Použití písem Typekit a dalších webových písem

Přečtěte si, jak na svých webových stránkách používat webová písma Adobe Typekit, webová písma Edge a webová písma s vlastním hostitelem.

Jak používat písma Typekit v aplikaci Adobe Muse

Webová písma Adobe Typekit jsou nyní k dispozici v nabídce Přidat/Odstranit písmo aplikace Adobe Muse.

Můžete vyzkoušet omezený výběr písem z knihovny Typekit s kterýmkoli plánem služby Creative Cloud, a jste-li přihlášeni k placenému tarifu, budete mít přístup ke kompletní knihovně s tisíci písem. Další informace o plánech předplatného služby Typekit naleznete v Plánech hostování webových písem službou Typekit.

Na rozdíl od webových písem s vlastním hostitelem, služba Typekit hostuje písma, která rozhodnete na svém webu použít. To znamená, že pokud si vyberete písma z knihovny Typekit a pak zveřejníte svůj web v aplikaci Adobe Muse, služba Typekit bude tato písma automaticky hostovat a k vašemu webu připojí váš účet služby Typekit.

Přidání písem Typekit na web

 1. V aplikaci Adobe Muse zvolte Soubor > Přidat/odebrat písma webu.

 2. V dialogovém okně Přidat webová písma uvede karta Typekit všechna webová písma Typekit dostupná pro váš typ účtu služby Creative Cloud.

 3. Procházejte písmy a najděte to, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám. K výběru potřebného písma lze použít následující volby Seřadit a Filtr.

  • Kliknutím na tlačítko písma seřadíte podle volby Speciální, Nejnovější a Názvy.

  • Kliknutím na Filtr lze použít kterýkoli z těchto filtrů:
   • Klasifikace: Písma Typekit lze filtrovat podle jejich klasifikace, například Serif, Sans Serif, Script apod.
   • Doporučeno pro: Písma lze filtrovat na základě doporučení služby Typekit pro odstavec či nadpisy.
   • Vlastnosti: Filtr na základě vlastností, jako jsou tloušťka, šířka, výška apod.

 4. Jakmile najdete písmo, které chcete použít, jednoduše na něj klikněte. Zobrazí se zaškrtávací znaménko. Označuje, že je dané písmo vybráno. Pokud chcete, můžete najednou vybrat a přidat více písem. Karta Vybraná písma zobrazuje všechna písma, která jste vybrali.

 5. Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se dialogové okno Oznámení o webových písmech, které přidání nových webových písem potvrdí. V případě potřeby zvolte možnost Příště nezobrazovat.

  Zavření zprávy s potvrzením kliknutím na tlačítko OK.

  Když nyní v nabídce písem znovu vyberete volbu Webová písma, zobrazí se seznam přidaných písem.

Použití písem Typekit u textu

 1. V aplikaci Adobe Muse vyberte text, u něhož chcete použít písmo Typekit.

 2. Se stále vybraným textem vyberte písmo Typekit, které chcete použít, v nabídce Písmo.

Použití webových písem Edge v aplikaci Adobe Muse

Webová písma vám nabízí možnost výběru ze stovek písem v rozsáhlé online knihovně hostované službou Typekit.com. Knihovna webových písem v aplikaci Adobe Muse je součástí vašeho odběru aplikace Adobe Muse. Abyste k těmto písmům získali přístup nebo je mohli začít používat ve svých návrzích webů, nemusíte si vytvářet ani kupovat účet služby Typekit.

Poznámka: Pokud účet služby Typekit máte, bude se aktuálně dostupná sada webových písem v aplikaci Adobe Muse lišit od sady, ke které máte přístup na webu typekit.com. Webová písma poskytovaná v aplikaci Adobe Muse jsou zdarma, nejsou nijak omezena a nevyžadují účet služby Typekit. U webových písem, která jsou nabízena v rámci účtu Typekit, je měřeno používání a řízen přístup. V budoucích verzích aplikace Adobe Muse bude možné ke knihovně písem Typekit přistupovat i z pracovní plochy aplikace Adobe Muse. Tato funkce nicméně ještě není k dispozici.

Výhody používání webových písem:

 • Když vybíráte styl textového obsahu, máte na výběr z písem s jedinečnou individualitou a stylem, a to i když daná písma nejsou nainstalována v počítači..
 • Při publikování, exportu nebo zobrazení náhledu webu jsou webová písma použitá na text automaticky propojena se stránkami.
 • Písma jsou hostována na webu Typekit.com. Když návštěvníci v prohlížeči zobrazí aktivovaný web, příslušné písmo k zobrazení textu se stáhne na pozadí..

