Virheiden ja pysähtymisten vianmääritys | Reader | Windows

Huomautus: Etsi ohjeita tärkeimmistä asioista Adobe Reader -ohje ja -tukisivulta.

Aiheet

Vianetsinnän aloittaminen

Keskitason vianmääritys

Tarkka vianmääritys

Asiakirja voi auttaa ratkaisemaan järjestelmävirheitä, jotka esiintyvät, kun käytät Adobe Readeria Windows 2000- tai XP-käyttöjärjestelmässä. Järjestelmävirheet voivat ilmetä tyhjinä tai vilkkuvina valintaruutuina, jäätyneenä kohdistimena tai yhtenä seuraavista virheistä:

-- Tyhjä tai vilkkuva valintaruutu

-- Jäätynyt kohdistin tai ruutu

-- Sininen ruutu

-- Odottamaton uudelleenkäynnistys

-- Joku seuraavanlaisista virheistä:

PYSÄHTYMISVIRHE

"Vakava järjestelmävirhe."

"Sovellusvirhe."

"Reader aiheutti yleisen suojausvian moduulissa [tiedostonimi]."

"Reader aiheutti virheellinen sivu -virheen moduulissa [tiedostonimi]."

"Readerissa tapahtui ongelma ja ohjelma on suljettava."

"Ohje '[muistin osoite]' viittasi muistiin '[muistin osoite]'. Muistin lukeminen ei onnistunut.

"[tiedostonimi] on aiheuttanut virheitä. Windows sulkee sen."

Erilaiset tekijät voivat aiheuttaa järjestelmävirheitä, mukaan lukien ristiriidat laitteen ohjaimissa, ohjelmistoissa ja laitteistoissa sekä vioittuneet elementit määrätyissä tiedostoissa. Vaikka järjestelmävirhe saattaa tapahtua vain, kun työskentelet Adobe Readerin kanssa, Adobe Reader ei välttämättä ole sen aiheuttaja. Saattaa olla, että se on ainoa sovellus, joka käyttää riittävässä määrin muistia tai suorittimen kellojaksoja, jotta ongelma tulee esiin.

Saat parhaan hyödyn tästä asiakirjasta suorittamalla tehtävät järjestyksessä. Seuraa suorittamiasi tehtäviä ja kunkin tuloksia, mukaan lukien virheet tai muut ongelmat. Näin Adoben tekninen tuki voi auttaa sinua paremmin, jos joudut ottamaan siihen yhteyttä puhelimitse.

Perustason vianmääritys

Tämän osan tehtävät voivat auttaa ratkaisemaan yleisimmät järjestelmävirheet. Käynnistä aina tietokone uudelleen järjestelmävirheen jälkeen, jotta sen muisti päivittyy. Ongelma voi kertautua, jos työskentelyä jatketaan käynnistämättä tietokonetta uudelleen.

Huomautus: Jotkut toimenpiteet vaativat tiedostojen etsimisen niiden täyden nimen perusteella, joka sisältää tiedostotunnisteen (esim. tiedostonimi.ini). Windows Explorer ei oletuksena näytä piilotettuja tiedostoja, piilotettuja kansioita tai tiedostonimen tunnisteita, jotka se tunnistaa.

Saat piilotetut tiedostot ja kansiot sekä kaikki tiedostotunnisteet näkyviin Windows Explorerissa seuraavasti:

1. Valitse Windows Explorerissa Työkalut > Kansio > Asetukset.

2. Napsauta Asetukset-valintaruudussa Näytä-välilehteä.

3. Valitse Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot.

4. Poista valinta Piilota tunnettujen tiedostotyyppien tiedostotunnisteet.

5. Valitse OK.

1. Varmista, että järjestelmä täyttää Adobe Readerin minimivaatimukset.

Adobe Reader 8 ei ehkä toimi oikein, jos järjestelmä ei täytä seuraavia vaatimuksia:

-- Intel Pentium -prosessori

-- Microsoft Windows XP Professional tai Home Edition (Service Pack 1 tai 2), Windows 2000 (Service Pack 2), Windows XP Tablet PC Edition, Windows Server 2003 tai Windows NT (Service Pack 6 tai 6a)

-- RAM-muistin määrä 128 MB (suositeltava 256 MB)

-- Käytettävissä enintään 90 MB kiintolevytilaa

-- Microsoft Internet Explorer 5.5 (tai uudempi), Netscape 7.1 (tai 8.0), Firefox 1.0 tai Mozilla 1.7

2. Asenna Acrobatin tai Readerin viimeisin versio.

Viimeisin Adobe Readerin versio saattaa olla yhteensopivampi käyttöjärjestelmäsi ja laitteisto-ohjaimiesi kanssa. Varmista ennen päivityksen asentamista, että järjestelmä vastaa vaatimuksia.

Ilmainen Adobe Reader on saatavilla Adoben verkkosivulla osoitteessa http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

3. Suorita Adobe Reader silloin, kun sovelluksia ei ole käynnissä taustalla.

Jotkut taustalla käynnissä olevat sovellukset saattavat aiheuttaa järjestelmävirheitä tai jäätymistapahtumia, kun ne ovat yhtä aikaa käynnissä Adobe Readerin kanssa. Nämä sovellukset voi tunnistaa ja poistaa käytöstä ennen Adobe Readerin käynnistämistä. Ongelmalliset sovellukset, jotka ovat käynnissä taustalla, voi tunnistaa siirtämällä sovellukset Käynnistyskansiosta ja sulkemalla ne, jotka on rekisterissä määritetty käynnistymään automaattisesti.

-- Käynnistyskohteet ja palvelut poistetaan käytöstä seuraavasti (Windows XP):

1. Lopeta kaikki sovellukset.

2. Valitse Käynnistä > Suorita, kirjoita msconfig avoimeen tekstiruutuun ja napsauta OK.

3. Napsauta Käynnistys-välilehteä ja Palvelut-välilehteä. Tallenna kaikki valitsemattomat kohteet.

4. Napsauta Yleiset-välilehteä ja valitse Valikoiva käynnistys.

5. Poista valinta Lataa käynnistyskohteet. Vahvista, että valittuna ovat Process System.ini- ja, Process WIN.INI -tiedosto sekä Load System Services.

6. Napsauta Palvelut-välilehteä ja valitse Piilota kaikki Microsoft-palvelut.

7. Napsauta Poista kaikki käytöstä.

8. Napsauta OK ja käynnistä Windows uudelleen.

9. Napsauta hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueen kuvakkeita (kutsutaan nimellä ilmaisinalue Windowsin vanhemmissa versioissa) ja sulje tai poista käytöstä kaikki käynnistyskohteet, jotka ovat edelleen aktiivisina.

Huomautus: Uudelleenkäynnistyksen yhteydessä ilmoitetaan, että Järjestelmän määritykset -työkalu on tehnyt muutoksia Windowsin käynnistymistapaan. Napsauta OK, ja kun Järjestelmän määritykset -työkalu tulee näkyviin, napsauta Peruuta.

Yritä tämän jälkeen luoda ongelma uudelleen:

-- Jos ongelmaa ei esiinny, joku käynnistyskohteista on ristiriidassa Adobe Readerin kanssa. Ota käynnistyskohteet uudelleen käyttöön yksi kerrallaan ja testaa joka kerta, kunnes saat selville, mikä kohde on ristiriidassa. Ota sitten yhteyttä kyseisen kohteen kehittäjään ja tiedustele onko päivitystä saatavilla.

-- Jos ongelma toistuu, käynnistyskohteet eivät ole ongelman syy, ja ne sekä palvelut voidaan ottaa uudelleen käyttöön.

