Důležité informace: V tomto dokumentu je popsáno řešení potíží s problémy při instalaci aplikace Photoshop Elements a konkrétně v případě ukončovacích kódů 6 a 7. Pokud si nejste jisti, jaký ukončovací kód / kód chyby byl generován při selhání instalace, nejprve vyhledejte informace v dokumentu o řešení potíží s instalací aplikace Photoshop Elements.

Kód chyby

Pokud kód chyby nemáte, vyberte níže možnost Žádný kód chyby.

Žádný kód chyby

Ukončovací kód 6 nebo 7 při instalaci aplikace Elements

Ukončovací kódy 6 a 7 značí, že instalace byla přerušena nebo dokončena s chybami. Potíže označené ukončovacími kódy 6 a 7 vyřešte pomocí následujících řešení.

Řešení 1: Restartování počítače v minimalizovaném stavu

 1. Spusťte proces instalace znovu.

Řešení 2: Odinstalace prostředí Adobe AIR a jeho opětovná instalace společně s nápovědou společnosti Adobe

 1. Odinstalujte prostředí Adobe AIR:

  • Systém Windows 8.1, 8 a 7: V nabídce Start zvolte možnost Ovládací panely, dvakrát klikněte na možnost Programy a funkce a vyberte možnost Adobe AIR. Poté klikněte na možnost Odinstalovat.
  • Mac OS: Aplikaci AIR přetáhněte do koše.
 2. Přejdete do složky datových částí aplikace AdobeHelp. Například:

  • Windows: C:\Photoshop Elements\13\Payloads\AdobeHelp
  • Mac OS: /Volumes/Adobe Photoshop Elements/13/Payloads/AdobeHelp
 3. Dvakrát klikněte na soubor AIRInstallerRunner.exe (Windows) nebo Adobe AIR Installer.app (Mac OS).
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 5. Poté se vraťte do složky datových částí.

 6. Dvakrát klikněte na soubor AdobeHelp.air.
 7. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

DW046

Příčinou chyby DW046 je narušení procesu instalace konfliktním procesem.

 1. Na základě textu chybové zprávy zjistěte, jaký proces způsobuje konflikt s procesem instalace.
 2. Odstraňte příčinu chyby.
 3. Spusťte proces instalace znovu.

DW023

Příčinou chyby DW023 jsou poškozené instalační soubory. Stáhněte instalační soubory znovu a opakujte instalaci softwaru.

DW028

Nástroj Adobe Creative Cloud (CC) Cleaner odstraňuje problémy s instalací produktů společnosti Adobe včetně aplikací Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements. Nástroj odstraňuje instalační záznamy předběžných verzí produktů a nemá vliv na instalace předchozích verzí produktů.

Při použití nástroje Creative Cloud Cleaner postupujte podle následujících kroků.

1. Zálohování souborů ve složkách produktů společnosti Adobe

Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

2. Odinstalace aplikace Photoshop Elements nebo Premiere Elements

 1. V počítačích se systémem Windows 8.1, 8 a 7 vyberte možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.

 2. Vyberte produkt, který chcete odebrat, a klikněte na možnost Odebrat nebo Odinstalovat.

  V okně Programy a funkce klikněte na možnost Odinstalovat.
 3. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 4. Restartujte svůj počítač.

 1. V aplikaci Finder přejděte ke složce Applications/Utilities/Adobe Installers.

  V aplikaci Finder dvakrát klikněte na odinstalační program.
 2. Dvakrát klikněte na odinstalační program produktu, který chcete odebrat.

 3. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 4. Restartujte svůj počítač.

3. Spuštění nástroje Adobe CC Cleaner  

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.

  Stáhnout

 2. Pomocí systému Windows nebo nástroje pro soubory ZIP, například WinZip, rozbalte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip.

  Extrahujte soubor ZIP.
 3. Dvakrát klikněte na složku Adobe_Creative_Cloud_Cleaner_Tool a poté dvakrát klikněte na složku Win.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na soubor AdobeCreativecloudCleanerTool.exe a zvolte příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka:

  Když kliknete pravým tlačítkem myši a možnost Spustit jako správce není dostupná, dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, čímž jej spustíte.

  Zvolte příkaz Spustit jako správce.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce:

  1. Zvolte jazyk: Pro angličtinu zadejte písmeno E a pro japonštinu zadejte písmeno J a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem společnosti Adobe: Zadáním písmene Y ji přijmete a zadáním písmene N ji odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Enter.
  3. Vyberte produkt, který chcete odebrat: Zadejte číslo, které odpovídá názvu produktu, a poté stiskněte klávesu Enter.
  4. Zadáním písmene Y potvrďte, že chcete odebrat produkt, a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, stiskněte klávesu Enter a restartujte počítač.

