Použití funkcí výplň a výplň prohlížeče v aplikaci Adobe Muse

Přečtěte si tento článek a naučte se používat možnosti Výplň prohlížeče a Výplň pozadí v aplikaci Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Výplň prohlížeče a obrázky pozadí v aplikaci Adobe Muse

Když plánujete návrh svých webových stránek, budou významnou část designu tvořit výplně pozadí. Výplň pozadí v aplikaci Adobe Muse vám umožňuje přidat barvu nebo obrázek na pozadí vašich webových stránek. Pomocí obrázků na pozadí můžete sdělovat hodnotu značky produktu či služby. Podobně lze pomocí výplně pozadí přidat hodnotu designu nebo sladit barevný motiv vašich stránek.

Když přidáte výplň pozadí a zobrazíte svoje stránky v prohlížeči, vybraný obrázek nebo barva se zobrazí jako pozadí v okně prohlížeče. Chcete-li zajistit jednotnost a konzistenci designu, použijte výplň pozadí na hlavní stránku.

Přečtěte si následující článek a naučte se používat Výplň pozadí v aplikaci Adobe Muse. Podle potřeby proveďte jednu z následujících akcí:

Výplň prohlížeče barvou pozadí

 1. V zobrazení Plán dvojím kliknutím na miniaturu stránky A-vzorová stránku otevřete v zobrazení Návrh.

  Stránka A-vzorová se otevře na své vlastní kartě v horní části pracovní plochy.

  Všimněte si indikátoru výběru, který je umístěn v levém horním rohu panelu Ovládání. Když není vybrán žádný prvek stránky, indikátor výběru zobrazuje slovo Stránka. Pokud vyberete objekt na stránce, například obrázek, zobrazí se v indikátoru výběru slovo Rámeček obrazu.

  Pomocí indikátoru výběru ověřte vybraný prvek, který chcete spravovat. Pokud vyberete jakýkoli jiný prvek stránky, můžete stránku znovu vybrat kliknutím na šedou oblast mimo stránku.

  Při výběru stránky lze použít nabídky na Řídicím panelu, a aktualizovat tak nastavení barvy výplně a tahů.

 2. V panelu Ovládání klikněte na volbu Výplň prohlížeče. V poli Barva zvolte požadovanou barvu. Barvu výplně pozadí můžete vybrat některým z následujících způsobů:

  • Vyberte barvu pomocí nástroje pro výběr barvy.
  • Zadejte hodnotu RGB.
  • Zadejte hexadecimální kód do pole Hex#.
  • Kliknutím zvolte barvu ze vzorníků, které jsou již uloženy.
  Nastavení barvy jako výplně pozadí
  Nastavení barvy jako výplně pozadí

 3. Chcete-li jako barvu výplně použít plnou barvu nebo barevný přechod, v panelu Výplň prohlížeče vyberte položku Plná barva nebo položku Barevný přechod. Pomocí přepínače můžete zvolit mezi plnou barvou výplně nebo výplně s barevným přechodem.

 4. Chcete-li použít barevný přechod, nastavte položku Typ výplně na hodnotu Barevný přechod. Nastavením vzorníků barev nastavte první a poslední hraniční barvu.

  Nastavení možnosti Výplň s barevným přechodem
  Nastavení možnosti Výplň s barevným přechodem

 5. Nastavte orientaci výplně nastavením směru na Vodorovný nebo Svislý.

 6. V panelu Ovládání klikněte na volbu Výplň. Ujistěte se, že je barva výplně stránky nastavena na hodnotu Žádná. Nabídka Výplň zobrazuje bílý vzorek s červenou diagonální čárou.

  Nastavení výplně na hodnotu Žádná v aplikaci Adobe Muse
  Nastavení výplně na hodnotu Žádná

Výplň pozadí obrázkem

Použití obrázků jako výplně pozadí je běžnou prací na webových stránkách. Adobe Muse vám umožňuje vyplnit pozadí buď opakujícími se obrázky, nebo jediným obrázkem. Dále je možné zvolit možnosti pozice a posunu obrázku na pozadí.

V následujících odstavcích se dozvíte, jak v aplikaci Adobe Muse používat obrázky jako výplně pozadí.

 1. Otevřete hlavní stránku svého souboru .muse.

  Pro konkrétní stránku je možné přidat obrázek na pozadí. Pokud však chcete, aby se obrázek na pozadí zobrazoval na každé stránce vašeho webu, přejděte na hlavní stránku.

 2. V panelu Ovládání klikněte na volbu Výplň prohlížeče. Ověřte, že je Typ výplně nastaven na hodnotu Plná barva.

  Nastavte obrázek na pozadí, který se zobrazí v okně prohlížeče.
  Nastavte obrázek na pozadí, který se zobrazí v okně prohlížeče.

  Poznámka:

  Pokud nastavíte typ výplně na možnost Přechod, nemůžete nastavit obrázek jako výplň pozadí.

 3. Chcete-li vybrat obrázek jako výplň pozadí, klikněte na odkaz Přidat obrázek. Procházejte a vyberte z místního počítače požadovaný soubor obrázku. Kliknutím na možnost Otevřít nastavíte obraz pozadí.

