Vložení informačního kanálu v aplikaci Adobe Muse

Aplikace Adobe Muse umožňuje dynamicky vložit do vašich webových stránek blog WordPress nebo Tumblr. Vložení informačního kanálu v rámci webu Adobe Muse se podobá vložení videa YouTube, a aplikace Muse vyžaduje přístup k adrese URL kanálu RSS. Ke vložení blogů většiny platforem lze poté využít widget Easy Feed.

Přidáním blogového kanálu na web lze snadno a dynamicky zobrazovat nejnovější příspěvky, zprávy a aktualizace. Widget Easy Feed lze nakonfigurovat tak, aby se nejprve zobrazovaly nejnovější aktualizace a média (obrázky či videa) u blogů jiného typu než WordPress, a změnit velikost komponent podle potřeb vašeho návrhu.

Stažení widgetu RSS Blog

 1. Otevřete v prohlížeči tento odkaz (adresář s widgety aplikace Muse).

 2. Klikněte na tlačítko Get This Widget (Získat tento widget).

  Widget RSS Blog se stáhne do vaší výchozí složky pro stažené soubory. Složka pro stažené je konfigurována v závislosti na prohlížeči použitém ke stažení a na operačním systému počítače.

Přidání a konfigurace blogového kanálu

Blog lze na webovou stránku přidat následovně:

 1. V aplikaci Adobe Muse volbou Okno > Knihovna otevřete panel Knihovna. Pokud jste tak ještě neučinili, klikněte na tlačítko a importujte widget RSS Blog.

  Informace o stažení widgetu RSS Blog naleznete v tématu Stažení widgetu RSS Blog.

 2. Na panelu Knihovna zvolte Kanál RSS > Kanál RSS a widget přetáhněte na plátno webové stránky.

 3. Zvolte widget kanál RSS a kliknutím na tlačítko vyvolejte panel Volby.

 4. Na panelu Volby zadejte následující:

  Typ blogu

  Určete typ vkládaného blogu. Při vkládání blogu WordPress vyberte možnost WordPress (bez podpory médií); u jiných blogovacích platforem zvolte možnost Jiný (obrázky plné velikosti nebo Bez obrázků).

  Šířka obrázku

  Určete šířku obrázků streamovaných z blogu.

  Adresa URL kanálu RSS

  Zadejte adresu URL blogového kanálu RSS, který chcete vložit. Pro vygenerování adresy URL kanálu RSS můžete použít službu Feedburner.

  Feed ID

  Zadejte jedinečnou hodnotu pro Feed ID. Například: museblog123

  Počet příspěvků

  Zadejte maximální počet příspěvků, který se má zobrazit na webové stránce.

  Rozestup mezi položkami

  Určete mezeru mezi jednotlivými příspěvky (v pixelech) při zobrazení na webové stránce.

  Zobrazit obsah

  Zvolte obsah zobrazení jednotlivých blogových příspěvků.

  Použít výstřižky

  Při výběru této volby se zobrazí pouze úryvek z obsahu.

  Zobrazit média

  Zvolte zobrazování médií, například obrázků, videa a podobně.

  Nastavit značku nadpisu

  V závislosti na uspořádání odstavcových stylů lze nastavit Značku pro nadpis nebo značku odstavce.

  Zobrazit datum

  Při výběru této volby aplikace Adobe Muse zobrazí datum a čas poslední aktualizace blogového příspěvku.

  Formát data

  Určete příslušný formát data. Můžete zvolit zobrazení data a času, pouze data a pouze času poslední aktualizace blogového příspěvku.

  Řadit podle

  Blogové příspěvky uspořádejte podle data nebo podle času jejich poslední aktualizace.

  Volby tickeru

  Zvolte povolení tickerů pro vložený blog určete také Položky tickerů na snímek a Rychlost tickerů.

 5. Kliknutím mimo panel Volby konfiguraci ukončíte. Náhled webové stránky nebo webu umožňuje režim Náhled v aplikaci Adobe Muse nebo výběr volby Soubor > Stránka v prohlížeči.

Použití stylů textu

 1. Když widget RSS Blog přetáhnete na plátno widgetů, zobrazí se spolu s vloženým blogem také blok Styly.

  Blok Styly zobrazuje živý náhled změn stylů, které použijete na různé části vloženého blogu. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny styly Název, Datum a Odstavec. Můžete ale přidat více stylů.

 2. Kliknutím na položku Okna > Odstavcové styly otevřete panel Odstavcové styly. Všimněte si, že jsou zde již uvedeny tři Odstavcové styly:

  • rss-date
  • rss-paragraph
  • rss-title

 3. Vyberte textovou komponentu, kterou chcete v bloku Styly upravit, a pozměňte atributy stylů podle svých designérských potřeb. Například Název.

 4. Na panelu Odstavcové styly se styl spojený s vybranou textovou komponentou přepíše a označí symbolem +. Například v případě textové komponenty Název se přepíše odstavcový styl rss-title. Kliknutím na tlačítko předefinujete odstavcový styl a použijete nové atributy na vybrané textové komponenty.

 5. Kliknutím na Název otestujete aktualizované atributy stylů textové komponenty.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.