Používání widgetů v aplikaci Adobe Muse

Přečtěte si, jak pomocí widgetů na webové stránky přidávat formuláře, nabídky, prezentace, tlačítka sociálních médií a další prvky.

Poznámka:

Do aplikace Adobe Muse již nejsou přidávány žádné další funkce a 26. března 2020 bude její podpora ukončena. Podrobnější informace a možnosti asistence naleznete na stránce častých dorazů k ukončení životnosti aplikace Adobe Muse.

Pomocí widgetů můžete v aplikaci Adobe Muse přidávat interaktivní prvky webu a dynamicky generovaný obsah. Widgety jsou již vytvořené, konfigurovatelné objekty zajišťující běžné webové funkce, jako jsou nabídky, formuláře, prezentace, atd. Aplikace Adobe Muse nabízí celou řadu widgetů, které velice zjednodušují vytváření návrhů složitých webů.

Widgety aplikace Adobe Muse lze přizpůsobit stylu návrhu vašeho webu a mohou tak dokonale splynout se zbytkem vašich webových stránek. Knihovna widgetů obsahuje všechny předem vytvořené prvky webu (widgety), které můžete přetáhnout na stránku, nakonfigurovat jejich chování a úpravou stylu změnit jejich vzhled.

Typy widgetů

Aplikace Adobe Muse nabízí následující druhy widgetů:

 • Widgety kompozice: Tyto widgety umožňují pracovat s oblastí na webové stránce za účelem změny obsahu zobrazeného v jiné oblasti. Při změně dojde k animaci ztlumení nebo posunutí.
 • Widgety formulářů: Přidejte do stránek formulář, který návštěvníci použijí k tomu, aby vás kontaktovali. V závislosti na zvoleném widgetu formuláře máte k dispozici různá pole formulářů.
 • Widgety nabídek: Vytvářejte dynamicky nebo ručně vyplněný pruh nabídek, včetně stavů pro jednotlivé položky nabídek. Odpovídající odkazy nabídek pro jednotlivé stránky mají svůj „aktivní“ stav udávající, že se jedná o aktuální stránku.
 • Widgety panelů: Zobrazujte pouze jeden panel s obsahem v danou chvíli, včetně intuitivních navigačních odkazů pro přepínání viditelného panelu. Můžete si zvolit mezi posuvnou strukturou animované skládačky a známým vzhledem karet.
 • Widgety prezentací: Tyto widgety umožňují jednoduše zobrazovat snímky v galerii, včetně elegantních animací. Nejvhodnější jsou pro jednoduché prezentace založené na snímcích - složitější případy použití je lepší řešit pomocí widgetu kompozice.
 • Sociální widgety: Sociální widgety usnadňují konfiguraci vlastního kódu HTML a jeho vložení na stránky Muse. Většina webových widgetů poskytuje funkce, které jsou dostupné také vložením kódu HTML z webových stránek třetích stran. Přidáním a konfigurací webového obsahu v aplikaci Adobe Muse můžete ušetřit čas a není nutné generovat kód mimo aplikaci a vkládat jej do aplikace Adobe Muse jako vložený kód HTML.

Přidání widgetu do webové stránky Adobe Muse

Widgety můžete do webové stránky Adobe Muse vybírat a přidávat z knihovny widgetů. Postup přidání widgetu:

 1. V aplikaci Adobe Muse vyberte příkaz nabídky Okno > Knihovna widgetů.

  Zobrazí se panel Knihovna widgetů.

 2. Na panelu Knihovna widgetů vyberte widget a přetáhněte jej do webové stránky Adobe Muse.

 3. Chcete-li widget dále konfigurovat, tak kliknutím na tlačítko otevřete panel Volby.

  Více informací najdete v tématu Konfigurace a přizpůsobení widgetů.

Konfigurace a přizpůsobení widgetů

Aplikace Adobe Muse umožňuje konfigurovat widgety prostřednictvím panelu Volby po jejich umístění do webových stránek. Panel Volby je kontextuální panel, který umožňuje použití změn a aktualizaci konkrétních nastavení widgetu. Panel Volby obsahuje nastavení sloužící k úpravě vzhledu obsahu.

Volby Výplň a tah umožňují výrazně zlepšit vzhled widgetu. Pokud widget obsahuje text, můžete pomocí panelu Text (Okna > Text nebo pomocí voleb textu na ovládacím panelu) změnit a upravit styl textu podle potřeb návrhu webu.

Postup konfigurování widgetu:

 1. V aplikaci Adobe Muse přetáhněte libovolný widget do webové stránky.

  Poznámka:

  Pomocí volby Vymazat obsah ovládacích prvků (klikněte pravým tlačítkem na widget a poté klikněte na volbu Vymazat obsah ovládacích prvků z kontextové nabídky) odstraníte veškerý výchozí obsah ve widgetu.

 2. Kliknutím na tlačítko na vybraném widgetu si zobrazíte panel Volby.

 3. Na panelu Volby podle potřeby změňte nebo aktualizujte nastavení.

 4. Kliknutím kamkoli na stránku zavřete panel Volby.

  Na obrázku vidíte panel Volby pro widget Vodorovná nabídka.

  Panel Volby pro widget Vodorovná nabídka.

