Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 10. března 2016

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB16-08

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2016-0960, CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0963, CVE-2016-0986, CVE-2016-0987, CVE-2016-0988, CVE-2016-0989, CVE-2016-0990, CVE-2016-0991, CVE-2016-0992, CVE-2016-0993, CVE-2016-0994, CVE-2016-0995, CVE-2016-0996, CVE-2016-0997, CVE-2016-0998, CVE-2016-0999, CVE-2016-1000, CVE-2016-1001, CVE-2016-1002, CVE-2016-1005, CVE-2016-1010

Platforma: Windows, Macintosh a Linux

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro přehrávač Adobe Flash Player.  Tyto aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení, které potenciálně mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem.

Společnost Adobe si je vědoma, že se chyba zabezpečení CVE-2016-1010 zneužívá k omezenému počtu cílených útoků.

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 20.0.0.306 a starší verze
Windows a Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.329 a starší verze Windows a Macintosh
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 20.0.0.306 a starší verze Windows, Macintosh, Linux a ChromeOS
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 20.0.0.306 a starší verze Systém Windows 10
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Internet Explorer 11 20.0.0.306 a starší verze Systém Windows 8.1
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.569 a starší verze Linux
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače 20.0.0.260 a starší verze Windows a Macintosh
Sada AIR SDK 20.0.0.260 a starší verze Windows, Macintosh, Android a iOS
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR 20.0.0.260 a starší verze Windows, Macintosh, Android a iOS
Prostředí AIR pro systém Android 20.0.0.233 a starší verze Android
 • Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.  
 • Chcete-li ověřit verzi prostředí Adobe AIR nainstalovanou v systému, postupujte dle návodu v Technické poznámce pro prostředí Adobe AIR.

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Aktualizované verze Platforma Hodnocení priority Dostupnost
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače
21.0.0.182 Windows a Macintosh
1

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.333 Windows a Macintosh
1 Rozšířená podpora
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 21.0.0.182 Windows, Macintosh, Linux a ChromeOS    1 Verze Google Chrome
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 21.0.0.182 Windows 10 1 Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Internet Explorer 11 21.0.0.182 Windows 8.1
1 Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.577 Linux 3 Centrum stahování přehrávače Flash Player
Běhové prostředí AIR pro stolní počítače 21.0.0.176 Windows a Macintosh 3 Centrum stahování prostředí AIR
Sada AIR SDK 21.0.0.176 Windows, Macintosh, Android a iOS 3 Stažení sady AIR SDK
Sada SDK a kompilátor prostředí AIR 21.0.0.176 Windows, Macintosh, Android a iOS 3 Stažení sady AIR SDK
Prostředí AIR pro systém Android 21.0.0.176 Android 3 Obchod Google Play
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům modulu runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh provést aktualizaci na verzi 21.0.0.182 pomocí funkce pro aktualizaci v rámci produktu, když k tomu budou vyzváni [1], případně mohou navštívit centrum pro stahování dat aplikace Adobe Flash Player.
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release přejít na verzi 18.0.0.333, kterou si mohou stáhnout z adresy http://helpx.adobe.com/cz/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.577, kterou si mohou stáhnout z centra stahování aplikace Adobe Flash Player.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s prohlížečem Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat aplikaci Adobe Flash Player 21.0.0.182 pro systémy Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s prohlížeči Microsoft Edge a Internet Explorer pro systém Windows 10 se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 21.0.0.182. 
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s aplikací Internet Explorer pro systém Windows 8.x se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 21.0.0.182.
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům běhového prostředí AIR pro stolní počítače, sady AIR SDK a sady SDK a kompilátoru prostředí AIR, aby provedli aktualizaci na verzi 21.0.0.176 prostřednictvím Centra stahování prostředí AIR nebo Centra pro vývojáře prostředí AIR
 • Pomoc s instalací přehrávače Flash Player najdete na stránce Nápověda k přehrávači Flash Player.
 
[1] Uživatelé aplikace Flash Player 11.2.x nebo novější verze pro Windows nebo uživatelé aplikace Flash Player 11.3.x nebo novější verze pro Macintosh, kteří vybrali možnost Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace, obdrží tuto aktualizaci automaticky. Pokud uživatelé nepovolili instalaci aktualizací od společnosti Adobe, mohou ji nainstalovat prostřednictvím aktualizačního mechanismu příslušného produktu, jakmile k tomu budou vyzváni.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

 • Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení týkající se přetečení celých čísel, které mohou vést ke spuštění kódu (CVE-2016-0963, CVE-2016-0993, CVE-2016-1010).
 • Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení spočívající v možnosti použití paměti po uvolnění, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2016-0987, CVE-2016-0988, CVE-2016-0990, CVE-2016-0991, CVE-2016-0994, CVE-2016-0995, CVE-2016-0996, CVE-2016-0997, CVE-2016-0998, CVE-2016-0999, CVE-2016-1000).
 • Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení týkající se přetečení haldy, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2016-1001).
 • Tyto aktualizace řeší chyby v zabezpečení spočívající v poškození paměti, které by mohly vést ke spuštění kódu (CVE-2016-0960, CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0986, CVE-2016-0989, CVE-2016-0992, CVE-2016-1002, CVE-2016-1005).

Poděkování

 • Mateusz Jurczyk a Natalie Silvanovichová z projektu Google Project Zero (CVE-2016-0997, CVE-2016-0998, CVE-2016-0999, CVE-2016-1000, CVE-2016-1001, CVE-2016-1002)
 • Wen Guanxing ze společnosti Venustech ADLAB (CVE-2016-0990)
 • Natalie Silvanovichová z projektu Google Project Zero (CVE-2016-0987, CVE-2016-0988)
 • Fujibayashi Kyo spolupracující s iniciativou HPE Zero Day Initiative (CVE-2016-0996)
 • Kai Kang z laboratoře Xuanwu Lab společnosti Tencent (CVE-2016-0995)
 • instruder z týmu Alibaba Security Team (CVE-2016-0960, CVE-2016-0963)
 • Liu YongJun z bezpečnostního týmu NSFOCUS (CVE-2016-0961, CVE-2016-0962, CVE-2016-0986, CVE-2016-0989)
 • Nicolas Joly z programu Microsoft Vulnerability Research (MSVR) (CVE-2016-0991, CVE-2016-0993)
 • Ichinose Kotomi spolupracující s iniciativou HPE Zero Day Initiative (CVE-2016-0994)
 • AbdulAziz Hariri z iniciativy HPE Zero Day Initiative (CVE-2016-1005)
 • Anton Ivanov ze společnosti Kaspersky Lab (CVE-2016-1010)
 • riusksk z oddělení bezpečnostní platformy společnosti Tencent (CVE-2016-0992)