 4. Nastavte Přizpůsobení pro obrázek na pozadí. Můžete nastavit jednu z následujících voleb:

  • Zaplnit prostor, oříznout: Obrázek na pozadí se velikostně přizpůsobí. Obrázek se velikostně a pozičně přizpůsobí určenému nastavení.
  • Přizpůsobit velikosti papíru: Obrázek se přizpůsobí velikosti papíru.
  • Původní velikost: Obrázek se použije jako výplň pozadí v původní velikosti.
  • Dlaždice: Obrázek se na pozadí opakuje. Možnost rozdělení do dlaždic můžete použít k vytvoření menšího obrazu, který se opakuje na ploše okna prohlížeče bez ohledu na velikost monitoru návštěvníka.
  • Dlaždice vodorovně: Dlaždice obrázků se opakují ve vodorovném směru.
  • Dlaždice svisle: Dlaždice obrázků se opakují ve svislém směru.

  Dlaždicové obrázky na pozadí se běžně používají na webových stránkách. Když stránky publikujete, původní malý obrázek, který jste nastavili jako dlaždicovou výplň pozadí, se v prohlížeči načte pouze jednou. Dlaždicové obrázky na pozadí vám umožňují pokrývat velké oblasti stránky bez toho, aby to mělo dopad na rychlost stahování nebo na výkon stránek.

 5. Chcete-li nastavit pozici obrázku na pozadí, vyberte požadovanou pozici z devíti políček mřížky. Pokud například kliknete na střední čtverec, zobrazí se obrázek ve středu okna prohlížeče.

  Poznámka:

  Chcete-li odebrat výplň pozadí, klikněte na ikonu odpadkového koše vedle ikony složky.

 6. Kliknutím kamkoli mimo panel Výplň prohlížeče panel zavřete.

 7. Chcete-li zobrazit obrázek na pozadí, proveďte náhled stránek v aplikaci Adobe Muse nebo v prohlížeči.

Použijte pro prvky stránky 100% šířku

Položky nastavení na 100% šířku vyplní vodorovně prohlížeč bez ohledu na šířku okna prohlížeče návštěvníka webu. Nastavíte-li prvek stránky tak, aby byl zarovnán s horním a dolním okrajem okna prohlížeče, objekt vyplněný sytou barvou nebo dlaždicemi se roztáhne tak, aby se přizpůsobil prostoru, který je k dispozici.

 1. Otevřete stránku, kde chcete nastavit 100% šířku pro prvek stránky. Vyberte požadovaný element stránky. Například pomocí nástroje Obdélník nakreslete ve spodní části stránky obdélník o šířce stránky vysoký asi 250 pixelů.

 2. Při výběru obdélníku nastavte Šířku tahu na hodnotu 0. To, zda je obdélník vybrán, poznáte, pokud indikátor výběru v levém horním rohu zobrazuje slovo Obdélník.

  Pomocí pole Tah nastavte tah vybraného obdélníku na hodnotu 0.
  Pomocí pole Tah nastavte tah vybraného obdélníku na hodnotu 0.

 3. V panelu Ovládání klikněte na volbu Výplň. Ujistěte se, že je nabídka Výplň nastavena na hodnotu Žádná. Zobrazí se bílý vzorek s červenou diagonální čárou.

  Pomocí nabídky Výplň vyberte obdélníkovou výplň
  Pomocí nabídky Výplň vyberte obdélníkovou výplň

 4. Klikněte na odkaz Přidat obrázek na panelu Výplň. Procházejte k požadovanému obrázku, zvolte obrázek a klikněte na volbu Otevřít.

 5. Z rozevíracího seznamu Přizpůsobení vyberte položku Dlaždice vodorovně. Tato volba způsobí dlaždicové zobrazení obrázku zleva doprava, napříč osou X.

  Nastavení obdélníku s obrázkem na 100% šířku
  Nastavení obdélníku s obrázkem na 100% šířku

 6. Potáhněte úchyty transformace obdélníku tak, abyste jej umístili do spodní části viditelné oblasti. Upravte šířku tak, aby protínala levou, spodní a pravou stranu stránky.

  Přechodně se zobrazí červená hranice, která označuje, že je obdélník nastaven na režim 100% šířky.

Úprava krytí a průhlednosti výplně pozadí

Kromě přidání obrázku jako pozadí pro webové stránky vám aplikace Adobe Muse rovněž dovoluje upravovat krytí výplně. Barvu výplně stránky lze upravit tak, aby byla částečně průhledná. Ve výchozím nastavení aplikace Adobe Muse využívá pro hlavní stránku bílou výplň. Barvu a průhlednost stránky můžete ovládat.

 1. Na panelu Ovládání kliknutím na položku Výplň prohlížeče rozbalte nabídku. Chcete-li vybrat obrázek, který chcete přidat jako výplň obrázku, klikněte na odkaz Přidat obrázek.

 2. Na panelu Ovládání kliknutím na položku Výplň rozbalte nabídku Výplň.

 3. Nastavte Krytí na 80%. Toto nastavení znamená, že barva bude stále neprůhledná, průhlednost bude 20%. Dále lze na stránku přidávat okraje nebo používat další grafické efekty.

  Nastavení krytí výplně pozadí
  Nastavení krytí výplně pozadí

Výplň pozadí a efekty posouvání

Adobe Muse vám umožňuje přidat pohyb posouvání obrázkům, které se používají jako výplně pozadí. Informace o nastavení vlastností pro obrázky na pozadí naleznete v části Použití pohybu posouvání na obrázek na pozadí.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.