Přidání pásu fotoalba

Pásy fotoalba jsou důležitou funkcí ve všech odvětvích podnikání, portfolia i webové šablony. Pás fotoalba je interaktivní webový prvek umožňující procházení fotografiemi pomocí jezdce. Jako webový designér můžete zvolit zobrazení velkoprostorových obrázků v pásech fotoalb. Aplikace Adobe Muse umožňuje přidání, konfiguraci, změnu velikosti a umístění pásů fotoalb na váš web v několika jednoduchých krocích.

Stažení widgetu Carousel Gallery

 1. Otevřete v prohlížeči následující odkaz:

  http://musewidgets.com/collections/all/products/carousel-gallery-widget

 2. Klikněte na tlačítko Get This Widget (Získat tento widget).

  Widget Carousel Gallery se stáhne do vaší výchozí složky pro stažené soubory. Složka pro stažené je konfigurována v závislosti na prohlížeči použitém ke stažení a na operačním systému počítače.

Přidání a konfigurace pásové galerie

Pásovou galerii lze na webovou stránku přidat následovně:

 1. V aplikaci Adobe Muse volbou Okno > Knihovna otevřete panel Knihovna. Pokud jste tak ještě neučinili, klikněte na tlačítko a importujte widget Carousel Gallery.

  Informace o stažení widgetu Carousel Gallery najdete v tématu Stažení widgetu Carousel Gallery.

 2. Na panelu Knihovna zvolte Carousel Gallery > Carousel Gallery a widget přetáhněte na plátno webové stránky.

 3. Vyhledejte a vyberte odkaz pro načtení obrazů widgetu pásové galerie a kliknutím na tlačítko otevřete panel Volby.

 4. Na panelu Volby proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte na možnost Přidat soubor a přejděte k umístění vybraného obrázku v počítači.
  • Zadejte funkční odkaz obrázku do pole Odkaz na obrázek.

  Akci opakujte pro všechny obrázky, které chcete do pásu přidat.

 5. Zvolte widget Carousel Gallery a kliknutím na tlačítko vyvolejte panel Volby.

 6. Na panelu Volby zadejte následující:

  Automaticky přehrávat

  Umožněte automatické spuštění funkce pásového fotoalba na webové stránce.

  Vzdálenost mezi obrázky v pásu

  Určete vzdálenost mezi obrázky v pásu.

  Šířka obrázku

  Zadejte maximální šířku obrázků v pixelech.

  Výška obrázku

  Zadejte maximální výšku obrázků v pixelech.

 7. Kliknutím mimo panel Volby konfiguraci ukončíte. Náhled webové stránky nebo webu umožňuje režim Náhled v aplikaci Adobe Muse nebo výběr volby Soubor > Stránka v prohlížeči.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.

[Feedback V2 Badge]