Přehled nových funkcí

Vydání aplikace Adobe Muse CC z března 2018 (verze 18.1) a října 2017 (verze 18.0)

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Vydání aplikace Adobe Muse CC z března 2018 (verze 18.1) přináší několik nových funkcí a vylepšení, jako jsou kopírování a vkládání atributů stylů, vylepšení widgetu Změna velikosti a Kompozice. Přečtěte si další informace o těchto funkcích a získejte odkazy na další výukové materiály.

Přehled funkcí představených ve starších verzích naleznete v článku Přehled funkcí | starší verze.

Kopírování atributů stylu napříč prvky

Novinky ve vydání z března 2018

Aplikace Adobe Muse nyní podporuje kopírování stylů napříč prvky v zobrazení Návrh. Dříve jste museli z panelu vyhledat určitý styl a použít jej na jiný text nebo objekt v návrhu. Nyní můžete jednoduše zkopírovat styl z prvku stránky a jediným kliknutím vložit atributy stylu do jiného prvku.

Můžete kopírovat a vkládat znakové, odstavcové, odrážkové a odkazové styly a také stavy. Při kopírování atributů stylu z jednoho prvku do druhého klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný prvek a zkopírujte styl. Vyberte prvek, do kterého chcete styl vložit. Klikněte pravým tlačítkem myši na zvolený prvek a vyberte možnost Vložit atributy.

Kromě zkopírování všech atributů můžete kopírovat i vámi zvolené atributy. Další informace o kopírování a vkládání atributů stylů naleznete v kapitole Kopírování a vkládání stylů v aplikaci Adobe Muse.

Kopírování a vkládání atributů stylů v aplikaci Adobe Muse
Kopírování a vkládání atributů stylů v aplikaci Adobe Muse

Další vylepšení

Novinky ve vydání z března 2018

Vylepšení vlastnosti Změnit velikost:

Pokud uživatelé dříve chtěli nastavit vlastnost Změnit velikost, museli jednotlivě vybrat každý prvek ve widgetu. Nyní aplikace Adobe Muse umožňuje změnit vlastnost Změnit velikost nadřazených a vnořených prvků najednou. Pokud vyberete celý widget a změníte vlastnost Změnit velikost, pak se tato vlastnost automaticky upraví také u vnořených prvků. Naopak je také možné vybrat určitý podřízený prvek a upravit vlastnost Změnit velikost pouze pro tento prvek.

Vylepšení widgetů Kompozice:

Ve widgetech Kompozice je nyní opět aktivováno zaškrtávací políčko Při úpravách zobrazit části widgetu. Tato možnost byla dříve v responzivním widgetu Kompozice deaktivována.

Zaškrtávací políčko Při úpravách zobrazit části widgetu je nyní aktivováno
Zaškrtávací políčko Při úpravách zobrazit části widgetu je nyní aktivováno

Zlepšení výkonu a kvality

Novinka ve verzi z října 2017

Verze aplikace Adobe Muse z října 2017 obsahuje několik oprav s vysokou prioritou nahlášených po verzi ze srpna (2017.1).

Kompletní seznam opravených problémů najdete v části Opravy a známé problémy ve verzi aplikaci Adobe Muse z října 2017.

Nová úvodní obrazovka

Novinka ve verzi z října 2017

Pokud otevřete nejnovější verzi aplikace Adobe Muse CC, uvidíte novou úvodní obrazovku. Na úvodní obrazovce jsou zobrazeny vaše nedávno otevřené soubory a soubory Creative Cloud, jež se synchronizují s vaším přihlášením. Tato obrazovka také podporuje karty Práce a Výuka.

Chcete-li zobrazit poslední soubory v aplikaci Adobe Muse, klikněte na kartu Práce. Chcete-li zhlédnout výuková videa aplikace Adobe Muse, klikněte na kartu Výuka.

Nová úvodní obrazovka v aplikaci Adobe Muse
Nová úvodní obrazovka v aplikaci Adobe Muse

Všimněte si ikony hledání v pravém horním rohu obrazovky. Klikněte na tuto ikonu a začněte psát dotaz vyhledávání. Pokud napíšete dotaz vyhledávání, aplikace zobrazí poslední soubory, datové zdroje služby Creative Cloud, odkazy na nápovědu a obrázky, které odpovídají dotazu vyhledávání.

Pokud například napíšete „obrázky“, aplikace zobrazí obrázky služby Stock a odkazy na výukové lekce, jež souvisí s vaším dotazem vyhledávání.

Výsledky vyhledávání pro „obrázek“ na úvodní obrazovce aplikace Adobe Muse
Výsledky vyhledávání pro „obrázek“ na úvodní obrazovce aplikace Adobe Muse

Podpora zjednodušené čínštiny

Novinka ve verzi z října 2017

Aplikace Adobe Muse je nyní k dispozici ve zjednodušené čínštině. Instalační program během instalace zjistí jazyk operačního systému a podle toho se nainstaluje odpovídající jazyková verze aplikace Adobe Muse.

Tvorba záložních souborů po převodu souborů

Novinka ve verzi z října 2017

Pokud otevřete existující soubor aplikace Adobe Muse v její nejnovější verzi, spustí se převod souboru. Dříve jste po převodu souboru, když jste soubor uložili, nemohli tento soubor otevřít ve starší verzi aplikace Adobe Muse.

Pokud nyní otevřete a uložíte již existující soubor v aplikaci Adobe Muse (2018.0), zobrazí se následující zpráva s varováním:

Zálohování souboru aplikace Adobe Muse před převodem souboru
Zálohování souboru aplikace Adobe Muse před převodem souboru

Pokud kliknete na tlačítko OK, záložní soubor se uloží do stejného umístění jako původní soubor. Tento záložní soubor můžete použít se staršími verzemi aplikace Adobe Muse.

Poznámka:

Záložní soubor se vytvoří pouze pro ty soubory, které se převedou po otevření souboru pomocí nejnovější verze aplikace Adobe Muse.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.