Přehled funkcí | Adobe Muse CC | vydání z roku 2015

Vydání 2015.2 a 2015.1 aplikace Adobe Muse CC

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Nové funkce v předchozích verzích

Systémové požadavky

Verze Adobe Muse CC (2015.2 a 2015.1) přináší několik zajímavých funkcí a vylepšení, včetně integrace s aplikací Adobe Comp CC, vylepšených pracovních postupů funkce In-Browser Editing, efekty posouvání v responzivním rozvržení, nový eliptický nástroj a vylepšení knihoven CC. V následujících odstavcích se dozvíte více informací o nových funkcích a naleznete zde odkazy na další výukové materiály.

Nové funkce a vylepšení ve verzi Adobe Muse 2015.2

Integrace s aplikací Adobe Comp CC

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Aplikace Adobe Muse je nyní integrována s aplikací Adobe Comp CC, což je aplikace dostupná pro zařízení iPhone a iPad. Tato aplikace vyplňuje mezeru mezi mobilními zařízeními a stolními počítači a umožňuje vytvářet rozvržení kdekoli a kdykoli.

V aplikaci Comp CC můžete ručními gesty přidávat komponenty, jako jsou obdélníky, zástupné symboly obrazů nebo textová pole. Aplikace tato gesta převede na ostrou grafiku, takže můžete rozvržení dokončit za pár minut.

Aplikace Comp CC je také integrovaná s knihovnami Creative Cloud. To znamená, že můžete navrhovat nabídky nebo popisky v aplikaci jako je Photoshop a používat tyto datové zdroje pro rozvržení v aplikaci Adobe Muse. Při vytváření drátového modelu rozvržení v aplikaci Comp CC můžete také používat widgety typu Mapy nebo kontaktní formuláře z aplikace Adobe Muse.

Díky integraci aplikace Adobe Muse s aplikací Comp CC můžete vytvořit koncept rozvržení a jediným kliknutím jej přenést do aplikace Adobe Muse. Rozvržení poté můžete dokončit v aplikaci Adobe Muse. Používání aplikace Comp CC společně s aplikací Adobe Muse je popsáno v článku Integrace Adobe Muse s aplikací Adobe Comp CC. Můžete si také zobrazit ukázkový pracovní postup vytvoření rozvržení aplikace Adobe Muse v aplikaci Comp CC .

Úpravy v prohlížeči

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Funkce In-Browser Editing aplikace Adobe Muse má nyní nové a vylepšené uživatelské rozhraní. Funkce In-Browser Editing v této verzi aplikace Adobe Muse podporuje následující nové funkce:

  • Zobrazení upravitelných položek: Dlouhým kliknutím na stránku In-Browser Editing si můžete zobrazit všechny upravitelné položky.
  • Úpravy textu na stránce: Text můžete upravovat v editoru funkce In-Browser Editing a zobrazovat si změny v průběhu psaní.
  • Vracení zpět nebo opakování změn: Změny můžete nyní vracet zpět nebo opakovat.
  • Rychlejší načítání: Editor funkce In-Browser Editing se nyní načítá rychleji než dříve.
  • Výběr rozvržení v průběhu úprav: Máte k dispozici rozevírací seznam pro úpravy stylů webů vytvořených pomocí jiných rozvržení aplikace Adobe Muse.

Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v článku Úprava obsahu webu pomocí funkce In-browser Editing.

Nová počáteční obrazovka

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Uvítací obrazovka neboli počáteční obrazovka aplikace Adobe Muse, byla aktualizována a obsahuje nové položky, jako jsou nabídky Nový a Otevřít, které jsou společné pro všechny aplikace sady Creative Cloud. Na počáteční obrazovce se zobrazují naposledy otevřené soubory a podrobnosti jako je Název souboru, Naposledy otevřeno, Velikost souboru a Typ souboru.

Nová počáteční obrazovka CCX
Nová uvítací obrazovka v aplikaci Adobe Muse

Shromažďování datových zdrojů

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Pomocí nového nástroje Shromažďování datových zdrojů nacházejícího se na panelu Zdroje můžete přesouvat všechny datové zdroje z jednoho umístění do druhého. Můžete zkopírovat všechny svoje datové zdroje do jediné složky v počítači nebo na pevném disku. Uložte soubory do jediného umístění a přesuňte projekt Adobe Muse pouhými několika kliknutími.

Shromažďování datových zdrojů
Shromažďování datových zdrojů v aplikaci Adobe Muse

Nástroj elipsa

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Díky nástroji Elipsa budou vaše weby vypadat ještě lépe. Pomocí tohoto nástroje můžete přímo vytvářet elipsy a podržíte-li stisknutou klávesu Shift, vytvoříte pomocí tohoto nástroje kruh. Způsob používání nástroje Elipsa naleznete v článku Práce s objekty.

Vylepšení responzivního návrhu

Vylepšeno v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Responzivní widgety

Widgety služeb YouTube a Vimeo jsou nyní responzivní šířkou i výškou. Používejte tyto widgety v responzivních webech a sledujte, jak mění svoji velikost podle šířky prohlížeče.

