Jak používat písma v aplikaci Adobe Muse

Přečtěte si tento článek a naučte se používat typografii a písma v aplikaci Adobe Muse.

Když k navrhování webových stránek použijete aplikaci Adobe Muse, máte u písem textu na výběr ze tří různých typů písem. Když pak stránku publikujete nebo exportujete, použitý typ písma určí způsob vykreslení obsahu textu. Tyto tři různé typy písem také různě velkou měrou ovlivňují chování a výkon webu. Z tohoto důvodu je důležité pochopit, jak se projeví, když vyberete konkrétní typ písma.

Chcete-li na webovou stránku přidat text, máte tyto možnosti:

 • napsat text přímo na stránku pomocí nástroje text,
 • použít k umístění obsahu textu příkaz Soubor > Umístit a vybrat externí soubor TXT,
 • zkopírovat text z jiného externího zdroje a vložit ho na stránku.

Jakmile jednou vytvoříte textový rámeček obsahující určitý text, můžete na základě voleb na panelu Text nebo Řídící nastavit barvu, velikost, styl a zarovnání písma a další volby formátování. Také můžete vybrat písmo sladěné s návrhem stránky pomocí nabídky písem (například písma Arial nebo Helvetica).

Tento článek vám poskytne přehled těchto tří typů písem, která můžete používat pomocí nabídky písem. Naučíte se, v čem spočívají výhody jednotlivých typů písem a jaké s nimi souvisí případné potíže, a získáte informace ohledně strategií pro ovládání textu a úpravy textových rámečků.

Rozdíly mezi webovými, standardními a systémovými písmy

Při formátování textového obsahu pomocí písma máte tři možnosti:

 • Webová písma
 • Standardní písma
 • Systémová písma

Stručný popis jednotlivých voleb:

Webová písma v aplikaci Adobe Muse obsahují písma Typekit, písma Edge Web Fonts a webová písma s vlastním hostitelem. Umožní vám přístup k velké knihovně (se stovkami písem), které můžete využít na svých stránkách v aplikaci Adobe Muse. Když použijete webová písma na textový obsah, aplikace Adobe Muse automaticky přidá do stránky kód, který vytvoří odkazy na příslušnou rodinu písem. Když se daná stránka zobrazí v prohlížeči, prohlížeč si stáhne webová písma potřebná k vykreslení stránky a zobrazí obsah jako text. Tato možnost nabízí řadu výhod, protože můžete navrhovat záhlaví a další důležitý textový obsah pomocí široké nabídky písem a publikované nebo exportované stránky vykreslí text, který lze vybrat. Dávejte si ale pozor, abyste nepoužili příliš mnoho webových písem na jedné stránce. Podobně jako v případě návrhů obsahujících mnoho obrazů může i v tomto případě trvat načtení stránky do prohlížeče déle, jelikož stránka obsahuje příliš mnoho propojených souborů. Ideální je omezit počet použitých webových písem na tři nebo méně na stránku a používat velkou velikost písma, aby byl text snadno čitelný. Další informace najdete v části Typekit a další webová písma.

Standardní písma (se zálohami) jsou písma, která jsou pravděpodobně nainstalovaná na všech počítačích, které navštíví váš web. Tato písma zahrnují standardní rodiny písem, jako jsou Arial, Georgia a Times New Roman. Můžete si vybírat z malé množiny běžně používaných standardních písem, která se vykreslí v aktivním webu jako text. Standardní písma se vykreslují rychle, ale nejsou dekorativní. Standardní písma představují nejlepší volbu, když nastavujete formátování dlouhých odstavců textového obsahu, protože jsou optimalizována pro čitelnost na webu. Standardní písma se snažte používat, kdykoli je to možné – zajistíte tak dobrý výkon webu a jeho rychlé načítání.

Systémová písma vám umožňují používat jedinečnější typografii založenou na specifických písmech, která máte vy (jako návrhář) nainstalována ve vašem počítači. Pokud například navrhujete web se specifickým tématem, například web pro úpravy zahrad, můžete si nainstalovat neobvyklé květinové písmo, které není obsaženo ve webové knihovně písem Typekit. Občasné používání systémových písem je v pořádku, ale pamatujte si, že takový textový obsah bude exportován jako obraz. To znamená, že stránka se bude déle načítat a návštěvníci nebudou schopni text na stránce vybírat, kopírovat nebo vkládat. Systémová písma jsou nejvhodnější pro malé úseky textu, například pro záhlaví. Aby byl váš web pohodlný pro návštěvníky, nepoužívejte systémová písma na adresy, telefonní čísla a na další obsah, který by návštěvníci mohli chtít zkopírovat a vložit do kalendáře nebo do e-mailové zprávy. Nezapomínejte, že někteří návštěvníci mají problémy se čtením menšího textu a mohou mít prohlížeč nastavený tak, aby zvětšoval velikost písma - nicméně tato strategie jim nepomůže při čtení textu exportovaného jako obrazové soubory. Také si pamatujte, že vyhledávače indexují weby vyhledáváním textového obsahu a podle něho nastavují umístění webu ve výsledcích hledání. Z tohoto důvodu je nejlepší používat systémová písma pouze tehdy, když potřebujete, aby v rámci návrhu udělala skutečný dojem. Pokud existuje srovnatelné webové nebo standardní písmo, použijte raději je.

