnout ovládací prvek k procházení souborů do uživatelského rozhraní widgetu. Výše zmíněné zlepšení widgetu PayPal je příkladem této nové funkce widgetů MuCOW.
 • Pro Titul a Podtitul ve widgetu Vimeo lze nyní nastavit vlastní barvy.
 • Byla přidána možnost pro vývojáře widgetu MuCOW zahrnout ovládání výběru barvy v uživatelském rozhraní objektové widgetu. Výše zmíněné zlepšení widgetu Vimeo je příkladem této nové funkce widgetů MuCOW.

Zobrazení nebo skrytí okraje rámečku – aplikace Adobe Muse nyní ve výchozím nastavení vykreslí u objektů a textových rámečků světlý obrys (okraje rámečku), takže snadno rozpoznáte objekty bez tahu či výplně. Barva okraje rámečku odpovídá vrstvě, na které je objekt nebo textový rámeček umístěn. Když objekt nebo textový rámeček vyberete nebo přejedete myší, zobrazí se okraj rámečku tmavší barvou. Okraje rámečků lze přepínat pomocí příkazu Zobrazit > Zobrazit/skrýt okraje rámečku nebo Ctrl+H (Windows) / Control+Command+H (Mac OS).

Adobe Muse CC pro podnikatele a vzdělávání – Zákazníci z oblasti podnikání a vzdělávání si nyní mohou aplikaci Muse nainstalovat jako část hlavního balíčku ve službě Creative Cloud Packager. Použití programu Exception Deployer v systému Mac nebo Windows již není nutné.

Automatické zjištění nastavení FTP – Při zahájení odesílání pomocí FTP vám aplikace Muse nabídne volbu automatické detekce způsobu nejbezpečnějšího publikování dostupného pro vašeho poskytovatele hostingu.

Zkrácení doby strávené rušením výchozího nastavení stylů

 • Nové obdélníky nyní ve výchozím nastavení nemají žádný tah ani výplň.
 • Pomocí příkazu kontextové nabídky „Vymazat všechny styly“ lze odebrat všechny styly aplikované na položku. Po jeho použití nebude výsledná položka obsahovat žádnou výplň, tah nebo efekty, ale pouze výchozí styl textu.
 • Pomocí volby „Vymazat obsah ovládacích prvků“ kontextové nabídky můžete odebrat veškerý obsah widgetu. Volba „Vymazat obsah ovládacích prvků“ umožňuje snadné odstranění zástupného obsahu z widgetu.

Vylepšení zobrazení Plán

 • Stránky označené jako „neexportovat“ se nyní zobrazí způsobem, který naznačuje, že exportovány nebudou.
 • Vzorovou stránku přetáhněte na místo ve webové stránce, na které chcete přidat stránku.

Vylepšení panelu

 • Příkaz „Odstranit nepoužívané vrstvy“ se provádí výběrem v kontextové nabídce na panelu Vrstvy.
 • Ovládání krytí v Řídícím pruhu se nyní zaokrouhluje na 10% přírůstky při současném stisknutí klávesy kláves se šipkami nahoru/dolů.
 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na možnost Odeslat datový zdroj nebo Obraz pozadí na panelu Datové zdroje zahrnete kontextovou nabídku zobrazující, kde bude datový zdroj v dokumentu použit.
 • Kliknutím pravým tlačítkem myši na možnost Styl odstavce, Grafický styl, Styl znaků nebo Styl odrážek zahrnete kontextovou nabídku zobrazující styl použitý v dokumentu.
 • Bylo eliminováno blikání miniatur na panelu Stavy při přesunu položek v zobrazení Návrh nebo změně atributů.

Vylepšení zvětšení/zmenšení

 • Přidána podpora pro zvětšení/zmenšení v zobrazení Návrh pomocí kláves Option/Alt + kolečka myši.
 • Dvojitým kliknutím na nástroj ručička nyní v zobrazení Návrh obraz zvětšíte, aby vyplnil stránku.
 • Dvojitým kliknutím na nástroj lupa nyní v zobrazení Návrh obraz zvětšíte na skutečnou velikost (100% úroveň zvětšení).

Všeobecná zlepšení

 • Další klávesové zkratky pro funkce Najít a Nahradit.
 • Režim náhledu nyní zahrnuje ukázkové velikosti pro iPhone 6 a iPhone 6 Plus.
 • Aplikace Muse nyní uchovává metadata IPTC v obrázcích JPEG optimalizovaných aplikací Muse.
 • Do seznamu jazyků pro weby a Stránky byla přidána perština. (Jazyk pro web a stránku se používá k nastavení výchozích stylů a jazyka používaných widgety sociálních sítí.)
 • Přetažením značky obsahu nebo kolekce z panelu Obsah na zobrazení Návrh lze jednoduše přidávat sdílený text na plátno webové stránky.

Převod a optimalizace webu

 • Aplikace Muse nyní při otvírání dokumentu zobrazuje lištu průběhu.
 • Knihovny se převádějí při prvním spuštění nové verze aplikace Muse, nikoli při prvním přístupu ke každé položce knihovny.
 • Odebrání přebytečných obrazových dat z obrazů pozadí uložených v projektu Muse. Tato optimalizace nemění velikost ani kvalitu obrazů generovaných aplikací Muse, ale brání přejmenování některých obrazů pozadí. Tato optimalizace dramaticky snižuje celkovou velikost některých souborů .muse. Jde o část kroku převodu při otvírání starších dokumentů. Tento krok převodu může být u dokumentů s obrazy pozadí ve vysokém rozlišení pomalý, po uložení souboru jej však nebude nutné spustit znovu. Doporučujeme uložení nového souboru, abyste mohli i nadále pokračovat v používání původního dokumentu se staršími verzemi aplikace Muse, a jeho uložení jako zálohy. Zmenšená velikost může urychlit provádění mnoha jiných operací.

Business Catalyst

Nové zjištění zařízení pro přesměrování na verzi webu pro tablet nebo telefon. Zveřejnění webu s více rozvrženími nyní v části „Volby“ dialogového okna Publikovat zahrnuje další volbu „Přesměrovat“. Funkce „Univerzální přesměrování“ nyní zjišťuje pouze velikost obrazovky a podporu dotykové obrazovky, aby zvolila odpovídající rozvržení. Funkce „Přesměrování Business Catalyst“ využívá databázi zařízení. „Univerzální přesměrování“ je metoda používaná pro weby nehostované v systému BC a nyní je pro weby hostované v systému BC výchozí.

27. října 2014

2014.2.1

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

 • Aplikace se ukončí po použití dílčích nabídek v nabídce Písmo.
 • Funkce In-Browser Editing se nedá použít k úpravě obsahu ve všech widgetech nebo textových rámečcích, které obsahují nejméně jeden včleněný obrázek.
 • Aplikace se ukončí během přetahování prezentací na celou obrazovku mezi stránkami.
 • Aplikace se ukončí po zadání neplatného portu protokolu SFTP na platformě Mac.
 • Odeslání souboru přes FTP selže, pokud je zablokován přístup k souboru .htaccess.
 • Stránky se synchronizovaným textem publikované do podsložky ve službě Business Catalyst se nezobrazí správně.
 • Opravena kritická chyba při rušení operace během určitých fází odesílání přes FTP.
 • Odeslání přes FTP selže, pokud je v adrese serveru zadána část 'ftp://'.
 • Opraveno: Dlouhé zatuhnutí programu při pokusu o odeslání webu s nastavenými nestandardními porty SFTP.
 • Vylepšena rychlost při výběru dlouhých textových rámečků.
 • Obraz SVG použitý jako pravoúhlé pozadí s barvami výplně v aktivním stavu zmizí, pokud se nachází na vzorové stránce.
 • Opraveno ukončení aplikace při změně velikosti určitých obrázků na velmi malé rozměry.
 • Při výskytu některých chyb během přihlašování pomocí Adobe ID se zobrazí chybová zpráva a aplikace se již neukončí.
 • Opravena chyba nevrácené paměti při umisťování velkých souborů PSD.
 • Obraz SVG použitý na pozadí se nezobrazí v prohlížeči Internet Explorer 8.
 • Objekty ve vzorové stránce, které mají pozadí SVG, se nesprávně v prohlížeči vykreslují jako rastrované během přechodu mezi stránkami.

 

6. října 2014

2014.2

Toto vydání obsahuje následující nové vlastnosti a funkce:
 • Podpora formátu SVG – Umisťujte nebo vkládejte ze schránky škálovatelnou vektorovou grafiku do projektů Adobe Muse, nebo ji importujte jako výplň pozadí. Zveřejněný obsah zůstává ve formě vektorové grafiky a je zakódován ve formátu SVG.
 • Publikování přes zabezpečené FTP – V dialogu Odeslat na server FTP jsou nyní dostupné volby protokolů SFTP a FTPS, a to v rozevíracím seznamu Možnosti -> Metoda.
 • Synchronizovaný text – Pomocí nového panelu Obsah můžete označit text, který bude používán na různých místech webu včetně rozvržení pro tablety a mobilní zařízení. Více textových rámečků najednou je možné označit jako součást kolekce. Po označení se změny textu v jednom rámečku automaticky projeví i v ostatních rámečcích se stejnou značkou.
 • Úpravy synchronizovaného textu v prohlížeči – Při úpravách textu synchronizovaných textových rámečků v prohlížeči jsou změny automaticky zveřejněny všude, kde je značka použita.
 • Najít a nahradit – Příkazem Najít a nahradit v nabídce Úpravy otevřete dialog k vyhledávání textu na všech stránkách webu. Dialog rovněž umožňuje nahrazovat jednotlivé nebo všechny výskyty hledaného slova či frází.
 • Přetahování mezi stránkami – Jakýkoli objekt Adobe Muse se nyní dá duplikovat přetažením do jiné stránky. Tato vlastnost se hodí při práci v režimu návrhu se dvěma stránkami vedle sebe.

Toto vydání dále obsahuje následující aktualizace a vylepšení:

 • V režimu publikování jsou nyní k dispozici celkem tři volby: Exportovat jako HTML, Publikovat do služby Business Catalyst a Odeslat do hostitele FTP.
 • Režim správy byl přesunut do nabídky Soubor a přejmenován na „Správa webu Business Catalyst“.
 • Obrázky umístěné do Adobe Muse nyní ve formátech JPEG a PSD zachovávají barevný profil ICC, u formátu PSD také metadata IPTC.
 • Byla opravena chyba posouvání dotykem v prohlížečích na systému Android.

