Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Poznámka:

Společnost Adobe ukončí hostování stávajících webů ve službě Business Catalyst k 26. březnu 2020. Od 26. března 2020 nebude možné upravovat zkušební ani placené weby ve službě Business Catalyst pomocí funkce In-Browser Editing. Podrobnosti o ukončení životnosti služby Business Catalyst naleznete na stránce Oznámení ukončení životnosti služby Business Catalyst.

Pomocí funkce In-browser Editing můžete snadno aktualizovat obsah svého webu z webového prohlížeče. Funkce In-Browser Editing se používá v situacích, kdy potřebujete provést změnu webu někde na cestách nebo chcete umožnit svým klientům či dalším spolupracovníkům provádět změny v jeho obsahu.

Co mohu upravovat pomocí funkce In-Browser Editing?

Funkce In-Browser Editing umožňuje upravovat textový obsah a nahrazovat všechny obrazy, kromě následujících položek:

 • Obsah vzorové stránky
 • Svisle orientovaný text
 • Obrázky nastavené jako výplň pozadí v obdélnících, rámečkách obrázků a widgetech
 • Počítadla prezentací
 • Tlačítka pro odesílání formulářů
 • Dynamicky generované popisy nabídek (ve widgetech Nabídka nenastavené na možnost Ručně)
 • Rastrované položky na stránce: to zahrnuje obrázky se zaoblenými rohy, zkosenými okraji, vnitřní září či otáčením, textové rámečky používající systémová písma a natočené rámečky textu s efekty.

Poznámka:

Textový obsah upravitelný je, ale formátování textu měnit nelze. Obrazy lze pouze nahrazovat, nelze je přidávat ani odstraňovat.

Povolení funkce In-Browser Editing v aplikaci Adobe Muse

Před zahájením ověřte, zda máte v okně Vlastnosti webu povolenu funkci In-Browser Editing.

 1. Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti webu. Klikněte na kartu Další volby a ověřte, zda je zapnuta možnost In-Browser Editing.

  Vlastnosti webu
 2. Odešlete web do hostitele FTP.

  Použijte vestavěnou funkci aplikace Adobe Muse Odeslat do hostitele FTP: Soubor > Odeslat do hostitele FTP. Pokyny naleznete v části Odeslání do hostitele FTP.

  Po odeslání do FTP uložte svůj soubor .muse, aby bylo možné web později synchronizovat se všemi změnami provedenými pomocí funkce In-Browser Editing.

Přihlášení do služby In-Browser Editing

V následující části je uveden postup, který můžete použít k aktualizaci webu Adobe Muse pomocí funkce In-Browser Editing.

V následujících odstavcích se dozvíte, jak můžete pomocí funkce In-Browser Editing upravit obsah webu Adobe Muse.

 1. Přejděte na stránku http://www.inbrowserediting.adobe.com a zadejte název domény (adresu URL) webu, který chcete upravit.

  Úpravy v prohlížeči

  Poznámka:

  Doporučujeme přistupovat k webu In-Browser Editing jen prostřednictvím protokolu HTTPS (ne HTTP). Tak budete mít zajištěno, že vaše pověřovací údaje budete při přihlašování zadávat a následně pracovat s funkcí In-Browser Editing prostřednictvím zabezpečeného připojení.

 2. Přihlaste se pomocí svých pověřovacích údajů pro přihlášení.

  Okno přihlášení

  Po přihlášení uvidíte domovskou stránku webu a horní navigační pruh funkce In-Browser Editing.  

  Domovská stránka služby In-Browser Editing
  Přihlášením se do služby In-Browser Editing si zobrazte domovskou stránku

Pomocí služby In-Browser Editing můžete upravovat textový obsah a obrazy

Pomocí služby In-Browser Editing můžete přímo upravit text v prohlížeči. Kromě textu můžete upravit také obrazy, obrazy s textem a hypertextové odkazy.

V následujících odstavcích se dozvíte, jak můžete rychle upravit obsah webu Adobe Muse.

Úpravy textu

Pomocí služby In-Browser Editing můžete snadno upravit text přímo v prohlížeči. Po přihlášení do služby In-Browser Editing vyberte text, který chcete odstranit a začněte psát nový text.

Po dokončení ihned vidíte, jak provedené změny v prohlížeči vypadají. Pokud je váš web responzivní, můžete si zobrazit náhled změn ve všech zarážkách. Pokud byl web vytvořen pomocí alternativních rozvržení, můžete si zobrazit náhled změn pro jednotlivá zařízení.

Úpravy vloženého textu
Úpravy vloženého textu pomocí funkce In-Browser Editing

Úpravy obrazů a obrazů v textu

 1. Klikněte na obraz, který chcete upravit nebo klikněte na textový rámeček a poté na obraz v něm obsažený, který chcete upravit.

 2. Klikněte na možnost Upravit obraz.

  Úpravy obrazů pomocí funkce In-Browser Editing
  Úpravy obrazů pomocí funkce In-Browser Editing

  Úpravy obrazů v textu
  Úpravy obrazů v textovém rámečku

 3. Otevře se místní okno, ve kterém vyberte existující soubor asociovaný s vaším webem. Nebo můžete kliknutím na možnost Odeslat fotografii odeslat obraz ze svého počítače.

  Vyberte obraz pro odeslání
  Vyberte obraz, který chcete nahradit

  Tento dialog také obsahuje volbu pro přidání nebo úpravy textu popisku asociovaného s obrazem.

 4. Vyberte fotografii a klikněte na ikonu .

  Starý obraz je nahrazen vybraným obrazem.

  Při nahrazení obrazu bude velikost nově vybraného obrazu přizpůsobena ploše, zabírané předchozím obrazem. Pokud má nový obraz odlišný poměr stran než původní obraz, nevyplní celou plochu předchozího obrazu. Může dojít k ovlivnění vizuálního rozvržení stránky. Z tohoto důvodu doporučujeme nahrazovat stávající obrázek pouze obrázkem se stejnými rozměry, nebo větším obrázkem se stejným poměrem šířky a výšky.

  Pokud je rozlišení webu nastaveno na HiDPI a náhradní obraz obsahuje dostatek dat, aby mohl být 2x, potom funkce In-Browser Editing uloží jak verzi 1x, tak verzi 2x obrazu pro zobrazení na obrazovkách HiDPI. Další informace o vytváření datových zdrojů pro HiDPI najdete v části Vytváření webů HiDPI v aplikaci Muse.

Vkládání a úpravy hypertextových odkazů ve webu Adobe Muse

Na webové stránce můžete upravovat několik druhů hypertextových odkazů, včetně externích odkazů, e-mailových odkazů, odkazů na jiné stránky webu, souborů ke stažení a dalších. V následujících odstavcích naleznete další informace o úpravách hypertextových odkazů pomocí funkce In-Browser Editing.

Vkládání odkazů pomocí funkce In-Browser Editing

Hypertextové odkazy můžete přidávat nebo vkládat pomocí tlačítka Přidat odkaz funkce In-Browser Editing. Následujícím postupem můžete vkládat a aktualizovat odkazy ve webu Adobe Muse.

 1. Klikněte na text, kde chcete přidat odkaz.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat odkaz.

  Volba Vložit odkaz
  Vkládání hypertextových odkazů pomocí funkce In-Browser Editing

 3. V dialogovém okně Vložit odkaz přidejte kterýkoli z následujících typů cílů odkazu:

  • Stránky: Vyberte kartu Stránky a v rozevíracím seznamu Vyberte stránku vyberte stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz.
  • Externí: Vyberte kartu Externí a do pole Externí odkaz zadejte funkční adresu URL.
  • Telefonní číslo: Vyberte kartu Telefonní číslo a zadejte telefonní číslo.
  • Soubory: Vyberte kartu Soubory a vyberte existující soubor nebo přejděte k souboru, který chcete odeslat.
  • E-mailová adresa: Vyberte kartu E-mailová adresa a zadejte cílovou e-mailovou adresu.
  Volitelně můžete pro každý typ cíle zadat popisek a také uživatelům umožnit otevření odkazu v novém okně.
  Dialogové okno Vložit odkaz
  Dialogové okno Vložit odkaz ve funkci In-Browser Editing

 4. Kliknutím na tlačítko OK vložte hypertextový odkaz.

Úprava externího odkazu

 1. Klikněte na hypertextový odkaz, který chcete upravit.

 2. V místním okně klikněte na symbol pera.

  Tlačítko Upravit odkaz
  Úpravy externích odkazů ve funkci In-Browser Editing.

 3. V dialogovém okně Upravit odkaz vyberte kartu Externí. Zadejte plně funkční adresu URL. Zkontrolujte, zda adresa URL není poškozená a zda je cílová stránka veřejně přístupná.

  Dialog Upravit odkaz na kartě Externí
  V dialogu Upravit hypertextový odkaz zadejte nový odkaz.

 4. Volitelně můžete zadat následující podrobnosti:

  • Popisek: zadejte užitečný popis cílové stránky.
  • Otevřít v novém okně: v případě potřeby povolte otevření odkazu v okně.
 5. Dokončete kliknutím na tlačítko OK.

  Podle kroků 1 až 4 můžete upravit externí hypertextové odkazy použité na text, text ve vnořených textových rámečcích, popisky ve widgetech prezentací, vlastní odkazy, obrázky a další prvky.

Úprava interního odkazu na jinou stránku nebo kotvu

 1. Klikněte na hypertextový odkaz, který chcete upravit.

 2. Přes odkaz se zobrazí místní okno, ve kterém klikněte na symbol pera.

  Úprava interních odkazů
  Úprava interního odkazu na jinou stránku

 3. V dialogovém okně Upravit odkaz vyberte kartu Stránky. V rozevíracím seznamu Vyberte stránku nebo Kotva vyberte interní stránku nebo kotvu, na kterou chcete odkazovat.

  Dialog Upravit odkaz se zvolenou možností Stránky
  Úpravy interních odkazů na stránky

  Kotvy jsou označeny slovem „Kotva“ za názvem stránky. Můžete odkazovat na kotvu na stejné stránce nebo na jiné stránce webu.

 4. Volitelně můžete zadat následující podrobnosti:

  • Popisek: zadejte užitečný popis cílové stránky.
  • Otevřít v novém okně: v případě potřeby povolte otevření odkazu v okně.
 5. Dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Úprava hypertextového odkazu kvůli změně telefonního čísla

 1. Klikněte na odkaz, který chcete upravit.

 2. Přes odkaz se zobrazí místní okno, ve kterém klikněte na symbol pera.

  Klikněte na symbol pera
  Klikněte na symbol pera

 3. V dialogovém okně Upravit odkaz vyberte kartu Telefonní číslo. Do pole Telefonní číslo zadejte nové telefonní číslo.

  Výběr telefonního čísla
  Úpravy odkazů na telefonní číslo

 4. Volitelně můžete zadat následující podrobnosti:

  • Popisek: zadejte užitečný popis pro popisek.
  • Otevřít v novém okně: v případě potřeby povolte otevření odkazu v okně.
 5. Dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Úprava hypertextového odkazu kvůli aktualizaci e-mailové adresy

 1. Klikněte na hypertextový odkaz, který chcete upravit a zobrazí se vyskakovací okno, které znamená, že lze odkaz upravovat.

 2. Klikněte na symbol pera.

  Klikněte na symbol pera
  Klikněte na symbol pera.

 3. V dialogovém okně Upravit odkaz vyberte kartu E-mailová adresa. Do pole E-mailová adresa zadejte novou e-mailovou adresu.

  Výběr e-mailové adresy
  Úpravy hypertextových odkazů na e-mail

 4. Volitelně můžete zadat následující podrobnosti:

  • Popisek: zadejte užitečný popis pro popisek.
  • Otevřít v novém okně: v případě potřeby povolte otevření odkazu v okně.
 5. Dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Úpravy souborů ke stažení pomocí funkce In-Browser Editing

Při navrhování webových stránek se běžně odkazuje na soubory ke stažení, jako jsou soubory PDF, instalační soubory, videa, audio soubory a další.

Pomocí funkce In-Browser Editing můžete nastavit soubor jako cíl hypertextového odkazu, který může mít podobu textu, tvaru nebo obrázku na vašem webu Adobe Muse. Maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 50 MB.

Soubory můžete odesílat pomocí funkce In-Browser Editing. Když odesíláte soubor, je nezbytné, aby měl jedinečný název. Pokud odešlete soubor se stejným názvem jako má nějaký existující soubor, zobrazí se výzva k přejmenování tohoto souboru.

