Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 14. července 2015

Poslední aktualizace: 16. července 2015

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB15-18

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2015-5122, CVE-2015-5123  

Platforma: Windows, Macintosh a Linux

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro systémy Windows, Macintosh a Linux. Tyto aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení, které potenciálně mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad ovlivněným systémem. Společnost Adobe si je vědoma, že informace o zneužití těchto chyb zabezpečení byly publikovány veřejně. 

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 18.0.0.203 a starší verze
Windows a Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 13.0.0.302 a starší verze Windows a Macintosh
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 18.0.0.203 a starší verze Windows a Macintosh
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 18.0.0.204 a starší verze Linux
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 18.0.0.203 a starší verze Systém Windows 8.0 a 8.1
Adobe Flash Player 11.2.202.481 a starší verze Linux

Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.  

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Aktualizované verze Platforma Priorita
Dostupnost
Běhové prostředí Flash Player pro stolní počítače
18.0.0.209 Windows a Macintosh
1 Centrum stahování přehrávače Flash Player  Distribuce přehrávače Flash Player
Flash Player Extended Support Release 13.0.0.309 Windows a Macintosh
1 Rozšířená podpora
Aplikace Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 18.0.0.209  Windows, Macintosh a Linux    1 Verze Google Chrome
Přehrávač Flash Player pro prohlížeče Internet Explorer 10 a Internet Explorer 11 18.0.0.209 Systém Windows 8.0 a 8.1
1 Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Adobe Flash Player 11.2.202.491 Linux 3 Centrum stahování přehrávače Flash Player
  • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh přejít na verzi Adobe Flash Player 18.0.0.209, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování přehrávače Adobe Flash Player nebo pomocí funkce aktualizace v produktu, když k tomu budou vyzváni [1].
  • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release [2] přejít na verzi 13.0.0.309, kterou si mohou stáhnout z adresy http://helpx.adobe.com/cz/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
  • Společnost Adobe doporučuje uživatelům aplikace Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.491, kterou si mohou stáhnout z Centra stahování přehrávače Adobe Flash Player
  • Aplikace Adobe nainstalovaná s prohlížečem Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat aplikaci Adobe Flash Player 18.0.0.209 pro systémy Windows, Macintosh a Linux.
  • Aplikace Adobe Flash Player nainstalovaná s aplikací Internet Explorer 10 a 11 pro Windows 8.x se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat Adobe Flash Player 18.0.0.209.
  • Pomoc s instalací přehrávače Flash Player najdete na stránce Nápověda k přehrávači Flash Player.
 
[1] Uživatelé aplikace Flash Player 11.2.x nebo novější verze pro Windows nebo uživatelé aplikace Flash Player 11.3.x nebo novější verze pro Macintosh, kteří vybrali možnost Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace, obdrží tuto aktualizaci automaticky. Pokud uživatelé nepovolili instalaci aktualizací od společnosti Adobe, mohou ji nainstalovat prostřednictvím aktualizačního mechanismu příslušného produktu, jakmile k tomu budou vyzváni.
 
[2] Poznámka: Počínaje 11. srpnem 2015 začne společnost Adobe aktualizovat verzi „Extended Support Release“ přehrávače Flash Player 13 na přehrávač Flash Player 18 pro systémy Macintosh a Windows. Pokud chtějí uživatelé získat všechny dostupné aktualizace zabezpečení, je třeba, aby si nainstalovali verzi 18 přehrávače Flash Player Extended Support Release nebo aby přehrávač aktualizovali na poslední dostupnou verzi. Kompletní informace najdete v tomto příspěvku na blogu: http://blogs.adobe.com/flashplayer/2015/05/upcoming-changes-to-flash-players-extended-support-release-2.html

Podrobnosti o chybě zabezpečení

  • Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající možnosti v použití uvolněné paměti, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-5122).
  • Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající v poškození paměti, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2015-5123).

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím: 

  • Dhanesh Kizhakkinan z FireEye (CVE-2015-5122)
  • Peter Pi ze společnosti TrendMicro a slipstream/RoL (@TheWack0lian)  (CVE-2015-5123) 

Verze

16. července 2015: Aktualizováno zahrnout verze přehrávače Flash Player pro Linux, stejně jako Extended Support Release, které řeší chyby zabezpečení odkazuje v tomto bulletinu.