Creative Cloud knihovny v aplikaci Adobe Muse

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Datové zdroje návrhu jsou nepostradatelnou součástí webového návrhářství. Společnost Adobe nabízí různé aplikace pro stolní počítače a mobilní zařízení určené k vytváření datových zdrojů návrhu. Zatímco aplikace pro stolní počítače, jako například Photoshop nebo Illustrator, umožňují vytvářet datové zdroje doma nebo v kanceláři, mobilní aplikace umožňují vytvářet datové zdroje kdekoli, i na cestách. Všechny tyto datové zdroje můžete uložit do knihoven Adobe Creative Cloud a následně tyto knihovny používat jako centrální úložiště pro přístup odkudkoli. Datové zdroje můžete používat, přidávat, odebírat a upravovat, i když jste offline. Při příštím připojení se provede automatická synchronizace změn.

Knihovny Creative Cloud také umožňují sdílet kreativní datové zdroje se členy týmu, spolupracovníky nebo s kýmkoli, kdo tyto datové zdroje potřebuje pro svůj projekt. Další informace o knihovnách Creative Cloud naleznete v článku Creative Cloud knihovny.

Aplikace Adobe Muse je úzce integrovaná se službami CC knihovny a Adobe Stock. Panel CC knihovny v aplikaci Adobe Muse umožňuje přístup k barvám a grafickým datovým zdrojům vytvořeným v jiných aplikacích Adobe a jejich opakované používání. Pomocí tohoto panelu můžete také ve službě Adobe Stock hledat obrázky bez licence ve vysokém rozlišení a používat je v projektech. Obrázky ze služby Stock můžete také zakoupit a přidat do služby CC knihovny pro budoucí použití.

Přehled knihoven Creative Cloud v Adobe Muse najdete v tomto videu.

Panel CC knihovny

Creative Cloud knihovny jsou v aplikaci Adobe Muse dostupné na panelu CC knihovny (Okno > CC knihovny). Panel CC knihovny je otevřený na výchozí pracovní ploše, na standardní pracovní ploše a na pracovní ploše Všechny panely. Je ukotven po pravé straně těchto pracovních ploch.

Panel CC knihovny v aplikaci Adobe Muse
Panel CC knihovny v aplikaci Adobe Muse

A. Rozevírací seznam Hledat B. Místní nabídka C. Ikona Odstranit datové zdroje D. Ikona Přidat barvu E. Ikona Přidat grafiku 

Kliknete-li na místní nabídku (B) v pravém rohu panelu CC knihovny, zobrazí se následující volby:

 • Vytvořit novou knihovnu: Umožňuje vytvořit v aplikaci Adobe Muse knihovnu Creative Cloud.
 • Spolupracovat: Umožňuje sdílet knihovny s ostatními uživateli služby Creative Cloud, kteří mohou zobrazovat, upravovat nebo používat obsah sdílené knihovny.
 • Sdílet odkaz: Umožňuje sdílet odkaz na knihovnu, a to veřejně nebo soukromě, s vybranými uživateli služby Creative Cloud.
 • Přejmenovat <knihovna>: Umožňuje přejmenovat knihovny.
 • Odstranit <knihovna>: Umožňuje odstranit knihovny.
 • Řadit podle data: Seřadí datové zdroje v knihovně podle data jejich přidání nebo zakoupení.
 • Řadit podle názvu: Seřadí datové zdroje v knihovně v abecedním pořadí.
 • Zobrazit ve webu: Otevře všechny datové zdroje knihovny ve výchozím prohlížeči.

Chcete-li používat datové zdroje uložené v CC knihovnách, přetáhněte je z panelu CC knihovny do svého projektu. Datové zdroje můžete také spravovat kliknutím pravým tlačítkem na datový zdroj a výběrem některé z dostupných voleb. Další informace najdete v článku Používání datových zdrojů z CC knihoven.

