Jak optimalizovat weby Adobe Muse pro vyhledávače

Přečtěte si, jak můžete snadno optimalizovat webové stránky pro vyhledávače (SEO), abyste zlepšili hodnocení stránky a aby bylo snazší vaše weby vyhledat.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Cílem optimalizace pro vyhledávače (SEO) je zvýšit online viditelnost webu na základě lepšího hodnocení v seznamu výsledků hledání vyhledávače. Weby s nejlepším hodnocením jsou uvedeny v horní části seznamu, a toto hodnocení pomáhá návštěvníkům provádějícím online hledání najít relevantní web. Zvládnutí postupů optimalizace pro vyhledávače pomáhá zvyšovat hodnocení webu, což může vést k vyšší návštěvnosti webu.

V tomto článku se seznámíte s nejvhodnějšími postupy a tipy, jejichž dodržováním dosáhnete lepšího hodnocení webů vytvořených v aplikaci Adobe Muse ve vyhledávačích. Pracovní plocha aplikace Adobe Muse obsahuje celou řadu užitečných funkcí, pomocí kterých můžete provést optimalizaci webu, která zvýší objevitelnost a návštěvnost vašich webových stránek.

Ve snaze vytvořit seznam webů na Internetu procházejí vyhledávače web po jednotlivých odkazech propojujících webové stránky a datové zdroje webů. Vyhledávače vyhodnocují obsah stránek a datových zdrojů v rámci procesu nazývaného indexování. Indexování představuje neustálé zkoumání informující vyhledávače o obsahu dostupném na webu. Pokud nějaký web přestane být dostupný, vyhledávače jej odstraní z výsledků hledání. Pomocí výsledků indexování vyhledávače určují obsah a hodnocení webů.

Indexování umožňuje vyhledávačům ve výsledcích hledání přesně navrhovat odkazy na weby odpovídající specifickému dotazu založenému na klíčovém slovu nebo frázi. Pokud například zadáte do pole pro hledání vyhledávače slovní spojení „Adobe“ a kliknete na tlačítko Hledat, zobrazí se seznam webových stránek. Tyto výsledky hledání zobrazí odkazy na weby, ve kterých vyhledávač zjistil obsah týkající se softwaru a produktů společnosti Adobe.

Existuje celá řada parametrů, na základě kterých vyhledávače určují, které weby budou uvedeny nejvýše v zobrazeném seznamu. Vysoké hodnocení je žádoucí, protože je pravděpodobnější, že lidé vyhledávající určité klíčové slovo nebo slovní spojení navštíví právě váš web. Pomocí následujících námětů můžete napomoci indexování prováděnému vyhledávači tak, aby noví návštěvníci při hledání online nalezli vámi vytvořený web.

Způsob, jakým vyhledávače indexují weby

Webové stránky mohou obsahovat vložená metadata, jako je například autor, klíčová slova, popis a jazyk. Klíčová slova i popis pomáhají při identifikaci účelu webu a popisu prezentovaného obsahu. Tyto meta tagy jsou vloženy ve zdrojovém kódu HTML. Při zobrazení stránky v okně prohlížeče nedojde k jejich vizuálnímu zobrazení.

V minulosti vyhledávače v rámci procesu indexování vyhodnocovaly jak klíčová slova metadat, tak i popis. Návrháři webů proto ve snaze zlepšit viditelnost webu ve výsledcích hledání někdy přidávali i stovky klíčových slov. Některé moderní algoritmy hledání, jako je například vyhledávač Google, již neberou při výpočtu hodnocení v úvahu hodnoty klíčových slov, nicméně i tak stojí za to tato slova aktualizovat. Klíčová slova mohou zlepšit hodnocení v jiných vyhledávačích a v zařízení Google Search Appliance používaném většími weby. Popisy z metadat se často zobrazují jako popis při zobrazení stránky v seznamu s výsledky hledání nebo jako výchozí popis na Facebooku, Google+ a na dalších webech sociálních sítí. Zajímavý popis může pomoci zvýšit návštěvnost webu.

