Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 22. ledna 2015

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB15-02

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2015-0310

Platforma: Všechny platformy

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux.   Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení, která mohla být využita k obejití řešení pro náhodné využití paměti na platformě Windows.  

Společnost Adobe si je vědoma zpráv o existenci možnosti zneužití pro CVE-2015-0310, které se používá v rámci útoků na starší verze aplikace Flash Player.  Navíc také prověřujeme zprávy o tom, že existuje samostatné zneužití pro aplikaci Flash Player 16.0.0.287 a starší verzi.  Nejnovější informace najdete na blogu PSIRT zde

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat nainstalované produkty na nejnovější verze:

 • Uživatelé běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 16.0.0.287.
 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 13.0.0.262.
 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.438.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný v aplikaci Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x se automaticky aktualizuje na verzi 16.0.0.287.

Dotčené verze softwaru

 • Adobe Flash Player 16.0.0.257 a starší verze
 • Adobe Flash Player 13.0.0.260 a starší verze 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.429 a starší verze pro systémy Linux

Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player, kterou máte v systému nainstalovanou, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.

 

Řešení

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat instalace produktů podle následujícího návodu: 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače se systémy Windows a Macintosh přejít na verzi Adobe Flash Player 16.0.0.287, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování aplikace Adobe Flash Player nebo pomocí funkce aktualizace v produktu, když k tomu budou vyzváni. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release přejít na verzi 13.0.0.262, kterou si mohou stáhnout z adresy http://helpx.adobe.com/cz/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům aplikace Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.438, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování aplikace Adobe Flash Player

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 16.0.0.287. 

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Internet Explorer pro systém Windows 8.x se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 16.0.0.287.

Priorita a závažnost

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Postižené verze Platforma Hodnocení priority
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 16.0.0.257 a starší verze
Windows a Macintosh
2
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.260 a starší verze Windows a Macintosh
2
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome  16.0.0.257 a starší verze Windows, Macintosh a Linux
2
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 16.0.0.257 a starší verze Systém Windows 8.0 a 8.1 2
Adobe Flash Player 11.2.202.429 a starší verze Linux 3

Tyto aktualizace řeší závažnou chybu zabezpečení v softwaru.

Podrobnosti

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux.   Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení, která mohla být využita k obejití řešení pro náhodné využití paměti na platformě Windows.   

Společnost Adobe si je vědoma zpráv o existenci možnosti zneužití pro CVE-2015-0310, které se používá v rámci útoků na starší verze aplikace Flash Player.  Navíc také prověřujeme zprávy o tom, že existuje samostatné zneužití pro aplikaci Flash Player 16.0.0.287 a starší verzi.  Nejnovější informace najdete na blogu PSIRT zde

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat nainstalované produkty na nejnovější verze:

 • Uživatelé běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 16.0.0.287.

 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 13.0.0.262.

 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.438.

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný v aplikaci Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x se automaticky aktualizuje na verzi 16.0.0.287.

Tyto aktualizace řeší nevrácenou paměť, kterou bylo možné využít k obejití techniky náhodné volby adres paměti na platformě Windows (CVE-2015-0310). 

Dotčený software   Doporučená aktualizace přehrávače Dostupnost
Běhové prostředí Flash Player pro stolní počítače
  16.0.0.287

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.262 Rozšířená podpora
Přehrávač Flash Player pro systém Linux   11.2.202.438 Centrum stahování přehrávače Flash Player
Aplikace Flash Player pro prohlížeč Google Chrome  

16.0.0.287 (Windows, Macintosh a ChromeOS)

16.0.0.291 (Linux)

Verze Google Chrome
Přehrávač Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11   16.0.0.287
Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím: