Používání tahů a efektů v Adobe Muse

Naučte se nastavit šířku a vlastnosti tahu a používat efekty typu Stín v programu Adobe Muse.

Nastavení šířky tahu a použití efektů

  1. Přejděte do části Tah ovládacího panelu. Kliknutím na textový odkaz Tah můžete otevřít nabídku Tah a v ní přesně nastavit jednotlivé tloušťky tahů a zarovnání jednotlivých tahů. Pomocí výběru barvy nacházejícího se vpravo od tohoto odkazu můžete nastavit barvu tahu a pomocí číselného pole vpravo můžete nastavit celkovou šířku tahu.

  2. Nahraďte hodnotu existující výchozí šířky tahu 1 hodnotou 0 (tak, aby se tah nezobrazil).

    Klikněte na šipku dolů nebo výběrem výchozí hodnoty 1 v poli Šířka tahu a zadáním hodnoty 0 nastavte tah o nulové šířce.

  3. V pravé části ovládacího panelu vyhledejte textový odkaz Efekty. Kliknutím na slovo „Efekty“ rozbalte nabídku Efekty a poté výběrem tlačítka Stín v horní části nabídky otevřete nastavení Stín.

  4. V zobrazené části Stín nastavte barvu stínu na černou, a to kliknutím na výběr barvy vedle nápisu Barva a použitím nástroje kapátko na políčko černé barvy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.