 1. Klikněte na odkaz, který chcete upravit.

 2. Zobrazí se místní okno, ve kterém klikněte na symbol pera.

  Klikněte na symbol pera
  Klikněte na symbol pera

 3. V dialogovém okně Upravit odkaz vyberte kartu Soubor.

  Dialog Upravit odkaz se zvolenou možností Soubor
  Odesílání a aktualizace souborů pro stažení

 4. Buď z rozevíracího seznamu vyberte existující soubor nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte k souboru v počítači, který otevřete.

 5. Můžete zadat následující podrobnosti:

  • Popisek: zadejte užitečný popis pro popisek.
  • Otevřít v novém okně: v případě potřeby povolte otevření odkazu v okně.
 6. Dokončete kliknutím na tlačítko OK.

Vracení zpět nebo opakování změn

Pokaždé, když provedete aktualizaci obsahu, obrazů nebo odkazů, můžete tyto změny okamžitě vrátit zpět nebo zopakovat.

 • Chcete-li změnu vrátit zpět, klikněte na ikonu .
 • Chcete-li změnu zopakovat, klikněte na ikonu .

Pokud jste si provedenými změnami jisti, pokračujte a zobrazte si náhled změn v dalších zarážkách nebo v zobrazení jiných zařízení.

Náhled a publikování změn

Při práci na úpravách pomocí funkce In-Browser Editing si můžete zobrazovat náhled těchto změn v prohlížeči. Je důležité zobrazit si náhled změn ještě před jejich publikováním.

Pokud byl web vytvořen pomocí responzivního rozvržení, můžete si zobrazit náhled změn pomocí rozevíracího seznamu pro zarážky.

Funkce In-Browser Editing pro responzivní rozvržení
Náhled funkce In-Browser Editing pro responzivní rozvržení

Můžete vybírat jednotlivé zarážky a zobrazit náhled změn v dané zarážce. Tak bude aktualizované rozvržení vypadat při odpovídající šířce prohlížeče.

Pokud byl ale web vytvořen pomocí alternativních rozvržení, můžete si náhled změn zobrazit pomocí rozevíracího seznamu zařízení. V rozevíracím seznamu vyberte zařízení, pro které chcete zobrazit náhled změn.

Zobrazení náhledů v zařízení pro alternativní rozvržení
Náhled funkce In-Browser Editing pro alternativní rozvržení

Po zkontrolování všech změn pokračujte kliknutím na tlačítko Publikovat v horním navigačním pruhu. Provede se uložení změn a jejich zobrazení v živém webu. Pokud se vám provedené změny nezamlouvají, můžete je vždy zrušit. Obnovíte tak obsah webu do stavu při posledním publikování.

Synchronizace úprav v prohlížeči

Po provedení změn v aktivním webu pomocí funkce In-Browser Editing váš lokální soubor .muse již neobsahuje stejný obsah jako aktivní web.

Pomocí následujících kroků můžete synchronizovat změny provedené v prohlížeči se souborem aplikace Muse.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Muse a otevřete soubor .muse.

 2. Zobrazí se zpráva s výstrahou, že aktivní web byl změněn. Kliknutím na možnost Zkontrolovat zobrazíte okno Zkontrolovat a sloučit změny.

 3. Rozhraní okna Zkontrolovat a sloučit změny zvýrazní a umožní zkontrolovat jednotlivé změny. Nový obsah je zvýrazněn zelenou barvou a odstraněné položky jsou označeny červenou barvou. Chcete-li porovnat změny provedené v aktivním webu s místním souborem .muse, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Náhled na stránce.

 4. Pomocí možností v rozbalovacím seznamu (Neslučovat nebo Sloučit do aplikace Muse) konkrétní změnu nebo změny zamítněte nebo přijměte.

  Poznámka:

  Pokud vyberete možnost Neslučovat, přepíšete tím při příštím odeslání souboru .muse změny provedené na aktivním webu.

Řešení problémů s úpravami webu v prohlížeči

Pokud dojde k problémům souvisejícím s úpravami webu v prohlížeči, nahlédněte do seznamu Běžné problémy. Pokud bude k problému docházet i nadále, kontaktujte nás.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online