Funkce In-Browser Editing pomocí služby Business Catalyst

Při navrhování webových stránek pro vlastníky webu je jedním z hlavních požadavků nastavit systém tak, aby si vlastníci mohli svůj webový obsah aktualizovat sami. Je také velmi užitečné mít možnost provádět změny za chodu, když jste mimo pracoviště a potřebujete web upravit.

Aplikace Muse nyní obsahuje funkci s názvem In-Browser Editing, která umožňuje vám, vlastníkům webu nebo členům týmu textový a obrázkový obsah měnit v rámci rozhraní systému Business Catalyst Administrator. Úpravy pomocí funkce In-Browser Editing lze provádět bez instalace aplikace Adobe Muse.

Funkce In-Browser Editing se také snadno používá. Změny mohou provádět i lidé bez předchozích zkušeností s navrhováním webů, protože úpravy probíhají ve webovém prohlížeči – stačí jen získat k úpravám přístup.

V tomto článku se dozvíte, jak lze na webu Adobe Muse zapnout funkci In-Browser Editing, aby pozvaní uživatelé mohli web Adobe Muse aktualizovat. Získáte návod na používání rozhraní In-Browser Editing, a můžete tak ostatním pomoci se naučit, jak v tomto rozhraní provádět změny. A nakonec se dozvíte, jakým způsobem lze soubor .muse po provedení změn u aktivního webu v rozhraní In-Browser Editing synchronizovat s aktuální verzí.

Jaký obsah lze upravovat pomocí funkce In-Browser Editing?

Obsah Upravitelný? Sledovat odkazy
Vodorovný text Ano Ne
Rámečky obrazů Ano Ano
Svislý text Ne Ne
Obraz - výplň pozadí (obdélníky, rámečky obrazů a widgety) Ne Ne
Počítadla prezentací Ne Ne
Tlačítka pro odesílání formulářů Ne Ne
Dynamické popisy nabídek (widgety Nabídka nejsou nastavené na možnost Ručně) Ne Ne
Rastrované položky na stránce (obrázky se zaoblenými rohy, zkosenými okraji, vnitřní září či otáčením, textové rámečky používající systémová písma a natočené rámečky textu s efekty) Ne Ne
Textový odkaz Ano Ano
Textové popisy - widgety Skládačka Ano Ano
Textové popisy - widgety Panel se záložkami Ano Ano
Textové popisy - widgety Ruční nabídka Ano Ano

Tlačítka - widgety Prezentace

 

Ano Ano
Tlačítka - widgety Kompozice Ano Ano

Obrázky miniatur prezentace

Ano Ano
Textové a obrázkové rámečky v rámci spouštěcích oblastí widgetů Kompozice Ano Ano

Nastavení úprav v prohlížeči

Proces nastavení funkce Úpravy v prohlížeči se skládá ze dvou částí. Nejdříve nastavení zapněte ve Vlastnostech webu a publikujte web na hostujících serverech Adobe. Dále můžete pozvat na web nové uživatele, kteří se tak budou moci přihlásit v libovolném prohlížeči a provádět změny.

Jak bylo zmíněno výše, nelze pomocí funkce In-Browser Editing upravovat obrázky na pozadí. Pokud web obsahuje obrázky, které jsou pro web důležité, a vy nechcete, aby je vlastník měnil, nezapomeňte je před zapnutím úprav v prohlížeči a udělením přístupu k úpravám přidat jako obrázky na pozadí.

Poznámka:

Funkci In-Browser Editing lze používat pouze v případě, že jsou zkušební nebo aktivní webové stránky hostovány na serverech systému Adobe Business Catalyst.

 1. Spusťte aplikaci Adobe Muse a otevřete web, který chcete konfigurovat.

  V dialogovém okně Vlastnosti webu zaškrtněte políčko Zapnout funkci In-Browser Editing.

 2. Klikněte na možnost Soubor > Vlastnosti webu. Klikněte na kartu Další volby a ověřte, zda je zapnuta možnost Úpravy v prohlížeči.

  Pokud není, zaškrtněte políčko Povolit funkci In-Browser Editing.