Přidání datových zdrojů do CC knihoven

Přidání datových zdrojů ze služby Adobe Stock

Adobe Stock je služba, která prodává miliony vysoce kvalitních fotografií, ilustrací a grafik bez licenčních poplatků. Pokud jste zakoupili datové zdroje na webu služby Adobe Stock a přidali jste je do CC knihoven, naleznete je v aplikaci Adobe Muse na panelu CC knihovny.

Pokud jste obrazy ještě nezakoupili, můžete je pomocí panelu CC knihovny aplikace Adobe Muse vyhledat a poté zakoupit. Pokud si v daný okamžik nejste jisti, že chcete datový zdroj zakoupit, můžete do projektu přidat jeho náhled nebo přímo obraz s vodoznakem. Obrazy označené vodoznakem se po zakoupení licence nahradí licencovanou verzí bez vodoznaku a ve vysokém rozlišení.

Postup hledání datových zdrojů služby Adobe Stock z aplikace Adobe Muse:

 1. Otevřete panel CC knihovny (Okna > CC knihovny).

   

 2. V rozevíracím seznamu Prohledat vyberte možnost Adobe Stock.

  Vyhledat Adobe Stock
  Vyhledat Adobe Stock

 3. Do pole Prohledat zadejte název obrazu nebo část názvu obrazu nebo obecné téma. Například čas.

  Vyhledejte datový zdroj, který chcete použít a postupujte jedním z následujících způsobů:

  • Můžete okamžitě zakoupit licenci a přidat datový zdroj do své knihovny. Můžete datový zdroj přetáhnout z panelu do projektu.
  • Klikněte pravým tlačítkem na obraz a kliknutím na možnost „Uložit náhled do“ můžete přidat nelicencovanou ukázkovou verzi (s vodoznakem) datového zdroje do své knihovny.

  Pro ukázkovou verzi datového zdroje přidanou do knihovny můžete licenci zakoupit později.

  Chcete-li datový zdroj licencovat, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost Koupit obrázek. Po zakoupení licence se obrazy označené vodoznakem nahradí produkční verzí s vysokým rozlišením.

  Kupte obraz ze služby Adobe Stock nebo uložte náhled do CC knihovny
  Kupte obrazy ze služby Adobe Stock nebo uložte náhled do své knihovny

Přidejte datové zdroje z jiných aplikací Creative Cloud

Datové zdroje můžete vytvářet pomocí jiných aplikací Creative Cloud, jako jsou Photoshop nebo Illustrator, a poté je používat v aplikaci Adobe Muse. Pomocí následujícího postupu přidáte datové zdroje z jiných aplikací Creative Cloud:

 1. Otevřete aplikaci, ve které jste datové zdroje vytvořili.

 2. Vyberte datové zdroje, které chcete přidat do knihovny Creative Cloud. Přetáhněte datové zdroje do panelu Knihovny.

  Datové zdroje se okamžitě přidají do knihovny Creative Cloud. Po otevření aplikace Adobe Muse budou tyto datové zdroje již dostupné na panelu CC knihovny. Můžete tedy pokračovat a začít tyto datové zdroje používat v projektech Adobe Muse.

  Poznámka:

  Při importu datových zdrojů vytvořených v aplikaci Illustrator do aplikace Adobe Muse zůstane zachována věrnost vektorových obrazů a jejich vhodnost pro web.

Přidání animací z aplikace Animate CC

Pomocí CC knihoven můžete do webu Adobe Muse importovat animace vytvořené v aplikaci Animate CC. Vytvářejte animace pomocí aplikace Animate CC a přidávejte tyto animace do CC knihoven. Po otevření aplikace Adobe Muse provede služba Creative Cloud automatickou synchronizaci vašich souborů animací s Creative Cloud knihovnou. Poté můžete animaci jediným kliknutím použít ve webu Adobe Muse.

Následujícím postupem můžete používat animace ve webech Adobe Muse:

 1. Vytvořte požadované animace v aplikaci Animate CC.

  V aplikaci Animate CC nakonfigurujte nastavení animace, např. velikost animace a nastavení automatického přehrávání.