Chcete-li použít některý z těchto tří typů písma, vyberte text pomocí textového nástroje a vyberte požadovanou volbu z nabídky písem.

Pomocí nabídky Písma vyberte písmo, které chcete použít.

V horní části nabídkyPísma uvidíte seznam naposledy použitých písem. Usnadňuje to jejich opakované používání při navrhování stránek. Pokud se později rozhodnete, že nechcete mít zobrazených tolik písem, nebo že chcete vymazat všechny naposledy použitá písma, můžete aktualizovat příslušná nastavení v předvolbách aplikace Adobe Muse.

Nastavení počtu naposledy použitých písem nebo vymazání seznamu naposledy použitých písem v nabídce Písma.

Následující části ke každému typu písma uvádějí další podrobnosti. Kromě toho také vysvětlují, jak použití konkrétního písma ovlivňuje vykreslování obsahu textu u aktivované webové stránky.

Použití písem na vybraný text

Nejlepšího vykreslení písem dosáhnete výběrem písma, které se hodí pro zamýšlené použití. Když například určité písmo použijete na odstavce (rozsáhlý souvislý text, který je zobrazován menšími písmy), snažte se nepoužívat zdobnější dekorativní písma (která jsou obvykle určena na záhlaví a zobrazení ve větší velikosti).

Jedním z nejdůležitějších kritérií pro text na webových stránkách je postarat se o to, aby byl čitelný. Zdobná písma se v malých velikostech nevykreslují dobře, protože web neobsahuje dostatečné rozlišení na vykreslení grafických podrobností, které daná písma obsahují.

Navíc platí, že písmo odstavce by mělo být dostupné ve stylu běžného písma, kurzívy, tučného písma a tučné kurzívy, abyste mohli na určitý text dát důraz a zvýraznit v rámci odstavce jména osob, názvy knih nebo filmů nebo jiný významný obsah. Hodně zdobných nebo vysoce stylizovaných rodin písem tyto volby stylu neobsahuje.

Stejně tak mohou být písma technicky optimalizována pro konkrétní použití. Písmo může mít podobu obrysu, která se lépe vykresluje speciálně ve větších velikostech, nebo může obsahovat technologii „font hinting“, která zajišťuje optimální vykreslování v menších velikostech na řadě různých platforem. Už jsme říkali, že když v aplikaci Adobe Muse přistupujete k webovým písmům, poskytne vám knihovna webových písem možnost písma filtrovat a zobrazit seznam písem, která se doporučuje používat do odstavců nebo záhlaví. Pokud si nejste jisti, zda bude konkrétní písmo u záhlaví nebo odstavců textu návrhu správně fungovat, řiďte se při výběru písem těmito doporučenými písmy do odstavců a záhlaví. Budete mít jistotu, že vámi vytvořené stránky budou snadno čitelné.

Styl textu můžete pomocí webových písem vytvořit stejně jako u standardních a systémových písem. Chcete-li text stylovat pomocí webových písem, postupujte takto:

 1. Pomocí nástroje text vyberte v textovém rámečku určitý text.

 2. V nabídce písem vyberte písmo, které chcete použít (vyberte možnost Webová písma a následně vyberte ze seznamu název příslušné rodiny písma).

  Použití webového písma na vybraný textový obsah pomocí výběru názvu písma

  Pokud jste už písmo použili, můžete pomocí panelu Text nebo voleb panelu Řídící podle potřeby nastavit velikost, barvu nebo další atributy písma.

  Poznámka:

  Webová písma se v rámci návrhu stránek chovají úplně stejně jako jakékoli jiné typy písem. Můžete upravit formátování textu, upravit nebo změnit velikost textového rámečku nebo ho dát na stránce do pozice, kde se podle vás má zobrazovat.

 3. Až návrh webu dokončíte, klikněte na možnost Náhled a v rámci aplikace Adobe Muse se podívejte, jak návrh vypadá. Také můžete vybrat položky Soubory > Náhled stránky v prohlížeči a zobrazit návrh v okně prohlížeče, kde ho můžete zkontrolovat.