-- -- Käynnistyskohteet ja palvelut otetaan uudelleen käyttöön seuraavasti (Windows XP):

1. Valitse Käynnistä > Suorita, kirjoita msconfig ja napsauta OK.

2. Valitse Yleiset-välilehdeltä Tavallinen käynnistys, napsauta OK ja uudelleenkäynnistä tietokone.

Huomautus: Kaikkien tallennettujen valitsemattomien kohteiden valinta täytyy poistaa joka kerta, kun valitaan normaali käynnistys.

-- Ota käynnistyskohteet ja prosessit pois käytöstä seuraavasti (Windows 2000):

Huomautus:}Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä ei ole MSConfig-apuohjelmaa käynnistyskohteiden ottamiseksi pois käytöstä. Kohteet voi ottaa manuaalisesti pois käytöstä.

1. Lopeta kaikki sovellukset.

2. Siirrä kaikki kuvakkeet ja pikakomennot seuraavista kansioista eri kansioihin Windows Explorerissa:

-- Documents and Settings/All Users/Start Menu/Programs/Startup

-- Documents and Settings/[user profile]/Start Menu/Programs/Startup

3. Käynnistä Windows uudelleen.

4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkkia ja valitse ponnahdusvalikosta tehtävän hallinta.

Huomautus: Yksinkertaisin menetelmä kaikkien jäljellä olevien ohjelmien sammuttamiseksi on poistaa käytöstä prosessit, joita ei tarvita järjestelmän suorittamiseen. Prosessien lukumäärän voi tyypillisesti laskea 19:stä ilman suurta ymmärrystä Windows 20000 -arkkitehtuurista. Jos prosessia ei ole pakollisten prosessien luettelossa, poista se käytöstä noudattamalla alla kuvattuja vaiheita.

5. Napsauta Prosessit-välilehteä.

6. Valitse prosessi, napsauta Lopeta prosessi ja valitse Kyllä.

Tärkeää: Älä poista käytöstä seuraavia prosesseja: wuauclt.exe, WinMgmt.exe, WINLOGON.EXE, TASKMGR.EXE, System Idle Process, System, svchost.exe, spoolsv.exe, SMSS.EXE, SERVICES.EXE, regsvc.exe, mstask.exe, LSASS.EXE, explorer.exe, CSRSS.EXE.

Huomautus: Nämä prosessit täytyy poistaa käytöstä joka kerta, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Yritä tämän jälkeen luoda ongelma uudelleen:

-- Jos ongelmaa ei tapahdu, siirrä kuvakkeet ja pikavalinnat yksi kerrallaan takaisin Käynnistyskansioon ja käynnistä tietokone uudelleen, kunnes pystyt määrittämään, mikä kohde aiheuttaa ristiriidan. Ota sitten yhteyttä kyseisen kohteen kehittäjään ja tiedustele onko päivitystä saatavilla.

-- Jos ongelmaa ei esiinny uudelleen, käynnistyskohteet eivät ole sen syy ja voit ottaa ne uudelleen käyttöön.

-- Käynnistyskohteiden ottaminen käyttöön, kun olet valmis (Windows 2000): siirrä kuvakkeet ja pikavalinnat takaisin vastaaviin kansioihin ja käynnistä tietokone uudelleen.

4. Vianmäärityksen laajennukset ovat ristiriidassa Adobe Reader Plug-ins -kansion kanssa.

Määritä, mitä ongelmia laajennukset aiheuttavat.

Ristiriitojen vianmääritys:

1. Käynnistä Adobe Reader niin, että mitään laajennuksia ei ole käynnissä.

a. Kaksoisnapsauta työpöydällä Adobe Readerin pikavalintaa.

b. Pidä näppäimistön Shift-näppäin pohjassa välittömästi kaksoisnapsautuksen jälkeen.

-- Jos Huomautukset-valikon kohdetta ei ole, sulje Reader ja etene vaiheeseen 1.

