Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 13. ledna 2015

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB15-01

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2015-0301, CVE-2015-0302, CVE-2015-0303, CVE-2015-0304, CVE-2015-0305, CVE-2015-0306, CVE-2015-0307, CVE-2015-0308, CVE-2015-0309

Platforma: Všechny platformy

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux. Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení, které mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem. Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat nainstalované produkty na nejnovější verze:

 • Uživatelé běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 16.0.0.257.
 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 13.0.0.260.
 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.429.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný v aplikaci Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x se automaticky aktualizuje na verzi 16.0.0.257.
 • Uživatelům běhového prostředí Adobe AIR pro stolní počítače doporučujeme přejít na verzi 16.0.0.245.
 • Uživatelům sady Adobe AIR SDK a AIR SDK a kompilátoru doporučujeme přejít na verzi 16.0.0.272.
 • Uživatelé prostředí Adobe AIR pro systém Android by měli přejít na verzi 16.0.0.272.

Dotčené verze softwaru

 • Adobe Flash Player 16.0.0.235 a starší verze
 • Adobe Flash Player 13.0.0.259 a starší verze 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.425 a starší verze pro systém Linux
 • Běhové prostředí Adobe AIR pro stolní počítače 15.0.0.356 a starší verze
 • Sada Adobe AIR SDK 15.0.0.356 a starší verze
 • Sada Adobe AIR SDK a kompilátor 15.0.0.356 a starší verze
 • Prostředí Adobe AIR pro systém Android 15.0.0.356 a starší verze

Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.

Chcete-li ověřit verzi prostředí Adobe AIR nainstalovanou v systému, postupujte dle návodu v Technické poznámce pro prostředí Adobe AIR.

Řešení

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat instalace produktů podle následujícího návodu: 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače se systémy Windows a Macintosh přejít na verzi Adobe Flash Player 16.0.0.257, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování aplikace Adobe Flash Player nebo pomocí funkce aktualizace v produktu, když k tomu budou vyzváni. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release přejít na verzi 13.0.0.260, kterou si mohou stáhnout z adresy http://helpx.adobe.com/cz/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům aplikace Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.429, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování aplikace Adobe Flash Player

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Internet Explorer pro systém Windows 8.x se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí Adobe AIR pro stolní počítače přejít na verzi 16.0.0.245, kterou si mohou stáhnout z centra stahování prostředí Adobe AIR. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům sady Adobe AIR SDK přejít na verzi 16.0.0.272, kterou si mohou stáhnout z centra stahování prostředí Adobe AIR. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům sady Adobe AIR SDK a kompilátoru přejít na verzi 16.0.0.272, kterou si mohou stáhnout z centra stahování prostředí Adobe AIR. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům prostředí Adobe AIR pro systém Android přejít na verzi Adobe AIR 16.0.0.272, kterou si mohou stáhnout z obchodu Google Play.

Priorita a závažnost

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Postižené verze Platforma Hodnocení priority
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 16.0.0.235 a starší verze
Windows a Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.259 a starší verze Windows a Macintosh
1
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome  16.0.0.235 a starší verze Windows, Macintosh a Linux
1
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 16.0.0.235 a starší verze Systém Windows 8.0 a 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.425 a starší verze Linux 3
Adobe AIR SDK 15.0.0.356 a starší verze Windows, Macintosh, Android a iOS 3
Adobe AIR SDK a Compiler 15.0.0.356 a starší verze Windows, Macintosh, Android a iOS 3
Adobe AIR pro Android 15.0.0.356 a starší verze Android 3

Tyto aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení softwaru.

Podrobnosti

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux.   Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení, které mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem.   Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat nainstalované produkty na nejnovější verze: 

 • Uživatelé běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 16.0.0.257. 

 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 13.0.0.260. 

 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.429. 

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný v aplikaci Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x se automaticky aktualizuje na verzi 16.0.0.257. 

 • Uživatelům běhového prostředí Adobe AIR pro stolní počítače doporučujeme přejít na verzi 16.0.0.245.  

 • Uživatelům sady Adobe AIR SDK a AIR SDK a kompilátoru doporučujeme přejít na verzi 16.0.0.272. 

 • Uživatelé prostředí Adobe AIR pro systém Android by měli přejít na verzi 16.0.0.272.

Tyto aktualizace řeší problém s nesprávným ověřením souboru (CVE-2015-0301).  

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení umožňující získat informace prostřednictvím záznamu stisků kláves v postiženém systému (CVE-2015-0302).  

Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení spočívající v poškození paměti, které mohou vést ke spuštění kódu (CVE-2015-0303, CVE-2015-0306).  

Tyto aktualizace opravují chyby zabezpečení spočívající v přetečení vyrovnávací paměti haldy, což může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-0304, CVE-2015-0309).  

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající v záměně typu, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-0305). 

Tyto aktualizace opravují chybu zabezpečení spočívající ve čtení mimo vymezený rozsah, kterou lze zneužít k únikům adres paměti (CVE-2015-0307).  

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající možnosti v použití uvolněné paměti, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-0308).

 

Dotčený software   Doporučená aktualizace přehrávače Dostupnost
Běhové prostředí Flash Player pro stolní počítače
  16.0.0.257

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.260 Rozšířená podpora
Přehrávač Flash Player pro systém Linux   11.2.202.429 Centrum stahování přehrávače Flash Player
Aplikace Flash Player pro prohlížeč Google Chrome  

16.0.0.257

Verze Google Chrome
Přehrávač Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11   16.0.0.257
Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače   16.0.0.245 Centrum stahování prostředí AIR
Sada AIR SDK   16.0.0.272 Stažení sady AIR SDK
AIR SDK a kompilátor   16.0.0.272 Stažení sady AIR SDK
Prostředí AIR pro systém Android   16.0.0.272 Google Play

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím: