Vytvářejte responzivní weby v aplikaci Adobe Muse

Naučte se v aplikaci Adobe Muse vytvářet responzivní weby. Pro vytváření responzivních webů používejte prázdná rozvržení nebo předdefinované šablony.

Vytváření responzivních webů můžete v aplikaci Adobe Muse zahájit některým z následujících způsobů.

 • Pomocí předpřipravených souborů: Aplikace Adobe Muse nabízí přizpůsobitelné, responzivní předpřipravené šablony, které vám pomohou rychle začít pracovat. Upravte předpřipravené šablony a několika kliky myší publikujte vlastní responzivní web. Podrobné informace naleznete v tématu Používání předpřipravených responzivních šablon.
 • Pomocí prázdného rozvržení: Aplikace Adobe Muse nabízí pro návrh responzivních webů prázdné plátno bez omezujících šablon či mřížek. Pomocí jednoho souboru aplikace Adobe Muse můžete vytvářet různá rozvržení pro různé šířky prohlížeče. Ohledně vytváření nového responzivního webu Adobe Muse si projděte část Vytváření nového responzivního webu.
 • Převedení existujících webů na responzivní weby: Aplikace Adobe Muse umožňuje migraci existujících webů Adobe Muse do responzivních rozvržení. Změňte rozvržení existujících webů Adobe Muse na tekutou šířku a upravte rozvržení objektů tak, aby odpovídalo různým šířkám prohlížeče. Další informace naleznete v tématu Migrace existujících webů Adobe Muse do responzivních rozvržení.

Když otevřete stránku v responzivním rozvržení, zobrazí aplikace Adobe Muse ukázku responzivity - krátkou prezentaci zaměřenou na zarážky, změny velikosti objektů a formátování textu pro responzivní rozvržení. Ukázku responzivity můžete shlédnout celou nebo se k ní můžete vrátit později kliknutím na možnost Nápověda > Ukázka responzivity.

Výukové video začátků s responzivním návrhem v Adobe Muse naleznete pod výukovým videem o responzivním rozvržení.

Používání předpřipravených responzivních šablon

Aplikace Adobe Muse nabízí šablony pro různé typy webů, například pro osobní web nebo pro web k propagaci fotografií.

Přístup k předpřipraveným šablonám je popsán v části Uvítací návrhy na webu Adobe Muse. Vyberte šablonu v sekci a kliknutím na tlačítko Stáhnout zahajte stahování uvítacích souborů.

Po otevření uvítacích souborů se v zobrazení Plán aplikace Adobe Muse otevře vzorová stránka a sada jednotlivých stránek s předem definovanými šablonami. V horním panelu můžete zvolit možnosti Stolní počítač (šířka 1160 obr. bodů), Tablet (šířka 768 obr. bodů) nebo Telefon (šířka 380 obr. bodů). Můžete také podle svých požadavků upravit předpřipravené šablony a zobrazit si náhled stránek pomocí posuvníku.

Pokud šablonu nechcete stáhnout, můžete kliknout na tlačítko Náhled v sekci Uvítací návrhy. Ukázkový web se otevře v prohlížeči.

Vytváření nového responzivního webu

Pro vytvoření nového webu s responzivním uspořádáním zapněte volbu Tekutá šířka v dialogu Nový web. Velikost objektů na stránce se bude automaticky měnit v závislosti na velikosti prohlížeče. Tekutá šířka také umožňuje navrhnout responzivní web v prázdném rozvržení, bez omezujících šablon nebo předem definovaného rozvržení.

 1. Klikněte na možnost Soubor > Nový web.

  Výběr možnosti Tekutá šířka pro responzivní rozvržení

 2. Klikněte na položku Tekutá šířka. Vyberete-li možnost Tekutá šířka, budou objekty na stránce přetékat přes zarážky. To znamená, že objekty reagují na šířku prohlížeče podle toho, jak mají nastaveno responzivní chování.

 3. Klikněte na možnost Rozšířené nastavení a nastavte šířku, výšku a okraje webu. Můžete začít od šířky prohlížeče, která je vhodná pro návrh vašeho webu. Po rozvržení objektů můžete přidat další zarážky pro další šířky prohlížečů.

  Poté nastavte rozlišení a jazyk. Klikněte na OK.

  Rozšířená nastavení při vytváření tekutého webu

  Po vytvoření nového responzivního webu pokračujte rozvržením obrazů, textu a dalších objektů pro danou šířku prohlížeče.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.