U obdélníkových rámečků je nyní responzivní jak výška, tak šířka.

Táhlo svislého přesunu

Nové táhlo svislého přesunu umožňuje v aplikaci Adobe Muse snadno přesouvat objekty jako skupinu. Když v responzivním rozvržení aplikace Adobe Muse vyberete nějaký objekt, zobrazí se na levém okraji táhlo svislého přesunu. Pomocí tohoto táhla můžete současně vybrat a přesunout vybraný objekt a objekty pod ním.

Úprava minimální šířky stránky

Minimální šířku stránky lze nyní upravit přímo pomocí pruhu zarážek. Přesuňte ukazatel myši na okraj oblasti minimální velikosti stránky na pruhu zarážek. Jakmile se kurzor změní na kurzor pro změnu velikosti, můžete kliknutím a přetažením upravit minimální šířku stránky.

Další informace o těchto vylepšeních naleznete v článku Rozvržení objektů v responzivním rozvržení.

Vylepšení knihoven CC

 Vylepšeno v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Nyní můžete do panelu Vzorník přidávat políčka z knihoven CC. Dále můžete vybrat několik barev z knihoven CC a přidat je do panelu Vzorník.

Můžete také vybrat barvu v knihovnách CC a nastavit ji v aplikaci Adobe Muse jako barvu tahu nebo textu.

Způsob používání barev v knihovnách CC aplikace Adobe Muse naleznete v části o používání barev v CC knihovnách.

Vylepšení v zobrazení Plán

Vylepšeno v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Zobrazení Plán aplikace Adobe Muse nyní obsahuje volbu svislého rozvržení. Až do minulé verze jste si mohli zobrazit hierarchii a strukturu webu pouze ve vodorovném zobrazení. Nyní stačí kliknout na ikonu  (ikona pro zobrazení svislé mapy webu) a zobrazit si kompletní plány webu svisle.

Vylepšené hodnocení Google PageSpeed

Vylepšeno v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Aplikace Adobe Muse nyní načítá všechny součásti JavaScriptu asynchronně. Pokud je váš web hostován na webovém serveru Apache a vy používáte k odesílání webu FTP, je povoleno ukládání souborů CSS, obrazů a JavaScriptu do paměti cache prohlížeče. Tyto změny mohou napomoci vylepšit hodnocení Google PageSpeed.

Nové a již existující weby před zobrazením stránky čekají na webová písma. Nyní můžete zvolit, jestli chcete, aby se stránka načítala rychleji díky použití záložních písem. Tuto volbu můžete zapnout v dialogu Vlastnosti webu na kartě Další volby > nabídka Webová písma.

Vylepšené pracovní postupy aplikace Illustrator

Vylepšeno v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Nyní můžete přímo importovat soubory aplikace Illustrator (.ai) ze svého počítače nebo pevného disku do aplikace Adobe Muse, aniž byste je museli nejprve exportovat jako soubory SVG.

Vylepšení rámečku obrazu

Vylepšeno v aplikaci Adobe Muse CC 2015.2 | Červen 2016

Pomocí nového nástroje rámečku obrazu můžete v aplikaci Adobe Muse vytvářet jak obdélníkové tak eliptické rámečky. Kliknutím na rámeček na panelu Nástroje a umístěním rámečku do projektu Adobe Muse můžete ve svém webu snadno vytvářet zástupce obrazů. Rámečky můžete používat při vytváření drátového modelu nebo rozvržení a vyplnit je po dokončení obrazů.

Nástroj rámečku obrazu
Nástroj rámečku obrazu

Nové funkce a vylepšení ve verzi Adobe Muse 2015.1

Návrh responzivního webu

Novinky v Adobe Muse CC 2015.1 | Únor 2016

Nyní můžete vytvářet jedinečné responzivní weby pro různě veliké obrazovky bez použití kódu. Návrh responzivních webů v aplikaci Adobe Muse probíhá na prázdném plátně bez omezujících šablon či mřížek.

V předchozích verzích aplikace Adobe Muse jste mohli vytvářet pouze adaptivní weby. To znamená webové stránky, které se přizpůsobovaly šířkám prohlížečů různých zařízení. Stránky a prvky stránky nebyly pohyblivé a nepřizpůsobovaly svoji velikost šířkám jednotlivých prohlížečů. Rozvržení stránky bylo pevné pro určitou šířku prohlížeče.

Pomocí návrhu responzivního webu v aplikaci Adobe Muse můžete vytvořit jediný soubor aplikace Muse, na základě kterého vzniknou různá rozvržení pro různé šířky prohlížečů. Stránky jsou pohyblivé. To znamená, že se jejich velikost mění podle šířky prohlížeče. Takže již nemusíte vytvářet a udržovat zvláštní stránky pro mobilní telefony, tablety či stolní počítače.

Pokud nemáte s návrhy webů zkušenosti, nebo chcete tvorbu webu urychlit, můžete použít předpřipravené šablony pro responzivní weby. Pokud chcete raději začít s prázdným plátnem, můžete vytvořit stránku s tekutým rozvržením. Chcete své stávající weby přetvořit tak, aby měly responzivní uspořádání? Ano, aplikace Muse umožňuje i toto. 