 

27. srpna 2014

2014.1.1.6

Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

 • Efekty použité na stavy přechodu myši, stisku tlačítka myši a aktivní stavy se v režimu návrhu nezobrazují u obrázků
 • Tlačítko „Aktualizovat nyní“ nespustí v některých jazykových prostředích automatickou instalaci aktualizace

13. srpna 2014

2014.1.0.375

Typografie

 • Vlastní hostování webových písem - Aplikace Adobe Muse nyní kromě naší bezplatné služby Edge Web Fonts podporuje také webová písma s vlastním hostitelem. K zajištění vlastního hostování písma pro použití ve webu aplikace Adobe Muse je nutné instalovat systémové písmo (se správnou licencí pro použití v PC) a zadat odpovídající soubory webového písma (se správnou licencí pro použití na webu).
 • Přidání přizpůsobitelných stylů odrážek a číslování - Pomocí nového panelu Styly odrážek můžete nyní definovat a používat vlastní znaky odrážek a číslované seznamy.
 • Snadné vkládání speciálních znaků - Nový panel Glyfy nabízí přímý přístup ke kompletním znakovým sadám pro jednotlivé typy písem, včetně webových písem. Můžete tak snadno vkládat symboly, např. © nebo ᵝ, které nejsou dostupné na standardní klávesnici.
 • Zobrazení textu psaného zprava doleva - Textové rámečky, pro které je nastaven jazyk čtený zprava doleva, nyní zobrazují text zprava doleva. Toto nastavení můžete přepnout na samotném panelu Text nebo jej můžete zobrazit v okně Vlastnosti webu > Obsah.
 • Zapnutí funkcí specifických pro národní prostředí - Jazyk lze nyní nastavit nejen na úrovni webu, ale také na úrovni jednotlivé či vzorové stránky.

Formuláře

 • Přidávání zaškrtávacích polí - Do formulářů lze nyní přidávat zaškrtávací pole a volitelně lze tato pole nastavit jako povinná. Tato možnost je obzvláště užitečná u formulářů zahrnujících souhlasy se smluvními podmínkami a přihlašovací formuláře. Výchozí stav zaškrtávacího pole (zaškrtnuto nebo nezaškrtnuto) a jeho styl (používání stavů objektů) jsou plně přizpůsobitelné.
 • Prevence automatizovaného spamu - Přidali jsme volbu pro použití bezplatné služby společnosti Google nazvané reCAPTCHA, která používá zkreslení textu a číslic k odlišení lidí od spamových robotů.

  Všeobecné

  • Rychlé vložení v místě - Oblíbený příkaz Vložit v místě je nyní v zobrazení Návrh dostupný také prostřednictvím nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem.
  • Vodorovné posouvání - Přidali jsme podporu koleček myši a trackpadů pro vodorovné posouvání obsahu okna, a to v zobrazení plánu i návrhu.


   16. července 2014

   2014.0.1.30

   Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

   • Uvítací dialog je na určitých síťových konfiguracích trvale v režimu offline.
   • Aplikace se ukončí při změně položky nabídky, jsou-li současně otevřeny stránka a její vzorová stránka.
   • Aplikace se někdy náhodně ukončí při zavírání karty režimu návrhu
   • Přidáno náhradní řešení pro servery FTP, které nepodporují správně rozšířený pasivní režim.
   • Aplikace se někdy náhodně ukončí při použití barvy výplně na položku stránky.
   • Vylepšený výkon při převodu rozsáhlých souborů vůči předchozím verzím Muse.
   • Aplikace se ukončí, jestliže je výška nebo šířka obrazu zmenšena na méně než 0,5 obrazového bodu.
   • Zlepšená obsluha chybových situací v případech, kdy nesprávně selže ověření předplatného.
   • Nízký výkon a ukončení aplikace u ručně umístěných nabídek do vzorových stránek vytvořených v předchozích verzích Muse.
   • Nesprávné umístění obrazů úvodní obrazovky v exportovaných prezentacích, jsou-li použity grafické styly.
   • Aplikace se ukončí s hlášením „pendingProcessInfo not found“ během exportu nebo publikování webů, ve kterých jsou obrazy GIF se změněnou velikostí.
   • Změna některých odkazů v uvítací obrazovce, které směřovaly na nesprávné cíle.
   • Závažné problémy s vykreslováním uživatelského rozhraní na systému Windows 8 při nastavení zvětšení zobrazení na 125 %.
   • Úpravy webu obsahujícího animace Edge přímo v prohlížeči způsobily chyby při zobrazení webu.
   • Aplikace Muse zdánlivě tuhne při optimalizaci obrazů a jejich přenosu na FTP přibližně v 60 % průběhu operace.
   • Hlášena chyba scházejících datových zdrojů, je-li web otevřen v prohlížeči Chrome na systému Android a je používáno datové připojení.
   • Aplikace se ukončí při práci v panelu Vrstvy.
   • Aplikace se někdy náhodně ukončí při výběru textových rámečků.

   18. června 2014

   2014.0.0.328

   Úpravy v prohlížeči na hostiteli

   • Weby odeslané pomocí vestavěné funkce Odeslat do hostitele FTP nyní nabízejí funkce pro úpravy v prohlížeči podobné těm, které jsou dostupné při publikování do systému Adobe Business Catalyst.

   Platforma

   • Nativní, 64bitová aplikace. Jádro aplikace Adobe Muse CC bylo přeprogramováno na nativní 64bitovou aplikaci. V aplikaci Muse je nyní vestavěna část technologie Adobe AIR. Již není vyžadována oddělená instalace prostředí Adobe AIR.
   • Nové minimální systémové požadavky. Windows 7 nebo novější. Je vyžadována 64bitová verze. Mac OSX 10.7 nebo novější. Internet Explorer 8 nebo novější, doporučujeme raději Internet Explorer 11.
   • Náhled v aplikaci Muse. Náhled v aplikaci Muse nyní používá technologii prohlížeče z operačního systému (nainstalované verze Safari nebo IE).
   • Interní klient FTP. Byl nahrazen interní klient FTP a byl přepsán kód pro šifrování a ukládání přihlašovacích údajů FTP.
   • Kód pro přihlášení se k odběru/aktivaci. Kód pro přihlášení se k odběru/aktivaci je zcela nový a odpovídá kódům pro ostatní produkty společnosti Adobe.
   • Instalátor. Instalátor je zcela nový a je plynuleji integrován do instalátoru systému Creative Cloud. Poznámka: instalace bude pomalejší, protože nativní aplikace je mnohem větší než předchozí verze aplikace Muse.
   • Uzamykání souborů. Aby nedocházelo k poškození souborů uložených ve sdílených umístěních, generuje aplikace Muse pro právě upravované soubory .muse dočasné soubory .mulk.

   Uživatelské rozhraní

   • Panely. Chování panelů a oken nyní odpovídá chování aplikací InDesign, Photoshop a Illustrator, včetně odtrhávacích panelů a vícenásobných oken. Pomocí nabídky Okna > Obnovit panely můžete obnovit výchozí stav všech panelů aplikace.
   • Panel nástrojů. Nástroje se nyní nacházejí na panelu nástrojů a ve výchozím nastavení jsou ukotveny vlevo.
   • Přepínání 100% šířky. Řídicí pruh nyní obsahuje specifický ovládací prvek pro zapínání/vypínání elastického chování objektů, které tuto funkci podporují, při 100% šířce prohlížeče. Výsledek je stejný jako při přetažení okrajů objektů k levému a pravému okraji plochy prohlížeče v zobrazení návrhu, nicméně celý proces je mnohem efektivnější.
   • Vylepšení panelu Text. Na panelu Text můžete nyní přidávat tagy (h1, tag p atd.) Tagy jsou i nadále dostupné ve volbách stylů.
   • Pracovní plochy. Ovládací prvky plánu, návrhu, náhledu, publikování a správy se nyní nacházejí zcela vpravo na pruhu aplikace.
   • Výchozí atributy stránky a prohlížeče. Při vytváření nového webu Muse nebudou mít stránky ve výchozím nastavení žádnou výplň ani tah a barva výplně prohlížeče bude nastavena na bílou. Všechny atributy lze přepsat.
   • Uživatelské rozhraní pro displej Retina. Uživatelské rozhraní aplikace Muse bylo plně optimalizováno pro displeje Retina.
   • „Blikání“ okna nebo nabídky. Pruh hlavní nabídky na oknech již nebliká. Okna s paletami již neblikají nebo se dočasně neskrývají za hlavním oknem či dalšími okny.
   • Klávesové zkratky. Aplikace nyní obsahuje lokalizované klávesové zkratky.
   • Zapamatování poslední složky. Dialogy Otevřít/uložit soubor v platformách si nyní pamatují naposledy použitou složku.
   • Skrývání. Funkce skrytí aplikace v systému Mac již dokáže skrýt zobrazení návrhu.
   • Ahoj. Provádíme testování nové uvítací obrazovky, nazvané „Ahoj“, která se bude zobrazovat některým zákazníkům používajícím jazykové nastavení angličtina USA.
   • Zjednodušené FTP. Rozhraní pro odeslání webu do hostitele FTP bylo přepracováno tak, aby jeho používání bylo jednodušší.

   Produktivita

   • Výplně obrazů pozadí. Kontejnery s výplněmi obrazů pozadí nyní podporují funkce vyjmutí, kopírování, vložení a nahrazení pomocí kontextové nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem.
   • Nahrazení obrazu. Obrazy lze nyní nahrazovat (případně změnit jejich odkazy) pomocí možnosti kontextové nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem v zobrazení návrhu, a nikoli tedy pouze pomocí kontextové nabídky položky na panelu datových zdrojů.

   Widgety

   • Prezentace se 100% šířkou. Kromě prezentací na celou obrazovku (Muse 7) nyní podporujeme také prezentace s pevnou výškou/plnou šířkou.
   • Vylepšené obnovení přehrávání prezentace. Automaticky přehrávané prezentace se po interakci zastaví. Nyní lze nastavit, aby se jejich přehrávání obnovilo po N sekundách.
   • Pole s názvem widgetu formuláře. Pole s názvem jsou nyní u formulářů volitelná. (E-mailová adresa je stále vyžadována.)
   • Oprava chyby ve widgetu formuláře. Byla vyřešena chyba, při které se e-maily odesílané z formulářů z některých poskytovatelů hostingu zobrazovaly jako kód.
   • Oprava chyby ve widgetu skládačky. Byla vyřešena chyba, při které widget skládačky, překrývající obsah pod sebou, bránil událostem myši (přechod, kliknutí) v dosažení položek nacházejících se v překrývané oblasti.
   • Widget tlačítka HiDPI. Nový widget umožňuje návštěvníkům webu přepínat mezi normální a HiDPI verzí obrazů zobrazovaných v prohlížeči.
   • Doplnění souborů MuCOW. Možnost přidat vodorovnou oddělovací čáru do uživatelského rozhraní widgetu, text s dalšími informacemi v uživatelském rozhraní a výstraha, kterou lze zobrazit, když není změněná výchozí hodnota.

