Přehled funkcí

Verze ze srpna 2017, února 2017 a listopadu 2016

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Poznámka:

Verze aplikace Adobe Muse CC (18.0) z října 2017 je nyní k dispozici! Viz článek Přehled nových funkcí.

Verze 2017 aplikace Adobe Muse CC (srpen 2017) přináší několik vylepšení včetně podpory responzivních formulářů, prezentací a kompozic, přímého výběru dílčích prvků, přiblížení roztažením prstů a mnoha dalších funkcí. V následujících odstavcích získáte další informace o nových funkcích a naleznete odkazy na další výukové materiály.

Přehled funkcí představených ve starších verzích naleznete v článku Co je nového v aplikaci Adobe Muse 2015.2.

Responzivní widgety kompozice, formuláře a prezentace

Novinky v Adobe Muse CC (srpen 2017)

Aplikace Adobe Muse nyní podporuje kompletní sadu responzivních widgetů. Prezentace, widgety kompozice a kontaktní formuláře jsou nyní v aplikaci Adobe Muse 2017.1 plně responzivní. Od nynějška můžete tyto widgety používat ve svém rozvržení pomocí jediného kliknutí.

Dříve bylo při tvorbě responzivního webu nutné připínat, upravovat zarovnání a měnit velikost widgetů, jako jsou Formuláře nebo Zobrazení světelného boxu, pomocí několika zarážek. Nyní stačí widgety jednoduše přetáhnout na návrhové plátno a sledovat, jak mění velikost a přizpůsobují se různým rozměrům obrazovky. 

Podívejte se na následující animaci, která předvádí proměnlivou povahu widgetu kompozice.

Widgety kompozice se nyní pohybují napříč zarážkami
Responzivní widgety Kompozice v aplikaci Adobe Muse

Widgety jsou responzivní ve výchozím nastavení, můžete však dále konfigurovat nastavení připínání a změny velikosti podle potřeb návrhu.

Podrobné informace o použití každého z těchto widgetů v aplikaci Adobe Muse najdete v tématech Používání responzivních widgetů kompozice, Používání responzivních formulářů v aplikaci Adobe Muse a Používání responzivních widgetů Prezentace v aplikaci Adobe Muse.

Výuková videa o responzivních widgetech najdete v tématech Responzivní prezentace a Responzivní kontaktní formuláře.

Přiblížení roztažením prstů

Novinky v Adobe Muse CC (srpen 2017)

Jako návrháři webů budete muset často přecházet do zobrazení Návrh, abyste zkontrolovali, zda jsou prvky stránky správně umístěny. Podobně může být nutné oddálení ke zobrazení celého rozvržení stránky nebo identifikaci objektů, které rozvržení přesahují. Nyní můžete snadno přiblížit nebo oddálit zobrazení pomocí funkce Přiblížení roztažením prstů.

Funkci Přiblížení roztažením prstů je možné používat v aplikaci Adobe Muse na zařízeních Macbook s trackpadem a zařízeních se systémem Windows s dotykovou obrazovkou. Přiblížení je možné roztažením palce a ukazováčku od sebe. K oddálení je třeba stáhnout palec a ukazováček k sobě.

Přiblížení roztažením prstů v aplikaci Adobe Muse
Přiblížení roztažením prstů v aplikaci Adobe Muse

Přímý výběr podřízených prvků

Vylepšeno v Adobe Muse CC (srpen 2017)

Nejnovější verze aplikace Adobe Muse umožňuje vybrat podřízené prvky dvojitým kliknutím přímo v objektu nebo widgetu. Podřízené prvky jsou jednotlivými objekty, jako jsou textová pole nebo obrázky, které jsou umístěné uvnitř jiného objektu nebo kontejneru. Díky tomuto vylepšení produktivity v aplikaci Adobe Muse již nemusíte podřízené prvky vybírat postupně opakovaným klikáním. 

Krátké video o tomto vylepšení najdete v tématu Jednoduchý výběr v aplikaci Adobe Muse.

Nové uspořádání nápovědy Nabídka

Novinky v Adobe Muse CC (únor 2017)

Nabídka Nápověda aplikace Adobe Muse byla uspořádána novým způsobem. Reorganizace je ilustrována na následujících obrázcích.