 3. Kliknutím na tlačítko OK dialogové okno Vlastnosti webu zavřete.

 4. V horním navigačním pruhu aplikace Adobe Muse klikněte na možnost Publikovat > Business Catalyst.

  Publikování webu pomocí služby Business Catalyst
  Publikování webu pomocí služby Business Catalyst

  V dialogovém okně Publikovat vyberte požadované možnosti a kliknutím na tlačítko Publikovat nahrajte všechny soubory webu na hostující server systému Adobe Business Catalyst.

  Poznámka:

  Můžete vytvořit nový zkušební web nebo nahrát aktivní web, který používá vlastní název domény. Funkce In-Browser Editing funguje u zkušebních i aktivních webů, pokud jsou hostovány na webových serverech Adobe.

 5. Po dokončení publikování se dialogové okno Publikovat aktualizuje a zobrazí se možnost přidat na web uživatele s oprávněním provádět úpravy v prohlížeči.

  Aby mohli uživatelé funkce In-Browser Editing upravovat živý web, musíte je do tohoto webu přidat. V rozhraní Admin Users vytvořte pro tyto uživatele účet, pomocí kterého se mohou přihlásit a začít web upravovat.

  V dialogovém okně lze vybrat mezi kliknutím na odkaz a kliknutím na tlačítko OK.

 6. Můžete buď kliknout na odkaz Přidat uživatele oprávněného provádět úpravy v prohlížeči, nebo kliknout na tlačítko OK a dialogové okno zavřít.

  V tomto případě klikněte na tlačítko OK.

  Pokud kliknete na odkaz Přidat uživatele oprávněného provádět úpravy v prohlížeči, zobrazí se stejné rozhraní, jaké je popsáno v kroku 9.

 7. V aplikaci Adobe Muse klikněte na odkaz Přidat uživatele oprávněné provádět úpravy v prohlížeči popsaný v kroku 5 nebo vyberte možnost Soubor > Správa webu Business Catalyst.

  Webové rozhraní Business Catalyst se otevře v novém okně prohlížeče.

  Správa webu Business Catalyst
  Zvolte možnost Přidat na web nové uživatele oprávněné provádět úpravy v prohlížeči.

  Poznámka:

  Po publikování webu lze také kliknout na tlačítko Správa, pozvat administrativního uživatele a mezitím provádět další aktualizace webu.

 8. Na levém navigačním panelu uživatelského rozhraní Business Catalyst klikněte na možnost Nastavení webu > Uživatelé s oprávněním správce.

 9. Klikněte na možnost Pozvat uživatele s oprávněním správce.

  Ve webovém rozhraní Admin Users pozvěte nového administrativního uživatele.

  Část Admin Users se aktualizuje novým rozhraním.

 10. V zobrazených polích zadejte e-mailovou adresu, jméno a příjmení nového uživatele. V případě potřeby lze zadat i telefonní číslo. Nastavte nabídku User Roles (Uživatelské role) na možnost Users (Uživatelé).

  Do zobrazených polí zadejte jméno a e-mailovou adresu uživatele.

 11. Kliknutím na tlačítko Pozvat přidáte do webu aplikace Adobe Muse nového uživatele.

  Poznámka:

  Po odeslání informací systém automaticky odešle e-mailem přihlašovací údaje osobě, kterou jste pozvali. Uživatel obdrží e-mail, klikne na odkaz a nastaví si jedinečné heslo dle svého výběru. Jakmile si vytvoří heslo k účtu, bude se moci přihlásit do funkce úprav webu z libovolného prohlížeče.

Aktualizace webu pomocí funkce In-Browser Editing

V této části je uveden postup, který může kdokoliv po získání přístupu použít k aktualizaci webu Adobe Muse. Pokud uživatelům chcete odeslat kopii tohoto návodu, můžete si jej stáhnout.

 1. Otevřete prohlížeč a zadejte jednu z následujících možností:

  • můj-web.businesscatalyst.com/admin (zkušební web)
  • můj-web.com/admin (aktivní web)
 2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro přihlášení do služby Business Catalyst.

  Přihlašovací údaje jste obdrželi v e-mailu.

  Do webového účtu se můžete přihlásit z libovolného prohlížeče.

 3. Kliknutím na tlačítko Edit (Upravit) web zobrazíte v rozhraní pro úpravy.

  Začněte web upravovat kliknutím na tlačítko Edit (Upravit).

  Domovská stránka webu se načte v rozhraní In-Browser Editing.

Úprava textu pomocí funkce In-Browser Editing

Při provádění změn na webu mějte na paměti, že pracujete v okně prohlížeče. Provedené změny je důležité před opuštěním aktuální stránky nebo zavřením okna prohlížeče uložit (pokud se nerozhodnete změny zrušit).

Textový obsah webu můžete upravit následovně:

 1. Po přihlášení se do webu pomocí služby Business Catalyst se kolem textu zobrazí modré překrytí. Text vyberte nebo odstraňte a začněte zadávat svůj obsah.

  Úprava textu pomocí funkce In-Browser Editing
  Vyberte text, který chcete upravit, a začněte psát aktualizovaný obsah.

  Když podržíte ukazatel myši na textu v textovém poli, zobrazí funkce In-Browser Editing formátování použité na tento text. Ve výchozím nastavení se na text, který zadáte do textového pole, použije stejné formátování.

  Formátování textu ve funkci In-Browser Editing
  Formátování si můžete zobrazit podržením ukazatele myši na textu.

 2. Pokud nejste s provedenými změnami spokojeni a chcete se vrátit k původnímu textu, klikněte v horní části stránky na ikonu Zpět.

   

  Kliknutím na možnost Zpět se vrátíte k původnímu textu
  Kliknutím na ikonu Zpět se vrátíte k původnímu textu.

 3. Po dokončení úprav textu klikněte na tlačítko Publish (Publikovat).

  Kliknutím na tlačítko Publish změny aktivujte.

  Změny provedené v rozhraní úprav se na aktivní web aplikují až poté, co kliknete na tlačítko Publikovat v horní části stránky. Pokud se rozhodnete změny neprovádět, zavřete okno prohlížeče.

Úprava obrázků umístěných nebo vložených na stránku

Pomocí funkce In-Browser Editing lze upravovat některé obrázky na webu. Ovšem pouze za předpokladu, že jsou vloženy jako obrázky na popředí. Pokud jsou obrázky na webu nastaveny jako obrázky na pozadí, upravovat je nelze. Pokud narazíte na neupravitelné obrázky, které potřebujete změnit, kontaktujte návrháře svého webu.

 1. Vyberte obrázek, který chcete upravit.

  Všimněte si tlačítka Upravit obraz nacházejícího se vedle obrázku.

  Úpravy obrazů pomocí funkce In-Browser Editing
  Když nad upravitelným obrázkem podržíte kurzor myši, zobrazí se tlačítko Upravit obraz.

 2. Klikněte na možnost Upravit obraz.

  Zobrazí se místní okno obsahující všechny datové zdroje použité v projektu. Vyberte obrázek ze stávajících datových zdrojů nebo z počítače pomocí tlačítka Odeslat fotografii odešlete nový obrázek.

  Úpravy obrázku pomocí funkce In-Browser Editing
  Pomocí rozhraní Úpravy obrazu vyměňte stávající obrázek za nový.

  Pokud vyberete možnost Odeslat fotografii, nahraje se obrázek vybraný v počítači na web automaticky.

  Vybraný soubor se nahraje na webové servery, které hostují vaše webové stránky.

 3. V případě potřeby lze do pole Image Tooltip (Popisek obrázku) zadat popisek. Doporučujeme tento postup použít, protože pomáhá zlepšovat optimalizaci pro vyhledávače a také zajišťuje lepší přístupnost webu.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Kliknutím na značku zaškrtnutí změny uložte.
  • Kliknutím na symbol křížku aktualizaci zrušte.

  V případě, že má nový obrázek jiný poměr stran než obrázek původní, ořízne se, aby se jeho rozměry přizpůsobily originálu. Z tohoto důvodu doporučujeme nahrazovat stávající obrázek pouze obrázkem se stejnými rozměry, nebo větším obrázkem se stejným poměrem šířky a výšky.

  Pokud máte v plánu měnit konkrétní obrázek pravidelně, můžete požádat návrháře webu, aby nahrál několik různých obrázků stejné velikosti, a vy jste tak mohli vybírat obrázky, které se již na webu nachází. Webový návrhář může například nahrát čtyři obrázky stejných rozměrů pro jaro, léto, podzim a zimu. V průběhu času pak můžete vybrat možnost From Site a vyměnit obrázek tak, aby odpovídal aktuálnímu ročnímu období.