 2. Kliknutím na ikonu plus na panelu CC knihovny aplikace Animate CC přidejte animaci do knihovny.

  Přidání animací z aplikace Animate CC
  Přidání animací z aplikace Animate CC

 3. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté políčko Celá animace. Klikněte na Přidat.

 4. Ukončete aplikaci Animate CC a otevřete aplikaci Adobe Muse.

  Po otevření panelu CC knihovny v aplikaci Adobe Muse v něm naleznete přidaný soubor animace. Soubory animací jsou označeny popiskem „An“.

  Animace v&nbsp;CC knihovnách
  Animace v CC knihovnách aplikace Adobe Muse

 5. Chcete-li animaci použít ve webu Adobe Muse, přetáhněte ji a umístěte do zobrazení Návrh.

  Chcete-li animaci umístit jako propojený datový zdroj, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Umístit s propojením.

  Poznámka:

  Po umístění animace do rozvržení webu již nemůžete v aplikaci Adobe Muse změnit velikost animace ani její vlastnosti.

  Z panelu CC knihovny aplikace Adobe Muse také nelze upravit soubor animace v aplikaci Animate CC. To znamená, že u souborů animací nelze kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Upravit.

   

Přidání datových zdrojů z aplikace Adobe Muse do CC knihoven

 1. Na panelu Projekt aplikace Adobe Muse vyberte datový zdroj, který chcete přidat do CC knihoven.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na ikonu Přidat grafiku (A) přidáte grafiku do CC knihoven.
  • Kliknutím na ikonu Přidat barvu (B) přidáte barvu do CC knihoven.
  Přidání barvy nebo grafiky do CC knihoven
  Přidání barvy nebo grafiky do CC knihoven

  A. Ikona Přidat grafiku B. Ikona Přidat barvu 

Používání datových zdrojů v aplikaci Adobe Muse

Datové zdroje, jako jsou barvy, grafika a animace můžete v aplikaci Adobe Muse používat pomocí panelu CC knihovny.

Grafické datové zdroje a animace můžete vytvářet v dalších aplikacích Creative Cloud a používat je v projektech aplikace Adobe Muse. Můžete například importovat vektorovou grafiku vytvořenou pomocí aplikace Illustrator nebo Capture a použít tuto grafiku při vytváření webů v aplikaci Adobe Muse.

Můžete přidat barvu z aplikací Creative Cloud, jako jsou Photoshop nebo Capture, a používat tuto barvu v projektech aplikace Adobe Muse. Můžete také přidat barvu z aplikace Adobe Muse do CC knihoven a sdílet ji s ostatními uživateli služby Creative Cloud.

Postup přidávání datových zdrojů vytvořených pomocí jiných aplikací naleznete v článku Přidání datových zdrojů do CC knihoven.

V následující části se dozvíte další informace o používání datových zdrojů v knihovnách Creative Cloud.

Používání grafiky a animací

Grafické datové zdroje a animace můžete importovat jako „propojené datové zdroje“ nebo můžete umístit kopii datového zdroje.

 • Propojené datové zdroje: Pokud umístíte datové zdroje jako „propojené datové zdroje“, budou propojeny s původním datovým zdrojem v CC knihovně. Takže když změníte datový zdroj v cloudu, provede se aktualizace všech instancí tohoto datového zdroje v projektech aplikace Adobe Muse.

Propojený datový zdroj použijte v případě, že jej chcete použít ve více webových stránkách nebo dokonce ve více projektech. Například logo společnosti. Pokud změníte logo v cloudu, provede se aktualizace všech jeho instancí ve všech projektech.

 • Zkopírované datové zdroje: Pokud chcete datový zdroj do projektu raději zkopírovat, použijte volbu Umístit kopii. V tomto případě nebude zkopírovaný datový zdroj propojen s originálním datovým zdrojem. Zkopírovaný datový zdroj nebude aktualizován v případě úpravy originálního datového zdroje v Creative Cloud knihovně.

Animace nelze kopírovat, animace lze pouze vkládat jako propojené datové zdroje.