Ve vysoce nepravděpodobném případě, že během načítání stránek servery služby Typekit nedokážou dynamicky použité písmo nahrát, se textový obsah přesto zobrazí, ale pomocí výchozího písma. Přestože je tato situace velice nepravděpodobná, je dobré si uvědomit, že v každém případě bude textový obsah pro návštěvníky čitelný a web nezobrazí žádnou chybovou zprávu.

Když do svého návrhu přidáváte webová písma, postupujte uvážlivě. Pokud webových písem přidáte příliš, budou se návštěvníkům stránky celkově déle nahrávat. Weby tak budou daleko pomalejší, což bude mít dopad na to, jak je budou uživatelé vnímat. Pamatujte na to a počet rodin písem v návrhu omezte na jednu až dvě (a 4 styly na každou rodinu). Webová písma představují vzdálené zdroje (stejně jako třeba obrazy nebo video). Když si nějaký návštěvník prohlíží stránky webu, musí se webová písma stahovat do mezipaměti prohlížeče.

Další funkcí aplikace Adobe Muse je sledování všech webových písem použitých na webu. Pokud webové písmo používané v souboru MUSE odeberete, až příště daný soubor MUSE otevřete, zůstane příslušné webové písmo v seznamu nabídky písem. Znamená to, že nemůžete omylem odebrat webové písmo, které daný web potřebuje, a během návrhu stránek nemusíte používaná písma ručně sledovat.

Přidání webových písem Edge do projektu Adobe Muse

Pokud chcete přidat nové webové písmo, postupujte takto:

Zobrazí se nové okno s knihovnou webových písem.

 1. Pomocí nástroje text vyberte v textovém rámečku určitý text.

 2. Pomocí nabídky písem (na panelu Řídící nebo Text) vyberte položky Webová písma > Přidat webová písma...

  V knihovně webových písem máte přístup ke stovkám písem, která můžete použít na svých stránkách

  Pokud chcete vybrat styl písma, které byste chtěli přidat, klikněte nahoře na stránce na nabídku filtrů. Další možností je vyhledat písmo podle názvu v poli hledání.

 3. Jakmile najdete písmo, které chcete použít, jednoduše na něj klikněte. Zobrazí se zaškrtávací znaménko. Označuje, že je dané písmo vybráno. Pokud chcete, můžete najednou vybrat a přidat více písem.

  Klikněte na písma, která chcete přidat. Zaškrtávací znaménko označuje, že jsou vybrána

  Pokud chcete zobrazit písma, která se nejlépe hodí na záhlaví nebo odstavce, klikněte na tlačítko s ikonou jednoho nebo několika řádků.

  Zobrazení seznamu písem, která se hodí na styl textu záhlaví

  Pokud úplně vpravo kliknete na tlačítko tvořené zaškrtávacím znaménkem, zobrazí se v okně seznam vybraných písem. Pokud svoje rozhodnutí změníte a určité písmo přidávat nechcete, prostě znovu klikněte na název daného písma, a tím jeho výběr zrušíte.

  Zobrazí se dialogové okno Oznámení o webových písmech, které přidání nových webových písem potvrdí.

 4. Až vyberete písma, která chcete přidat, klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Pokud chcete, můžete také zaškrtnout políčko Příště nezobrazovat.

  Zavření zprávy s potvrzením kliknutím na tlačítko OK.

  Když nyní v nabídce písem znovu vyberete volbu Webová písma, zobrazí se seznam přidaných písem.

  Výběr příkazu Přidat webová písma v části Webová písma nabídky písem

Přidání a použití webových písem Edge

 1. V aplikaci Adobe Muse vyberte text, u něhož chcete použít písmo Edge Web Fonts.

 2. Se stále vybraným textem vyberte písmo Edge Web Fonts, které chcete použít, v nabídce Písmo.

Použití webových písem s vlastním hostitelem v aplikaci Adobe Muse

Funkce Webová písma s vlastním hostitelem umožňuje používat písma, která jste zakoupili od jiných poskytovatelů. Některá písma nemusí být k dispozici v počítačích či zařízeních jednotlivých návštěvníků webu. V takovém případě se v závislosti na textovém modulu příslušného prohlížeče použije webové bezpečné písmo, což významně ovlivní vzhled vašeho webu.

Webová písma je nutné stáhnout ze serveru, například písma hostovaná službou Adobe Edge Web Fonts (součást služby Typekit). Případně mohou být uložena na stejném webovém serveru, který hostuje obsah vašeho webu. Hostování a vykreslování webových písem v reálném čase při návštěvě webu se nazývá vlastní hostování a písma získaná tímto způsobem se nazývají písma s vlastním hostitelem.

