Přiřazení různých stavů objektům v aplikaci Adobe Muse

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Vylepšeno v Adobe Muse CC 2015.1 / Únor 2016

Vaše návrhy mohou být zajímavější a poutavější, pokud na rozličné objekty na webové stránce použijete přechody stavů. Pro všechny přechody stavů jednotlivých objektů můžete nastavit také prodlení, dobu trvání a další časové volby.

Při přechodu stavu jsou mezi stavy podporovány změny úkosu a záře.

Vysvětlení různých stavů objektů

Stav objektu určuje jeho vzhled při interakci uživatele. Těmito interakcemi mohou být pohyby myší nad objektem (tzv. stavu Myš nad), klikání a podobně. Při interakci s objektem přejde objekt z výchozího nebo normálního stavu do stavu jiného. Nakonec aplikace Adobe Muse pro tyto interakce přidá hladké přechody.

V aplikaci Adobe Muse můžete stavy aplikovat na různé typy objektů, včetně textu, kontejnerů widgetů (všech typů widgetů), obrazů, hypertextových odkazů, tlačítek, atd. Stavy mohou mít grafické styly, styly odstavců, styly znaků a podobně.

Jaké jsou různé stavy objektu v aplikaci Adobe Muse?

Aplikace Adobe Muse přináší následující stavy, jež vám umožní vytvořit styl a změnit vzhled objektu na základě interakce uživatele.

 • Normální: Stav Normální určuje výchozí vzhled objektu při načtení webové stránky. Umožňuje definovat stav objektu, když nedochází k žádné interakci. Přechody objektu z normálního stavu do jiných stavů.
 • Kliknutí myší: Stav Kliknutí myší určuje vzhled objektu poté, co kliknete a neuvolníte myš.
 • Myš nad: Stav Myš nad umožňuje změnit vzhled objektu, když na objektu podržíte ukazatel myši. Použití stavu Myš nad je jeden z nejsnadnějších způsobů rozlišení mezi interaktivním a neinteraktivním objektem na webové stránce.
 • Aktivní: Stav Aktivní definuje vzhled objektu, pokud je aktivní a již se na něj kliklo. Například při kliknutí na tlačítko nebo výběru nabídky.
  Pokud jsou přechody objektu v aktivním stavu, naznačuje to, že objekt se aktuálně používá. Aktivní stavy lze také definovat pro všechny druhy objektů, včetně hypertextových odkazů.

Přiřazení stavů k objektům

Ve výchozím stavu jsou všem objektům přiřazeny všechny stavy. Aplikace Adobe Muse však umožňuje přizpůsobení každého stavu zvlášť pomocí panelu Stavy.

Poznámka:

Při práci se stavy je důležité sledovat volby pomocí Indikátoru výběru. Aplikace Adobe Muse totiž ve výchozím nastavení umožňuje úpravu normálního stavu objektu. To znamená, že i kdybyste upravovali aktivní stav objektu A, vybrali objekt B a znovu vybrali objekt A, předpokládal by se normální stav. Proto je vždy důležité výslovně vybrat stav, který chcete upravit, z panelu Stavy, před změnou stylu objektu.

Ve výchozím nastavení se úpravy objektu uloží jako stav Normální. Aplikace Muse však umožňuje přepnutí do jiného stavu pomocí panelu Stavy a změnou stylu objektu stav dále přizpůsobit. Můžete se soustředit na chování objektu u každého typu interakce jednotlivými úpravami každého stavu.

Chcete-li stav objektu přizpůsobit nebo upravit, postupujte následovně:

 1. Kliknutím na možnost Okno > Stavy otevřete panel Stavy.
 2. Vyberte objekt, jehož stav chcete upravit.
 3. Vyberte stav, který chcete upravit a pokračujte v úpravách stylu objektu.
 4. Na panelu Stavy vyberte položku Přechod a poté vyberte možnost Zeslabení. Nastavte možnosti přechodu Zpoždění, Trvání a Rychlost. Když vyberete možnost Přechod, provede objekt přechod z jednoho stavu do druhého podle vašich nastavení.
Při upravování stylu objektu lze stav vybrat také pomocí rozbalovací nabídky Indikátor výběru.

Přiřazení stavů widgetům a kontejnerům widgetů

 1. Zavřete prohlížeč a vraťte se do aplikace Adobe Muse.

 2. Jedním kliknutím na widget vyberte celou nabídku. Dalším kliknutím na tlačítko Jídlo vyberte položku nabídky Jídlo. Pokud náhodou kliknete potřetí a Indikátor výběru zobrazí slovo Popis, stisknutím klávesy Escape přejdete v hierarchii o úroveň výš, takže se zobrazí slova Položka nabídky.