  Jak už jsme dříve zmínili, webová písma jsou zvláště vhodná za situace, kdy chcete navrhovat zajímavé stránky. Máte totiž na výběr ze stovek písem a jedinečná typografie stránky se exportuje ve formě textu (na rozdíl od systémových písem), a nikoli souborů obrazů.

 4. Všimněte si, že když v prohlížeči zobrazíte náhled stránky, vykreslí se text webových písem jako textový obsah. Zkuste text vybrat a zkopírovat, abyste zjistili jeho chování.

  Text webových písem lze vybrat ve webovém prohlížeči, protože je exportován jako text

Je vhodnější, když textový obsah exportujete jako text, a nikoli jako obrazy. Když vyberete systémová písma, exportuje se textový obsah v podobě obrazů. To způsobuje, že se stránky déle načítají.

Když použijete webová písma, mohou návštěvníci textový obsah přímo zkopírovat a vložit ze stránek webu. Získají tím možnost získávat a ukládat adresy obchodů, telefonní čísla nebo jiné důležité informace, o které se chtějí s někým podělit nebo uložit offline do adresáře.

Vykreslení webových písem ve formě textu také přispěje ke zlepšení hodnocení webu ve výsledcích hledání. Když totiž vyhledávače indexují obsah webových stránek, analyzují textový obsah daleko jednodušeji než soubory obrazů. Použití webových písem tak webům zajistí větší počet uživatelů, kterým se také budou stránky efektivněji načítat.

V neposlední řadě poskytuje textový obsah daleko jednodušší navigaci pro návštěvníky, kteří používají čtečky textu. Vykreslením důležitých oblastí (jako jsou třeba záhlaví stránek) ve formě textu bude stránka pro všechny daleko přístupnější.

Práce se standardními písmy

Nabídka písem obsahuje část s výpisem standardních písem. Při návrhu webových stránek můžete standardní písma používat bez omezení, protože jsou nainstalována ve všech moderních počítačích. Do počítače se nemusí nic nového instalovat. K vykreslování textového obsahu na stránkách již mají návštěvníci daná písma ve svých počítačích k dispozici.

Standardní písma představují malou sadu běžně používaných počítačových písem. K zobrazování textového obsahu je používají všechny počítače. Text, který používá standardní písma, se na aktivním webu vykreslí jako text.

Podobně jako webová písma i standardní písma využívají veškerých výhod toho, že se vykreslují ve formě textu:

 • Návštěvníci mohou obsah webové stránky vybrat, zkopírovat a vkládat.
 • Ve srovnání se stránkami s velkým podílem obrazů se stránky s textovým obsahem načítají daleko rychleji.
 • Protože vyhledávače dokážou textový obsah indexovat, dojde ke zlepšení hodnocení ve výsledcích hledání.
 • Ve srovnání s obsahem tvořeným obrazy mohou text daleko jednodušeji číst i návštěvníci, kteří používají čtečky obrazovky.

Používání standardních písem má ale i své nevýhody. Při navrhování stránek vás omezuje malý výběr.

Pokud v nabídce písem vyberete položku Standardní písma, zobrazí se jejich úplný seznam.

Výběr možnosti Standardní písma z nabídky písem k zobrazení úplného seznamu

U standardních písem je výběr omezen:

 • Arial
 • Comic Sans
 • Courier New
 • Geneva
 • Georgia
 • Helvetica
 • Lucida Sans
 • Palatino
 • Times
 • Trebuchet
 • Verdana

Pokud nad nějakou volbu přesunete kurzor, zobrazí se popisek nástroje se seznamem alternativních písem.

Význam tohoto popisku nástroje spočívá v tom, že pokud nebude mít návštěvník vámi použité písmo nainstalováno, automaticky se nahradí písmem s podobným vzhledem. Návrh stránky se bude podobat původnímu návrhu, a přestože chybějící písmo řádně selže, návštěvník si ničeho nevšimne. Nezobrazí se žádná chybová zpráva a obsah stránky se načte. Pouze se text zobrazí pomocí podobného alternativního písma, které je v počítači nainstalováno.

Obecně platí, že standardní písma jsou vhodná pro obsah stránek, které musí být čitelné a nabízet návštěvníkům snadnou navigaci. Tato sada však obsahuje jen omezený počet písem, proto je obtížnější najít typ písma odpovídající estetickému výrazu webu.

Práce se systémovými písmy

Jako systémová písma se označují písma, která jste nainstalovali do konkrétního počítače. Písma jste mohli nainstalovat pro účely použití s širokou paletou programů, například s programy pro úpravu obrazů. Ta samá písma můžete také používat k navrhování stránek v aplikaci Adobe Muse.

