Uspořádání objektů pomocí panelu Zarovnat

Přečtěte si, jak zarovnat dva nebo více prvků stránky pomocí panelu Zarovnat.

Uspořádání objektů na webové stránce Adobe Muse

Panel Zarovnat se používá k vzájemnému zarovnání dvou nebo více prvků stránky nebo k jejich zarovnání v rámci oblasti obsahu.  Díky responzivnímu návrhu webu můžete zarovnat prvky stránky podle zařízení, pro které web navrhujete.

Panel Zarovnat si můžete zobrazit pomocí příkazu Okno > Zarovnat nebo kliknutím na kartu Zarovnat, která tento panel aktivuje v sadě Panel. Když je panel Zarovnat otevřený, zobrazí se vedle volby Zarovnat v nabídce Okno zaškrtávací znaménko.

V této ukázce zarovnáte tlačítko Sdílet s obrazem kapky nacházejícím se pod ním. Postupujte takto:

 1. Pomocí nástroje pro výběr vyberte tlačítko Sdílet. Stiskněte a podržte klávesu Shift a vyberte také obraz kapky nacházející se pod hnědým pruhem, který jste umístili dříve.

 2. Když jsou vybrané oba objekty, tak si prohlédněte volby na panelu Zarovnat.

  Pomocí nastavení na panelu Zarovnat můžete na stránku umístit jeden nebo více objektů.

  Pomocí nabídky v horní části panelu Zarovnat vyberte prvky, které chcete zarovnat:

  Zarovnat na výběr: vzájemně zarovná vybrané prvky

  Zarovnat na oblast obsahu: Zarovná vybrané prvky vůči okolní oblasti obsahu

  Část Zarovnání objektů nabízí šest nastavení:

  • Zarovnat levé okraje
  • Zarovnat vodorovné středy
  • Zarovnat pravé okraje
  • Zarovnat horní okraje
  • Zarovnat svislé středy
  • Zarovnat dolní okraje

  Část Rozmístění objektů nabízí také šest nastavení:

  • Rozmístit levé okraje
  • Rozmístit vodorovné středy
  • Rozmístit pravé okraje
  • Rozmístit horní okraje
  • Rozmístit svislé středy
  • Rozmístit dolní okraje

  V této ukázce je naším cílem svisle zarovnat tlačítko Sdílet s kapkou tak, aby byly vystředěny podle svého vodorovného středového bodu.

 3. Když je pro horní nabídku nastavena volba Zarovnat na výběr, klikněte na tlačítko Zarovnat vodorovné středy. Všimněte si, jak se změní umístění jednotlivých prvků tak, aby byly umístěny na stránce svisle pod sebou a zarovnány podle svých vodorovných středových bodů.

  Poznámka:

  Dalším způsobem, jak lze zarovnat objekty podle svých středů, je přetáhnout jeden z prvků. Pokud je zarovnán s jiným objektem, zobrazí se dočasně modrá čára označující, že jsou tyto objekty zarovnány.

  Při přetahování objektu se zobrazuje modrá čára označující, že je objekt zarovnán s jiným objektem na stránce.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.