Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player

Datum vydání: 8. listopadu 2016

Identifikátor chyby zabezpečení: APSB16-37

Priorita: Viz tabulka níže

Číslo CVE: CVE-2016-7857, CVE-2016- 7858, CVE-2016-7859, CVE-2016- 7860, CVE-2016- 7861, CVE-2016- 7862, CVE-2016-7863, CVE-2016- 7864, CVE-2016-7865

Platforma: Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace zabezpečení pro aplikaci Adobe Flash Player pro operační systém Windows, Macintosh, Linux a Chrome.  Tyto aktualizace řeší kritické chyby zabezpečení, které potenciálně mohou útočníkovi umožnit převzetí kontroly nad napadeným systémem.  

Postižené verze

Produkt Postižené verze Platforma
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače 23.0.0.205 a starší verze
Windows a Macintosh
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 23.0.0.205 a starší verze Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 23.0.0.205 a starší verze Systém Windows 10 a 8.1
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.643 a starší verze Linux
 • Chcete-li ověřit verzi aplikace Adobe Flash Player nainstalovanou ve vašem systému, přejděte na stránku O aplikaci Flash Player nebo klikněte pravým tlačítkem myši na obsah přehrávaný v aplikaci Flash Player a vyberte z nabídky možnost „O aplikaci Adobe (nebo Macromedia) Flash Player“. Pokud používáte více prohlížečů, proveďte tuto kontrolu u každého prohlížeče, který jste v systému nainstalovali.  

Řešení

Společnost Adobe označuje tyto aktualizace následujícími hodnoceními priority a doporučuje uživatelům aktualizovat produkt na nejnovější verzi:

Produkt Aktualizované verze Platforma Hodnocení priority Dostupnost
Modul runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače
23.0.0.207 Windows a Macintosh
1

Centrum stahování přehrávače Flash Player

Distribuce přehrávače Flash Player

Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeč Google Chrome 23.0.0.207 Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS   1 Verze Google Chrome
Přehrávač Adobe Flash Player pro prohlížeče Microsoft Edge a Internet Explorer 11 23.0.0.207 Systém Windows 10 a 8.1 1 Informační zpravodaje zabezpečení společnosti Microsoft
Přehrávač Adobe Flash Player pro systém Linux 11.2.202.644 Linux 3 Centrum stahování přehrávače Flash Player
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům modulu runtime Adobe Flash Player pro stolní počítače pro systémy Windows a Macintosh provést aktualizaci na verzi 23.0.0.207 pomocí funkce pro aktualizaci v rámci produktu [1], případně mohou navštívit centrum pro stahování dat aplikace Adobe Flash Player.
 • Společnost Adobe doporučuje uživatelům přehrávače Adobe Flash Player pro systém Linux přejít na verzi Adobe Flash Player 11.2.202.644, kterou si mohou stáhnout z centra stahování aplikace Adobe Flash Player.
 • Přehrávač Adobe Flash Player nainstalovaný s prohlížečem Google Chrome se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi prohlížeče Google Chrome, která bude obsahovat aplikaci Adobe Flash Player 23.0.0.207 pro systémy Windows, Macintosh, Linux a Chrome OS.
 • Aplikace Adobe Flash Player nainstalovaná s prohlížeči Microsoft Edge a Internet Explorer 11 pro systémy Windows 10 a 8.1 se automaticky aktualizuje na nejnovější verzi, která bude obsahovat přehrávač Adobe Flash Player 23.0.0.207. 
 • Pomoc s instalací přehrávače Flash Player najdete na stránce Nápověda k přehrávači Flash Player.

[1] Uživatelé aplikace Flash Player 11.2.x nebo novější verze pro Windows nebo uživatelé aplikace Flash Player 11.3.x nebo novější verze pro Macintosh, kteří vybrali možnost Povolit společnosti Adobe instalovat aktualizace, obdrží tuto aktualizaci automaticky. Pokud uživatelé nepovolili instalaci aktualizací od společnosti Adobe, mohou ji nainstalovat prostřednictvím aktualizačního mechanismu příslušného produktu, jakmile k tomu budou vyzváni.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

 • Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení spočívající v záměně typu, které mohou vést ke spuštění kódu (CVE-2016-7860, CVE-2016-7861, CVE-2016-7865). 
 • Tyto aktualizace řeší chyby zabezpečení umožňující využití paměti po uvolnění, které mohou vést ke spuštění kódu (CVE-2016-7857, CVE-2016-7858, CVE-2016-7859, CVE-2016-7862, CVE-2016-7863, CVE-2016-7864).

Poděkování

Společnost Adobe děkuje za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím jednotlivcům a organizacím:
 • Archer spolupracující s iniciativou Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7859)
 • Kiritou Kureha spolupracující s iniciativou Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7858)
 • Erisaka Mafuyu spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7863)
 • onoe serika spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7862)
 • Kuchiki Toko spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7865)
 • Takanashi Rikka spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7864)
 • bo13oy z organizace CloverSec Labs spolupracující v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2016-7857, CVE-2016-7860, CVE-2016-7861)