Kopírování stylů a atributů v aplikaci Adobe Muse

Naučte se kopírovat a vkládat znakové, odstavcové, odkazové a grafické styly v aplikaci Adobe Muse.

Pro webdesignéra může být jedním z nejdůležitějších požadavků na web konzistentní design a styl. Toho můžete dosáhnout opakovaným použitím stejných stylů nebo ruční úpravou formátu pomocí ovládacího panelu. Ruční nastavení je možné používat pouze pro menší weby, s omezeným počtem opakování. Nicméně ruční nastavení formátu nebo kopírování stylů pomocí panelu Styly je časově náročné a vyžaduje určité úsilí. Kromě toho ruční nastavení formátu prvku může být náchylné k chybám.

Aplikace Adobe Muse nabízí rychlé kopírování a vkládání stylů z jednoho prvku do druhého, a tím umožňuje se s těmito problémy vypořádat. Můžete kopírovat a vkládat znakové, odstavcové, odrážkové a odkazové styly. Při kopírování stylu z jednoho prvku do druhého klikněte pravým tlačítkem myši na zdrojový prvek a zkopírujte z něj styl. Vyberte cílový prvek, do kterého chcete vložit styl, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vložit atributy.

Kopírování a vkládání atributů v aplikaci Adobe Muse
Kopírování a vkládání atributů v aplikaci Adobe Muse

Můžete také kopírovat a vkládat pouze vybrané atributy z jednoho prvku do druhého.

Přečtěte si, jak provádět pracovní postupy kopírování a vkládání v aplikaci Adobe Muse.

Kopírování a vkládání všech atributů

Při kopírování a vkládání všech atributů z jednoho prvku do druhého proveďte následující kroky:

 1. V aplikaci Adobe Muse otevřete stránku, ze které chcete kopírovat styl. Kopírovat a vkládat můžete pouze následující styly:

  • Znakové styly
  • Odstavcové styly
  • Odrážkové styly
  • Odkazové styly
 2. Vyberte zdrojový prvek, ze kterého chcete kopírovat styl.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Kopírovat atributy.

  Kopírování atributů ze zdrojového prvku
  Kopírování atributů ze zdrojového prvku

 4. Vyberte cílový prvek, do kterého chcete zkopírovat vybraný styl.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na cílový prvek a poté klikněte na možnost Vložit atributy.

  Vložení atributů do cílového prvku
  Vložení atributů do cílového prvku

  Veškeré atributy stylu ze zdroje se použijí pro cílový prvek.

Kopírování a vkládání vybraných atributů

Tento postup můžete použít, pokud chcete v aplikaci Adobe Muse kopírovat z jednoho prvku do druhého pouze vybrané atributy. Můžete například zvolit pouze kopírování barvy textu z jednoho textového rámečku do druhého, bez výběru efektů nebo atributů pro vyplňování. Nebo můžete vybrat zkopírování krytí z jedné grafiky do jiné.

Při selektivním kopírování a vkládání atributů postupujte následovně:

 1. V aplikaci Adobe Muse otevřete stránku, ze které chcete kopírovat styl. Kopírovat a vkládat můžete pouze následující styly:

  • Znakové styly
  • Odstavcové styly
  • Odrážkové styly
  • Odkazové styly
 2. Vyberte zdrojový prvek, ze kterého chcete kopírovat styl.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Kopírovat atributy.

  Kopírování atributů ze zdrojového prvku
  Kopírování atributů ze zdrojového prvku

 4. Vyberte cílový prvek, do kterého chcete zkopírovat vybraný styl.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na cílový prvek a poté klikněte na možnost Výběrové vložení atributů.

 6. Na panelu Výběrové vložení atributů vyberte pouze ty atributy, které chcete zkopírovat a vložit. Ve výchozím nastavení jsou na tomto panelu vybrány veškeré atributy. Zrušte zaškrtnutí atributů, které nechcete kopírovat.

  Na panelu si všimněte atributů Stavy, Hypertextové odkazy, Přechody stavů a Krytí. Když vyberete atribut Stavy, atributy stylu aktuálního stavu se zkopírují ze zdrojového prvku do cíle. Když vyberete Krytí, krytí nebo míra průhlednosti se zkopírují ze zdrojového prvku do cíle. Všimněte si, že toto krytí se liší od krytí výplně pozadí. 

  Kromě těchto atributů můžete rovněž vybrat jednotlivé dílčí atributy pro Výplň, Tah, Styl textu, Efekt a Efekty posouvání. Atributy Výplň, Tah a Efekty jsou použity, když kopírujete grafické styly ze zdrojového prvku do cíle.

  Vložení vybraných atributů do cílového prvku v aplikaci Adobe Muse
  Vložení vybraných atributů do cílového prvku

  Poznámka:

  Pokud chcete zkopírovat ze zdroje do cíle atributy stylů pro všechny stavy, zaškrtněte políčko Stavy. Pokud ponecháte toto políčko nezaškrtnuté, vloží se pouze atributy do aktuálního stavu.

  Možnosti, které vyberete, zůstanou zachovány do dalšího provedení pracovního postupu kopírování a vkládání atributů.

 7. Klikněte na OK.

  Do cílového prvku se vloží pouze vybrané atributy.

  Použití vybraných atributů pro cílový prvek
  Použití vybraných atributů pro cílový prvek

  Při kopírování stylu odkazů se zkopírují pouze atributy stylu. Adresa URL a text odkazu na zdroj se nezkopírují.

  Poznámka:

  U externích prvků nemusí postup s kopírováním a vložením fungovat, např. pro widgety třetí strany, prvky iframe atp.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.