Poznámka:

Chcete-li aktualizovat propojené datové zdroje v aplikaci Adobe Muse, musíte mít nainstalované nejnovější verze aplikací Photoshop a InDesign.

Import datových zdrojů do aplikace Adobe Muse

Datové zdroje můžete do projektu umístit pomocí některé z následujících akcí panelu CC knihovny:

 • Přetáhněte datový zdroj z panelu CC knihovny do zobrazení návrhu.
 • Klikněte na datový zdroj pravým tlačítkem a vyberte možnost Umístit s propojením.
 • Klikněte na datový zdroj pravým tlačítkem a vyberte možnost Umístit kopii. Všimněte si, že u animací není volba Umístit kopii k dispozici.
Umístění propojených datových zdrojů nebo zkopírování datových zdrojů
Umístění propojených datových zdrojů nebo zkopírování datových zdrojů

Poznámka:

Když importujete soubory aplikace Illustrator prostřednictvím CC knihoven, aplikace Adobe Muse tyto soubory automaticky převede do formátu SVG, aby byly kompatibilní s webem.

Pokud umístíte grafický datový zdroj jako kopii a dojde ke změně původního datového zdroje, aplikace Adobe Muse vás upozorní, že je potřeba synchronizovat neaktuální datové zdroje. Tyto nesynchronizované datové zdroje si můžete zobrazit na panelu Datové zdroje aplikace Adobe Muse, kde je můžete také aktualizovat.

V následující části se dozvíte, jak lze aktualizovat datové zdroje pomocí panelu Datové zdroje.

Aktualizace datových zdrojů

Po úpravě nebo změně původního datového zdroje, například grafiky nebo animací, může dojít ke vzniku rozdílu mezi použitým datovým zdrojem a datovým zdrojem uloženým ve službě Creative Cloud. Po otevření projektu v aplikaci Adobe Muse aplikace zjistí, že některé z datových zdrojů nejsou synchronizované. Zobrazí se dialogové okno s dotazem, jestli chcete datové zdroje aktualizovat nyní nebo až později. Aktualizujte datové zdroje kliknutím na možnost Aktualizovat.

Aktualizujte zdroje pomocí původních datových zdrojů uložených ve službě Creative Cloud.
Synchronizujte zdroje s původními datovými zdroji uloženými ve službě Creative Cloud.

K aktualizaci a synchronizaci datových zdrojů ve službě Creative Cloud můžete také použít panel Datové zdroje aplikace Adobe Muse.

 1. V projektu aplikace Adobe Muse otevřete panel Datové zdroje (Okna > Datové zdroje).

  Všimněte si, že neaktuální datové zdroje mají vedle svého názvu uveden vykřičník. Tyto datové zdroje je nutné aktualizovat pomocí jejich originálů.

  Aktualizace neaktuálních datových zdrojů
  Aktualizujte neaktuální datové zdroje

 2. Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj, který chcete aktualizovat a vyberte možnost Aktualizovat datový zdroj.

  Aktualizace datových zdrojů z panelu Datové zdroje
  Aktualizujte datové zdroje pomocí panelu Datové zdroje.

  Po aktualizování datového zdroje vykřičník zmizí.

Změny odkazů datových zdrojů

Pokud po umístění datových zdrojů do projektu aplikace Adobe Muse původní datové zdroje přesunete nebo přejmenujete v aplikaci Creative Cloud, budou tyto datové zdroje považovány za chybějící. Když otevřete projekt s chybějícími datovými zdroji, zobrazí aplikace Adobe Muse následující dialogové okno:

Změna odkazů na chybějící datové zdroje
Změna odkazů na všechny chybějící datové zdroje.

Odkazy na datové zdroje v knihovnách Creative Cloud můžete změnit následujícím postupem:

 1. Otevřete panel Datové zdroje (Okna > Datové zdroje).

  Všimněte si chybějících datových zdrojů. Když na datový zdroj umístíte ukazatel myši, zobrazí se stav „Datový zdroj CC knihovny chybí“, viz následující obrázek.

  Změna odkazů na chybějící zdroje v CC knihovnách.
  Změna odkazů na chybějící zdroje z CC knihoven.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj a vyberte možnost Změnit vazbu z CC knihoven.

