Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 12. května 2015

Poslední aktualizace: 3. července 2015

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB15-09

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2015-3044, CVE-2015-3077, CVE-2015-3078, CVE-2015-3079, CVE-2015-3080, CVE-2015-3081, CVE-2015-3082, CVE-2015-3083, CVE-2015-3084, CVE-2015-3085, CVE-2015-3086, CVE-2015-3087, CVE-2015-3088, CVE-2015-3089, CVE-2015-3090, CVE-2015-3091, CVE-2015-3092, CVE-2015-3093

Platforma: Všechny platformy

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux. Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení, které mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem. Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat nainstalované produkty na nejnovější verze:

 • Uživatelé běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 17.0.0.188.
 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 13.0.0.289.
 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.460.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný v aplikaci Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x se automaticky aktualizuje na verzi 17.0.0.188.
 • Uživatelům běhového prostředí Adobe AIR pro stolní počítače doporučujeme přejít na verzi 17.0.0.172.
 • Uživatelům sady Adobe AIR SDK a AIR SDK a kompilátoru doporučujeme přejít na verzi 17.0.0.172.

Dotčené verze softwaru

 • Adobe Flash Player 17.0.0.169 a starší verze
 • Adobe Flash Player 13.0.0.281 a starší verze 13.x
 • Adobe Flash Player 11.2.202.457 a starší verze 11.x
 • Běhové prostředí AIR pro stolní počítače 17.0.0.144 a starší verze
 • Sada AIR SDK a kompilátor 17.0.0.144 a starší verze

Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.

Chcete-li ověřit verzi prostředí Adobe AIR nainstalovanou v systému, postupujte dle návodu v Technické poznámce pro prostředí Adobe AIR.

Řešení

Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat instalace produktů podle následujícího návodu: 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače se systémy Windows a Macintosh přejít na verzi Adobe Flash Player 17.0.0.188, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování aplikace Adobe Flash Player nebo pomocí funkce aktualizace v produktu, když k tomu budou vyzváni. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release přejít na verzi 13.0.0.289, kterou si mohou stáhnout z adresy http://helpx.adobe.com/cz/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům aplikace Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.460, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování aplikace Adobe Flash Player

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 17.0.0.188. 

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Internet Explorer pro systém Windows 8.x se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 17.0.0.188. 

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí Adobe AIR pro stolní počítače přejít na verzi 17.0.0.172, kterou si mohou stáhnout z centra stahování prostředí Adobe AIR.  

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům sady Adobe AIR SDK přejít na verzi 17.0.0.172, kterou si mohou stáhnout z centra stahování prostředí Adobe AIR.  

 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům sady Adobe AIR SDK a kompilátoru přejít na verzi 17.0.0.172, kterou si mohou stáhnout z centra stahování prostředí Adobe AIR.

Priorita a závažnost

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími úrovněmi priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Postižené verze Platforma Hodnocení priority
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 17.0.0.169 a starší verze
Windows a Macintosh
1
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.281 a starší verze Windows a Macintosh
1
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome  17.0.0.169 a starší verze Windows, Macintosh a Linux
1
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 17.0.0.169 a starší verze Systém Windows 8.0 a 8.1 1
Adobe Flash Player 11.2.202.457 a starší verze Linux 3
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače 17.0.0.144 a starší Windows a Macintosh  3
Sada AIR SDK 17.0.0.144 a starší Windows, Macintosh, Android a iOS  3
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR 17.0.0.144 a starší Windows, Macintosh, Android a iOS  3

Tyto aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení softwaru.

Podrobnosti

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux.   Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení, které mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem.  Společnost Adobe doporučuje uživatelům aktualizovat nainstalované produkty na nejnovější verze:

 • Uživatelé běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 17.0.0.188.

 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 13.0.0.289.

 • Uživatelé přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux by měli přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.460.

 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný v aplikaci Google Chrome nebo Internet Explorer v systému Windows 8.x se automaticky aktualizuje na verzi 17.0.0.188.

 • Uživatelům běhového prostředí Adobe AIR pro stolní počítače doporučujeme přejít na verzi 17.0.0.172.

 • Uživatelům sady Adobe AIR SDK a AIR SDK a kompilátoru doporučujeme přejít na verzi 17.0.0.172.

Tyto aktualizace řeší chyby v zabezpečení spočívající v poškození paměti, které by mohly vést ke spuštění kódu (CVE-2015-3078, CVE-2015-3089, CVE-2015-3090, CVE-2015-3093).

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení týkající se přetečení haldy, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-3088). 

Tyto aktualizace řeší souběh TOCTOU (time-of-check time-of-use), který je možné zneužít k obejití chráněného režimu v prohlížeči Internet Explorer (CVE-2015-3081). 

Tyto aktualizace řeší problémy s obejitím ověření, které mohou být zneužity k zápisu libovolných dat v souborovém systému s využitím uživatelských oprávnění (CVE-2015-3082, CVE-2015-3083, CVE-2015-3085).  

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající v přetečení celého čísla, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-3087). 

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající v záměně typu, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-3077, CVE-2015-3084, CVE-2015-3086).

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení týkající se použití po uvolnění, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-3080).

Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení spočívající v úniku paměti, které mohou být použity k obejití techniky ALSR (CVE-2015-3091, CVE-2015-3092). 

Tyto aktualizace řeší chybu umožňující obejití zabezpečení a následné poskytnutí informací (CVE-2015-3079) a přinášejí lepší ochranu před chybou CVE-2015-3044. 

Dotčený software   Doporučená aktualizace přehrávače Dostupnost
Běhové prostředí Flash Player pro stolní počítače
  17.0.0.188

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Flash Player Extended Support Release   13.0.0.289 Rozšířená podpora
Přehrávač Flash Player pro systém Linux   11.2.202.460 Centrum stahování přehrávače Flash Player
Aplikace Flash Player pro prohlížeč Google Chrome   17.0.0.188 Verze Google Chrome
Přehrávač Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11   17.0.0.188
Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače   17.0.0.172 Centrum stahování prostředí AIR
Sada AIR SDK   17.0.0.172 Stažení sady AIR SDK
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR   17.0.0.172 Stažení sady AIR SDK

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:

 • bilou spolupracující s programem Chromium Vulnerability Reward Program (CVE-2015-3080, CVE-2015-3093, CVE-2015-3089, CVE-2015-3087, CVE-2015-3088)   

 • Chris Evans z programu Google Project Zero (CVE-2015-3078, CVE-2015-3090, CVE-2015-3091, CVE-2015-3092)

 • Jietao Yang a Jihui Lu z týmu KeenTeam (@K33nTeam) (CVE-2015-3083)  

 • Jietao Yang z týmu KeenTeam (@K33nTeam) (CVE-2015-3082) 

 • Jihui Lu z týmu KeenTeam (@K33nTeam) (CVE-2015-3081) 

 • Jouko Pynnönen ze společnosti Klikki Oy a Bas Venis (CVE-2015-3044, CVE-2015-3079)

 • Natalie Silvanovichová z programu Google Project Zero (CVE-2015-3077, CVE-2015-3084, CVE-2015-3086) 

 • Nicolas Joly, který spolupracuje v rámci programu Zero Day Initiative společnosti HP (CVE-2015-3085)

Verze

3. července 2015: Bylo přidáno poděkování pro Base Venise za samostatné nahlášení problémů CVE-2015-3044 a CVE-2015-3079.