Vyhledávače často provádějí fulltextové indexování, což znamená, že analyzují celý textový obsah stránky. Text umístěný do tagů záhlaví (h1, h2, h3, atd.) je považován za obzvláště důležitý, protože v záhlaví je většinou uvedeno shrnutí zobrazovaných informací. Pomocí stylů odstavců můžete definovat kontejnery tagů odstavců, vytvořit stránku používající záhlaví h1 pro nejvyšší titul v textovém obsahu, záhlaví h2 pro dílčí titul a záhlaví h3 pro dílčí titul nižší úrovně. Formátování textu naznačuje vyhledávačům význam textu záhlaví na jednotlivých úrovních. Nadefinováním stylů používajících tagy odstavců a jejich použitím na text záhlaví můžete vytvořit dobře naformátovaný kód HTML, ve kterém se bude vyhledávačům velice dobře procházet.

V rámci indexování probíhá analýza obsahu stránky, obrazů a dalších propojených datových zdrojů. Pokud datový zdroj obsahuje tituly nebo alternativní text, jsou tyto textové informace analyzovány. Hodnoceny jsou také popisky nástrojů přidané k hypertextovým odkazům. Při indexování webů využije vyhledávač veškerý nalezený textový obsah, aby mohl provést kvalifikované rozhodnutí ohledně obsahů jednotlivých stránek. Přidáváním titulů a alternativního textu do obrazů a vytvářením popisků nástrojů hypertextových odkazů také zajistíte, že vámi vytvořené stránky budou přístupnější pro všechny, včetně návštěvníků používajících zařízení usnadňující procházení webu.

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat své weby a odstraňovat či opravovat přerušené odkazy. Pokud vyhledávače zjistí přerušené odkazy, mohou se začít domnívat, že web již není aktualizován. Také vyřešte chybějící soubory obrazů nebo propojené datové zdroje. Starší a neudržované weby mohou získat horší hodnocení ve výsledcích hledání.

Přidávání metadat klíčových slov a popisů do vlastností stránky

Při prvním vytvoření webu v aplikaci Adobe Muse jste vyzváni k nastavení vlastností webu. Jedná se o atributy ovlivňující každou stránku webu, například hodnoty rozvržení a vzhled hypertextových odkazů. Každá stránka ale obsahuje také individuální vlastnosti, jejichž nastavením můžete přidat specifické atributy. Můžete například nastavit volby nabídky tak, aby ovládaly, jestli se bude stránka zobrazovat v nabídce a aktualizovat metadata, která budou přidána do zdrojového kódu, ale nezobrazí se v prohlížeči.

Pomocí následujících kroků aktualizujete vlastnosti specifické stránky:

 1. V zobrazení Plán dvojím kliknutím na miniaturu stránky stránku otevřete v zobrazení Návrh. Stránka se otevře na vlastní kartě a je připravena k upravení.

 2. Zvolte Stránka > Vlastnosti stránky.

  Pomocí nabídky Stránka otevřete dialog Vlastnosti stránky.

 3. V dialogu Vlastnosti stránky kliknutím na kartu Metadata zobrazte pole, do kterých můžete zadat metadata.

  Pomocí části Metadata dialogu Vlastnosti stránky přidejte text metadat.

 4. Klikněte do pole Popis a zadejte termíny odpovídající obsahu webu. Pokud například navrhujete stránku o zachraňování psů, můžete napsat následující stručný popis stránky: Zachraňte psa a najdete nejlepšího přítele. Jsme největší organizace zabývající se zachraňováním labradorů v severní Kalifornii a zabýváme se vyhledáváním domácností, které by se postaraly o milující psy.

 5. Klikněte do pole Klíčová slova a zadejte termíny odpovídající obsahu webu. Pokud například navrhujete stránku o psech, můžete zadat následující klíčová slova odpovídající obsahu stránky: zachraňování psů v Kalifornii, labrador, černí labradoři, čokoládoví labradoři, péče o zdraví psů, ubytování psů, služby spojené s adopcí psů.

 6. Pokud chcete aktualizovat pole Název stránky, tak nezapomeňte, že název stránky je popisek zobrazující se ve widgetech nabídky po celém webu.

 7. Pole Titulek stránky ve výchozím nastavení používá stejný název jako název stránky. Titulek stránky se zobrazí v okně prohlížeče, na kartách prohlížeče a v seznamu oblíbených položek (záleží na prohlížeči použitém k zobrazení webu). Chcete-li jej změnit, zrušte zaškrtnutí políčka vedle textu Stejný jako název stránky a poté zadejte jiný titulek stránky.