Předpoklady

Při práci s webovými písmy s vlastním hostitelem budete potřebovat následující typy písem:

Systémová písma

jsou potřebná k navržení webové stránky v aplikaci Adobe Muse. Při zakoupení webového písma je nutné stáhnout a nainstalovat do počítače písma s platnou licencí. Aplikace Adobe Muse podporuje následující formáty písem:

 • True Type Font (.ttf)
 • Open Type Font (.otf)
 • True Type Collections (.ttc)
 • Mac Data Fork Fonts (.dfont)
 • Mac Resource Fork TrueType Suitcases

Webová písma

se používají při vykreslování webu v prohlížeči. Aby bylo možné vykreslit písmo ve všech prohlížečích, musí mít aplikace Adobe Muse k dispozici následující formáty webových písem:

 • Web Open Font Format (.woff)
 • Embedded OpenType (.eot)
 • Scalable Vector Graphics (.svg). Tento formát je vyžadován pro starší zařízení se systémem Android.

 

Přidat webová písma s vlastním hostitelem

 1. Vybráním příkazu nabídky Soubor > Přidat/odebrat písma webu otevřete dialogové okno Přidat webová písma.

 2. V dialogu Přidat webová písma vyberte kartu Web. písma s vlastním hostitelem.

 3. Vyhledejte a vyberte složku obsahující písmo nebo písmo přetáhněte do dialogu Přidat webová písma. Při nalezení webových písem zobrazí aplikace Adobe Muse odpovídající výzvu. Pokud jste již v minulosti přidali nějaká webová písma, pokračujte kliknutím na tlačítko + Přidat písma.

 4. Aplikace Adobe Muse vyhledá v zadané složce soubory webových písem a automaticky je přiřadí k odpovídajícímu systémovému písmu. Potvrďte, že máte platnou licenci pro toto webové písmo a klikněte na tlačítko Pokračovat.

 5. Dojde k automatickému zapnutí režimu Správa a zobrazení přidaných webových písem.

Správa webových písem s vlastním hostitelem

V režimu Správa se zobrazí seznam všech webových písem s vlastním hostitelem s odpovídajícím písmem v počítači. Na začátku seznamu jsou uvedena nově přidaná písma a také písma s chybějícími soubory písma nebo bez odpovídajícího písma v počítači.

V režimu Správa pro webová písma s vlastním hostitelem lze provádět následující úkony:

Zadání odpovídajícího písma v počítači

Někdy se může stát, že aplikace Adobe Muse nedokáže automaticky přiřadit webové písmo k odpovídajícímu písmu v počítači. V takovém případě musíte výslovně určit přiřazení webového písma. Webové písmo můžete přiřadit následujícím způsobem.

 1. Kliknutím na tlačítko otevřete dialog pro vaše písmo.

 2. Kliknutím na tlačítko Přiřadit zobrazte seznam písem nainstalovaných v systému.

 3. Procházejte seznamem nebo seznam filtrujte podle názvu a vyberte odpovídající systémové písmo. Potvrďte přiřazení kliknutím na tlačítko OK.

Určení chybějících souborů písem

Pokud aplikace Adobe Muse nedokáže automaticky vyhledat soubory .eot nebo .svg odpovídající souboru .woff, můžete je vyhledat ručně. Chcete-li vyhledat chybějící soubor písma, klikněte na tlačítko vedle písma. Klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte umístění chybějícího souboru. Kliknutím na tlačítko OK přidejte chybějící soubor.

Různé úlohy

 • Zadání informací o licenci: Klikněte na tlačítko vedle písma, které chcete upravit, a zadejte informace o licenci. Dokončete postup kliknutím na OK.
 • Odstranění písem: Vyberte písmo, které chcete odstranit a klikněte na OK.
 • Filtrování seznamu písem: Seznam písem můžete filtrovat zadáním jednoho nebo všech písmen popisu písma do textového pole Filtrovat.

Procházení webových písem s vlastním hostitelem

Pokud jste již někdy přidali webová písma s vlastním hostitelem, zapne se v zobrazeném dialogu Přidat webová písma automaticky režim procházení. Tento režim nabízí náhledy miniatur písem (seskupené podle rodin), které můžete vybráním přidávat do rozbalovacího seznamu Písma. (Pokud nenastanou nějaké problémy, například chybí soubory písma nebo neexistuje žádné odpovídající písmo v počítači, jsou ve výchozím nastavení všechna nově přidaná webová písma s vlastním hostitelem přidávána do rozbalovacího seznamu Písma.) Můžete také filtrovat rodiny písem podle názvů nebo zobrazit pouze vybrané položky. 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.