   Generování kódu

   • Vytváření webu s vysokým rozlišením. Weby generované v aplikaci Muse nyní podporují možnost optimalizace výstupu pro standardní displeje i pro displeje s vysokým rozlišením nebo pro displeje Retina.
   • Kompatibilita prohlížeče. Výstup aplikace Muse již není plně kompatibilní s prohlížečem Internet Explorer 7 a staršími - některé prvky se v těchto starších prohlížečích nebudou vykreslovat konzistentně.
   • Kontrola konzistence webu. Byly přidány kontroly v prohlížeči, které potvrdí přítomnost většiny souborů pro danou stránku na serveru a jejich správnou verzi. (Jedním z nejčastějších důvodů požadavků na podporu je, že zákazníci používající externího klienta FTP neodešlou do správných umístění všechny potřebné soubory.)
   • 100% šířka generovaná pomocí CSS. 100% šířka je nyní vytvářena pomocí CSS, a nikoli pomocí JavaScriptu. Načítání stránky a změna velikosti okna prohlížeče je tak plynulejší. Tato změna ale není kompatibilní s prohlížečem IE7.

   Režim návrhu

   • Animace Edge při 100% šířce. Animace Edge lze nyní nastavit na 100% šířku, pokud byly exportovány z aplikace Edge Animate jako animace umožňující změnu velikosti.
   • Bylo zvětšeno omezení poloměru rohů. Omezení bylo zvětšeno z předchozí hodnoty 100 na 25000.

   Nahrazení služby Muse Exchange doplňky systému Adobe Creative Cloud.

   • Stávající služba Adobe Muse Exchange byla nahrazena obsahem aplikace Muse na webu s doplňky systému Adobe Creative Cloud. Tento nový web najdete zde.

    22. května 2014

    7.4.30

    Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

    • Přidáno automatické opakování při detekci chyb během publikování
    • Změny aktualizačního modulu aplikace s cílem umožnit instalaci budoucích verzí

    2. dubna 2014

    7.3.5

    Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

    • Opakované ukončení aplikace při používání widgetu YouTube. V režimu návrhu a náhledu se uvnitř aplikace Muse nyní zobrazuje logo YouTube jako dočasný zástupce budoucího obsahu. Pro akce Exportovat, FTP a Zveřejnit bude použito správné video YouTube.
    • Některé typy webového obsahu mohou způsobit nesprávné zveřejnění všech stránek z aplikace Muse, nikoli jen těch, které byly změněny.
    • Widgety typu Skládačka se zapnutou volbou „Překrývat položky pod“ mohou zabránit v kliknutí na odkazy umístěné pod skládačkou.

    22. ledna 2014

    7.2.232

    Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

    • Aktivní stavy nabídky se nespustí při posouvání stránky za odkazované kotvy, jsou-li použity efekty při posouvání.
    • Rozvržení pro tablet se načítá nesprávně v posledních verzích desktopového prohlížeče Chrome.

    20. ledna 2014

    7.2.230

    Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

    • Skákavý nebo zadrhávající se pohyb objektů na pomalejších zařízeních a v prohlížeči OS X Mavericks Safari.
    • Widget YouTube neobsahoval volbu „Zobrazit související“.
    • Widgety YouTube a Vimeo se přesouvaly do popředí na ose Z (před ostatní objekty).
    • U widgetů YouTube a Vimeo nebyl správně zobrazen náhled v režimu Návrh na počítačích se systémem Windows.
    • Přichycené skládačky s volbou „Překrývat položky pod“ nemusely být vidět v prohlížeči Chrome.
    • Widget Kompozice přestal pracovat, pokud měl spouštěcí kontejner zápornou hodnotu X.
    • Animace Edge se nezobrazily vždy správně v prohlížeči Internet Explorer 11.
    • Některé dokumenty používající včleněné obrázky v textových rámečcích se přestaly vykreslovat během vykreslování miniatur stránky v zobrazení Plán.
    • Aplikace se ukončila při vykreslování některých textových rámečků obsahujících velké včleněné objekty.
    • Velké obrázky v prezentacích na celou obrazovku byly v režimu Návrh zmenšeny na šířku prezentace.
    • Pole formuláře přidané po vložení vlastního pole formuláře nebyla správně odstraněna.
    • Odstranění políčka barvy použitého v přechodové výplni prohlížeče způsobilo menší poškození dokumentu.

            21. listopadu 2013

            7.1.329

            Toto vydání obsahuje opravy následujících problémů:

            • Opravena chyba ověřování Adobe ID, pokud síťové nastavení používá určité automatické nastavování proxy.
            • Případné pády aplikace v systému Mac při použití příkazu Uložit jako přes původní soubor uložený na jednotce souborového serveru.
            • Prezentace na celou obrazovku nezůstane na celé obrazovce, pokud má objekt na stránce efekt krytí a zároveň posunu v prohlížeči Chrome.
            • Obrázky dlaždicového pozadí s rychlostí posuvu 0 se nezobrazují správně v prohlížeči Chrome, pokud má objekt také efekty.
            • Velké obrázky a velké obrázky pozadí připnuté rozděleně na pruhy se v prohlížeči Chrome posunují pouze částečně.
            • Výplňové obrázky prohlížeče s rychlostí posuvu 0 nelze správně načíst v prohlížeči Chrome.
            • Připnuté objekty a objekty s posunem zanechávají artefakty, blikání či mizí ze stránky v prohlížeči Chrome.

                 13. listopadu 2013

                 7.0.314

                 Sociální widgety

                 • Do knihovny widgetů jsme přidali novou třídu widgetů nazvanou Sociální (HTML) widgety. Tyto widgety obsahují vložený kód HTML, který lze v aplikaci Muse konfigurovat pomocí panelu Volby po přetažení widgetu na plátno návrhu.
                 • Tyto HTML widgety se skládají z vloženého kódu HTML pocházejícího z externích webů a nejlépe fungují při zobrazení v živém webu.
                 • Tato verze obsahuje následující sociální widgety: Komentáře na Facebooku, Facebook – sledovat, Facebook – Líbí se mi, Mapy Google, LinkedIn, Symbol Muse, Paypal, Pinterest, Twitter – sledovat, Twitter – vložit tweet, Video Vimeo, Video YouTube.

                 Rozšiřitelnost widgetů aplikace Muse s vloženým kódem HTML (.mucow)

                 • V této verzi jsme představili nový typ widgetu (nachází se ve složce Sociální panelu Knihovna widgetů). Tyto widgety mají jedinečnou rozšířitelnou strukturu nazvanou .mucow (Muse Configurable Options Widget). Tato struktura umožňuje kódu znalým uživatelům aplikace Muse vytvářet nové widgety s vloženým kódem HTML na základě parametrů definovaných v jednoduchém souboru XML. Více informací o vytváření vlastních souborů XML .mucow, které lze umístit do webu Muse, najdete v dokumentaci k souborům Adobe Muse .mucow.

                 Uživatelská knihovna

                 • Prvky návrhu aplikace Muse (vodítka, widgety, text a všechny vzorky odstavců, grafiky nebo názvů asociované s jednotlivými prvky) si nyní můžete uložit do trvalého panelu Uživatelská knihovna. Prvky knihovny můžete exportovat do nového formátu .mulib a distribuovat. Dvojitým kliknutím na soubor .mulib v programu MacOS Finder nebo Průzkumník Windows nainstalujete knihovnu do aplikace Muse.
                 • Prvky knihovny jsou trvalé (zůstávají v aplikaci bez ohledu na aktuálně otevřený dokument aplikace Muse).
                 • Ukázkové prvky knihovny si můžete stáhnout ze stránky Muse Exchange – Klikněte na odkaz v oblasti náhledu panelu Knihovna aplikace Muse nebo přejděte přímo na stránku Muse Exchange na webu Muse.
                 • Další podrobnosti najdete v článku Organizace a opakované používání běžných prvků pomocí panelu Knihovna obsaženém v našem systému nápovědy.

                 Widget Prezentace na celou obrazovku

                 • Do oblasti Prezentace panelu Widget jsme přidali nový widget nazvaný Na celou obrazovku. Po vybrání této volby se obrazy úvodních obrazovek umístěné do prezentace přizpůsobí oknu prohlížeče nebo jej vyplní. Popis fungování této funkce najdete v tématu Práce s widgety Prezentace.
                 • Prezentace na celou obrazovku mohou mít také aktivovanou volbu Světelný box. Nastavení světelného boxu definují výchozí odsazení obrazů ve stavu světelného boxu - velikost tohoto odsazení lze kontrolovat pomocí panelu Mezery.
                 • Prezentaci světelného boxu na celou obrazovku můžete v prohlížeči zavřít pomocí volitelného prvku Zavírací tlačítko nebo stisknutím klávesy Esc. Na dotykových zařízeních můžete tento obraz skrýt pomocí volitelného zavíracího tlačítka nebo klepnutím přímo na obraz úvodní obrazovky.

                 Widget Stavové tlačítko

                 • Do oblasti Kompozice panelu Widget jsme přidali nový widget Tlačítko. Objekty (text, obrazy, tlačítka aplikace Photoshop, widgety, atd.) umístěné do tohoto kontejneru budou při interakci s libovolnou oblastí kontejneru synchronizovat své stavy (nahoru, přes, dolů a aktivní).
                 • Widget Tlačítko lze otáčet.

