Důležité informace: V tomto dokumentu je popsáno řešení potíží s problémy při instalaci aplikace Photoshop Elements a konkrétně v případě ukončovacích kódů 6 a 7. Pokud si nejste jisti, jaký ukončovací kód / kód chyby byl generován při selhání instalace, nejprve vyhledejte informace v dokumentu o řešení potíží s instalací aplikace Photoshop Elements.

Kód chyby

Pokud kód chyby nemáte, vyberte níže možnost Žádný kód chyby.

Žádný kód chyby

DW046

Příčinou chyby DW046 je narušení procesu instalace konfliktním procesem.

  1. Na základě textu chybové zprávy zjistěte, jaký proces způsobuje konflikt s procesem instalace.
  2. Odstraňte příčinu chyby.
  3. Spusťte proces instalace znovu.

DW023

Příčinou chyby DW023 jsou poškozené instalační soubory. Stáhněte instalační soubory znovu a opakujte instalaci softwaru.

DW028

DW040

Ostatní (Je k dispozici text chybové zprávy)

Ukončovací kód / kód chyby, který zde není uveden:

Pokud se problém pomocí informací zaměřených na řešení problémů neodstraní a aplikaci Photoshop Elements nebo Premiere Elements nelze nainstalovat, kontaktujte nás.