 5. Po dokončení všech změn tyto změny aktivujte kliknutím na tlačítko Publikovat.

Úprava obrázků umístěných v textových rámečcích

Obrázek můžete upravit i v případě, že je na stránce vložen do textového rámečku.

 1. Vyberte textový rámeček. Poté vyberte obrázek uvnitř textového rámečku.

Vedle vybraného obrázku se zobrazí tlačítko Upravit obraz.

Úpravy obrazu uvnitř textového pole
Vyberte textový rámeček, a poté vyberte obrázek uvnitř textového pole, aby bylo možné kliknout na možnost Upravit obraz.

 1. Klikněte na možnost Upravit obraz. Vyberte některý ze stávajících datových zdrojů nebo kliknutím na možnost Odeslat fotografii odešlete nový obrázek z počítače.
 2. Po dokončení všech změn tyto změny aktivujte kliknutím na tlačítko Publikovat.

Úprava sdíleného obsahu

Některý obsah na webu mohl být při navrhování webu přidán na vzorovou stránku. Pokud jsou prvky přidány na vzorovou stránku, zobrazí se na všech ostatních stránkách webu, které jsou ke vzoru připojeny. Znamená to, že pokud změníte prvek na jedné stránce, aktualizují se všechny ostatní výskyty tohoto obsahu.

Pokud pro úpravu zvolíte prvek, který je sdílen, zobrazí se položka v okně Edit Shared Image (Upravit sdílený obrázek).

Obsah sdílený na více stránkách upravte v okně Edit Shared Image (Upravit sdílený obrázek)

Pokud se otevře toto okno, postupujte obezřetně, jelikož se během provádění změn mohou automaticky aktualizovat i ostatní stránky na webu. V tomto případě je nejvhodnější pokračovat kliknutím na tlačítko Cancel. Přejděte na aktivní web v novém okně prohlížeče a stránky zkontrolujte, abyste zjistili, kde se na nich prvky zobrazí. Než se vrátíte do rozhraní In-Browser Editing a prvek aktualizujete, ujistěte se, zda skutečně chcete všechny jeho opakované výskyty změnit.

Úpravy hypertextových odkazů

Informace o úpravách hypertextových odkazů naleznete v článku Úpravy hypertextových odkazů.

Sledování odkazů na domovské stránce a úprava ostatních stránek webu

Když se do účtu přihlásíte poprvé, zobrazí se upravitelná verze domovské stránky webu. Po dokončení změn na domovské stránce můžete navštívit ostatní propojené stránky webu a upravit je také.

 • Pokud se odkazy zobrazí mimo textový rámeček, stačí na ně kliknout a přejdete na propojenou stránku webu. Externí odkazy (na webové stránky, které se na aktuálním webu nenachází) se v rozhraní úprav nezobrazí, protože funkci In-Browser Editing nelze používat k úpravě stránek na jiných webech.
 • Pokud se odkazy nacházejí uvnitř textových rámečků, podržte nad nimi kurzor myši a zobrazí se tlačítko. Kliknutím na toto tlačítko přejdete na propojenou webovou stránku. Kliknutím na tlačítko Domů můžete například přejít na domovskou stránku svého webu.
 • Pokud je odkaz aplikován na celý textový rámeček, můžete si tlačítko obsahující tento odkaz nebo značku kotvy zobrazit kliknutím na celý rámeček.
Kliknutím na tlačítko přejděte na propojenou stránku nebo do umístění značky kotvy.

Po dokončení úprav jednotlivých stránek na webu nezapomeňte změny uložit kliknutím na tlačítko Publish. Po dokončení úprav celého webu zavřete okno prohlížeče.

Náhled změn ve funkci In-Browser Editing

Funkce In-Browser Editing podporuje responzivní rozvržení. To znamená, že si můžete přímo zobrazit náhled změn a jejich vzhled v jednotlivých zarážkách. Pokud jste ale pro web použili alternativní rozvržení, můžete si změny pro jednotlivá zařízení zobrazit pomocí rozevírací nabídky.

