Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Vylepšeno v Adobe Muse CC 2014.3 | Únor 2015

Aplikace Adobe Muse nyní podporuje displeje HiDPI se systémem Windows. Používáte-li HiDPI hardware se systémem Windows, tak si všimněte, že rozhraní aplikace Adobe Muse vypadá mnohem ostřejší.

Přehled

HiDPI, neboli High Dots Per Inch, je výraz používaný pro obrazovky s vysokou hustotou obrazových bodů, neboli s vysokým rozlišením. Díky vyšší hustotě obrazových bodů mohou obrazovky HiDPI zobrazovat text a grafiku s více podrobnostmi než na standardní obrazovce. Například displej Retina společnosti Apple, dodávaný v zařízeních iPhone, iPad, některých zařízeních Windows, iPod touch a dalších, dokáže zobrazovat text a grafiku ve vysokém rozlišení.

Návrhy webů vytvářené v aplikaci Adobe Muse mohou plně využívat kvality zobrazení nabízené obrazovkami s vysokým rozlišením (HiDPI), jako je například displej Retina od společnosti Apple.

Standardní (vlevo) a HiDPI (vpravo) hustota obrazových bodů
Rozdíl mezi standardní (vlevo) a HiDPI (vpravo) hustotou obrazových bodů

Používání HiDPI v aplikaci Muse je jednoduché:

  • Změňte nastavení rozlišení webu na HiDPI
  • Vytvořte obrazy s velikostí minimálně dvakrát (2x) větší než s jakou se zobrazují ve webu

Při odesílání nebo exportování webu HiDPI z aplikace Muse bude generovaný kód obsahovat jak standardní obrazy, tak 2x větší obrazy, a bude automaticky detekovat, které obrazy se použijí v závislosti na tom, jestli bude web zobrazen na displeji se standardním rozlišením nebo s rozlišením HiDPI.

Zapnutí HiDPI v aplikaci Adobe Muse

V nabídce rozlišení dialogu nového webu můžete zvolit mezi standardním rozlišením a rozlišením HiDPI (2x).

Volby Rozlišení
Volba Rozlišení v dialogovém poli Vlastnosti webu

Po vytvoření webu můžete rozlišení změnit pomocí nabídky Soubor > Vlastnosti webu.

Vytváření datových zdrojů s dvojnásobkem dat obrazů

Pro plné využití obrazovky HiDPI musí mít datové zdroje vyšší rozlišení, aby bylo možné je zobrazit ve vyšší kvalitě. Velikost datového zdroje musí být minimálně 2x větší než velikost zobrazená ve vašem webu.

Vytváření dvojnásobně velkých obrazů je jednoduché. Dvojnásobný datový zdroj musí mít minimálně dvojnásobnou vizuální velikost, než s jakou se zobrazuje na obrazovce. Například:

Vytváření datových zdrojů s dvojnásobkem dat obrazů

Když umístíte datový zdroj HiDPI na plátno webové stránky, optimalizuje aplikace Adobe Muse obraz zmenšením jeho velikosti na 50%. Zmenšení vizuální velikosti pomáhá zajistit plynulejší a efektivnější proces návrhu. Tyto obrazy jsou na panelu Datové zdroje označeny řetězcem „2x“ v názvu. Pamatujte si, že aplikace Adobe Muse zachovává data původního datového zdroje, aby mohla použít vyšší hustotu obrazových bodů při zobrazení datového zdroje na obrazovce HiDPI. Aplikace Adobe Muse bude při publikování nebo exportu automaticky generovat rastrovaný text a efekty vytvářené jako obrazy v dvojnásobné i ve standardní velikosti.

Dvojnásobnou velikost datových zdrojů, a tedy i dostatek dat pro zobrazení ve vyšší kvalitě, si můžete ověřit otevřením panelu Datové zdroje (Okno > Datové zdroje). Pokud datový zdroj obsahuje dostatek dat, zobrazí se vedle jeho výpisu ikona 2x. Pokud se ikona 2x vedle datového zdroje neobjeví, neobsahuje tento datový zdroj dostatek dat pro zobrazení v nejvyšší kvalitě a zobrazí se ve standardním rozlišení.

Panel Datové zdroje

Export obrazů HiDPI

Existují speciální případy, kdy aplikace Adobe Muse nebude exportovat obraz ve vysokém rozlišení, tzn. obraz s dvojnásobným množstvím dat. Pokud je velikost obrazů přizpůsobená kontejnerům, což se týká například obrazů pozadí, prezentací na celou obrazovku, atd., nebude aplikace Adobe Muse při publikování exportovat verzi HiDPI. V následujících situacích bude exportována pouze standardní verze obrazu:

  • 100% šířka: Přizpůsobit velikosti papíru/Zaplnit prostor
  • Prezentace na celou obrazovku: Přizpůsobit velikosti papíru/Zaplnit prostor
  • Pozadí prohlížeče/stránky: Přizpůsobit velikosti papíru/Zaplnit prostor
Také si pamatujte, že dlaždicové obrazy pozadí jsou zpracovány odlišně než obrazy pozadí s nastaveným přizpůsobením velikosti papíru/zaplněním prostoru. V případě dlaždicových obrazů dodá aplikace Adobe Muse při exportu webu jak standardní obrazy, tak obrazy ve vysokém rozlišení pro standardní obrazovky i pro obrazovky HiDPI.
 
Pokud při práci s aplikací Adobe Muse rozdělíte na dlaždice obraz s vysokým rozlišením obsahující dvojnásobek dat, bude tento obraz zpracován jako jakýkoli jiný obraz a bude umístěn na plátno webové stránky v poloviční velikosti než byla jeho původní velikost. Při exportu bude tento poloviční obraz (50%) exportován jako obraz se standardním rozlišením a nativní obraz jako obraz s vysokým rozlišením a dvojnásobkem dat.

Ohledy na návštěvníky webu

Displeje HiDPI umožňují návštěvníkům zobrazovat webový obsah o nejvyšší kvalitě na základě použití více dat obsahu. Dvojnásobná velikost obrazu vyžaduje čtyřnásobnou velikost souboru obrazu ve srovnání s obrazem ve standardním rozlišení. Aby mohli návštěvníci zobrazit obrazy v rozlišení HiDPI, musí načíst 4x více dat. Aby se obsah webů HiDPI zobrazoval rychleji, exportuje aplikace Muse datové zdroje nejen v rozlišení HiDPI, ale také ve standardním rozlišení. Nejprve se načtou datové zdroje ve standardním rozlišení a datové zdroje HiDPI se postupně načítají přes standardní verze.

Widget tlačítka HiDPI (zap/vyp)

Toto postupné načítání sice může být příjemné pro mnoho návštěvníků webu, ale pro ty návštěvníky, kteří mají nějakým způsobem omezená nebo drahá data, může být problematické. Pro tyto návštěvníky můžete zvážit přidání widgetu tlačítka HiDPI (zap/vyp). Když se na stránce nachází tlačítko HiDPI (zap/vyp), načte se stránka nejprve ve standardním rozlišení a tlačítko HiDPI bude ve vypnutém stavu. Pokud návštěvník webu přepne tlačítko HiDPI do zapnutého stavu, budou od té doby všechny stránky obsahující tlačítko HiDPI (zap/vyp) načítat obrazy HiDPI, dokud návštěvník webu nevypne tlačítko HiDPI, neukončí prohlížeč nebo nevymaže soubory cookies. Stránky neobsahující tlačítko HiDPI (zap/vyp) budou při zobrazení na obrazovce HiDPI nebo Retina vždy načítat obrazy HiDPI. Když nebude web zobrazován na obrazovce HiDPI nebo na zařízení s displejem Retina, bude toto tlačítko v nedostupném stavu a načítat se budou pouze obrazy ve standardním rozlišení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online