Nabídka Nápověda v předchozích verzích Adobe Muse
Nabídka Nápověda – předchozí verze Adobe Muse

Nabídka Nápověda v Adobe Muse 2017.0.2 a novějších vydáních
Nabídka Nápověda v Adobe Muse 2017.0.2

Nápověda Adobe Muse CC byla nyní rozdělena do Výukových lekcí Adobe Muse CC (video výukové lekce) a Nápovědy Adobe Muse CC (stránky nápovědy).

Volba „Přejít na web pro názory členů komunity“ je nyní přejmenována na „Online fóra Adobe“. Kliknutím na tuto volbu přejdete na fóra Adobe o aplikaci Adobe Muse.

Nová volba „Odeslat hlášení chyby/požadavek na novou funkci“ vás přesune na stránku zpětné vazby zákazníků. Na této stránce můžete požádat o zavedení nových funkcí v produktu, kontaktovat podporu nebo odeslat svůj názor.

Kliknutím na volbu „Odeslat hlášení chyby/požadavek na novou funkci“ přejdete na stránku zpětné vazby zákazníků.
Kliknutím na volbu „Odeslat hlášení chyby/požadavek na novou funkci“ přejdete na stránku zpětné vazby zákazníků.

Vylepšení map webu pro lepší optimalizaci hledání

Novinky v Adobe Muse CC (únor 2017)

V souboru sitemap.xml, který je generován při každém exportu nebo nahrání webu Adobe Muse, jsou nyní patrné tyto změny:

 • Mapy webu nyní vypisují obrázky se značkou <image:image>.
 • Popisky obrázků jsou uvedeny se značkou <image:caption>.  S výjimkou obrázků typu .png zahrnují mapy webu také otočené obrázky a obrázky s efekty.
 • Pokud budete nahrávat obrázky se stejným názvem souboru, ale různým alternativním textem, budou obrázky uvedeny samostatně se značkou <image:caption>. Popisek zahrnuje odpovídající alternativní text.

Přidání odkazů na kotvy ve widgetech skládaček

Vylepšeno v Adobe Muse CC (únor 2017)

Nyní můžete přidávat odkazy na kotvy do widgetů skládaček. Můžete propojit jakýkoli prvek stránky s kontejnerem skládačky, a to jediným kliknutím. Návod na přidání odkazů na kotvy najdete v části Přidání odkazů na kotvy v panelech skládaček.

Zlepšení výkonu při exportování souborů

Vylepšeno v Adobe Muse CC (únor 2017)

Export souborů .muse je nyní rychlejší. Díky vyššímu výkonu aplikace můžete exportovat větší soubory s více zarážkami za kratší dobu.

Power Zoom

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC (listopad 2016)

Nová funkce Power Zoom v aplikaci Adobe Muse umožňuje zobrazení a úpravy určitých oblastí v rozvržení stránky. Pokud chcete v průběhu schůzky s klientem provádět změny ve webu, můžete použít funkci Power Zoom. Tato funkce umožňuje zaměřit se na specifické oblasti v zobrazení návrhu. Můžete si rychle zvětšovat a zmenšovat různé oblasti rozvržení stránky a provádět rychlé úpravy.

Používání funkce Power Zoom:

 1. Na panelu nástrojů aplikace Adobe Muse klikněte na nástroj ručička.

 2. Stiskněte klávesu Alt a podržte stisknuté tlačítko myši.

  Rozvržení náhledu vašeho webu se zmenší a nabídne kompletní zobrazení celého rozvržení. Zobrazený červený rámeček označuje oblast zobrazení. Uvolněním tlačítka myši oblast zobrazení zvětšíte.

  Lupa v aplikaci Adobe Muse
  Červený rámeček označuje oblast zobrazení funkce Power Zoom

 3. Stiskněte klávesu Alt a pomocí tlačítka myši přetáhněte oblast zobrazení do požadovaného umístění ve stránce.

  Uvolněním tlačítka myši požadovanou oblast zobrazení zvětšíte.

