Vytváření a používání znakových a odstavcových stylů

V následujícím textu se dozvíte, jak vytvářet, uchovávat a znovu používat znakové a odstavcové styly v aplikaci Adobe Muse.

Aplikace Adobe Muse nabízí intuitivní mechanizmy pro ukládání a opakované používání stylů aplikovaných na objekty. Vytváření a opakované používání stylů představuje snadný způsob dosažení konzistence návrhu a vzhledu všech stránek vašeho webu. Pomocí stylů můžete také rychle aktualizovat opakované úpravy barev, písem, textových formátů, atd.

Pomocí stylů aplikace Adobe Muse zajistíte:

 • Konzistentní vzhled všech stránek webu
 • Zvýšenou produktivitu upravováním již existujících stylů nebo vytvářením nových stylů a jejich opakovaným používáním ve webových stránkách

Styly zahrnují barvu výplně, barvu tahu, efekty, atd. Styly můžete v aplikaci Muse aplikovat na všechny typy objektů, jakými jsou obrazy, grafika, tvary, text a znaky. Styly se v aplikaci Muse dále dělí na:

 • Grafické styly
 • Odstavcové styly
 • Znakové styly

Co jsou znakové a odstavcové styly?

Znakový styl je sada atributů formátování znaků, kterou lze aplikovat na text jedním krokem. Odstavcový styl zahrnuje atributy formátování znaků i odstavců a lze ho aplikovat na odstavec nebo skupinu odstavců. Odstavcové styly a znakové styly jsou v samostatných panelech. Odstavcovým a znakovým stylům se někdy říká textové styly. Když změníte formátování stylu, dojde také k aktualizování všech instancí textu asociovaného s tímto stylem.

Vytváření a používání znakových stylů

 1. Na webové stránce vyberte objekt, na který je aplikován nějaký styl.
 2. Otevřete nabídku Okno > panel Znakové styly.
 3. Chcete-li vytvořit znakový styl, klikněte na tlačítko . Můžete také kliknout pravým tlačítkem (Command + kliknutí v systému MAC) na panelu Znakové styly a v kontextové nabídce vybrat položku Nový znakový styl.
 4. Dvojitým kliknutím na nově vytvořený znakový styl si zobrazíte dialog Volby znakového stylu.
 5. Do pole Název stylu zadejte smysluplný název.
 6. Jako styl znaku zvolte možnost Značka rozsahu.
 7. Zkontrolujte obsah pole Nastavení stylu, jestli jsou všechna nastavení znakového stylu v pořádku.

Vytváření a použití stylů odstavce

 1. Panel Styly odstavce otevřete kliknutím na jeho kartu nebo volbou Okno > Styly odstavce.
 2. Kliknutím na tlačítko (ikonu stránky) Nový styl ve spodní části panelu tento soubor stylů písma uložíte. Jakmile soubor stylů uložíte, můžete je později použít u jiných textových prvků.
 3. Dvakrát klikněte na právě vytvořený nový styl na panelu Styly odstavců, který dostal výchozí název Styl odstavce. Přejmenujte styl na: top-nav-normal.
Vytvořte a přejmenujte styl odstavce v aplikaci Adobe Muse
Vytvoření a přejmenování stylu odstavce

Poznámka:

Pokud kliknete pravým tlačítkem myši (nebo klávesou Control) na název stylu na panelu Odstavcové styly, zobrazí se nabídka umožňující kopírování, odstranění nebo zrušení provázání stylů. Pokud z nabídky vyberete možnost Volby stylu, zobrazí se nové okno umožňující volitelný výběr značky odstavce (p, h1, h2, h3 ad.), který bude tento styl automaticky používat. Po otevření možnosti Volby stylu možnost zavřete kliknutím na tlačítko Storno.

Pokud se podíváte na panel Stavy, všimnete si, že všechny stavy: Normální, Myš nad, Kliknutí myší a Aktivní používají pro popisy položek nabídky stejné formátování písma.

 1. Kliknutím na volbu Náhled zobrazíte stránku vykreslenou v aplikaci Muse tak, jak se zobrazí v prohlížeči. Aplikace Muse používá k zobrazení stránky verzi aplikace Webkit, kterou využívá řada moderních webových prohlížečů. Při interakci s nabídkou si všimněte, že tlačítka zobrazují pouze své popisy (kontejnery položek nabídek jsou průsvitné). Všimněte si také, že popisy se při přechodu kurzoru nebo kliknutí na tlačítka v nabídce nemění.
 2. Po dokončení testování a náhledu nabídky se kliknutím na možnost Návrh vrátíte k úpravám vzorové stránky Hlavní.