  Protože na panelu Volby je povolena volba Upravit společně, jakékoli změny vzhledu této položky nabídky Jídlo se projeví u všech ostatních tlačítek ve widgetu Vodorovná nabídka. Úpravy jsou tak rychlejší. Pokud návrh nevyžaduje využití různých stylů u každého tlačítka, nechte výchozí nastavení volby Upravit společně zapnuté.

 3. Panel Stavy otevřete volbou jeho záložky nebo výběrem možnosti Okno > Stavy.

  Tento panel umožňuje úpravy různých způsobů zobrazení grafiky tlačítka v závislosti na aktivitě kurzoru návštěvníka. Všimněte si, že vzhled každého stavu definuje několik šedých oken.

  Při náhledu webu jste viděli, že Normální stav označuje vzhled nabídky při prvním načtení stránky, když kurzor návštěvníka neinteraguje s nabídkou. Pokud návštěvník přechází kurzorem nad tlačítkem, zobrazí se styly použité ve stavu Myš nad. Pokud návštěvník tlačítko stiskne, zobrazí se styly použité u stavu Kliknutí myší. A konečně, pokud je návštěvník na aktuální stránce webu (například pokud klikl na položku nabídky Informace a stále zobrazuje stránku Informace), má tlačítko styl Aktivního stavu. Tento poslední stav je sice volitelný, ale v některých případech užitečný: návštěvníci na první pohled vidí, která stránka je aktuálně zobrazena.

 4. Na panelu Stavy klikněte na každou položku stavu v seznamu: Normální, Myš nad, Kliknutí myší a Aktivní. Všimněte si, že při kliknutí na každý stav na panelu se widget Nabídka na stránce aktualizuje, aby zobrazil výchozí vzhled stavu.

 5. Znovu klikněte na Normální stav. Je-li položka nabídky Domů vybrána, pomocí volby Vzorek barvy výplně se dá zvolit zcela jiná barva, například červená. Pokud nastavíte jinou barvu výplně, všechny položky nabídky aktualizují svůj Normální stav, protože je zapnuta volba Upravit společně.

  Pokud aktualizujete barvu výplně u jednoho ze stavů tlačítka, ostatní se automaticky aktualizují, pokud je zapnuta volba Upravit společně.

 6. Vyberte položku Přechod a poté vyberte možnost Zeslabení. Přechod objektu z jednoho stavu do druhého vytvoří zeslabení nebo zesílení podle vašich nastavení.

  Při výběru volby přechodu z jednoho stavu do druhého můžete nastavit následující volby:

  Zpoždění: Prodleva mezi jednotlivými stavy uvedená v sekundách.

  Trvání: Trvání přechodu.

  Rychlost: Pomocí této volby můžete nastavit přechod Lineární nebo Rychlý náběh do dalšího stavu. Můžete také vybrat některou z voleb Náběh, Doběh, nebo Náběh / Doběh. Provede se náběh nebo doběh objektu, podle vašich nastavení.

 7. V prohlížeči znovu vyberte možnost Soubor > Náhled webu: uvidíte, že jste upravili Normální stav tlačítka; při prvním načtení nabídky jsou všechna tlačítka, kromě tlačítka, jež popisuje aktuální stránku, nyní červená. Při přechodu nad tlačítky se zobrazí výchozí šedá barva stavu Myš nad vytvářející efekt přechodu.

 8. Pro tento příklad vyberte všechny stavy na panelu Stavy (nebo každý stav vyberte pomocí nabídky Stavy vedle Indikátoru výběru na řídícím panelu) a nastavte Barvu výplně na hodnotu Žádná (vzorek bílé barvy s červenou diagonální čárou). Tímto nastavením efektivně odeberete z náhledu tlačítka položek nabídky v pozadí, proto jsou tlačítka nabídky průsvitná a návrh pozadí jimi prosvítá.

V době vzniku této výukové lekce byl vnější kontejner widgetu Vodorovná nabídka ve výchozím nastavení průsvitný. Pokud však chcete, můžete pomocí výběru Barva výplně nastavit barvu výplně stejně jako u kontejnerů tlačítek položek nabídky. Až budete později vytvářet vlastní weby, můžete experimentovat s nastavením barvy výplně pro celý widget a poté s nastavením jiné barvy výplně pro kontejnery tlačítek. K návrhu tlačítek můžete rovněž zkusit přidat obrázek pozadí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.