Přečtěte si tento článek a naučte se sdílet a synchronizovat text v aplikaci Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce Ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Synchronizovaný text

Funkce Synchronizovaný text umožňuje opakované používání stejného textu na více různých místech stránky, na různých stránkách a v rozvrženích pro stolní počítač, tablet i chytrý telefon. Některé druhy textu, jako jsou názvy produktů, ceny, tituly, záhlaví, zápatí a další, se obvykle objevují na více stránkách a ve více verzích webu (pro stolní počítač, tablet a mobilní telefon).

Díky funkci Synchronizovaný text stačí napsat běžný text pouze jednou a udržovat konzistentní kopie ve více instancích. Pokud chcete text upravit, provedete jednou změnou aktualizaci všech instancí tohoto textu v celém webu. Při aktualizaci textu ve všech relacích aplikace Adobe Muse nezmění žádné atributy stylů souvisejících s příslušnou relací.

Značky obsahu

Značka obsahu představuje synchronizovaný text.

 • Když použijete značku na textový rámeček, zobrazí tento textový rámeček synchronizovaný text.
 • Když upravíte textový rámeček již označený značkou, provede se aktualizace všech instancí označeného textového rámečku tak, aby obsahovaly změněný obsah. Pamatujte si, že při aktualizaci textu neprovede aplikace Adobe Muse změnu stylů ani žádných dalších vizuálních atributů.

Kolekce

Kolekce je skupina značek. Při práci se synchronizovaným textem můžete vytvářet více značek a organizovat je pomocí kolekce.

Správa značek obsahu

Značka obsahu představuje úsek synchronizovaného textu. Když použijete značku na textový rámeček, zobrazí tento textový rámeček synchronizovaný text.

Označení textového rámečku

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, vytvořte pomocí nástroje Text () textový rámeček a zadejte text, který chcete označit značkou.

  TextFrame
 2. Vybráním příkazu nabídky Okno > Obsah otevřete panel Obsah.

  ContentPanel
 3. Vyberte textový rámeček a kliknutím na tlačítko na panelu Obsah přidejte značku obsahu.

  AddTag
 4. Zadejte smysluplný název pro značku obsahu a dokončete postup kliknutím mimo textový rámeček.

  TagCreated

  Poznámka:

  Vedle textového rámečku se objeví bublina, která vyjadřuje právě přidanou značku obsahu.

  TaggedTextFrame-1

Přidání více značek do kolekce

 1. Vybráním příkazu nabídky Okno > Obsah otevřete panel Obsah.

  ContentPanel
 2. Kliknutím na tlačítko na panelu Obsah přidejte značku obsahu. Opakovaným klikáním na tlačítko můžete přidávat další značky do kolekce.

  MultipleTagsContenPanel

Přejmenování značky obsahu

 1. Pokud jste tak ještě neučinili, tak vybráním možnosti Okno > Obsah otevřete panel Obsah.

  MultipleTagsContenPanel
 2. Vyberte značku obsahu, kterou chcete přejmenovat, klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte položku Přejmenovat. Značku obsahu můžete také přejmenovat dvojitým kliknutím.

  RenameContentTag
 3. Zadejte smysluplný název a kliknutím vně dokončete přejmenování značky obsahu.

Odebrání značky z textu

 1. Vyberte textový rámeček, ze kterého chcete odebrat značku.

  UntagTextFrame
 2. Klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte příkaz Odebrat značky z výběru.

  UntagSelection

Odstranění nepoužitých značek z kolekce

 1. Na panelu Obsah vyberte kolekci.
 2. Vyberte (rozbalovací nabídka) > Odstranit nepoužité značky z kolekce.
DeleteUnusedTagsFromCollection

Správa kolekcí

Přidání kolekce

 1. Vybráním příkazu nabídky Okno > Obsah otevřete panel Obsah.

  ContentPanelOpenedWithTags
 2. Kliknutím na tlačítko přidejte novou kolekci. Při přidání kolekce použije aplikace Adobe Muse výchozí zásadu pojmenování. Můžete ale zadat smysluplný název kolekce.

  NewCollection

Přejmenování kolekce

 1. Otevřete panel Obsah (Okno > Obsah) a vyberte kolekci, kterou chcete přejmenovat.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte příkaz Přejmenovat.

  RenameCollection

Odstranění kolekce

 1. Otevřete panel Obsah (Okno > Obsah) a vyberte kolekci, kterou chcete odstranit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem a z místní nabídky vyberte příkaz Odstranit.

  DeleteCollection

Odstranění nepoužitých kolekcí

 1. Na panelu Obsah (Okno > Obsah) vyberte kolekci.

 2. Vyberte (rozbalovací nabídka) > Odstranit nepoužité kolekce.

  DeleteUnusedCollections

Aktualizace textu na různých místech webu

 1. Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte textové rámečky a označte je podle toho, jak to vyžaduje návrh vašeho webu. Další informace naleznete v části Označování textu.

 2. Vyberte text, který chcete upravit, a dvojitým kliknutím začněte s jeho úpravami. Po dokončení úprav Adobe Muse aktualizuje všechny výskyty této značky. Veškeré jedinečné stylování textu (CSS styly – písma, barvy, velikost) a jiné vizuální atributy zůstávají zachovány.

Aktualizace hypertextových odkazů

 1. Pokud jste to ještě neudělali, vytvořte hypertextové odkazy pomocí místní nabídky Hypertextové odkazy. Další informace najdete v části Vytváření hypertextových odkazů.

 2. Vybráním příkazu nabídky Okno > Obsah otevřete panel Obsah.

  CreateHyperlink
 3. Vyberte vytvořený hypertextový odkaz a přidejte značku do panelu Obsah. Zadejte smysluplný název značky.

  AddHyperlinkTag
 4. Po označení hypertextového odkazu vyberte text, který chcete do odkazu přidat.

  AddHyperlinkToText-1
 5. V panelu Obsah vyberte vytvořenou značku.

  AppliedHyperlinkTag