                 Vylepšení widgetů kompozice

                 • Přidali jsme celou řadu voleb určených ke skrytí cíle při přechodu Zeslabování. Podrobnosti o funkci „Skrýt při odsunutí myši“ najdete v tématu Skrytí widgetu Kompozice při odsunutí myši pro vytvoření podnabídek. Mezi další funkce patří:
                  • Zobrazit cíl: Při kliknutí, Skrýt cíl: Žádný/Při kliknutí/Při odsunutí myši/Při odsunutí myši ze spouštěcí oblasti a cíle
                  • Zobrazit cíl: Při přechodu myší, Skrýt cíl: Žádný/Při odsunutí myši/Při odsunutí myši ze spouštěcí oblasti a cíle
                 • Když je pozice nastavená na možnost Vrstvený, můžete vybrat tlačítko Zavřít. Kliknutím na tlačítko Zavřít skryjete aktivní cíl.
                 • Součásti kompozice můžete nyní připnout.
                 • Bylo zlepšeno výchozí heuristické chování při přidávání dalších sad spouštěcích oblastí a cílů, takže je nyní snazší rozpoznat nově přidaný prvek.

                 Vylepšení widgetů prezentace

                 • Vybráním možnosti Volné miniatury formulářů v uživatelském rozhraní Na objektu aktivujete volné uspořádání miniatur. Poznámka: i když je možné miniatury volně umisťovat na plátno, změna velikosti jedné miniatury stále ještě vyvolá změnu velikosti všech ostatních miniatur. Další informace najdete v tématu Konfigurace volných miniatur formulářů ve widgetu Prezentace v systému nápovědy.
                 • Widgety prezentací obsahují vzorové obrazy usnadňující pochopení jejich konstrukce. Při prvním přidání obrazu do prezentace dojde k automatickému odstranění všech původních obrazů určených „pouze k umístění“.
                 • Součásti prezentace můžete nyní připnout.

                 Otočené panely

                 • Jak widget Panel se záložkami, tak widget Skládačka podporují volné otáčení.

                 Konzistence prokladu v rámci více prohlížečů

                 • Byla přidána nová vlastnost webu Zaokrouhlit proklad na celé číslo. Když je tato funkce aktivovaná a proklad je zadán jako procento velikosti písma (např. 120% z 14px), bude vypočtená hodnota (např. 16,8px) zaokrouhlena na celé číslo (např. 17px). Zaokrouhlený proklad je totiž více konzistentní v různých prohlížečích.
                 • Tato vlastnost je vypnutá pro již existující weby, ale zapnutá pro nové weby a lze ji ovládat pomocí možnosti nabídky Vlastnosti webu > Obsah.

                 Manipulace s obrazy

                 • Nová volba obsažená v této verzi, Převést neprůhledné PNG na JPEG, nastavuje, jestli aplikace Muse automaticky převede obrazy PNG bez průhlednosti do formátu JPEG. Obrazy JPEG jsou obvykle mnohem menší než obrazy PNG, což znamená rychlejší načítání webu do prohlížeče. JPEG je kompresní schéma, které občas vypustí malé množství dat obrazu za účelem dosažení vyšší míry komprese. Většinou nedojde k žádnému viditelnému ovlivnění obrazu. U některých obrazů může ale komprese JPEG vyvolat velice malá zkreslení známá jako artefakty JPEG. Vzniku těchto artefaktů můžete předejít vypnutím této volby v případě, že originální obraz ještě není ve formátu JPEG. Tuto volbu najdete v nabídce Vlastnosti webu > Obsah.
                 • Tato verze aplikace Adobe Muse CC používá algoritmus Bikubická ostřejší zajišťující vytváření kvalitnějších obrazů v případech, když je nutné obraz převzorkovat při jeho zmenšování. Předchozí verze aplikace Adobe Muse CC používaly obecnější algoritmus Bikubická.

                   Vylepšení efektů posouvání

                   • V této verzi jsme rozšířili funkci efektů posouvání. Na panelu Efekty posouvání najdete následující vylepšení funkcí:
                    • Krytí - jedinečné hodnoty krytí před a za pozicí řídicího prvku, včetně intervalů přechodů do/z těchto krytí a krytí v pozici řídicího prvku
                    • Prezentace - Lze použít ve spojení s prezentacemi aplikace Muse, včetně nového widgetu Prezentace na celou obrazovku. Můžete definovat pozici zahájení přehrávání nebo měnit snímky po posunutí o definované množství pixelů
                    • Animace hrany - Můžete ovládat, kdy se vložený soubor animace začne přehrávat nebo můžete propojit jeho hlavní časovou osu s posouváním stránky a definovat poměr mezi vzdáleností posouvání a přehranými snímky. Tato volba se vztahuje pouze na objekty umístěné na hlavní časové ose funkce Animace hrany.

                   Vylepšení přesměrování na stránky pro mobilní zařízení

                   • V dialogu Vlastnosti webu jsme přidali volbu pro zapnutí či vypnutí přesměrování na mobilní rozvržení. Tato možnost je určena pro práci s ještě nepřipravenými rozvrženími, na které by nemělo být provedeno přesměrování (stránka se připravuje). Pamatujte si - rozvržení bude exportováno navzdory vypnuté volbě přesměrování, nicméně nedojde k přesměrování mobilních prohlížečů na mobilní stránky a exportované soubory nebudou součástí souboru sitemap.xml, dokud tuto volbu nezapnete v dialogu Vlastnosti webu.

                   Vylepšení kontroly pravopisu

                   • Uživatelské slovníky (slova přidávaná uživatelem) jsou nyní organizovány podle jazyka. Slovo můžete přidat do globálního uživatelského slovníku nebo do uživatelského slovníku specifického pro určitý jazyk.
                   • Můžete také odebrat dříve přidané slovo.
                   • Tyto akce můžete provádět pomocí kontextové nabídky pro výběr textu nebo z dialogu Uživatelský slovník, který otevřete pomocí možnosti nabídky Upravit > Kontrola pravopisu > Uživatelský slovník.

                   Obsah nápovědy obsažené v aplikaci

                   • Abychom usnadnili přístup k obsahu nápovědy pro specifické funkce, přidali jsme do aplikace Adobe Muse přímé odkazy na nápovědu. Specifický obsah nápovědy si můžete otevřít pomocí ikon nápovědy nacházejících se v různých panelech, volbách widgetů a v rozbalovacích oknech.

                   Další jazyky uživatelského rozhraní

                   • Byla přidána lokalizace v ruštině, finštině, portugalštině, češtině a polštině. Tyto jazyky nyní najdete v rozbalovací nabídce Jazyk v okně Předvolby > Obecné.

                   13. srpna 2013

                   6.0.751

                   Efekty posouvání (posouvání po paralaxe)

                   • Všechny existující efekty posouvání pozadí a pozice nyní fungují i při zobrazení na zařízeních se systémem iOS. Chcete-li využít těchto vylepšení ve vygenerovaném kódu, musíte znovu publikovat svůj návrh vytvořený v aplikaci Muse.
                   • Ovládací prvky efektů posouvání byly přesunuty z rozbalovacího okna Efekty do svého vlastního panelu. Tento panel si můžete otevřít pomocí příkazu nabídky Okno > Efekty posouvání.
                   • Pohyb posouvání lze nyní použít i na prvky nastavené na 100% šířky prohlížeče.

                   Vylepšení aktivního stavu pro objekty propojené hypertextovými odkazy

                   • Odkazy na kotvy nyní mohou zobrazovat aktivní stav objektu na základě pozice při posouvání. Položky odkázané na kotvu budou zobrazeny v aktivním stavu, je-li část stránky asociovaná s kotvou vidět.
                   • Toto nastavení je vypnuté pro již existující weby a zapnuté pro nové weby. Chcete-li tuto novou funkci využít v některém ze svých stávajících webů, přejděte do vlastností webu, na kartu Obsah a zaškrtněte možnost „Povolit aktivní stav pro odkazy na kotvy“.

                   Další

                   • Byla opravena chyba, která způsobovala selhání aplikace při vkládání kódu HTML videa YouTube.
                   • Byla opravena chyba způsobující nefungování formulářů, pokud některý z názvů popisků obsahoval znak jednoduché uvozovky.

                    

                   17. června 2013

                   5.0.704

                   Další jazyky uživatelského rozhraní

                   • Byly přidány lokalizace pro dánštinu, norštinu, tradiční čínštinu, korejštinu a turečtinu. Tyto jazyky nyní najdete v rozbalovací nabídce Jazyk v okně Předvolby > Obecné.

                   Kontaktní formuláře pro většinu hostitelských platforem

                   • Formuláře aplikace Muse nyní fungují i při odeslání do většiny poskytovatelů hostování webů. Pokud použijete vestavěnou funkci pro odeslání prostřednictvím FTP, pokusí se aplikace Muse v rámci procesu odeslání ověřit, jestli formuláře budou na hostiteli webu fungovat.
                   • Pokud formuláře aplikace Muse v poskytovateli hostování nefungují, podívejte se na následující časté dotazy.
                   • Pamatujte si, že testy CAPTCHA formulářů jsou podporovány, pouze pokud jsou publikovány do systému Business Catalyst. V případě webů hostovaných jinde než v systému BC se aplikace Muse pokusí omezit počet odeslání formulářů jedním návštěvníkem (IP adresa) za účelem omezení spamových formulářů.

                   Úpravy v prohlížeči

                   • Aplikace Muse nyní nabízí možnost měnit obrazy a text (úpravy prováděné vlastníkem webu) v publikovaném webu prostřednictvím rozhraní Business Catalyst Administrator.
                   • Vlastníci webů si nemusí instalovat aplikaci Muse (úpravy se provádějí ve webovém prohlížeči poté, co návrhář v aplikaci Muse povolí přístup pro úpravy).
                   • Změny provedené pomocí úprav v prohlížeči lze začlenit do zdrojového souboru aplikace Muse.
                   • Další informace o této funkci najdete v článku Úpravy v prohlížeči.

                   Vrstvy

                   • Aplikace Muse nyní obsahuje panel Vrstvy, který se přibližně podobá panelu Vrstvy v aplikaci InDesign. Paleta Vrstvy nabízí export položek na stránce v pořadí osy Z s tím, že nahoře se nachází položka umístěná nejvíce vpředu.
                   • Panel vrstvy nahrazuje funkci Popředí/pozadí vzorové stránky, která byla součástí verze aplikace Muse Q1.
                   • Ve výchozím nastavení obsahuje dokument jednu vrstvu, ale vrstvy můžete přidávat či odstraňovat pomocí tlačítek Přidat nebo Odstranit nacházejících se ve spodní části panelu Vrstvy.
                   • Položky můžete odstranit vybráním řádků v paletě a kliknutím na ikonu odpadkového koše (nebo přetažením řádků na ikonu odpadkového koše).
                   • Položky můžete duplikovat přetažením řádků na tlačítko Nový nebo jejich přetažením se stisknutou klávesou Alt do požadovaného nového umístění.
                   • Vrstvy a kotvy můžete přejmenovat dvojitým kliknutím na popisek na panelu Vrstvy, po kterém se otevře dialog pro přejmenování, nebo kliknutím na název a počkáním přímo na panelu.
                   • Rozbalením řádky palety si můžete zobrazit hierarchii položek stránky a widgetů
                   • Položky na stránce můžete vybírat kliknutím na malou „tečku“ na pravé straně položky.
                   • Kliknutím na tlačítko Vyhledat (vedle odpadkového koše, ve spodní části panelu) si zvýrazníte položku vybranou v pohledu návrhu na panelu Vrstvy.

                   Metadata

                   • Metadata můžete nyní přiřazovat do vzorových stránek. Tato metadata budou následně sdílena na všech stránkách (a vzorových stránkách), na které bude tato vzorová stránka aplikována.
                   • Vzorové stránky mohou nyní při výstupu obsahovat předponu nebo příponu (nebo obojí) pro titul stránky.
                   • U běžných stránek jsou pole v dialogu Metadata větší a vidíte tak více svých klíčových slov/popisů/textů záhlaví.
                   • Za účelem uvolnění prostoru byla některá z těchto polí přesunuta na novou kartu Volby tohoto dialogu.

                   Posouvání po paralaxe

                   • Efekty posouvání jsou nyní dostupné pro jednotlivé položky, pro dlaždicové výplně obrazů pozadí položek a pro stránku a pozadí prohlížeče.
                   • Efekty posouvání lze nastavit pro jednotlivé položky pomocí karty Pohyb posouvání (čtvrtá karta) na panelu Efekty, nacházejícím se vedle pruhu ovládacích prvků. Tento panel obsahuje ovládací prvky pro rychlost a směr pohybu posouvání a umožňuje zadat „klíčovou pozici“ označující svislou pozici posouvání v prohlížeči, ve které se svislá/vodorovná pozice položky zobrazí v pohledu návrhu aplikace Muse. Pomocí zadaných rychlostí pohybů posouvání aplikace Muse zajistí, že při dosažení klíčové pozice při posouvání se bude položka nacházet přesně tam, kam byla umístěna v pohledu návrhu.
                   • Pamatujte si, že efekty pohybu posouvání nejsou k dispozici pro objekty o 100% šířce prohlížeče, připnuté objekty, položky včleněné do textu, položky ve skupině nebo položky ve widgetu.
                   • Efekty posouvání pro dlaždicové obrazy pozadí lze nastavit na nové kartě Posouvání na panelu Výplň a na panelu Výplň prohlížeče vedle pruhu ovládacích prvků. Chcete-li tuto funkci aktivovat, importujte nejprve obraz pozadí a nastavte volbu Přizpůsobení dlaždicovému a poté nastavte efekty posouvání na kartě Posouvání.

                   Rozbalení / sbalení pohledu plánu

                   • V zobrazení plánu můžete sbalit nebo rozbalit podřízené stránky kliknutím pod nadřazenou stránku na ikonu rozbalení a sbalení. Můžete si tak skrýt stránky, na které se nepotřebujete dívat, zjednodušit si zobrazení plánu a omezit rozsah potřebného posouvání.
                   • Stav rozbalení/sbalení bude uchován v uloženém dokumentu aplikace Muse, ale nebude mít žádný vliv na výstup.

                   Svislý text

                   • Nyní můžete navrhovat weby pomocí svislého textu běžně používaného ve východoasijských systémech zápisů. Textové řádky obsahují obsah orientovaný odshora dolů a natékají zprava doleva.
                   • Svislý text může používat stejnou sadu typografických ovládacích prvků jako vodorovný text.
                   • Svislý text bude publikován do vašich webových stránek jako živý text, který lze vybrat, prohledávat a používat.

                   Další

                   • Byla opravena chyba, kdy se panel Datové zdroje neposunul do obrazu, když byl vybrán v rozvržení.
                   • Tlačítka Page Up, Page Down, Home a End byla přidána jako klávesové zkratky navigace. Fungují v režimu plánu, návrhu a náhledu.
                   • Aplikace Muse obsahuje novou klávesovou zkratku pro příkaz „Odkaz na soubor...“. Tuto novou klávesovou zkratku pro váš jazyk najdete v popisku příkazu „Odkaz na soubor...“ v rozbalovací nabídce hypertextových odkazů.

                   15. března 2013

                   4.1.8

                   • Nyní lze exportovat připnutý obdélník se zakulacenými rohy v přechodech a vnitřní záři.
                   • Obrazy pozadí se symbolem „&“ v názvu a související efekty se nyní zobrazí v okně náhledu a exportu.
                   • Bylo vyřešeno selhávání aplikace, ke kterému docházelo při exportování některých webů se zobrazením chyby „Název domény by měl obsahovat protokol“.
                   • Byla opravena chyba způsobující selhání některých uživatelů při exportu nebo publikování.
                   • Byla opravena chyba způsobující u některých uživatelů selhání při spuštění aplikace.
                   • Byla opravena chyba exportu, která způsobovala, že u určitých skládaček docházelo k překrývání položek ve spodní části, bez ohledu na stav volby Překrývat položky pod.
                   • Provede se export stínů a vnějších září aplikovaných prostřednictvím grafického stylu, i když nebude mít styl žádný okraj a žádnou výplň.
                   • Byla opravena chyba, kdy měla položka stránky s krytím objektu na vzorové stránce při zobrazení v IE9 nesprávné krytí.
                   • Byla opravena chyba v pořadí vykreslování více překrývajících se položek stránky, která se projevovala tím, že se položky ztrácely nebo na položky určené ke kliknutí nebylo možné kliknout.

                   26. února 2013

                   4.0.557

                   Kontrola pravopisu

                   • Aplikace Muse nyní obsahuje kontrolu pravopisu, kterou lze zapnout nebo vypnout pomocí nabídky Upravit > Kontrola pravopisu.
                   • Chcete-li zobrazit návrhy pro nesprávně napsaná slova (podtržená červenou vlnovkou), vyberte text pomocí nástroje text a poté klikněte pravým tlačítkem na vybraná slova.
                   • Chcete-li slovo přidat do slovníku kontroly pravopisu, klikněte na slovo pravým tlačítkem a vyberte možnost „Přidat do slovníku“ v kontextové nabídce.
                   • Chcete-li změnit jazyk kontroly pravopisu, přejděte do nabídky Soubor > Vlastnosti webu, klikněte na kartu Text a v rozbalovací nabídce Jazyk vyberte požadovaný jazyk. Chcete-li změnit jazyk pro jednotlivý textový rámeček, klikněte pravým tlačítkem na tento rámeček a v kontextové nabídce vyberte jazyk.

                   Vylepšení widgetů

                   • Rozevírací panel voleb widgetu se nyní otevře automaticky, když dojde k umístění nového widgetu na plátno návrhu, aby byl proces konfigurování widgetů intuitivnější.
                   • Widgety Prezentace a Kompozice nyní obsahují volbu pro zapnutí nebo vypnutí podpory posouvání (dotykového ovládání) a možnost ovládat rychlost (kromě času stráveného na každém snímku) po přírůstcích 0,1 sekundy.
                   • Panel widgetu Skládačka nyní v pohledu návrhu podporuje příkaz Zavřít vše. Vybraný panel pohledu návrhu bude nyní vybrán nebo bude aktivní při náhledu, exportu nebo publikování webu do systému Business Catalyst.
                   • Karta panelu widgetu Panel se záložkami vybraná v pohledu návrhu bude nyní vybraná nebo aktivní při náhledu, exportu nebo publikování webu do systému Business Catalyst.
                   • Při otevírání starších dokumentů v pohledu návrhu aplikace Muse na základě vybraných voleb buď rozbalí první panel skládačky, nebo sbalí skládačku. V případě widgetu Panel se záložkami bude aktivní nebo viditelná první karta v panelu se záložkami.
                   • Volba Na začátku zavřít vše na panelu Skládačka byla nahrazena novým chováním umožňujícím sbalení skládačky v pohledu návrhu.
                   • Panel Skládačka nyní obsahuje volbu Překrývat položky pod. Když se vybraný obsah pod panelem Skládačka neposouvá dolů po stránce při otevření/rozbalení panelu Skládačka.
                   • Pokud jste buď přepnuli skládačku na její první panel, nebo jste ji na počátku sbalili, přidá se do nového panelu Upozornění odkaz na tuto skládačku. Důvodem je to, že tato změna mohla lehce změnit návrh stránky. Doporučujeme zkontrolovat návrh a chování v prohlížeči těchto stránek a po dokončení kontroly odstranit příslušná upozornění z panelu Upozornění. Aplikace Muse vás před exportem nebo publikováním upozorní, pokud existují nevyřešená (neodstraněná) upozornění.
                   • Nyní můžete změnit pořadí podle osy Z (pomocí voleb Zcela dopředu, Posunout dopředu, Posunout dozadu a Odeslat dozadu) spouštěcích oblastí a cílů ve widgetech kompozice, aniž by došlo k přerušení propojení mezi spouštěcími oblastmi a cíli. Podobně můžete také změnit pořadí podle osy Z miniatur prezentace nebo obrazů úvodních obrazovek bez přerušení jejich vzájemného propojení. Pamatujte si ale, že změnou pořadí podle osy Z změníte také pořadí snímků/panelů použitých k zobrazování dalších/předchozích a k automatickému přehrávání.

                   Vylepšení vzorové stránky

                   • Hierarchické vzorové stránky - souhrnné video
                   • Prvky vzorové stránky se nyní mohou vrstvit před obsahem na stránkách, na které byla vzorová stránka aplikována. Chcete-li změnit pořadí obsahu vzorové stránky, vyberte prvky na vzorové stránce, klikněte pravým tlačítkem a z rozbalovací nabídky vyberte možnost Přesunout do popředí vzorové stránky nebo Přesunout do pozadí vzorové stránky. Případně můžete vybrat prvky na vzorové stránce a použít příkaz nabídky Objekt > Přesunout do popředí nebo Přesunout do pozadí. Všechny prvky vzorové stránky s nastavenou možností „Přesunout do popředí vzorové stránky“ se zobrazí přes všechny prvky na stránce.
                   • Vzorové stránky lze nyní aplikovat na jiné vzorové stránky. Všechny pracovní postupy aplikování vzorové stránky na webovou stránku jsou nyní také dostupné pro aplikování vzorové stránky na jinou vzorovou stránku.
                   • Chcete-li znázornit kompletní řetězec vzorových stránek aplikovaných na určitou stránku nebo na vzorovou stránku, přejeďte myší přes název stránky v rozvržení Plán webu - zobrazí se popisek zobrazující řetězec aplikovaných vzorových stránek.