 8. Po aktualizování metadat zavřete dialog Vlastnosti stránky kliknutím na tlačítko OK.

Přidávání titulků a alternativního textu do obrazů

Po umístění obrazů na stránku můžete přejít do dialogu Vlastnosti obrazu a nastavit jak titulek, tak alternativní text (někdy nazývaný také alt text), který se přiřadí danému obrazu.

Stručný popis jednotlivých vlastností:

Titulek: V řadě prohlížečů se titulek zobrazuje společně s obrazem, obvykle v podobě popisku nástroje zobrazeného při najetí kurzoru na obraz.

Alternativní text: Pokud nelze zobrazit soubor obrazu, zobrazí se tento text místo obrazu. Alternativní text se také používá k zobrazování obrazů návštěvníkům s poškozením zraku, kteří používají k zobrazování obsahu stránky technologie pro usnadnění přístupu.

Ideální je nastavit titulky a alternativní texty pro všechny datové zdroje, aby mohli návštěvníci stránku maximálně využít. Popisky nástrojů pomáhají zobrazovat další informace o grafice a alternativní texty umožňují přístup na stránky pomocí čteček obrazovky, které převádějí grafický obsah na obsah slovní.

Titulky a alternativní text můžete přidávat pomocí následujícího postupu:

 1. Vyberte umístěný obraz.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na obraz a z kontextové nabídky vyberte Přidat titul nebo Přidat alternativní text.

  Vyberte, jestli chcete přidat titulek nebo alternativní text.

 3. Do pole Titul dialogu Vlastnosti obrazu zadejte titulek pro obraz. Pokud by tímto obrazem bylo například logo společnosti Adobe, mohli byste zadat: Adobe Systems, Inc.

  Do pole Titul zadejte text, který se zobrazí jako popisek nástroje.

 4. Do pole Alternativní text zadejte popis grafického obsahu, například: Logo společnosti Adobe.

 5. Kliknutím na tlačítko OK dialogové okno Vlastnosti obrazu zavřete.

Nastavení popisků nástrojů pro propojené obrazy a text

Můžete také vytvářet popisky nástrojů, které se zobrazí, když nad odkazem podržíte kurzor. Tyto popisky nástrojů se zobrazují na obrazech i na textu s hypertextovým odkazem. Pomocí popisků nástrojů mohou uživatelé získat další informace o propojeném obsahu ještě předtím, než si odkaz zobrazí kliknutím. Popisky nástrojů také dodávají vyhledávačům popis obsahu odkazovaného z daného webu.

Popisek nástroje můžete do prvku s hypertextovým odkazem přidat následujícím způsobem:

 1. Vyberte propojený text nebo obraz.

 2. Na ovládacím panelu, vlevo od nabídky Hypertextový odkaz, klikněte na text Hypertextový odkaz. Objeví se volby Hypertextový odkaz.

  Kliknutím na modrý text Hypertextový odkaz na ovládacím panelu otevřete dialog Volby hypertextového odkazu.

 3. Do pole Popisek nástroje zadejte popisek nástroje. Pokud například text obsahuje hypertextový odkaz zpět na domovskou stránku, můžete zadat: Návrat na domovskou stránku.

 4. Kliknutím kamkoli jinam na stránku nabídku Volby hypertextového odkazu zavřete.

Používání stylů odstavců k formátování textu a nastavení značek odstavců

 1. Pomocí textového nástroje přetáhněte textové pole. Zadejte nějaký textový obsah, například: Toto je text.

 2. Naformátujte text nastavením písma, velikosti písma, barvy a dalších nastavení. Když je text vybraný pomocí textového nástroje, tak můžete buď aktualizovat volby na ovládacím panelu nebo použít volby na panelu Text. Můžete například nastavit následující formátování textu.

  • Webové bezpečné písmo: Verdana
  • Velikost písma: 24
  • Barva: Hnědá (#8C6239 nebo R=140 G=98 B=57)
  • Prostrkání: 6
  • Proklad: 120 %
  Pomocí panelu Text nebo voleb na ovládacím panelu text naformátujte.

 3. Otevřete panel Styly odstavců. Dokud je naformátovaný text ještě vybraný, tak ve spodní části panelu Styly odstavců klikněte na ikonu Vytvořit nový styl.

  Kliknutím na tlačítko Nový styl vytvořte nový styl.

  Nový styl obsahuje atributy formátování a je mu přiřazen výchozí název Styl odstavce.