Pokud například navrhujete webovou stránku na téma zemětřesení, můžete nainstalovat písmo, které vypadá roztřeseně nebo rozlámaně. Záhlaví stránek tak budou ladit s tématem návrhu. V rámci aplikace Adobe Muse můžete používat jakékoli nainstalované písmo. Rozvržení stránky nic neomezuje a stránkám můžete vtisknout dokonale individuální vzhled (nebo můžete třeba u webu klienta použít jeho vlastní písmo). Systémová písma umožňují používat širokou škálu jedinečných písem. Můžete jimi stránky opravdu vyšperkovat.

Text, na který jste použili systémová písma, uvidí návštěvníci přesně v tom stylu, jaký jste mu dali, a to i tehdy, pokud daná písma nemají v počítači nainstalována. Aplikace Adobe Muse toho dosahuje tak, že jakýkoli text používající systémová písma automaticky exportuje ve formě souborů obrazů. Tento export probíhá plynule a na pozadí. Během navrhování stránek lze text v systémovém písmu nadále upravovat, takže v něm můžete pořád dělat další změny.

Pokud v nabídce písem vyberete možnost Systémová písma, zobrazí se seznam písem, která jste nainstalovali do počítače.

Část Systémová písma zobrazuje seznam nainstalovaných písem

Nevýhoda používání systémových písem u textu spočívá v tom, že se text na aktivním webu vykresluje jako obrazy. Oproti textovému obsahu trvá načítání daleko déle.

Na jednu stranu můžete při použití systémových písem použít typografii s větší mírou individuality, vycházející z konkrétních písem, která jste si vy sami (návrháři) nainstalovali do počítače. na stranu druhou dojde v důsledku použití daných rodin písem k situaci, že stránky budou obsahovat velký podíl obrazů a budou se déle načítat. To má zase negativní dopad na výkon webu.

Z těchto důvodů systémová písma používejte u textu v návrzích webů jen zřídka.

Doporučený postup spočívá v tom, že vyberete text, u něhož jsou použita systémová písma, a do pole Titul nabídky Hypertextový odkaz zadáte popisný titul (a to i tehdy, pokud text žádný odkaz neobsahuje).

Když v prohlížeči zobrazíte náhled stránky a nad příslušný text přesunete kurzor, zobrazí se titul jako popisek nástroje.

Zadaný text pole Titul se zobrazuje jako popisek nástroje

Značka titulu (title) je užitečná pro návštěvníky, kteří používají čtečky obrazovky a obsah webu nečtou zrakem, ale poslouchají. Přidávání titulů je také velice důležité proto, že vyhledávače indexující webové stránky titul obrazu používají k lepšímu zařazení obsahu webu do příslušné kategorie, a to zejména tehdy, pokud text obrazu uvádí důležité informace (jako jsou záhlaví stránek).

Kdykoli je to trochu možné, vyhledejte standardní písma, která odpovídají nainstalovaným systémovým písmům, a použijte je místo nich.

Používání a nastavování naposledy použitých písem

Když použijete v aplikaci Adobe Muse písmo na nějaký text, bude se název tohoto písma nacházet v první části nabídky Písma. Tato funkce usnadňuje proces opakovaného používání stejných písem na další texty ve vašem návrhu, protože takto umístěná písma se snadno vyhledávají. Není nutné si pamatovat, která písma jsou webová, standardní nebo systémová písma. Nahoře jsou uvedeny všechny tři typy těchto písem - pokud jste je již použili.

Existuje jedna obecná zásada pro navrhování webů, a to, že je vhodné omezit počet písem na stránce. Použijete-li na stránce 4 řezy písma nebo méně, bude textový obsah pro návštěvníky na obrazovce čitelnější. V části Naposledy použitá písma bude obvykle uvedeno pouze několik názvů písem, takže se v ní snadno vyznáte.

Při navrhování webu se ale může stát, že budete experimentovat s různými písmy. Nebo můžete navrhovat několik různých částí jednoho webu a zjistíte, že se seznam Naposledy použitá písma v nabídce Písma značně prodloužil. Pokud by délka tohoto seznamu příliš narostla, stane se výběr požadovaného řezu písma mnohem obtížnější.

Zobrazení seznamu písem uvedených v části Naposledy použitá písma můžete upravit. Postupujte takto:

 1. Pomocí příkazu nabídky Adobe Muse > Předvolby otevřete dialogové okno Předvolby.

 2. V části Typ zadejte číselnou hodnotu nebo pomocí šipek nahoru a dolů nastavte počet posledních písem.

  Nastavte počet naposledy použitých písem, která se zobrazí.

  Kliknutím na tlačítko Vymazat poslední písma můžete vymazat všechna naposledy použitá písma z tohoto seznamu.

 3. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete dialogové okno Předvolby.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.