Zobrazení náhledu změn:

 1. Proveďte požadované změny obsahu webu.

  Všimněte si zarážky 1200 px, ve které došlo k aktualizaci obsahu. Zobrazte si náhled změny v této zarážce.

 2. V rozevírací nabídce vybírejte ostatní zarážky a zobrazí se náhled změny v jednotlivých zarážkách.

 3. Pokud jste vytvořili web pomocí alternativního rozvržení, vyberte z rozevírací nabídky zařízení a zobrazí se odpovídající náhled změn.

Synchronizace úprav v souboru .Muse

Po provedení úprav v prohlížeči již místní soubor .muse neobsahuje stejný obsah jako aktivní web. V této části zjistíte, jak lze provedené změny schválit nebo zamítnout a aktualizovat soubor .Muse tak, aby odpovídal aktuálnímu webu.

 1. Spusťte aplikaci Muse a otevřete soubor .muse.

  Zobrazí se zpráva s výstrahou, že byl publikovaný web změněn.

  Zpráva se zobrazí nejen při prvním otevření souboru .muse, ale také v případě, že začnete publikovat soubor .muse, který není synchronizován s aktivním webem. Připomene vám tak, že máte před publikováním webu zkontrolovat změny.

  Poznámka:

  Rozhraní, které vám umožňuje zobrazit změny mezi souborem .muse a aktivním webem, můžete kdykoli otevřít pomocí možnosti Soubor > Synchronizovat s webem systému Adobe Business Catalyst.

 2. Chcete-li změny zkontrolovat, klikněte na tlačítko Zkontrolovat.

  Zobrazí se okno Zkontrolovat a sloučit změny.

 3. V tomto rozhraní jednotlivé změny zkontrolujte. Změny jsou u každé úpravy zvýrazněny. Nový obsah je zvýrazněn zeleně a položky, které byly smazány, jsou označeny červeně. Na první pohled tak rozeznáte, co bylo přidáno a co smazáno.

 4. Pomocí možností v rozbalovací nabídce (Neslučovat nebo Sloučit do aplikace Muse) konkrétní změnu nebo změny zamítněte nebo přijměte.

  Pomocí možností v nabídce změny slučte nebo zrušte.

  Poznámka: Pokud změny nesloučíte, přepíšete tím při příštím publikování souboru .muse změny provedené na aktivním webu. Díky této funkci lze opravit překlepy a jiné problémy webu, ke kterým může dojít, když lidé provádí úpravy webu v prohlížeči.

 5. Chcete-li porovnat aktivní verzi textu a obrázků s místním souborem .muse, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Náhled na stránce.

  Skryjte nebo zobrazte nedávné změny v zobrazení Návrh zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Náhled na stránce.

  Po dokončení synchronizace a úprav soubor .muse publikujte, aby se změny aktivovaly na webu. Veškeré změny označené jako Neslučovat budou při opětovném publikování webu přepsány aktuálním souborem .muse.

Ukládání publikovaných verzí webu

Jelikož mohou jiní lidé provádět změny na aktivním webu, zatímco vy provádíte změny v souboru .muse, doporučujeme si po synchronizaci změn a publikování nejnovější verze uložit kopie webu.

Hned po publikování webu zvolte položky Soubor > Uložit web jako a uložte kopii svého souboru .muse. V případě potřeby lze do názvu souboru při vytváření nových kopií vložit i aktuální datum. Tento postup usnadňuje vyhledání souboru .muse, který jste publikovali k určitému datu.

Můžete například vytvořit složku, která obsahuje nejnovější pracovní kopii souboru .muse, a další archivní verze obsahující dříve publikované verze webu. Seznam souborů ve složce může vypadat například takto:

můj-web.muse

můj-web_2013-1-4.muse

můj-web_2013-2-23.muse

můj-web_2013-4-7.muse

Tento postup nejen usnadňuje návrat k předchozím verzím webu, ale také pomáhá aplikaci Muse přesně určit, které změny byly na webu provedeny pomocí úprav v prohlížeči. Díky uloženým záložním verzím webu lze také snáze zkontrolovat, zda jsou aktuální soubor .muse a aktivní web stále synchronizovány.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.