Informace, jak vytvořit a aktualizovat responzivní weby, najdete v článku Vytváření responzivních webů v aplikaci Adobe Muse. Můžete se také podívat na výukové video zabývající se zahájením vytváření responzivního webu v aplikaci Adobe Muse.

Předpřipravené soubory pro návrh responzivního webu

Urychlete návrh webu pomocí předpřipravených šablon. Aplikace Adobe Muse nabízí přizpůsobitelné, responzivní, předpřipravené soubory, ke kterým máte přístup z webu aplikace Adobe Muse. Zvolte požadovanou šablonu, otevřete ji a podle svých požadavků přidejte obsah. V případě potřeby přidejte nové zarážky nebo upravte výchozí zarážky. Upravte návrh a několika kliky myší publikujte vlastní responzivní web.

Další informace o responzivních návrzích v aplikaci Adobe Muse najdete v článku Používání předpřipravených responzivních šablon.

Creative Cloud knihovny v aplikaci Adobe Muse

Novinky v Adobe Muse CC 2015.1 | Únor 2016

Creative Cloud knihovny využívající technologii Adobe CreativeSync vám umožňují odkudkoli přistupovat k vašim oblíbeným datovým zdrojům z domova, kanceláře nebo na cestách. V aplikacích Photoshop a Illustrator nebo v mobilních aplikacích jako Adobe Capture CC můžete vytvářet obrazy, barvy a mnoho dalšího. K těmto datovým zdrojům pak přistupujete z dalších aplikací ve stolním počítači či mobilním telefonu, takže se nenaruší plynulý a tvůrčí pracovní postup.

Integrace služby Creative Cloud do aplikace Adobe Muse umožňuje vytvářet vlastní datové zdroje a sdílet je s dalšími uživateli služby Creative Cloud po celém světě. Máte také přístup ke všem datovým zdrojům dostupným prostřednictvím Creative Cloud knihoven, a tyto zdroje můžete importovat a používat. Ke Creative Cloud knihovnám se v aplikaci Adobe Muse dostanete z panelu CC knihovny (Okna > CC knihovny).

Ke službě Grafy Creative Cloud můžete nyní přistupovat prostřednictvím Creative Cloud knihoven. Služba Grafy Creative Cloud umožňuje vytvářet grafy a poté je v aplikaci Adobe Muse vkládat jako propojené datové zdroje. To znamená, že grafy v aplikaci Adobe Muse se automaticky aktualizují při každé změně jejich dat.

Další informace, jak používat Creative Cloud knihovny v aplikaci Adobe Muse, najdete v části Creative Cloud knihovny v aplikaci Adobe Muse.

Chcete-li shlédnout výukové video zabývající se knihovnami Creative Cloud, klikněte na tento odkaz.

Přechody stavů

Novinky v Adobe Muse CC 2015.1 | Únor 2016

Vaše návrhy mohou být zajímavější a poutavější, pokud na rozličné prvky na webové stránce použijete přechody. Pro všechny přechody stavů jednotlivých prvků můžete nastavit také prodlení, dobu trvání a další časové volby.

Vyberte nabídku nebo tlačítko, pro které chcete nastavit stav přechodu. Vyberte položky Okno > Stav. Pokud z položky nabídky na horním panelu vyberete stav Normální, Aktivní nebo Přechod, zobrazí se volby přechodu.

Pokud mají přechody stavů na publikovaném webu fungovat, prohlížeč musí podporovat specifikaci W3C pro přechody CSS3.  

Postup jednoduché implementace přechodů stavů ve webu najdete v tomto videu.

Vylepšení grafiky SVG

Novinky v Adobe Muse CC 2015.1 | Únor 2016

Aplikace Adobe Muse 2015.1 umožňuje importovat soubory ve formátu SVG do rámečku obrazu, oříznout obraz a aplikovat výplň a tah. Pokud žádné rámečky neexistují, můžete nyní importovat soubor ve formátu SVG přímo, vytvořit rámeček a poté obraz oříznout. Obrazy ve formátu SVG můžete také přidávat do prezentací. Tato vylepšení grafiky ve formátu SVG nabízejí vyšší flexibilitu při navrhování prezentací.

Další podrobnosti o vylepšeních SVG jsou uvedeny v tomto výukovém videu.

Vylepšení v aplikaci Adobe Muse 2015.1

Vylepšeno v Adobe Muse CC 2015.1 | Únor 2016

V panelu Políčka nyní můžete importovat a exportovat knihovny políček prostřednictvím nabídky Obsah .

Aplikace Adobe Muse 2015.1 podporuje detekci otáčení v obsahu Exif. Obrazy, které v sobě mají vloženu informaci o otáčení, se tak při umístění otočí na šířku.

Nyní můžete vytvářet prázdné rámečky obrazů tak, že odstraníte obrazový obsah ve stávajícím rámečku. Dvakrát klikněte na umístěný obrázek a stiskněte Odstranit. Prázdné rámečky obrazů budou obsahovat zástupné symboly.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.