Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 26. října 2016

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB16-36

Priorita: 1

Číslo CVE: CVE-2016-7855

Platforma: Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro operační systém Windows, Macintosh, Linux a Chrome.  Tyto aktualizace řeší kritickou chybu zabezpečení, která může útočníkovi umožnit vzdálené převzetí kontroly nad napadeným systémem.  

Společnost Adobe si je vědoma, že se chyba zabezpečení ve verzi CVE-2016-7855 pro širokou veřejnost zneužívá k omezenému počtu útoků cílených na uživatele systému Windows 7, 8.1 a 10.

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 23.0.0.185 a starší verze
Windows a Macintosh
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 23.0.0.185 a starší verze Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 23.0.0.185 a starší verze Systém Windows 10 a 8.1
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.637 a starší verze Linux
  • Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.  

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Aktualizované verze Platforma Hodnocení priority Dostupnost
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače
23.0.0.205 Windows a Macintosh
1

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 23.0.0.205 Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS   1 Verze Google Chrome
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 23.0.0.205 Systém Windows 10 a 8.1 1 Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.643 Linux 3 Centrum stahování přehrávače Flash Player
  • Společnost Adobe doporučuje uživatelům modulu runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh provést aktualizaci na verzi 23.0.0.205 pomocí funkce pro aktualizaci v rámci produktu[1], případně mohou navštívit centrum pro stahování dat aplikace Adobe Flash Player.
  • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.643, kterou si mohou stáhnout z centra stahování aplikace Adobe Flash Player.
  • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s prohlížečem Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat aplikaci Adobe Flash Player 23.0.0.205 pro systémy Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS.
  • Aplikace Adobe Flash Player nainstalovaná s prohlížeči Microsoft Edge a Internet Explorer 11 pro systémy Windows 10 a 8.1 se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 23.0.0.205. 
  • Pomoc s instalací přehrávače Flash Player najdete na stránce Nápověda k přehrávači Flash Player.

[1] Uživatelé aplikace Flash Player 11.2.x nebo novější verze pro Windows nebo uživatelé aplikace Flash Player 11.3.x nebo novější verze pro Macintosh, kteří vybrali možnost Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace, obdrží tuto aktualizaci automaticky. Pokud uživatelé nepovolili instalaci aktualizací od společnosti Adobe, mohou ji nainstalovat prostřednictvím aktualizačního mechanismu příslušného produktu, jakmile k tomu budou vyzváni.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Tyto aktualizace řeší chybu zabezpečení spočívající možnosti v použití uvolněné paměti, která může vést ke spuštění kódu (CVE-2016-7855). 

Poděkování

Společnost Adobe by chtěla poděkovat uživatelům Neel Mehta a Billy Leonard ze skupiny Google Threat Analysis Group za nahlášení chyby CVE-2016-7855 a spolupráci se společností Adobe s cílem ochránit naše zákazníky.