Vytvoření mapy webů v aplikaci Adobe Muse

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Co jsou mapy webu v aplikaci Adobe Muse?

Mapa webu představuje hierarchickou strukturu webu. Můžete vytvářet stránky na téže úrovni (žádné podstránky), nebo mapy stránek obsahující různé vrstvy stránek. (Větší web může mít například stránku Informace obsahující dvě podstránky Naše poslání a Naši zaměstnanci.)

Aplikace Muse usnadňuje vytváření a uspořádání stránek do požadovaného pořadí a nemusíte mít obavy z narušených odkazů. Je však důležité strávit nějaký čas uspořádáním obsahu nového webu, definováním potřebných stránek a rozhodováním o způsobu prezentace informací na webu. U reálného projektu jde o součást předběžné plánovací fáze, za účelem finalizace různých částí webu a výběru pořadí stránek.

V aplikaci Adobe Muse můžete plány webů vytvářet pomocí zobrazení Plán. Při práci s mapami webů vám aplikace Muse znázorňuje nejen hierarchii vašeho webu, ale také hierarchii vzorových stránek.

Vytvoření mapy stránek

Postup vytvoření mapy webu:

  1. V zobrazení Plán aplikace Adobe Muse přejeďte myší nad miniaturou domovské stránky a kliknutím na ikonu symbolu plus (+) vpravo od miniatury domovské stránky vytvořte další stránku na téže úrovni. Klikněte na pole popisku pod novou stránkou a zadejte její název. 

    Po kliknutí na ikonu symbolu plus (+) pod miniaturou stránky vytvoříte podstránku, a část tak rozšíříte o stránky související s konkrétním tématem.
  1. Opakováním této operace můžete vytvářet další stránky na stejné úrovni jako je domovská stránka.
V této výukové lekci se seznámíte s pracovní plochou aplikace Adobe Muse a uvidíte, jak vytvořit plně funkční web bez kódování. Naučíte se také vytvořit mapu webu, projdete si vzorové stránky a seznámíte se s volbami výplně prohlížeče v aplikaci Muse.

V této výukové lekci se seznámíte s pracovní plochou aplikace Adobe Muse a uvidíte, jak vytvořit plně funkční web bez kódování. Naučíte se také vytvořit mapu webu, projdete si vzorové stránky a seznámíte se s volbami výplně prohlížeče v aplikaci Muse.
Domovskou stránku přejmenujte tak, aby začínala na malé písmeno a odpovídala dalším stránkám.

Po těchto změnách je mapa webu úplná.

Ve výchozím nastavení šířka každé stránky odpovídá šířce obrazovky stolních počítačů. Pomocí responzivního rozvržení můžete svůj web vytvořit i pro jiná zařízení. Informace o vytvoření responzivního webu naleznete na stránce Responzivní rozvržení.

Chcete-li však vytvářet weby zvlášť pro mobily, tablety nebo stolní počítače pomocí pevného či alternativního rozvržení, klikněte na možnost Stránka > Přidat alternativní rozvržení. Pak vyberte možnost Tablet nebo Mobil.

Jakmile máte více než jedno rozvržení, kromě výběru rozvržení ze Stránky můžete mezi plány webu přepínat klávesovými zkratkami:

  • Stisknutím kláves Command+7 (Mac) nebo Control+7 (Windows) přejdete na mapu webu verze Stolní počítač.
  • Stisknutím kláves Command+8 (Mac) nebo Control+8 (Windows) přejdete na mapu webu verze Tablet nebo
  • Stisknutím kláves Command+9 (Mac) nebo Control+9 (Windows) přejdete na mapu webu verze Telefon.

Tyto klávesové zkratky jsou aktivní pouze u webových projektů, jež obsahují nejméně dvě rozvržení Stolní počítač, Tablet a/nebo Telefon.

Po vytvoření mapy webu přejděte k další části a naučte se upravovat stránku A-vzorová a přidávat sdílené prvky webu, včetně obsahu zápatí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.