Výběr vnořených prvků uvnitř widgetu

Když přetáhnete widget z knihovny widgetů na stránku, tak v podstatě umísťujete sadu vnořených kontejnerů. Tyto kontejnery lze vybírat a upravovat na základě jejich hierarchie.

Při práci s widgety je důležité pochopit způsob vybírání widgetů a jejich kontejnerů. Aplikace Adobe Muse zobrazuje aktuální výběr pomocí indikátoru výběru. Indikátor výběru, nacházející se v levém horním rohu v aplikaci Muse, zobrazuje váš aktuální výběr a také rozbalovací nabídku umožňující zobrazení náhledu objektu podle jeho stavu.

V následujících ukázkách zobrazuje indikátor výběru výběr stránky (když není vybrán žádný objekt na webové stránce), widget nabídky (při výběru widgetu Nabídka) a položku nabídky (kontejner uvnitř widgetu Nabídka).

Když nejsou vybrány žádné prvky stránky.

Když je vybrán widget Nabídka.

Když je vybrán kontejner a v tomto případě položka nabídky ve widgetu Nabídka.

Když jednou kliknete na celý widget, zobrazí indikátor výběru slovo „Widget“. Když kliknete znovu, vyberete kontejner nacházející se uvnitř widgetu a indikátor výběru zobrazí slovo „Kontejner“. Opakovaným klikáním vyberete prvky (například textové rámečky) vnořené uvnitř kontejnerů.

Když je vybraný textový rámeček, zobrazí indikátor výběru slova „Textový rámeček“. Při procházení widgetem opakovaným klikáním do vnořených prvků je nejlepší si poznamenat slova zobrazovaná indikátorem výběru, abyste se naučili, který vnořený prvek je vybraný. Výběrem různých kontejnerů (například jednotlivých tlačítek navigace nabídky) můžete aktualizovat stavy tlačítek a můžete tak volitelně ovládat vzhled tlačítek při prvním načtení stránky, když uživatel na tlačítko najede kurzorem myši nebo když uživatel na tlačítko klikne. Umožňuje také definovat „aktivní“ stav, který vizuálně označuje tlačítko odpovídající stránce, kterou si návštěvník právě prohlíží.

Abyste mohli kliknout ve vnořeném kontejneru uvnitř widgetu, může být nutné několikrát kliknout na položku, kterou chcete upravit. Sledujte indikátor výběru a volby zobrazované na panelu Stavy, abyste viděli, jestli jste už vybrali požadovaný vnořený prvek.

Po dokončení úprav widgetu můžete buď kliknout někde jinde (někde jinde na stránce) nebo můžete zrušit výběr widgetu opakovaným stisknutím klávesy Esc a vyskakováním nahoru po úrovních jeho hierarchie.

Konfigurace widgetů v panelu Možnosti

Po přetažení widgetu z knihovny widgetů na stránku se v pravém horním rohu vybraného widgetu zobrazí ikona s modrou šipkou. Kliknutím na ikonu modré šipky otevřete nabídku Volby.

Každý widget nabízí jiné volby, takže volby, které lze nastavit v rozhraní nabídky Volby, se liší. Tato nastavení ovládají chování widgetu (například výběr, jestli se bude prezentace přehrávat automaticky nebo jestli si musí návštěvník klikáním na miniatury zobrazovat jednotlivé větší obrazy) a zobrazení widgetu (například určení typu přechodu, který bude animován při zobrazení každého nového obrazu).

Při navrhování webů budete mít možnost tato nastavení používat a spolupracovat se svými klienty při hledání těch nejlepších nastavení pro daný projekt. Pamatujte si, že kdykoli, a to i po publikování webu online, se můžete vrátit do souboru .muse, vybrat widget, kliknutím na ikonu modré šipky si zobrazit nabídku Volby a změnou nastavení widget změnit. Provedené změny se odrazí v aktivním webu po opětovném publikování webu.

Pomocí widgetů Nabídka můžete používat widgety k dynamickému zobrazování názvů stránek a k automatickému vytváření odkazů na tyto stránky. Přidávání navigace webu do stránek na základě vaší mapy webu v zobrazení Plán je tak velice jednoduché a nemusíte si dělat žádné starosti s tím, že byste mohli vytvořit přerušené odkazy. Kliknutím pravým tlačítkem na miniaturu stránky v zobrazení Plán a zrušením výběru volby Zahrnout stránku do navigace můžete deaktivovat specifické stránky, které se následně nebudou dynamicky zobrazovat ve widgetech nabídky. Tato volba je ve výchozím nastavení zapnutá (když je zapnutá, nachází se vedle ní zaškrtávací znaménko).

Widgety nabídky můžete také nastavit ručně, a to v případě, když chcete sami pojmenovat tlačítka a přidat odkazy na specifické stránky, když tedy nechcete, aby aplikace Adobe Muse vytvořila položky nabídky za vás. V nabídce Volby, v části pojmenované Typ nabídky, můžete vybrat volbu Ručně.

Volbu Ručně v nastavení Typ nabídky vyberte v případě, když chcete vytvořit vlastní nabídku ručně, a nechcete, aby docházelo k dynamickému generování názvů stránek a odkazů.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.