Vytváření barevných vzorníků v aplikaci Adobe Muse

Naučte se vytvářet, opakovaně používat, importovat a exportovat vlastní vzorky barev v aplikaci Adobe Muse.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Panel Vzorník

Panel Vzorky barev (Okno > Vzorky barev) umožňuje rychlé vytváření a pojmenování barev, přechodů nebo odstínů a jejich rychlé aplikování ve webu nebo na jednotlivé prvky návrhu. Vzorky barev se podobají odstavcovým a znakovým stylům, každá změna vzorku barev ovlivní všechny objekty, na které je vzorek aplikován. Vzorky barev usnadňují úpravy barevných schémat, aniž byste museli najít a upravit každý jednotlivý objekt.

Když výplň nebo tah vybraného textu nebo objektu obsahuje barvu nebo přechod, aplikovaný z panelu Políčka, zvýrazní se odpovídající vzorky barev v panelu Vzorky barev. Vytvořené vzorky barev jsou spojené pouze s aktuálním dokumentem. Každý dokument může mít v panelu Vzorky barev uloženou jinou sadu vzorků barev.

Používání vzorníků barev

Aplikace Adobe Muse umožňuje jednoduché vytváření a uchovávání vzorků barev, které tak představují snadný způsob uchování barevných témat návrhu webu. Vzorky barev můžete vytvářet a používat na různých stránkách svého webu. Vzorek barvy můžete vytvořit zadáním hodnot RGB nebo vybráním barevného objektu.

Vytvoření nového políčka barvy

 1. V aplikaci Adobe Muse zvolte Okno > Vzorky bareva zobrazí se panel Vzorky barev.

 2. Kliknutím na tlačítko na panelu vzorky barev si zobrazíte dialog Volby vzorků barev.

 3. V dialogu Volby vzorků barev zadejte následující informace:

  • Pole Název vzorku barev je ve výchozím nastavení deaktivované a obsahuje hodnoty RGB vzorku barev. Chcete-li zadat jiný název, zrušte zaškrtnutí Název s hodnotou barvy a zadejte smysluplný název.
  • Pole Název s hodnotou barvy je ve výchozím nastavení aktivované. Vybráním této volby přepíšete název vzorku barev hodnotou barvy RGB.
  • Výběr barvy: v případě potřeby můžete podržením nástroje Výběr barvy () nad libovolným objektem aplikace Adobe Muse vybrat jeho barvu.
   • Pole Odstín, sytost, jas určuje způsob, jakým vyberete barvu. Zadáte-li hodnoty odstínu (H), sytosti (S) a jasu (H), zobrazí aplikace Adobe Muse odpovídající barevná schémata. Poté můžete kliknutím vybrat libovolnou barvu.
   • Pole Červená, zelená, modrá umožňuje definovat a používat přesnou barvu vyžadovanou vaším návrhem webu. Můžete zadávat hodnoty v rozsahu 0 až 255.
   • V poli Hexadecimální hodnoty (#) můžete zadat správnou hexadecimální hodnotu barvy.
 4. Kliknutím na tlačítko OK vytvoříte nový vzorek barev.

Import a export knihovny políček

 1. Knihovny políček můžete importovat a exportovat jako soubory Adobe Swatch Exchange (ASE).

  Vyberte možnost Okna > Vzorky barev.

 2. Klikněte pravým tlačítkem do prázdné oblasti panelu Vzorky barev.

 3. Kliknutím na položku Import knihovny políček... naimportujte knihovnu políček. Ve svém zařízení přejděte k souboru ASE, dvojitě na soubor klikněte a kliknutím na tlačítko OK soubor naimportujte.

 4.  Kliknutím na položku Export knihovny políček... exportujte knihovnu políček. Uložte knihovnu políček do místního počítače nebo do externího systému.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.