                   Publikování do podadresářů systému Business Catalyst

                   • Pracovní postup publikování v aplikaci Muse nyní umožňuje publikování do specifických podadresářů hostitele na platformě hostitele Business Catalyst. Tato funkce byla dříve dostupná jako součást příkazu „Odeslat do hostitele FTP“ a nyní je rozšířena na publikování do platformy Business Catalyst.
                   • Chcete-li publikovat do podadresáře, vyberte tlačítko Publikovat, rozbalte položku Volby a zadejte název podadresáře.

                   Dvojrozměrné transformace

                   • V rozvrženích pro tablety a telefony jsou otočené položky popsány v jazyce HTML jako neotočené. Otočení je následně aplikováno jako nezávislá vlastnost 2D otáčení funkce CSS. Výsledkem jsou mnohem čistší obrazy i text a možnost vybírat text v prohlížeči. (Otočené položky byly v aplikaci Muse 3 a ve starších verzích exportovány jako obrazy. Proto čím více si oblast v prohlížeči zvětšíte, tím více čtverečkovaně otočená položka vypadá).
                   • Tato funkce se používá v rozvržení pro tablety a telefony, verze pro stolní počítače je připravována (prohlížeče IE 7 a 8 nepodporují tuto vlastnost CSS pro otáčení, takže vývojáři aplikace Muse pracují na implementaci v JavaScriptu pro tyto prohlížeče. Do té doby budou pro otočené objekty pro stolní počítače generovány bitové mapy).

                   Další

                   • Náhled pro tablet a telefon nyní obsahuje přepínání pro zobrazení náhledu v orientaci na výšku nebo na šířku.
                   • Při odstraňování položky stránky aplikace Muse nyní vybere případnou nadřazenou položku.
                   • Dialog Vlastnosti stránky nyní obsahuje volbu pro trvalé zobrazení posuvníků v prohlížeči.
                   • Stisknutím klávesy Esc ukončíte režim náhledu a vrátíte se zpět na poslední stránku pohledu návrhu.
                   • Panel Zarovnání/Rozmístění nyní obsahuje možnost pro rozmístění objektů vodorovně nebo svisle s číselně určenými rozestupy.
                   • Možnost Odeslat do hostitele FTP nyní obsahuje nastavení ovládající, jestli bude aplikace Muse uchovávat přihlašovací údaje pro účet FTP.
                   • Vylepšení výkonu při otevírání stránky v pohledu návrhu.
                   • Vylepšení výkonu pro testování příkazu Vybrat vše, vykreslení táhel výběru a aktivace táhel výběru pro případy, kdy výběr obsahuje několik set položek.

                   8. ledna 2013

                   3.2.2

                   • Byla opravena chyba, ke které docházelo při otevření souboru aplikace Adobe Muse se souborem .swf v textovém rámečku.
                   • Byla opravena chyba, kdy přidání efektů do objektu s různými krytími výplně v různých stavech způsobilo, že krytí objektu bylo stejné ve všech stavech.
                   • Byla opravena chyba, kdy přidání alternativních rozvržení (například pro stolní počítač, tablet a telefon) způsobilo zdvojení souborů datových zdrojů pro odeslání (například PDF).

                   19. prosince 2012

                   Verze 3.1.8

                   • Byla opravena chyba, kdy docházelo k selhání aplikace při exportování HTML, ve kterém byly na části widgetů aplikovány určité atributy.

                   19. prosince 2012

                   Verze 3.1.7

                   • Byla opravena chyba způsobující selhání při exportu, když dokument obsahoval grafický styl bez barvy okraje.
                   • Byla opravena chyba způsobující selhání v náhledu při procházení dokumentem obsahujícím stránky pro stolní počítač i pro tablet.
                   • Byla opravena chyba, kdy položky s vnitřní září nebo úkosem v aktivním stavu někdy vykreslovaly názvy zarovnané k horní části položky menu místo ke středu.
                   • Byla opravena chyba, kdy se položky zápatí vzorové stránky s aplikovanými efekty při zobrazení v prohlížeči vykreslovaly v oblasti obsahu stránky místo v oblasti zápatí.
                   • Byla opravena chyba, kdy se položky připnuté vpravo nevykreslovaly po exportu zarovnané k pravému okraji prohlížeče.
                   • Byla opravena chyba, kdy byly ignorovány události myši na tlačítkách, odkazech a položkách nabídek umístěných v oblastech, do kterých zasahovala skrytá podnabídka.
                   • Byla opravena chyba způsobující selhání při spouštění, která se týkala některých uživatelů systému MacOS X 10.8 s neobvyklými nastaveními DNS.
                   • Byl přidán dialog s chybovou zprávou upozorňující uživatele, když se pokusí exportovat web obsahující stránku s neplatným názvem souboru.
                   • Byla opravena chyba, kdy nedocházelo ke správnému vytvoření rozvržení v situacích, kdy stránka obsahovala jak připnuté, tak nepřipnuté položky (nepřipnuté položky zmizely nebo se nacházely na nesprávných místech).

                   11. prosince 2012

                   Verze 3.0.645

                   Stolní počítač, tablet, telefon

                   • Plán webu – Nyní můžete přidávat alternativní plány webu pro verze vašich webových stránek pro stolní počítače, tablety a telefony. To znamená, že můžete vytvářet jedinečné plány webu a jedinečné stránky pro návštěvníky zobrazující váš web na stolním počítači, v tabletu nebo v chytrém telefonu.
                   • Volby přidání rozvržení – Při přidávání alternativních rozvržení pro verze svého webu pro stolní počítače, tablety či telefony můžete zkopírovat plán webu a pozadí vzorových stránek nebo stránek.
                   • Přesměrování – Automatické přesměrování do rozvržení specifického pro dané zařízení. Při procházení webu vytvořeného v aplikaci Adobe Muse v chytrém telefonu nebo tabletu načte kód vygenerovaný aplikací Adobe Muse automaticky správné rozvržení pro dané zařízení.
                   • Podpora posouvání ve widgetech – Svislé, vodorovné a zeslabující přechody nyní podporují posouvání. Stačí publikovat web vytvořený v aplikaci Adobe Muse a všechny widgety s přechody Svislý, Vodorovný a Zeslabení budou obsahovat podporu posouvání na dotykových zařízeních.
                   • Podpora dotykového ovládání ve widgetu Nabídka – Výběry nabídek a podnabídek nyní obsahují podporu dotykového ovládání.
                   • Náhled v zařízení – Zobrazte si náhled rozvržení pro tablety a telefony s různými rozměry. Náhled bude odrážet rozměry zařízení vybraného v rozbalovací nabídce Velikost náhledu, ale nebude simulovat funkce specifické pro dané zařízení nebo odchylné chování prohlížečů na daném zařízení.
                   • Úpravy velikosti záběru zobrazení – Aby došlo k „vyplnění“ šířky aktuální obrazovky tabletu nebo chytrého telefonu, a to jak v orientaci na šířku, tak v orientaci na výšku, používají weby vygenerované aplikací Muse metadata záběru zobrazení.

                   Klávesové zkratky

                   • Přepínání mezi plány webů – Přepínání mezi plánem webu pro stolní počítač (Ctrl/Cmd+7), tablet (Ctrl/Cmd+8) a telefon (Ctrl/Cmd+9).
                   • Přejít na stránku – Stisknutím kláves (Ctrl/Cmd + J) vyvoláte dialog Přejít na stránku, pomocí kterého můžete rychle přejít na stránku, vzorovou stránku nebo do plánu webu prostým zadáním části názvu stránky.

                   Formuláře

                   • CAPTCHA – Widget Formuláře nyní obsahuje volbu pole CAPTCHA, které brání automatickému odesílání formulářů (spam). Widgety formulářů, včetně volby CAPTCHA, vyžadují podporu na straně serveru, a proto musí být hostovány v systému Adobe Business Catalyst.

                   Vazby

                   • Hledání/filtrování – Rozevírací nabídka Odkazy (podobně jako rozevírací nabídka Písmo) nyní umožňuje hledání a částečné filtrování.
                   • Organizace odkazů – Rozevírací nabídka Odkazy byla přepracována tak, aby mohla organizovat stránky pro rozvržení na stolním počítači, tabletu, či telefonu.

                   Zápatí

                   • Volba Zápatí vždy ve spodní části obrazovky – Volbu Zápatí vždy ve spodní části obrazovky najdete ve vlastnostech webu nebo stránky. Když je zaškrtnutá volba Zápatí vždy ve spodní části obrazovky, bude se zápatí držet u spodní části okna prohlížeče, pokud stránka není vyšší než okno prohlížeče. Chování zápatí ve verzi Muse 2.x (a starších) odpovídá nastavení Zápatí vždy ve spodní části obrazovky vypnuto, kdy položky zápatí zůstávají přímo pod obsahem stránky a pokud je stránka krátká, může se pod zápatím v okně prohlížeče zobrazit mezera. Volba Zápatí vždy ve spodní části obrazovky je ve výchozím nastavení zapnutá pro nové weby a vypnutá pro weby převedené ze starších verzí aplikace Muse.

                   24. října 2012

                   Verze 2.3.50

                   • Představuje možnost zapojit se do privátního programu beta pro budoucí verze aplikace Adobe Muse. Privátní program beta je otevřený předplatitelům aplikace Adobe Muse a služby Adobe Creative Cloud (je vyžadován souhlas s dohodou o mlčenlivosti).
                   • Bylo přidáno dočasné řešení chyby v posouvání kotev pro prohlížeče Mobile Safari and Desktop Safari 6. Když prohlížeč nedokáže animovat posouvání, přeskočí přímo na pozici kotvy, aniž by posunutí animoval.
                   • Byla opravena chyba, ke které docházelo, když bylo na stránku přidáno vodítko, a poté došlo k okamžitému uzavření pohledu návrhu této stránky.
                   • Byla opravena chyba, ke které docházelo při odstranění mnoha stránek ihned po použití funkce Uložit jako.
                   • Byla opravena chyba, ke které docházelo při vybrání položky kontextové nabídky „Přejít na odkaz“ pro obraz na panelu Datové zdroje, pokud byl takový obraz skrytou součástí widgetu.
                   • Byla opravena chyba, ke které docházelo při zobrazení náhledu vzorové stránky obsahující obraz s hypertextovým odkazem.

