Použití grafických stylů v aplikaci Adobe Muse

Přečtěte si, jak vytvářet a používat grafické styly v aplikaci Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Aplikace Adobe Muse nabízí intuitivní mechanizmy pro ukládání a opakované používání stylů aplikovaných na objekty na webové stránce. Vytváření a opakované používání stylů představuje snadný způsob dosažení konzistence návrhu a vzhledu všech stránek vašeho webu. Pomocí stylů můžete také rychle aktualizovat web, aniž byste museli opakovaně upravovat barvy, písma, formátování textu, atd.

Pomocí stylů aplikace Adobe Muse zajistíte:

 • Konzistentní vzhled všech stránek webu
 • Zvýšenou produktivitu upravováním již existujících stylů nebo vytvářením nových stylů a jejich opakovaným používáním ve webových stránkách

Styly zahrnují barvu výplně, barvu tahu, efekty, atd. Styly můžete v aplikaci Muse aplikovat na všechny typy objektů, jakými jsou obrazy, grafika, tvary, text, znaky, atd. Styly se v aplikaci Muse dále dělí na:

 • Grafické styly
 • Odstavcové styly
 • Znakové styly

Co jsou grafické styly?

Grafický styl je opakovaně použitelná sada atributů vzhledu. Grafické styly umožňují rychle změnit vzhled objektu; můžete například v jednom kroku změnit barvu jeho výplně a tahu, průhlednost a aplikovat efekty.

Úpravy stylů grafiky mohou zahrnovat přidávání barvy výplně do tvarů, přidávání efektů, jako jsou stíny a úkos do obrazů, přidávání barev do obrysů tvarů, atd. Takové úpravy stylů si můžete v aplikaci Adobe Muse uchovat pomocí panelu Grafické styly. Jednou vytvořený grafický styl můžete opakovaně používat při nastavování stylů grafiky webu a celého webu jediným kliknutím tlačítka myši.

Grafické styly můžete aplikovat na objekty, skupiny a vrstvy. Když aplikujete grafický styl na skupinu nebo vrstvu, převezme atributy grafického stylu každý objekt ve skupině nebo ve vrstvě. Předpokládejme například, že máme grafický styl, který obsahuje krytí 50 %. Pokud aplikujete grafický styl na vrstvu, všechny objekty ve vrstvě nebo přidané do této vrstvy se zobrazí s krytím 50 %. Pokud ale přesunete objekt mimo tuto vrstvu, vzhled objektu se vrátí zpět ke svému předcházejícímu krytí.

Vytvoření grafického stylu

 1. Na webové stránce vyberte objekt, na který je aplikován nějaký styl.
 2. Otevřete nabídku Okno > panel Grafické styly.
 3. Kliknutím na tlačítko vytvořte grafický styl, který je ve výchozím nastavení pojmenován Styl. Můžete také kliknout pravým tlačítkem (Command + kliknutí v systému MAC) na panelu Grafika a v místní nabídce vybrat možnost Nový grafický styl.
 4. Dvojitým kliknutím na nově vytvořený grafický styl si zobrazíte dialog Volby grafického stylu.
 5. Do pole Název stylu zadejte smysluplný název. Zkontrolujte obsah pole Nastavení stylu, jestli jsou všechna použitá nastavení grafického stylu v pořádku.
Zadání názvu grafického stylu
Zadání názvu grafického stylu

Použití grafického stylu

Již vytvořený grafický styl použijete následujícím způsobem:

 1. Vyberte objekt nebo skupinu (nebo v panelu Vrstvy nastavte vrstvu jako cíl operace).
 2. Pokud chcete použít pro objekt jeden styl, postupujte následujícím způsobem:
  • Na panelu Grafické styly vyberte styl.
  • Přetáhněte grafický styl na objekt v okně dokumentu. (Objekt nemusí být předem vybraný.) NEBO vyberte grafický styl na panelu Grafický styl.
 3. Chcete-li sloučit styl s existujícími atributy stylu objektu nebo použít u objektu více stylů, postupujte následujícím způsobem:
  • Se stisknutou klávesou Alt (Windows) nebo Option (Mac OS) přetáhněte styl z panelu Grafický styl na objekt.
  • Vyberte objekt a klikněte na styl v panelu Grafické styly se stisknutou klávesou Alt.