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Macintosh.

  Stáhnout

 2. Dvojitým kliknutím na archiv AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip rozbalte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Dvojí kliknutí na soubor DMG
 4. Zobrazí se vám zpráva s výzvou, abyste potvrdili, zda chcete soubor otevřít. Klikněte na tlačítko Otevřít.  

  file-open-warning-message
 5. Vzhledem k tomu, že nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner vyžaduje oprávnění k provádění změn v počítači, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

  Zadejte uživatelské jméno a heslo pro uživatelský účet s oprávněními pro správu.  

  user-authentication
 6. Na obrazovce s licenční smlouvu si vyberte preferovaný jazyk, přečtěte si licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Přijmout

  license_agreement

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení jazyka účtu uživatele root se licenční smlouva s koncovým uživatelem zobrazí v angličtině nebo japonštině.

 7. V okně nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner vyberte v nabídce v pravém horním rohu okna skriptu verzi produktu, kterou chcete odebrat.

  choose-cc-product
 8. Vyberte produkt, který chcete z tabulky odstranit, a poté klikněte na tlačítko Vyčistit vybrané. (Kliknutím na tlačítko Odstranit vše se odstraní všechny soubory instalačního programu verze produktu služby CC nebo sady CS, kterou jste vybrali v kroku 7.)

 9. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, klikněte na tlačítko Konec a restartujte počítač.

4. Ověření úspěšného dokončení operace nástroje Adobe CC Cleaner

 1. V textovém editoru, například WordPad, otevřete soubor Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log. Umístění tohoto souboru závisí na vašem operačním systému:

  • Windows Vista nebo 7: C:\Users\[jméno uživatele]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]
 2. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

 1. V textovém editoru, například TextEdit, otevřete cestu /Users/[jméno uživatele]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log.

 2. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

5. Instalace aplikace

Po úspěšném spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner nainstalujte příslušný produkt.

DW040

Nástroj Adobe Creative Cloud (CC) Cleaner odstraňuje problémy s instalací produktů společnosti Adobe včetně aplikací Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements. Nástroj odstraňuje instalační záznamy předběžných verzí produktů a nemá vliv na instalace předchozích verzí produktů.

Při použití nástroje Creative Cloud Cleaner postupujte podle následujících kroků.

1. Zálohování souborů ve složkách produktů společnosti Adobe

Zálohujte všechny soubory uložené ve složkách produktů Adobe, včetně vlastních zásuvných modulů a profilů, které jste nainstalovali.

2. Odinstalace aplikace Photoshop Elements nebo Premiere Elements

 1. V počítačích se systémem Windows 8.1, 8 a 7 vyberte možnost Start > Ovládací panely > Programy > Programy a funkce.

 2. Vyberte produkt, který chcete odebrat, a klikněte na možnost Odebrat nebo Odinstalovat.

  V okně Programy a funkce klikněte na možnost Odinstalovat.
 3. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 4. Restartujte svůj počítač.

 1. V aplikaci Finder přejděte ke složce Applications/Utilities/Adobe Installers.

  V aplikaci Finder dvakrát klikněte na odinstalační program.
 2. Dvakrát klikněte na odinstalační program produktu, který chcete odebrat.

 3. Dokončete odinstalování podle pokynů zobrazených na obrazovce.

 4. Restartujte svůj počítač.

3. Spuštění nástroje Adobe CC Cleaner  

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Windows.

  Stáhnout

 2. Pomocí systému Windows nebo nástroje pro soubory ZIP, například WinZip, rozbalte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip.

  Extrahujte soubor ZIP.
 3. Dvakrát klikněte na složku Adobe_Creative_Cloud_Cleaner_Tool a poté dvakrát klikněte na složku Win.

 4. Pravým tlačítkem klikněte na soubor AdobeCreativecloudCleanerTool.exe a zvolte příkaz Spustit jako správce.

  Poznámka:

  Když kliknete pravým tlačítkem myši a možnost Spustit jako správce není dostupná, dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe, čímž jej spustíte.

  Zvolte příkaz Spustit jako správce.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce:

  1. Zvolte jazyk: Pro angličtinu zadejte písmeno E a pro japonštinu zadejte písmeno J a stiskněte klávesu ENTER.
  2. Přečtěte si Licenční smlouvu s koncovým uživatelem společnosti Adobe: Zadáním písmene Y ji přijmete a zadáním písmene N ji odmítnete (pokud ji odmítnete, skript se zastaví). Stiskněte klávesu Enter.
  3. Vyberte produkt, který chcete odebrat: Zadejte číslo, které odpovídá názvu produktu, a poté stiskněte klávesu Enter.
  4. Zadáním písmene Y potvrďte, že chcete odebrat produkt, a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, stiskněte klávesu Enter a restartujte počítač.

 1. Stáhněte si nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner pro systém Macintosh.

  Stáhnout

 2. Dvojitým kliknutím na archiv AdobeCreativeCloudCleanerTool.zip rozbalte soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

 3. Dvakrát klikněte na soubor AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg.

  Dvojí kliknutí na soubor DMG
 4. Zobrazí se vám zpráva s výzvou, abyste potvrdili, zda chcete soubor otevřít. Klikněte na tlačítko Otevřít.  

  file-open-warning-message
 5. Vzhledem k tomu, že nástroj Adobe Creative Cloud Cleaner vyžaduje oprávnění k provádění změn v počítači, budete vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla.

  Zadejte uživatelské jméno a heslo pro uživatelský účet s oprávněními pro správu.  

  user-authentication
 6. Na obrazovce s licenční smlouvu si vyberte preferovaný jazyk, přečtěte si licenční smlouvu a klikněte na tlačítko Přijmout

  license_agreement

  Poznámka:

  V závislosti na nastavení jazyka účtu uživatele root se licenční smlouva s koncovým uživatelem zobrazí v angličtině nebo japonštině.

 7. V okně nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner vyberte v nabídce v pravém horním rohu okna skriptu verzi produktu, kterou chcete odebrat.

  choose-cc-product
 8. Vyberte produkt, který chcete z tabulky odstranit, a poté klikněte na tlačítko Vyčistit vybrané. (Kliknutím na tlačítko Odstranit vše se odstraní všechny soubory instalačního programu verze produktu služby CC nebo sady CS, kterou jste vybrali v kroku 7.)

 9. Když se zobrazí zpráva „Operace nástroje Adobe Creative Cloud Cleaner byla úspěšně dokončena“, klikněte na tlačítko Konec a restartujte počítač.

4. Ověření úspěšného dokončení operace nástroje Adobe CC Cleaner

 1. V textovém editoru, například WordPad, otevřete soubor Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log. Umístění tohoto souboru závisí na vašem operačním systému:

  • Windows Vista nebo 7: C:\Users\[jméno uživatele]
  • Windows XP: C:\Documents and Settings\[uživatelské jméno]
 2. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

 1. V textovém editoru, například TextEdit, otevřete cestu /Users/[jméno uživatele]/Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.log.

 2. Zkontrolujte položky souboru protokolu. Pokud jakákoli z položek označuje chybu, kontaktujte nás.

5. Instalace aplikace

Po úspěšném spuštění nástroje Creative Cloud Cleaner nainstalujte příslušný produkt.

Ostatní (Je k dispozici text chybové zprávy)

Ukončovací kód 6 nebo 7 s dalším textem chyby

Může se vyskytnout problém s instalací označený ukončovacím kódem 6 nebo 7 a v dialogu se zobrazí text chyby. Text ukončovacího kódu bude podobný textu jedné z následujících chyb:

Text chyby při instalaci
Srovnejte text chyby v dialogu instalace s řetězci níže.

 • Unable to preserve owner and group of <cesta k souboru>
 • Unable to set owner and group of <cesta k souboru> to <identifikátor UID> and <identifikátor GID>
 • Unable to get permissions of <cesta>
 • Unable to preserve owner and group of <cesta>
 • Unable to delete directory <cesta>
 • Unable to set permissions of "<cesta k souboru>" to <režim>
 • Unable to restore permissions of "<cesta k souboru>" to <režim>
 • Unable to copy file from "<zdroj>" to "<cíl>"

Řešení 1: Přejmenování složek Adobe ve složce Aplikace (systém Mac OS) nebo ve složce Program Files (systém Windows)

Poznámka: Před použitím tohoto řešení se ujistěte, zda jste se pokusili odinstalovat programy, které zkoušíte nainstalovat.

Soubory, které byly vytvořeny při předchozích pokusech o instalaci, jsou pro instalační program neočekávanými položkami a mohou způsobit systémové chyby při čtení nebo zapisování do souborů. Zkontrolujte, zda nejsou ve složce Aplikace (systém Mac OS) nebo Program Files (systém Windows) složky z předchozích pokusů o instalaci nebo aktualizaci.

 1. Přejděte do následující složky:

  • Systém Mac OS: /Aplikace
  • Systém Windows: C:\Program Files\Adobe\
 2. Otevřete složky pojmenované podle aplikací, které se snažíte nainstalovat, a přejmenujte je. Například přejmenujte složku Adobe Photoshop CS5 na složku Adobe Photoshop CS5 old.