Přidání animací pomocí CC knihoven

Novinky v aplikaci Adobe Muse CC (listopad 2016)

Nyní můžete do webů Adobe Muse umísťovat animace pomocí Creative Cloud knihoven. Dříve bylo možné přejít na pevný disk a zvolit animaci. Nyní kromě této volby stačí také soubory animací přetáhnout z panelu CC knihoven do zobrazení Návrh aplikace Adobe Muse.

Pomocí CC knihoven můžete animace také sdílet a spolupracovat s dalšími uživateli služby Creative Cloud. Informace o přidávání a používání animací pomocí CC knihoven naleznete v tématu Přidávání animací z aplikace Adobe Muse.

Přidání položek knihovny se zarážkami

Vylepšení v aplikaci Adobe Muse CC (listopad 2016)

Ve starších verzích Adobe Muse jste mohli používat položky knihovny ve webu jejich přetažením do rozvržení. To znamená, že pokud nyní do rozvržení umístíte položku knihovny se zarážkami, přidají se tyto zarážky automaticky do stránky.

Pomocí této funkce můžete tedy přidat více zarážek jediným kliknutím. Pomocí této funkce můžete také přidat sadu zarážek do více souborů Adobe Muse.  

Chcete-li přidat prvky stránky se zarážkami, stačí kliknout na symbol plus vedle položky Knihovna a přetáhnout položku do panelu Návrh. Zarážky se automaticky přidají do stránky.

 

Zachování zarážek v položkách knihovny
Chcete-li zachovat zarážky, klikněte na možnost + a přetáhněte položky knihovny

Další informace o zachování zarážek v položkách knihovny naleznete v tématu Používání položek knihovny v návrzích.

Výukové video o této funkci najdete v tématu Podpora záložek u položek knihovny.

Sdílení adresy URL webu jediným kliknutím

Vylepšení v aplikaci Adobe Muse CC (listopad 2016)

Pomocí nové nabídky Sdílet nacházející se v horní části pracovní plochy můžete snadno sdílet nejen adresu URL publikovaného webu, ale také adresu URL pro úpravy obsahu webu. Po publikování webu klikněte na možnost Sdílet.

Sdílení adresy URL webu
Sdílení adresy URL webu Adobe Muse

Adresu URL živého webu můžete jediným kliknutím zkopírovat a odeslat dalším uživatelům. Nebo pokud chcete umožnit klientům nebo členům svého týmu upravovat obsah webu pomocí funkce In-Browser Editing, klikněte na možnost Zkopírovat odkaz pod volbou In-Browser Editing.

Podpora služby Google reCAPTCHA (verze 2)

Vylepšení v aplikaci Adobe Muse CC (listopad 2016)

Verze Adobe Muse CC 2017 podporuje službu Google reCAPTCHA v2. Ve starších verzích Adobe Muse jste mohli konfigurovat a používat službu Google reCAPTCHA v1 pro kontaktní formuláře. Společnost Google ale nedávno přestala vydávat soukromé klíče pro verzi 1 a vydala verzi reCAPTCHA v2.

Chcete-li do formuláře přidat nejnovější verzi služby reCAPTCHA, přidejte z knihovny widgetů kontaktní formulář a klikněte na modrou šipku vedle tohoto formuláře. V místní nabídce Volby vyberte z rozevíracího seznamu Captcha možnost reCAPTCHA v2. Do formuláře se přidá pole reCAPTCHA (ověření obrazem).

Přidání funkce reCAPTCHA v2 do kontaktních formulářů
Přidání funkce reCAPTCHA v2 do kontaktních formulářů

Poznámka:

Nemusíte znovu publikovat weby, které jsou již „živé“ a mají vytvořen soukromý klíč Google reCAPTCHA. reCAPTCHA 2 je povinná pouze při vytváření nových kontaktních formulářů.  

Informace o konfigurování služby reCAPTCHA v2 ve formulářích naleznete v tématu Přidání služby reCAPTCHA do formuláře a její následná konfigurace.

Výukové video o funkci reCAPTCHA v2 najdete v tématu Podpora antispamového filtru s využitím funkce reCAPTCHA 2.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.