                   26. září 2012

                   Verze 2.2.6

                   • Aktualizace aplikace Muse 2.2 obsahuje nové certifikáty podpisu kódu. Jedná se o reakci na oznámení společnosti Adobe o odvolání certifikátu podpisu kódu pro určité aplikace. Další informace najdete zde.

                   4. září 2012

                   Verze 2.1.974

                   Odeslání do FTP

                   • Nová funkce „Odeslat do hostitele FTP“ generovala chybu, pokud se cílový web nacházel v kořenovém adresáři poskytovatele hostování a pokud nebyla zadána kompletní cesta pro odeslání. Odeslání do FTP již funguje správně, aniž by bylo nutné zadávat kompletní cestu.
                   • Byla opravena chyba generující chybová hlášení, pokud cílový adresář obsahoval koncové lomítko „/“.
                   • Byla opravena chyba, v jejímž důsledku mohlo dojít k selhání odesílání do FTP na serverech se systémy Mac nebo Linux.

                   Text

                   • Byla opravena chyba, která způsobovala selhání krátce po spuštění některými uživateli používajícími systém Windows XP.
                   • Byla opravena chyba, která mohla způsobit selhání při zadávání v ruštině (nebo v jiných jazycích) v systému Mac.

                   Widgety

                   • Byla opravena chyba, kdy docházelo k nesprávnému aplikování efektu vnější záře na obraz úvodní obrazovky v prezentaci, když byl tento obraz menší než rámeček obrazu úvodní obrazovky.
                   • Byla opravena chyba, která způsobovala poškození nabídek v důsledku vrácení zpět nebo opakování akcí zahrnujících přidání nebo odstranění stránek. Toto poškození způsobovalo chyby nebo selhání při pokusu o změnu organizace stránky v pohledu plánu.
                   • Kliknutí na tlačítko Další nebo Předchozí nebo na miniaturu v prezentaci či v kompozici v prohlížeči nyní zastaví automatické přehrávání.
                   • Widget Skládačka nastavený pro export se všemi panely na začátku zavřenými v aktivním stavu nesprávně vykresloval jednu z karet skládačky.
                   • Byla opravena chyba při zpracování textových atributů ve všech stavech, která mohla zabránit správnému nastavení textových atributů ve stavech.
                   • Byla opravena chyba, při které miniatury widgetu prezentace a kompozice nefungovaly v náhledu a v prohlížeči, pokud byly ve všech stavech nastaveny určité kombinace atributů.
                   • Byla opravena chyba, při které docházelo k nesprávnému vykreslení tlačítka pro odeslání ve formulářích, pokud bylo při náhledu nebo exportu použito systémové písmo.

                   Další

                   • Dialog s potvrzením Publikování dokončeno vždy odkazoval na „Váš dočasný web...“, bez ohledu na to, jestli byl publikovaný web dočasný nebo placený. Tento text byl opraven.
                   • Byla opravena chyba, při které byly atributy grafiky nesprávně exportovány v případech, když byly rastrované obrazy sdíleny mezi více objekty.
                   • Byla opravena chyba, která bránila umístění souboru .oam aplikace Adobe Edge, který ve svém názvu obsahoval jiné znaky než ASCII nebo který byl vytvořen v aplikaci Edge spuštěné v jiném než anglickém operačním systému (např. Mac OSX ve francouzštině). Tato funkce byla změněna tak, aby používala jinou knihovnu, která neobsahuje toto omezení.
                   • Byla opravena chyba, která někdy způsobovala nesprávné přidání „http://“ do odkazů zadaných v ovládání hypertextového odkazu (např. mailto:foo@bar.org, tel:2065551212, atd.).
                   • Byl opraven formát data používaný ve vygenerovaném souboru sitemap.xml.

                   20. srpna 2012

                   Verze 2.0.945

                   Paleta zarovnání

                   • Přidali jsme novou paletu zarovnání, kterou najdete v nabídce Okno nebo si ji můžete zobrazit kliknutím na nový ovládací prvek Zarovnat v pruhu ovládacích prvků.
                   • Nové funkce zarovnání můžete používat k zarovnání nebo rozmístění vybraných objektů vzhledem k sobě nebo vzhledem k obsahu stránky (což je oblast od spodního okraje záhlaví k hornímu okraji zápatí).

                   Odeslání datových zdrojů

                   • Nyní můžete vytvořit odkaz na libovolný externí soubor (tj. PDF, soubor .zip, .dmg nebo .exe) a přidat k němu hypertextový odkaz, pomocí kterého si uživatelé mohou tento soubor stáhnout z vaší webové stránky.
                   • Všechny propojené datové zdroje budou odeslány / exportovány společně se zbytkem webu vytvořeného v aplikaci Muse do nové složky „datové zdroje“.

                   Vylepšení generování kódu

                   • Generování kódu HTML pro aplikaci Adobe Muse jsme vylepšili v několika oblastech. Stíny, záře a přechody nyní používají CSS místo generování dalších obrazů.
                   • Eliminovali jsme mnoho případů, ve kterých docházelo ke generování duplicitních uzlů HTML. Změnili jsme také architekturu využívající jazyk JavaScript pro naše widgety ze Spry na menší a rychlejší architekturu WebPro.
                   • Díky těmto změnám je proces exportu rychlejší a aplikace Adobe Muse nyní generuje méně obrazů a menší soubory HTML.
                   • Stíny a vnější záře jsou vytvářeny pomocí stínů rámečku CSS a nikoli rastrováním.
                   • Bylo opraveno pojmenování obrazů exportovaných aplikací Muse, které byly před exportem buď převzorkovány, nebo oříznuty.
                   • Obrazy pozadí s nastavenými volbami „Přizpůsobit velikosti papíru“ nebo „Zaplnit prostor, oříznout“ jsou nyní exportovány společně s vlastnostmi velikosti pozadí CSS „contain“ a „cover“.
                   • Pokud nabídnete stránku obsahující jak obsah HTTP, tak obsah HTTPS, k čemuž může dojít, když načítáte obsah ze sítí pro doručování obsahu (CDN), jako je například CloudFront od Amazonu, zobrazují prohlížeče upozornění. Aby nedocházelo k zobrazování těchto upozornění, používá aplikace Adobe Muse jazyk JavaScript k tomu, aby zabránila použití adres URL sítě CDN s HTTPs a podpořila použití lokální verze obsahu.

                   Formuláře

                   • Do knihovny widgetů jsme přidali nový widget Formulář.
                   • Formulář můžete snadno nakonfigurovat tak, aby odesílal informace vyplněné do formuláře na několik e-mailových adres, a případně můžete uživatele po odeslání formuláře přesměrovat na nějakou jinou stránku.
                   • Můžete přidávat a odebírat pole a upravovat styl formuláře tak, jako u jiných prvků aplikace Adobe Muse. Můžete nezávisle upravovat styl různých stavů formuláře a jeho polí, včetně vizuálních projevů chybových stavů a prázdných stavů a zajistit tak uživateli příjemné vyplňování.
                   • Jelikož zpracování formulářů vyžaduje podporu na straně serveru, jsou formuláře vytvořené v aplikaci Adobe Muse nakonfigurovány pro fungování po publikování do systému Adobe Business Catalyst. Pokud ve formuláři provedete změny a znovu jej publikujete, provede aplikace Adobe Muse odpovídající změny ve vašich formulářích v systému Adobe Business Catalyst.
                   • Při upravování návrhu vašich formulářů v systému Adobe Business Catalyst zajistí aplikace Adobe Muse ochranu dat.
                    • Pokud odeberete pole, pomocí kterého nebyla odeslána žádná data, dojde k odstranění tohoto pole z databáze.
                    • Pokud odeberete pole, pomocí kterého byla odeslána data, zůstane toto pole zachováno v databázi, ale můžete jej odstranit z konzoly pro správu systému Adobe Business Catalyst.

                   Vylepšení písem

                   • Uživatelské rozhraní písma obsahuje náhledy písem ve formě ukázkového textu vykresleného odpovídajícím písmem/tloušťkou/stylem.
                   • Byly odstraněny podnabídky pro různé typy písem (webová, bezpečná webová, systémová) a byly nahrazeny jediným seznamem rozděleným do částí se zkratkami pro přechod do jednotlivých částí.
                   • Webová písma a systémová písma jsou seskupena podle rodin písem; jednotlivé tloušťky a styly (např. tučné, kurzíva, tučná kurzíva, atd.) rodin písem jsou obsaženy v dílčích nabídkách.
                   • Uživatelské rozhraní písma zobrazuje automaticky generovaný seznam naposledy použitých písem. Počet zobrazených naposledy použitých písem lze nakonfigurovat a tento seznam lze také vymazat.
                   • Seznam písem lze filtrovat podle rodiny písem (např. „Myriad Pro“), tloušťky nebo stylu (např. „tučná kurzíva“), kombinace těchto prvků (např. „Myriad Pro tučná kurzíva“), včetně částečných názvů v libovolném pořadí (např. „kurz tuč Myr Pro“).
                   • Aplikace Adobe Muse nyní používá na platformě nezávislé odkazy na písma, takže dokumenty aplikace Adobe Muse lze předávat mezi systémy Mac a Windows bez problémů s řešením odkazů na písma.
                   • Aplikace Adobe Muse zobrazuje lokalizované názvy písem (pokud jsou dostupné) na základě lokalizace aplikace a nikoli lokalizace systému. Dokumenty aplikace Adobe Muse lze předávat mezi lokalizacemi aplikací bez problémů s řešením odkazů na písma.

                   Odeslání do FTP

                   • Aplikace Adobe Muse nyní umožňuje odesílat prostřednictvím FTP do libovolného hostitele, a to pomocí příkazu nabídky Soubor > Odeslat do hostitele FTP.
                   • V dialogu pro odeslání do FTP můžete zadat hostitele, podadresář a informace pro přihlášení.

                   Integrace aplikace Adobe Edge

                   • Soubor .oam publikovaný z aplikace Adobe Edge můžete umístit do aplikace Adobe Muse. Všechny potřebné obrazy a obsah CSS či JavaScriptu budou odeslány při publikování či exportu.
                   • Podobně jako u ostatního umístěného obsahu budou všechny změny provedené ve zdrojovém souboru aplikace Adobe Edge uloženy do formátu .oam a detekovány aplikací Adobe Muse. Následně můžete pomocí palety datových zdrojů aktualizovat obsah v aplikaci Adobe Muse.