 3. Aplikace Adobe Muse zobrazí zprávu s žádostí, abyste změnili odkazy z existujících grafických datových zdrojů v CC knihovnách. Na panelu CC knihovny vyberte odpovídající datový zdroj a klikněte na možnost Změnit odkaz.

  Změna odkazů na datové zdroje z CC knihoven
  Změna odkazů na datové zdroje z CC knihoven.

  Chcete-li změnit vazbu datových zdrojů z CC knihoven, můžete také kliknout pravým tlačítkem a vybrat možnost Změnit vazbu z CC knihoven.

  Změna vazeb animací z CC knihoven
  Změna vazeb animací z CC knihoven

  Na panelu Datové zdroje se starý název nebo cesta chybějícího datového zdroje nahradí novým datovým zdrojem, pro který jste provedli změnu odkazu.

Úpravy datových zdrojů v nativních aplikacích

Přímo z aplikace Adobe Muse můžete otevřít a upravit datové zdroje aplikací Illustrator a InDesign v příslušné aplikaci. Pokud jste upravené datové zdroje použili v projektech aplikace Adobe Muse jako propojené datové zdroje, budou všechny instance datového zdroje aktualizovány automaticky.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj a vyberte možnost Úpravy.

  Podle typu souboru se datový zdroj otevře v aplikaci Illustrator nebo InDesign. 

 2. Upravte datový zdroj podle potřeby a poté jej uložte.

Nastavení grafiky jako výplně stránky nebo prohlížeče

 1. Klikněte na stránku, ve které chcete nastavit výplň prohlížeče nebo stránky.

 2. Na panelu CC knihovny vyberte obraz, který chcete nastavit jako výplň.

 3. Klikněte na tento obraz pravým tlačítkem a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Kliknutím na položku Nastavit jako výplň stránky nastavte obraz jako výplň stránky.
  • Kliknutím na položku Nastavit jako výplň prohlížeče nastavte datový zdroj jako obraz pozadí v prohlížeči.

   

  Nastavení grafiky jako výplně stránky nebo prohlížeče
  Nastavení grafiky jako výplně stránky nebo prohlížeče

  Další informace o výplni stránky a prohlížeče naleznete v článku Používání výplně stránky a výplně prohlížeče v aplikaci Adobe Muse.

Používání barev

Můžete zachytávat barvy a barevné motivy z aplikací Capture CC nebo Color CC. Pomocí Creative Cloud knihoven můžete tyto barvy zařadit do knihovny a využívat je v jiných aplikacích, například Adobe Muse. Barvy uložené v knihovnách CC můžete použít jako:

 • Výplň nebo jako výplň prohlížeče v projektech Adobe Muse.
 • Výplň nebo tah u objektu ve webu Adobe Muse.
 • Barvu vybraného textu.

Z knihoven CC můžete také přidávat barevná políčka do panelu Vzorník, která jsou zde uložena s vlastními názvy.

Nastavení barvy jako výplně nebo výplně prohlížeče

 1. Na panelu projektu aplikace Adobe Muse proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Vyberte objekt nebo rámeček, na které chcete aplikovat tah nebo výplň.
  • Vyberte stránku, ve které chcete použít výplň pozadí.
 2. Na panelu CC knihovny proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klikněte pravým tlačítkem na barvu, kterou chcete použít jako výplň nebo tah, a vyberte možnost Nastavit barvu.
  • Klikněte na barvu, kterou chcete použít jako výplň.

  Podle druhu provedené akce bude mít vybraný objekt zvolenou barvu nastavenou jako výplň nebo tah. Případně bude celá strana vyplněna vybranou barvou.

Barvy můžete také upravit z panelu CC knihovny. Chcete-li barvu upravit, klikněte na ní pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit.  V dialogu Výběr barvy vyberte novou barvu a klikněte na tlačítko OK.

V dialogu Výběr barvy můžete také přejmenovat existující barvu.