 3. Zkontrolujte, zda existuje složka AdobePatchFiles a přejmenujte ji.

 4. (Pouze systém Mac OS) Ve složce Aplikace přejmenujte složku s názvem Adobe.

 5. Pokuste se znovu nainstalovat software.
 6. Po dokončení instalace se ujistěte, zda ostatní aplikace společnosti Adobe fungují podle očekávání a poté odstraňte přejmenované složky.

Řešení 2: Ověření oprávnění

Tyto chyby se mohou vyskytnout při potížích s oprávněními k souborům. Při řešení potíží ověřte oprávnění k souborům.

Cesta k souboru v chybové zprávě se zobrazí místo řetězce <cesta k souboru> nebo <cesta>. Nadřazená složka souborů je složka, která přímo předchází poslední složce odkazované v chybové zprávě. Ve vzorové chybové zprávě níže je nadřazenou složkou složka Adobe. Postupujte podle pokynů níže pro další složku v cestě.

Vzorová chybová zpráva:

Unable to delete directory C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers...

 1. Ukončete všechny aplikace Adobe.
 2. Podle pokynů pro daný operační systém níže upravte oprávnění.

  Poznámka: K tomuto řešení potřebujete mít v počítači oprávnění správce. Přihlaste se pomocí uživatelského účtu správce.

Systém Windows 8.1, 8 nebo 7

 1. Zvolte možnost Start > Počítač > Uspořádat > Možnosti složky a hledání a poté klikněte na kartu Zobrazení.
 2. V části Upřesnit nastavení zrušte výběr možnosti Používat průvodce sdílením (doporučeno) a klikněte na tlačítko OK.
 3. Přejděte do nadřazené složky.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na další složku a poté zvolte možnost Vlastnosti.
 5. V části Atributy zrušte výběr možnosti Jen pro čtení. Klikněte na tlačítko Použít a pak na tlačítko OK.

 6. Ujistěte se, zda jsou na kartě Zabezpečení uvedeny skupiny Administrators a SYSTEM a oprávnění k zabezpečení jsou nastavena na možnost Úplné řízení. Jestliže tomu tak není, postupujte následovně:

  1. Klikněte na možnost Upravit.
  2. Pokud se zobrazí výzva ke zvýšení úrovně oprávnění nástroje Řízení uživatelských účtů, přijměte ji podle zobrazených pokynů.
  3. Podle potřeby upravte nastavení.
 7. Klikněte na tlačítko Upřesnit a na kartě Vlastník klikněte na tlačítko Upravit. Pokud se zobrazí, potvrďte výzvu ke zvýšení úrovně oprávnění v nástroji Řízení uživatelských účtů.
 8. V části Změnit vlastníka klikněte na skupinu Administrators a zaškrtněte možnost Nahradit vlastníka v podřízených kontejnerech a objektech. Poté klikněte na tlačítko Použít.

 9. Na kartě Oprávnění klikněte na tlačítko Upravit. Pokud se zobrazí, potvrďte výzvu ke zvýšení úrovně oprávnění v nástroji Řízení uživatelských účtů.
 10. Zaškrtněte možnost Nahradit položky oprávnění ve všech podřízených objektech zde zobrazenými položkami platnými pro podřízený objekt.

 11. Klikněte několikrát na tlačítko OK nebo Ano, dokud se nezavře dialog Vlastnosti instalačního programu.
 12. Proces zopakujte pro všechny další cesty k souborům.
 13. Spusťte aplikaci Adobe.

Mac OS X

 1. Přejděte do nadřazené složky.
 2. Stiskněte klávesu Ctrl a klikněte na složku a vyberte příkaz Informace.
 3. V části Sdílení a oprávnění klikněte na možnost Podrobnosti a zobrazte možnosti vlastníka a skupin.
 4. Klikněte na ikonu zámku v pravém dolním rohu. V zobrazené výzvě zadejte uživatelské jméno a heslo správce.

 5. Udělte oprávnění ke čtení a k zápisu svému uživatelskému jménu, správci a všem uživatelům.
 6. Klikněte na ikonu ozubeného kola a zvolte možnost Použít pro položky ve složce.
 7. Zavřete okno Informace.
 8. Opakujte tento proces pro všechny zbývající cesty.
 9. Spusťte aplikaci Adobe.

Ukončovací kód / kód chyby, který zde není uveden:

Pokud se problém pomocí informací zaměřených na řešení problémů neodstraní a aplikaci Photoshop Elements nebo Premiere Elements nelze nainstalovat, kontaktujte nás.