                   Jazyková podpora

                   • Byla přidána lokalizace v japonštině a italštině.
                   • Mezi funkce specifické pro japonštinu patří přidání japonských bezpečných webových písem do nabídky písem a podpora japonského editoru IME, včetně zadávání textu a dvoubajtového textu.

                   Vodítka

                   • Aplikace Adobe Muse nyní umožňuje přetáhnout vodítka na stránku z vodorovného nebo svislého pravítka.
                   • Položky stránky se při pohybování přichycují na vodítka, ale vodítka nebudou exportována.
                   • Aplikace Adobe Muse podporuje výběr více vodítek na stránce.

                   Sitemap.xml

                   • Aplikace Adobe Muse nyní vytváří soubor sitemap.xml pro lepší optimalizaci modulu hledání, když je web hostován někde jinde než v systému Adobe Business Catalyst. Nastavením volby v dialogu Vlastnosti stránky můžete určitou stránku vyloučit ze souboru sitemap.xml (pokud nechcete, aby ji modul hledání našel).

                   Vylepšení výplně prohlížeče

                   • U výplně prohlížeče můžete nyní nastavit přechod. (Poznámka: krytí, ohnisko a velikost nejsou k dispozici z důvodu vzájemné kompatibility mezi prohlížeči a standardů použitelnosti)
                   • Kromě toho můžete nyní nastavit obraz pozadí prohlížeče tak, aby vyplnil plochu prohlížeče nebo se jí přizpůsobil.

                   Vylepšení pruhu ovládacích prvků

                   • Pruh ovládacích prvků aplikace Adobe Muse nyní obsahuje sbalitelné sady ovládacích prvků (podobné aplikaci Illustrator). Pokud zvětšíte šířku okna aplikace Adobe Muse, zobrazí se více ovládacích prvků.
                   • Do pruhu ovládacích prvků byly přidány další ovládací prvky - Stavy, Transformace a Zarovnání. Ovládací prvky textu jsou dostupné při vybrání textových rámečků a nikoli pouze tehdy, když používáte nástroj pro text.

                   Přetažení stylů/vzorků barev/barev

                   • Přetažením stylu odstavce nebo stylu znaku na textový rámeček můžete nyní aplikovat tento styl na text.
                   • Můžete také aplikovat styl grafiky jeho přetažením na položku stránky nebo na stránku.
                   • Chcete-li použít výplň pozadí, můžete přetáhnout políčko vzorníku na položku stránky, na stránku nebo na oblast stránky v prohlížeči.
                   • Chcete-li použít výplň pozadí, můžete přetáhnout barvu (přetažením oblasti náhledu barvy nacházející se těsně nad políčky pro úpravy RGB) na položku stránky, na stránku nebo na oblast stránky v prohlížeči. Můžete také přetáhnout barvu do palety Políčka a vytvořit z ní políčko.

                   Hypertextové odkazy

                   • Nyní můžete změnit velikost ovládacího prvku pro hypertextové odkazy tak, aby uživatelé viděli celou adresu URL. Změnili jsme název volby hypertextového odkazu „Titul“ na „Popisek“, aby bylo jasné, kam mají uživatelé zadat informace o cíli hypertextového odkazu.

                   Nové vizuální zobrazení výběrů

                   • Pokud podržíte ukazatel myši na prvcích stránky, zobrazí se popisky s tipy. Existuje nová předvolba, pomocí které můžete tuto funkci vypnout.
                   • Skupiny a widgety jsou nyní označovány ohraničovacími obdélníky z tečkované čáry.
                   • Pokud nelze změnit velikost položky stránky v určitém směru, zobrazí se nyní znak X místo chybějícího táhla.

                   Vylepšení widgetů

                   • Widgety Prezentace a Kompozice nyní obsahují číselný krokovač pro ovládání rychlosti automatického přehrávání v sekundách, místo voleb Vypnuto, Pomalu, Středně rychle, Rychle.
                   • Do voleb widgetů Prezentace a Kompozice jsme přidali volbu Přemístit, aby bylo možné přehrávat obsah prezentace nebo kompozice v náhodném pořadí.
                   • Při změně widgetu Nabídka z vodorovné orientace na svislou, nebo opačně, je nyní mnohem lépe zachovaná velikost a rozestupy.
                   • Změna stavu jedné části widgetu při navrhování nyní způsobí změnu odpovídajících částí na stejný stav, aby byla zajištěna věrnější reprezentace chování prohlížeče.
                   • Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme provedli následující změny názvů:
                    • „Podle šířky“ a „Podle výšky“ na „Jednotné mezery“
                    • „Jednotná šířka“ a „Jednotná výška“ na „Jednotná velikost“

                   Další vybraná vylepšení

                   • Stisknutím kláves Shift + Return/Enter dojde k vytvoření měkkého zalomení řádku místo zalomení odstavce.
                   • Control/Ctrl + Tab aktivuje následující kartu.
                   • Control/Ctrl + Shift + Tab aktivuje předchozí kartu.
                   • Alt + kliknutí na kartu stránky zavře všechny otevřené karty stránky.
                   • Alt + kliknutí na kartu webu zavře všechny otevřené weby.
                   • Podržíte-li stisknutou klávesu Shift při úpravě velikosti obrazu, můžete provést neproporcionální změnu velikosti.
                   • Pole pro úpravy X, Y, Š, V a Úhel podporují duplikování a transformování výběru, pokud podržíte stisknutou klávesu Alt a stisknete klávesu Return/Enter nebo Tab.
                   • Pokud do pole pro úpravy zadáte nějakou hodnotu, můžete stisknutím kláves Shift + Enter tuto hodnotu použít A současně ponechat toto pole pro úpravy aktivní.
                   • Byla přidána funkce Vybrat stejné, která na stránce vybere další objekty stejného typu jako je aktuálně vybraný objekt a lze ji použít pomocí kombinace kláves Alt Control Shift A, pomocí kontextové nabídky a nabídky Upravit.
                   • Byla přidána zpětná vazba pro sledování otáčení, takže nyní při otáčení vidíte vedle kurzoru úhel.
                   • Zobrazení po změně otáčení uvádí hodnoty v rozsahu -180 až 180 tak, aby odpovídalo dalším aplikacím společnosti Adobe. Dříve byly zobrazovány hodnoty v rozsahu 0 až 360.
                   • Dialog Publikovat obsahuje nový odkaz na časté dotazy, které uživateli pomohou pochopit důsledky publikování.
                   • Pracovní postupy Odeslat do FTP a Export do HTML nyní obsahují pole pro zadání názvu domény. To se používá při vytváření souboru Sitemap.xml a při aktivaci webových písem Typekit.
                   • Nyní je aktivní zobrazení položek o 100% šířce v zařízeních se systémem iOS.
                   • Aplikace Adobe Muse nyní v zařízeních se systémem iOS vytváří funkční podnabídky.

                   1. června 2012

                   Verze 1.1.960

                   • Byla odstraněna možnost zobrazení chyby vypršení platnosti po 15. 6. 2012.
                   • Byla opravena chyba u specifických webů, obvykle webů větší velikosti s mnoha obrazy na jedné stránce, která způsobovala nedostatek paměti při publikování.
                   • Byla opravena chyba, která způsobovala problémy při spouštění aplikace Adobe Muse, pokud byla nainstalována s cestami souborů obsahujícími horní znaky ASCII (například čárka nad vpravo; cedilla, ocásek vlevo; vokáň; čárka vlevo; tilda; přehláska s přízvukem).
                   • Byla opravena chyba, kdy nebyly při používání zkušební verze aplikace Adobe Muse uchovávány přihlašovací údaje do systému Business Catalyst.
                   • Byla opravena chyba, vyskytující se při exportování webu se dvěma nebo více stránkami, který měl na vzorové stránce objekt obsahující různé výplně.
                   • Byl odstraněn výskyt artefaktů u barev s průhledností při převzorkování obrazů PNG dolů.
                   • Byl aktualizován klíč pro vývojáře v systémech Apple tak, aby byla aplikace Adobe Muse kompatibilní s novými prvky zabezpečení verze 10.8.
                   • Byla představena možnost pro vývojáře přihlásit se do nového programu beta pro aplikaci Adobe Muse (nabídka Nápověda > Pomáhejte zlepšovat aplikaci Adobe Muse).

                   7. května 2012

                   Verze 1.0.948

                   • Přístup k více než 400 webových písem nabízených službou Adobe Typekit®.
                   • Nová část „HTML pro <head>“ na kartě Metadata dialogu Vlastnosti stránky. Některé webové widgety vyžadují, aby byl do prvku <head> stránky přidán text jazyka JavaScript „include“. Tento ovládací prvek nabízí mechanizmus pro přidání takového vlastního HTML.
                   • Nový algoritmus bikubického převzorkování vytváří kvalitnější obrazy.
                   • Nový ovládací prvek Zachovat poměr šířky a výšky (ikona řetězu) na panelu Transformace a v pruhu ovládacích prvků zajistí, pokud je aktivní, zachování poměru stran výběru při změně jeho šířky nebo výšky.
                   • Bylo opraveno několik chyb týkajících se přihlášení.
                   • Při výběru více položek s různými atributy se v ovládacích prvcích uživatelského rozhraní zobrazí smíšený stav.
                   • Mnoho oprav ve výstupu do HTML/CSS týkajících se stavů, widgetů a chyb v určitých prohlížečích.
                   • Byly opraveny chyby týkající se importu obrazů a tlačítek aplikace Photoshop a manipulace s výplněmi obrazů.
                   • Byla opravena selhání způsobovaná importem problematických souborů SWF nebo souborů SWF odkazujících na externí soubory.
                   • Byly opraveny problémy týkající se vykreslování v prohlížeči položek stránky včleněných do textu.
                   • Byly opraveny chyby týkající se selhání ukládání z důvodu nedostatečných oprávnění k souboru.
                   • Bylo opraveno několik chyb v prezentacích a světelných boxech.
                   • Byla vylepšena práce s názvy stránek a vzorových stránek obsahujícími diakritiku.
                   • Ze souborů CSS byly odstraněny znaky jiné než ASCII.
                   • Plus několik vylepšení výkonu a dalších oprav chyb.
                   Logo Adobe

                   Přihlaste se ke svému účtu.