Poznámka:

Podržením ukazatele myši na barvě si zobrazíte její název a hexadecimální kód.

Nastavení barvy jako barvy textu

 1. Vyberte text, na který chcete aplikovat barvu.

 2. Na panelu CC knihovny vyberte barvu, kterou chcete použít.

Přidání do panelu Vzorník

Z knihovny CC můžete přidávat barvy do panelu Vzorník, kde jsou uložena jako barevná políčka s vlastními názvy. Kromě toho můžete přidat do panelu Vzorník více barev současně.

 1. Na panelu CC knihovny klikněte pravým tlačítkem na barvu, kterou chcete přidat do panelu Vzorník.

 2. Klikněte na příkaz Přidat do vzorníku.

 3. Chcete-li najednou přidat do panelu Vzorník více barev, podržte stisknutou klávesu Shift a vyberte je. Poté klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Přidat do vzorníku.

Správa knihoven a datových zdrojů ve službě Creative Cloud

Kopírování a přesun datových zdrojů

 1. Na panelu CC knihovny vyberte jeden či více datových zdrojů, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 2. Klikněte na tento datový zdroj pravým tlačítkem a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vyberte položku Kopírovat do a vyberte knihovnu, do které chcete datový zdroj zkopírovat.
  • Vyberte položku Přesunout do a vyberte knihovnu, do které chcete datový zdroj přesunout.

Přejmenování datových zdrojů

Datové zdroje můžete také přejmenovat z panelu CC knihovny. Chcete-li datový zdroj přejmenovat, klikněte na něho pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Přejmenovat.

Odstranění datových zdrojů z knihovny

 1. Na panelu CC knihovny klikněte pravým tlačítkem na datový zdroj, který chcete odstranit.

 2. Klikněte na položku Odstranit.

Přidání Creative Cloud knihovny

K uspořádání datových zdrojů můžete vytvořit libovolný počet knihoven. Vytvořené knihovny jsou v aplikaci Adobe Muse zobrazeny na panelu CC knihovny.

 1. Klikněte na rozevírací seznam na panelu CC knihovny a vyberte možnost Vytvořit novou knihovnu.

  Vytvoření nové CC knihovny
  Vytvoření Creative Cloud knihoven

 2. Zadejte název knihovny a klikněte na možnost Vytvořit.

  Vytvoření nové CC knihovny
  Vytvoření nových Creative Cloud knihoven

Přejmenování Creative Cloud knihovny

 1. Na panelu CC knihovny vyberte knihovnu, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klikněte na místní nabídku v pravém rohu panelu CC knihovny a vyberte možnost Přejmenovat <knihovna>.

  Přejmenování Creative Cloud knihovny
  Přejmenování Creative Cloud knihovny

 3. Zadejte nový název knihovny a klikněte na možnost Přejmenovat.

Odstranění Creative Cloud knihovny

 1. Na panelu CC knihovny vyberte knihovnu, kterou chcete odstranit.

 2. Klikněte na místní nabídku v pravém rohu panelu CC knihovny a vyberte možnost Odstranit <knihovna>.

  Odstranění Creative Cloud knihovny
  Odstranění Creative Cloud knihovny

 3. V dialogu s žádostí o potvrzení odstranění klikněte na možnost Odstranit.

Sdílení Creative Cloud knihoven

Své knihovny můžete sdílet s ostatními uživateli služby Creative Cloud, kteří mohou zobrazovat, upravovat nebo používat obsah sdílené knihovny.

Poznámka:

Pokud s vámi nějaký předplatitel služby Creative Cloud sdílí knihovnu, můžete tuto knihovnu dále sdílet s dalšími uživateli služby Creative Cloud.

 1. Na panelu CC knihovny klikněte v pravém rohu na místní nabídku a vyberte položku Spolupracovat.

  Sdílení Creative Cloud knihoven
  Sdílení Creative Cloud knihoven

 2. Otevře se stránka prohlížeče, na které zadejte svoji e-mailovou adresu a volitelnou zprávu pro osobu, se kterou chcete knihovnu sdílet.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.