Použití vektorové grafiky v aplikaci Adobe Muse

Naučte se importovat grafiku ve formátu SVG v aplikaci Adobe Muse CC. Do aplikace Adobe Muse lze umístit, kopírovat a importovat grafiky SVG.

Aplikace Adobe Muse umožňuje používat v návrhu webu vektorovou grafiku vytvořenou například v Adobe Illustratoru. V současné době aplikace Adobe Muse podporuje formát Scalable Vector Graphics (.svg). Formát SVG můžete používat k vytváření log, ikon, výplní pozadí, výplně prohlížeče a dalších - tyto prvky můžete následně umísťovat přímo na plátno webové stránky v aplikaci Adobe Muse.

Grafika uložená ve formátu SVG má malou velikost a není závislá na rozlišení. Velikost takové grafiky lze tedy upravit pro jakékoli rozměry bez dopadu na dobu načítání stránky a na vzhled webu. Soubory SVG jsou také podporovány na displejích HiDPI. 

Jelikož nejsou závislé na rozlišení, pracuje aplikace Adobe Muse se soubory SVG stejným způsobem ve standardních webech i ve webech s vysokým rozlišením. Velikost souborů SVG není zmenšena na 50% své původní velikosti při umístění na plátno webové stránky v zobrazení Návrh.

Zpracování souborů SVG před umístěním v aplikaci Adobe Muse

Poznámka:

Následující postup je platný pouze pokud používáte verzi Adobe Muse 2015.1 nebo starší.  

U souborů SVG vytvořených pomocí aplikace Adobe Illustrator postupujte následovně:

 1. Po navržení grafiky v aplikaci Adobe Illustrator vyberte příkaz Soubor > Uložit jako.

 2. V rozbalovací nabídce Uložit jako typ vyberte možnost SVG. Přejděte do umístění, do kterého chcete soubor uložit a klikněte na tlačítko Uložit.

 3. V dialogu voleb SVG nastavte následující atributy:

  • Umístění obrazu: Vložit
  • Profil SVG: SVG 1.1
  • Písma - Typ: Převést na obrys
  • Vlastnosti CSS: Atributy prezentace
  • Počet desetinných míst: 3
  • Kódování: Unicode (UTF-8)
  Nastavení formátu SVG určete v aplikaci Adobe Illustrator a před importem souboru ve formátu SVG v aplikaci Adobe Muse.

 4. Kliknutím na tlačítko OK soubor uložte.

Import formátu SVG

Požíváte-li verzi 2015.1 aplikace Adobe Muse nebo starší, tak před importem a umístěním souboru ve formátu SVG v aplikaci Adobe Muse zkontrolujte, jestli jste provedli všechny kroky uvedené v kapitole Příprava souborů ve formátu SVG pro umístění v aplikaci Adobe Muse.  

 1. V aplikaci Adobe Muse vyberte příkaz Soubor > Umístit (Ctrl + D v systému Windows a Cmd + D v systému MAC).

 2. Přejděte do umístění souboru SVG, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. V aplikaci Adobe Muse se zobrazí miniatura náhledu souboru SVG společně s ukazatelem. Kliknutím na vhodném místě na plátnu webové stránky umístěte soubor SVG. V panelu Datové zdroje jsou vyjmenovány umístěné soubory.

Po umístění souboru SVG můžete pokračovat v navrhování webu. Obraz SVG můžete oříznout pomocí nástroje oříznutí a jeho velikost můžete upravit podle potřeb návrhu.

Kopírování formátu SVG z aplikace Adobe Illustrator

Aplikace Adobe Muse umožňuje zkopírovat obsah z aplikace Adobe Illustrator na plátno webové stránky. Kopírování obsahu se používá, když nechcete uložit a v návrhu webu použít kompletní obsah kresby aplikace .

Když zkopírujete část kresby, převede aplikace Adobe Illustrator výběr do formátu SVG a umístí jej do schránky pro použití v aplikaci Adobe Muse. Aplikace Adobe Muse pracuje se zkopírovaným obsahem jako s vloženým souborem ve formátu SVG a můžete tedy upravit velikost grafiky podle potřeb návrhu.

 1. V aplikaci Adobe Illustrator proveďte některý z následujících úkonů:

  • Izolujte skupinu nebo vybranou cestu: Klikněte pravým tlačítkem na skupinu nebo na cestu, kterou chcete zkopírovat, a v kontextové nabídce vyberte příkaz Izolovat skupinu/vybranou cestu.
  • Ručně vyberte skupinu nebo cestu: Vyberte skupinu či cestu, kterou chcete zkopírovat.

 2. Stisknutím Ctrl + C (Windows) nebo Cmd + C (MAC) zkopírujte zvolenou skupinu nebo cestu.

 3. V aplikaci Adobe Muse vložte zvolenou skupinu či cestu na plátno webové stránky v zobrazení Návrh stisknutím kombinace kláves Ctrl + V nebo Cmd + V.

  Vložený soubor SVG se zobrazí v seznamu na panelu Datové zdroje.

Import formátu SVG pro výplně pozadí a prohlížeče

 1. V závislosti na tom, jestli chcete přidat výplň pozadí nebo výplň prohlížeče, vyberte možnost Výplň nebo Výplň prohlížeče. Další informace naleznete v tématu Používání voleb Výplň a Výplň prohlížeče.

 2. Klikněte na možnost Přidat obraz. Přejděte do umístění souboru SVG, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.

 3. Nastavte příslušné atributy Přizpůsobení a Pozice.

Poznámka:

Pokud je atribut Přizpůsobení po přidání souboru SVG do výplně pozadí nebo prohlížeče nastaven na Přizpůsobit velikosti papíru nebo Zaplnit prostor, vypadá obraz v zobrazení Návrh jako rastrovaný. Po zobrazení náhledu v aplikaci Adobe Muse nebo v prohlížeči bude ale obraz vykreslen podle očekávání.

Přidávání obrazů ve formátu SVG do prezentací

Ve verzi 2015.1 aplikace Adobe Muse a novějších můžete obrazy ve formátu SVG přidávat do prezentací. Nejprve přetáhněte widget Miniatury z knihovny widgetů. Poté vyberte vektorové obrazy z knihoven Creative Cloud a umístěte je do prezentace.

Výukové video

Danielle Beaumont

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.