Kopírování grafického stylu

Kopírováním grafických stylů můžete opakovaně použitelné atributy z jednoho prvku použít pro jiný prvek. Jediným kliknutím můžete zkopírovat atributy stylu ze zdrojového prvku a poté je vložit do několika cílových prvků. Dále je také možné selektivně vkládat pouze určité atributy, které potřebujete.

 1. Otevřete stránku, ze které chcete kopírovat grafický styl. Klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na možnost Kopírovat atributy.

 2. Vyberte cílový prvek, do kterého chcete vložit styl. Tento prvek se může nacházet na stejné stránce nebo na jiné stránce v aplikaci Adobe Muse.

  Můžete také kopírovat a vkládat grafické styly napříč projekty.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na cílový prvek a vyberte jednu z následujících možností:

  Vložit atributy: Umožňuje vložit veškeré atributy ze zdrojového prvku do cílového prvku.

  Výběrové vložení atributů: Umožňuje vložit vybrané atributy grafického stylu ze zdrojového do cílového prvku. V tomto případě se do cílového prvku vloží pouze vybrané atributy stylu. Můžete například zkopírovat a vložit pouze atributy Výplň a Efekty, zatímco atributy Tah ponecháte beze změn.

  Selektivní vkládání grafických stylů do cílového prvku
  Selektivní vkládání grafických stylů do cílového prvku

Odpojení grafického stylu

Chcete-li odpojit grafický objekt od grafického stylu či zrušit přiřazení grafického stylu grafickému objektu, postupujte takto:

 1. Vyberte objekt, který chcete odpojit od grafického stylu.
 2. Vyberte položku nabídky Okno > Grafické styly.
 3. Na panelu Grafické styly klikněte na tlačítko .
Poznámka:

Odpojení grafického stylu prostě zruší přiřazení příslušného grafického stylu objektu, ale neodstraní žádné atributy stylů, jako je výplň, tah nebo efekty.

Předefinování stylu

Předefinováním grafického stylu můžete okamžitě aktualizovat nastavení stylu. Při navrhování je běžné měnit atributy stylů a vytvářet tak změny stylů. Aplikace Adobe Muse označuje tyto změny znakem + .

Aplikace Adobe Muse umožňuje zachovat či vymazat změny stylů. Tyto změny můžete zachovat předefinováním stylu.

Postupujte takto:

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Grafické styly.
 2. Vyberte grafický styl, který chcete předefinovat a klikněte na tlačítko .

Vymazání změn stylů

Při navrhování je běžné měnit atributy stylů a vytvářet tak změny stylů označené znakem + . Aplikace Adobe Muse umožňuje vrátit zpět neúmyslné změny provedené v grafickém stylu vymazáním změn stylů.

Změny stylů můžete vymazat následujícím způsobem:

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Grafické styly.
 2. Vyberte grafický styl, ze kterého chcete vymazat změny stylů.
 3. Klikněte na tlačítko .

Vymazání všech stylů

Volba Vymazat všechny styly umožňuje odstranit všechny atributy stylů aplikované na grafický objekt a obnovit stav bez výplně, tahu a efektů.

Následujícím způsobem odstraníte všechny styly:

 1. Vyberte grafický objekt, ze kterého chcete vymazat styly.
 2. Klikněte pravým tlačítkem > v kontextové nabídce vyberte příkaz Vymazat všechny styly.

Přejít na využití stylů

Nyní můžete sledovat a spravovat využití stylů v celém webu. Nová volba Přejít na využití stylů umožňuje zobrazit kompletní seznam stránek webu, ve kterém je určitý grafický styl používán.

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Grafické styly.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na styl a vyberte příkaz Přejít na využití stylů.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.