Kopírování a vkládání znakových nebo odstavcových stylů

Můžete kopírovat a vkládat veškeré nebo pouze vybrané atributy znakových a odstavcových stylů. Kopírování stylů pomáhá používat stejný styl pro různé prvky jediným kliknutím.

 1. Otevřete stránku, ze které chcete kopírovat styl.

 2. Vyberte zdrojový prvek, ze kterého chcete kopírovat styl.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Kopírovat atributy.

  Kopírování znakových a odstavcových stylů v aplikaci Adobe Muse
  Kopírování znakových a odstavcových stylů v aplikaci Adobe Muse

 4. Vyberte cílový prvek, do kterého chcete vložit znakový nebo a odstavcový styl.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte jednu z následujících možností:

  • Vložit atributy: Umožňuje vložit veškeré atributy ze zdrojového do cílového prvku. Veškeré atributy stylu se zkopírují ze zdroje tak, jak jsou, do cílového prvku.
  • Výběrové vložení atributů: Umožňuje vložit pouze vámi zvolené atributy. Na panelu Výběrové vložení atributů vyberte pouze ty atributy, které chcete zkopírovat a vložit. Například při kopírování textových atributů z odstavcového stylu můžete vybrat pouze atributy Text, Písmo, Velikost a Odrážka. V tomto případě se ze zdrojového prvku zkopírují pouze vybrané atributy.
  Vložení vybraných atributů znakového stylu do cílového prvku
  Vložení vybraných atributů znakového stylu do cílového prvku

Zrušení propojení znakového nebo odstavcového stylu

Chcete-li odpojit znak či odstavec od stylu, postupujte následovně:

 1. Vyberte znak nebo odstavec, od kterého chcete styl odpojit.
 2. Vyberte položku nabídky Okno > Znakové styly nebo Odstavcové styly.
 3. Na panelu Znakové styly nebo Odstavcové styly klikněte na tlačítko .

Předefinování stylu

Předefinováním znakového nebo odstavcového stylu můžete okamžitě aktualizovat nastavení tohoto stylu. Při navrhování je běžné měnit atributy stylů a vytvářet tak změny stylů. Aplikace Adobe Muse označuje tyto změny znakem +.

Aplikace Adobe Muse umožňuje zachovat či vymazat změny stylů. Tyto změny můžete zachovat předefinováním stylu.

Postupujte takto:

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Znakové styly nebo Odstavcové styly.
 2. Vyberte znakový nebo odstavcový styl, který chcete předefinovat.
 3. Klikněte na tlačítko .

Vymazání změn stylů

Při navrhování je běžné měnit atributy stylů a vytvářet tak změny stylů označené znakem + . Aplikace Adobe Muse umožňuje vrátit zpět neúmyslné změny provedené ve znakovém či odstavcovém stylu vymazáním změn stylů.

Změny stylů můžete vymazat následujícím způsobem:

Vymazání změn znakového stylu

Chcete-li vymazat změny provedené ve znakovém stylu, postupujte následovně:

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Znakové styly.
 2. Vyberte znakový styl, ze kterého chcete vymazat změny stylů.
 3. Klikněte na tlačítko .

Vymazání změn odstavcového stylu

Chcete-li vymazat změny provedené v odstavcovém stylu, postupujte následovně:

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Odstavcové styly.
 2. Vyberte odstavcový styl, ze kterého chcete vymazat změny stylů.
 3. Klikněte na tlačítko .

Vymazat všechny styly

Volba Vymazat všechny styly umožňuje odstranit všechny atributy stylů aplikované na znak nebo odstavec a obnovit výchozí styl textu.

Následujícím způsobem odstraníte všechny styly:

 1. Vyberte textový rámeček, ze kterého chcete vymazat styl textu.
 2. Klikněte pravým tlačítkem > v kontextové nabídce vyberte příkaz Vymazat všechny styly.
Poznámka:

Volbu Vymazat všechny styly lze použít pouze na textové rámečky, nikoli na jednotlivé znaky nebo odstavce.

Sledování používání stylů na webech Muse

Nyní můžete sledovat a spravovat využití stylů v celém webu. Nová volba Přejít na využití stylů umožňuje zobrazit kompletní seznam stránek webu, ve kterém je určitý znakový nebo odstavcový styl používán.

 1. Vyberte položku nabídky Okno > Znakové styly nebo Odstavcové styly.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na styl a vyberte příkaz Přejít na využití stylů.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.