 4. Dvojitým kliknutím na název Styl odstavce otevřete dialog Volby stylu a zadejte název stylu pro nový styl: Brown Header Large. Pomocí nabídky Značka odstavce nastavte značku HTML asociovanou s tímto stylem na záhlaví h1.

  V nabídce Značka odstavce vyberte položku h1.

 5. Kliknutím na tlačítko OK nastavte volby stylu odstavce. Styl odstavce je nyní nastaven tak, že bude aktualizovat jak vzhled, tak značku HTML pro všechna záhlaví, na která jej v rámci webu použijete.

  Nejvhodnějším postupem je vytvořit a použít styl záhlaví h1 na text nejvyšší úrovně (obvykle nejrozsáhlejší) na stránce.

  Vytvořte další styly odstavců pro h2, h3, atd. a poté tyto styly používejte na dílčí záhlaví nižších úrovní na všech stránkách webu.

  Dobře vytvořená webová stránka používá záhlaví v sestupném pořadí k nadefinování úrovní textového obsahu.

  Po vytvoření stylů odstavců pro všechna záhlaví stačí vybrat text, jehož styl chcete upravit, a kliknutím na název stylu na panelu Styly odstavců aplikovat atributy a značky odstavců tohoto stylu.

Informace o souboru sitemap.xml, který se vytváří při exportu nebo odeslání webu

Když web Adobe Muse exportujete nebo odešlete do jiného hostitele pomocí dialogu Odeslat do hostitele FTP, vytvoří aplikace Adobe Muse soubor pojmenovaný sitemap.xml obsahující seznam všech stránek a datových zdrojů webu. Tento soubor pomáhá vyhledávačům indexovat obsah vašeho webu.

Pokud hostujete weby na integrovaných serverech společnosti Adobe, bude název domény přidaný do webu automaticky přidán do interního indexu serveru a není nutné provádět žádné další kroky.

Tuto mapu webu vygenerovanou aplikací Adobe Muse můžete použít k vylepšení hodnocení webu ve vyhledávačích. Pokud odesíláte soubory pomocí aplikace Adobe Muse, bude soubor sitemap.xml odeslán do hostitelského serveru společně s ostatními soubory. Pokud chcete web exportovat a odeslat soubory pomocí klienta FTP, tak odešlete tento soubor do hostitelského serveru společně s ostatními datovými zdroji nacházejícími se v exportované složce.

Pro zlepšení SEO hodnocení vašeho webu vypisují mapy webu obrazy se značkou <image:image>. Popisky obrázků jsou uvedeny se značkou <image:caption>.  S výjimkou obrázků typu .png, zahrnují mapy webu také otočené obrázky a obrázky s efekty.

Pokud budete nahrávat obrazy se stejným názvem souboru, ale různým alternativním textem, budou obrazy uvedeny samostatně se značkou <image:caption>. Popisek zahrnuje odpovídající alternativní text.

Pomocí následujících kroků můžete zadat název domény v exportovaném souboru sitemap.xml:

 1. Zvolte příkaz Soubor > Exportovat jako HTML.

  Exportujte všechny soubory webu do složky ve svém počítači.

 2. Do pole Název domény zadejte název domény.

  Do pole Název domény zadejte název domény.

 3. Zkontrolujte, jestli je název domény správně zapsán v následujícím formátu: můjweb.com

 4. Kliknutím na tlačítko OK přidejte název domény do souboru sitemap.xml a dokončete proces exportu. Po exportování webu je složka s exportovanými soubory webu připravena k odeslání do vámi vybraného poskytovatele webhostingu.

  Poznámka: Když použijete příkaz nabídky Soubor > Odeslat do hostitele FTP, bude název domény zadaný v poli Název domény přidán do souboru sitemap.xml.

  V dialogu Odeslat do hostitele FTP zadejte název domény.

Informace o tom, jak soubory sitemap.xml používá vyhledávač Google najdete na stránkách nápovědy nástroje Google Webmaster.

Více informací o navrhování webů v aplikaci Adobe Muse naleznete na stránce Nápověda pro aplikaci Adobe Muse. Navštivte také stránku Adobe Muse Site of the Day (Web aplikace Adobe Muse dne), kde najdete návrhy, které vás mohou inspirovat při vytváření vlastních projektů.

Video | Zobrazení analytických údajů o webu

lynda.com - James Fritz

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.