Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 11. října 2016

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB16-32

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2016-4273, CVE-2016-4286, CVE-2016-6981, CVE-2016-6982, CVE-2016-6983, CVE-2016-6984, CVE-2016-6985, CVE-2016-6986, CVE-2016-6987, CVE-2016-6989, CVE-2016-6990, CVE-2016-6992

Platforma: Windows, Macintosh, Linux a ChromeOS

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro platformy Windows, Macintosh, Linux a ChromeOS.  Tyto aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení, které potenciálně mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem.  

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 23.0.0.162 a starší verze
Windows a Macintosh
Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.375 a starší verze Windows a Macintosh
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 23.0.0.162 a starší verze Windows, Macintosh, Linux a ChromeOS
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 23.0.0.162 a starší verze Systém Windows 10 a 8.1
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.635 a starší verze Linux
 • Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.  

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Aktualizované verze Platforma Hodnocení priority Dostupnost
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače
23.0.0.185 Windows a Macintosh
1

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Adobe Flash Player Extended Support Release 18.0.0.382 Windows a Macintosh
1 Rozšířená podpora
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 23.0.0.185 Windows, Macintosh, Linux a ChromeOS   1 Verze Google Chrome
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 23.0.0.185 Systém Windows 10 a 8.1 1 Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.637 Linux 3 Centrum stahování přehrávače Flash Player
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům modulu runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh provést aktualizaci na verzi 23.0.0.185 pomocí funkce pro aktualizaci v rámci produktu, když k tomu budou vyzváni [1], případně mohou navštívit centrum pro stahování dat aplikace Adobe Flash Player.
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player Extended Support Release přejít na verzi 18.0.0.382, kterou si mohou stáhnout z adresy http://helpx.adobe.com/cz/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html.
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.637, kterou si mohou stáhnout z centra stahování aplikace Adobe Flash Player.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s prohlížečem Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat aplikaci Adobe Flash Player 23.0.0.185 pro systémy Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS.
 • Aplikace Adobe Flash Player nainstalovaná s prohlížeči Microsoft Edge a Internet Explorer 11 pro systémy Windows 10 a 8.1 se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 23.0.0.185. 
 • Pomoc s instalací přehrávače Flash Player najdete na stránce Nápověda k přehrávači Flash Player.

[1] Uživatelé aplikace Flash Player 11.2.x nebo novější verze pro Windows nebo uživatelé aplikace Flash Player 11.3.x nebo novější verze pro Macintosh, kteří vybrali možnost Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace, obdrží tuto aktualizaci automaticky. Pokud uživatelé nepovolili instalaci aktualizací od společnosti Adobe, mohou ji nainstalovat prostřednictvím aktualizačního mechanismu příslušného produktu, jakmile k tomu budou vyzváni.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

 • Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající v záměně typu, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2016-6992). 
 • Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení typu „use-after-free“, které mohou vést ke spuštění kódu (-2016-, CVE-6981, CVE-2016-6987). 
 • Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení týkající se obejití zabezpečení (CVE-2016-4286). 
 • Tyto aktualizace řeší chyby v zabezpečení spočívající v poškození paměti, které by mohly vést ke spuštění kódu (CVE-2016-4273, CVE-2016-6982, CVE-2016-6983, CVE-2016-6984, CVE-2016-6985, CVE-2016-6986, CVE-2016-6989, CVE-2016-6990).

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:
 • Tao Yan (@Ga1ois) ze společnosti Palo Alto Networks (CVE-2016-6982, CVE-2016-6983, CVE-2016-6984, CVE-2016-6985) 
 • b0nd@garage4hackers spolupracující s iniciativou Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-6986) 
 • willJ, manažer společnosti Tencent PC (CVE-2016-6989) 
 • JieZeng z laboratoře Tencent Zhanlu Lab spolupracující s programem Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2016-6992) 
 • Jie Zeng z laboratoře Tencent Zhanlu Lab (CVE-2016-6990) 
 • bo13oy ze společnosti CloverSec Labs spolupracující s programem Chromium Vulnerability Rewards Program (CVE-2016-6981) 
 • Akitsu Madoka spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-6987) 
 • Francis Provencher z projektu COSIG (CVE-2016-4273) 
 • Jordy Kersten (CVE-2016-4286)