-- Jos Huomautukset-valikon kohde on olemassa, etene vaiheeseen 2.

2. Yritä saada virhe aikaiseksi uudelleen.

-- Jos ongelma poistuu, etene vaiheeseen 3.

-- Jos ongelma jatkuu, etene vaiheeseen 5.

3. Sulje Adobe Reader.

4. Poista kolmannen osapuolien laajennukset Plug-ins-kansiosta. Readerin Plug-ins-kansion oletussijainti on Program Files\Adobe\Acrobat 8.0\Reader\Plug_ins.

5. Käynnistä Adobe Reader ja yritä saada virhe aikaiseksi uudelleen.

-- Jos ongelmaa ei esiinny, etene vaiheeseen 8.

-- Jos ongelma jatkuu, etene vaiheeseen 6. Jätä kolmannen osapuolien laajennukset pois Adobe Readerin Plug-ins-kansiosta.

6. Siirrä kaikki jäljellä olevat laajennukset uuteen kansioon.

7. Palauta yksi Adobe Readerin laajennus kerrallaan ja yritä saada virhe aikaiseksi uudelleen.

-- Jos ongelma jatkuu, tallenna laajennuksen nimi, siirrä se takaisin uuteen kansioon ja toista vaihe 6. Kun olet testannut kaikki Adobe Readerin laajennukset, etene vaiheeseen 9.

-- Jos ongelmaa ei esiinny, toista vaihe 6 seuraavan laajennuksen kanssa.

8. Siirrä kolmannen osapuolen laajennukset takaisin Readerin laajennukset-kansioon ja yritä saada virhe aikaiseksi uudelleen.

-- Jos ongelmaa ei esiinny, toista vaihe 8 toisen kolmannen osapuolen laajennuksen kanssa.

-- Jos ongelma esiintyy uudelleen, kysy sovelluskehittäjältä ohjeet siitä, missä laajennus on.

9. Suorita Adobe Readerille havaitse- ja korjaa-toiminnot, kun vialliset Readerin laajennukset on siirretty Reader-kansiosta.

a. Poista kaikki vaiheessa 7 tallennetut vaurioituneet laajennukset Readerin laajennukset kansiosta.

b. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli ja kaksoisnapsauta Lisää tai poista ohjelmia.

c. Valitse Adobe Reader ja napsauta Vaihda.

d. Kun sinulta kysytään, vahvista, että haluat korjata Readerin.

5.Luo uudelleen Adobe Readerin Oletusarvot-kansio.

Sulje pois vaurioituneiden oletusarvotiedostojen mahdollisesti aiheuttaman ongelmat luomalla uudelleen Adobe Readerin Oletusarvot-kansio.

Huomautus: Tämän ratkaisun käyttäminen vaikuttaa Värinhallinnan oletusarvoihin ja muihin asetuksiin. Suurin osa Adobe Readerin oletusarvoista on tallennettu rekisteriin.

Luo uudelleen Adobe Readerin Oletusarvot-kansio:

1. Lopeta Reader.

2. Siirry Windows Explorerissa kohtaan Documents and Settings\[käyttäjätunnus]\Application Data\Adobe\Acrobat\8.0 folder ja siirrä Oletusarvot-kansio toiseen paikkaan (esimerkiksi C:\Temp).

3. Käynnistä Adobe Reader. Adobe Reader luo uuden Oletusarvot-kansion.

Jos ongelma jatkuu sen jälkeen, kun Adobe Readerin Oletusarvot-kansio on luotu uudelleen, se ei liity Oletusarvot-kansioon. Palauta mukautetut asetukset vetämällä vaiheessa 2 siirtämäsi tiedosto takaisin sen alkuperäiseen paikkaan, napsauta sitten Kyllä ja vaihda uusi Oletusarvot-kansio.

Keskitason vianmääritys

Jos tehtävät edellisessä osassa eivät ratkaise ongelmaa, yritä seuraavia keskitason vianmääritystehtäviä.

6. Suorita havaitse- ja korjaa-toiminnot, kun muita sovelluksia ei ole käynnissä taustalla.

1. Lopeta kaikki sovellukset ja uudelleenkäynnistä Windows.

2. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli, kaksoisnapsauta Lisää tai poista ohjelmia.

3. Valitse Adobe Reader ja napsauta Vaihda.

4. Kun sinulta kysytään, vahvista, että haluat korjata Readerin.

5. Kun korjaus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen.

7. Asenna Adobe Reader uudelleen pelkistetyssä Windows-tilassa.

Koska laitteen ohjaimet voivat häiritä tiedostojen avaamista tai asennusta, ota laitteen ohjaimet käyttöön käynnistämällä Windows pelkistetyssä tilassa ja asenna Adobe Reader.

1. Poista käynnistyskohteet ja -palvelut käytöstä. (Katso lisätietoja tämän asiakirjan osasta 3.)

2. Asenna Adobe Reader uudelleen.

a. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli, ja kaksoisnapsauta Lisää tai poista ohjelmia.

b. Valitse Adobe Reader ja napsauta Vaihda.

c. Kun sinulta kysytään, vahvista, että haluat poistaa Readerin.

d. Käynnistä uudelleen.

e. Lataa asianmukainen Adobe Readerin versio Adoben verkkosivulta osoitteesta http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html .

f. Suorita ladattu asennustiedosto.

g. Ennen kuin otat käynnistyskohteet uudelleen käyttöön, vahvista, että Adobe Reader toimii kunnolla.

3. Ota käynnistyskohteet ja palvelut käyttöön. (Katso lisätietoja tämän asiakirjan osasta 3.)

8. Päivitä videon ohjain.

Useat näyttösovittimien valmistajat päivittävät ohjelmiston ohjaimia usein. Jos et ole päivittänyt näyttösovittimen ohjainta viime aikoina, ota yhteyttä päivitetyn ohjaimen näyttökortin valmistajaan tai lataa sovittimen ohjain valmistajan verkkosivustolta. (Näyttökortin valmistajan tiedot löytyvät Laitteen hallinnan ominaisuuksista.) Usein vanhentuneen näyttökortin tilan voi määrittää vaihtamalla sen värien määrää ja resoluutiota tai poistamalla käytöstä grafiikan laitteistokiihdytyksen.

Vaihda näyttökortin värien määrää ja resoluutiota:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli.

2. Kaksoisnapsauta Näyttö ja sitten Asetukset-välilehti.

3. Muuta värin määrää Värinlaatu-valikossa.

Huomautus: Reader näyttää optimaalisesti 16-bittisen värin. Vähennä tai lisää värien määrää riippuen nykyisistä asetuksista.

4. Vaihda resoluutio näytön tarkkuuden liukusäätimellä.

Huomautus: Reader toimii optimaalisesti resoluutiolla 800x600. Laske tai nosta ruudun resoluutiota riippuen nykyisistä asetuksista.

5. Napsauta Käytä, ja napsauta sitten OK.

6. Käynnistä Windows ja Adobe Reader uudelleen. Jos virhettä ei enää esiinny, pyydä näyttökortin valmistajalta päivitetty ohjain.

Ota pois grafiikan laitteistokiihdytys seuraavasti:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli.

2. Kaksoisnapsauta Näyttö ja sitten Asetukset-välilehteä, napsauta sitten Lisäasetukset.

3. Napsauta Vianmääritys-välilehteä.

4. Siirrä laitteistokiihdyttimen liukusäädin kohtaan Ei mitään.

5. Hyväksy uudet asetukset napsauttamalla OK. Sulje sitten Ominaisuudet-ikkuna napsauttamalla OK.

6. Käynnistä Windows ja Adobe Reader uudelleen.

7. Yritä saada ongelma aikaiseksi uudelleen.

-- Jos virhettä ei enää esiinny, pyydä näyttökortin valmistajalta päivitetty ohjain.

-- Jos ongelma jatkuu, etene vaiheeseen, "Vahvista, että laiteohjaimet ovat yhteensopivia Windowsin kanssa."

9. Vahvista, että laiteohjaimet ovat yhteensopivia Windowsin kanssa.

Laiteohjaimet ovat tiedostoja, jotka sallivat Windowsin kommunikoivan seuraavanlaisten laitteiden kanssa: skannerit, näyttökortit, hiiren laitteet ja näppäimistöt. Varmista laitteen valmistajalta, että käyttämäsi ohjain on uusin versio.

Laiteohjaimien ongelmien tarkastaminen:

1. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli

2. Kaksoisnapsauta Järjestelmä ja sitten Laitteisto-välilehteä, napsauta sitten Laitehallinta.

3. Napsauta kunkin laitetyypin vasemmalla puolella olevaa plus-merkkiä (+).

4. Jos laite näkyy mustan huutomerkki (!) kanssa keltaisessa ympyrässä, napsauta laitetta hiiren oikealla painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet.

5. Tarkasta laitteen ominaisuudet

-- Tarkasta laitteen tilakenttä: jos laite ei toimi kunnolla, tämän kentän tiedoista voi olla apua vianmäärityksessä.

-- Jos Ominaisuudet-valintaruudussa on Ohjain-välilehti, napsauta sitä. Jos Ohjain-välilehdellä ei ilmaista ohjaimen toimittajaa, napsauta kohtaa Ohjaimen tiedot. Jos toimittaja on Microsoft, ohjain on todennäköisesti yleinen ja sen pitäisi sisältää viimeisin laitevalmistajan ohjain.

10. Asenna viimeisin Microsoft Windowsin päivitys.

Windowsin päivitykset (kutsutaan myös nimellä Service Pack) parantavat sen tehoa ja yhteensopivuutta muiden sovellusten kanssa. Vaikka jokainen Adobe Readerin versio vaatii Service Packin (katso järjestelmävaatimukset tämän asiakirjan tehtävästä 1), viimeisempi Service Pack voi parantaa tehoa lisää. Service Pack sisältää tyypillisesti päivitettyjä laiteohjaimia ja muita päivitettyjä järjestelmäkomponentteja. Voit hankkia Service Packit Microsoftin verkkosivustolta osoitteesta www.microsoft.com. Apua Service Packin asentamiseen saa Microsoftin teknisestä tuesta.

Jos asennat sovelluksen tai Windowsin uudelleen uusimman Service Packin asennuksen jälkeen, asenna Service Pack sitten uudelleen. Jotkut sovellukset asentavat yleisesti käytettyjä järjestelmätiedostoja ja korvaavat Service Packin asentamat päivitetyt versiot.

11. Ota kiintolevyn pakkaus pois käytöstä.

Ota kiintolevyn pakkaus pois käytöstä, koska se voi häiritä Readerin yrityksiä tallentaa ja käyttää tiedostoja ja resursseja. Lisätietoja saat pakatun ohjelmiston dokumentoinnista tai Windowsin dokumentoinnista pakkauksesta, joka sisältyy Windowsiin.

12.Optimoi Windowsin tilapäisten tiedostojen käsittely.

Windows ja sovellukset tallentavat tiedot tilapäisiin tiedostoihin (.tmp), jotka ne luovat kiintolevylle. Liian suuri määrä tai vanhat tilapäiset tiedostot voivat häiritä Windowsin tai sovellusten toimintaa. Poista tilapäiset tiedostot ja varmista, että kiintolevyllä, jonne tilapäiset tiedostot on kirjoitettu, on käytössä vapaata tilaa vähintään 50 Mt.

Varmista, että kiintolevyllä, jonne tilapäiset tiedostot on kirjoitettu, on käytössä vapaata tilaa vähintään 50 Mt.

1. Lopeta kaikki sovellukset.

2. Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Järjestelmä.

3. Napsauta Lisäasetukset-välilehti, sitten Ympäristömuuttujat.

4. Etsi käyttäjän muuttujissa käyttäjälle [käyttäjäprofiili] TEMP muuttuja-sarakkeessa ja huomioi Arvo-sarakkeessa mainittu kansio. Jos kansion koko polun nimi ei ole näkyvissä, kaksoisnapsauta TEMP Muuttuja-sarakkeessa ja huomioi kansion nimi Muuttujan arvo -ruudussa.

Huomautus: Jos TEMP-muuttujaa ei ole, pyydä apua järjestelmän pääkäyttäjältä.

5. Vahvista Windows Explorerissa, että vaiheessa 4 huomioimasi kansio on olemassa pakkaamattomassa levyn osituksessa, jossa on vapaata tilaa vähintään 50 Mt.

-- Jos kansiota ei ole, luo se: napsauta ohjainta hiiren kakkospainikkeella, valitse valikosta Uusi kansio ja kirjoita vaiheessa 4 huomioimasi kansion nimi (esim. Temp).

-- Jos asemalla ei ole tarpeeksi vapaata tilaa, luo ylimääräistä tilaa poistamalla tarpeettomia tiedostoja. Määritä vapaan tilan määrä napsauttamalla asemaa hiiren oikealla painikkeella ja valitsemalla valikosta Ominaisuudet.

Tilapäisten tiedostojen poistaminen:

Huomautus: Toista tämä toimenpidesarja määräajoin. Windows poistaa tilapäiset tiedostot, kun Windows ja sovellukset suljetaan normaaliin tapaan. Kun Windows tai sovellus kaatuu, tilapäiset tiedostot voivat kerääntyä kiintolevylle.

1. Valitse Käynnistä > Suorita, ja kirjoita avoimeen tekstiruutuun Cmd (Windows XP, 2000) tai käsky (Windows 98). Valitse OK.

2. Kirjoita seuraavat komennot ja paina Syötä kunkin komennon jälkeen:

c:

cd\

cd "C:\Windows\Temp"

Tärkeää: Vahvista ennen seuraavan komennon syöttämistä, että komennon kehotteessa on C:\Windows\Temp. Tämän komennon käynnistäminen muissa kiintolevyn paikoissa voi vaurioittaa käyttöjärjestelmää. Adobe antaa nämä tiedot vapaaehtoisesti eikä ole vastuussa ongelmista, joita saattaa ilmetä, jos suoritat komennon virheellisessä paikassa.

del *.* /s /q

3. Microsoft Windows poistaa kaikki suojaamattomat tiedostot Windowsin tilapäisestä hakemistosta ja palaa sitten vilkkuvaan komentokehotteeseen. Kun se on palannut vilkkuvaan komentokehotteeseen, kirjoita seuraavat komennot ja paina Syötä kunkin komennon jälkeen:

cd\

cd %temp%

Tärkeää: Vahvista ennen seuraavan komennon syöttämistä, että komennon kehotteessa on C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Temp Tämän komennon käynnistäminen muissa kiintolevyn paikoissa voi vaurioittaa käyttöjärjestelmää. Adobe antaa nämä tiedot vapaaehtoisesti eikä ole vastuussa ongelmista, joita saattaa ilmetä, jos suoritat komennon virheellisessä paikassa.

del *.* /s /q

4. Sulje Command.com-ikkuna kirjoittamalla Poistu.

13. Tarkista kirjasimen ongelmat.

Vähennä aktiivisten kirjasinten määrää siirtämällä kirjasintiedostot toiseen paikkaan, jotta voit määrittää, aiheuttaako kirjasin ongelman:

Huomautus: Älä poista Windowsin asentamia kirjasimia. Katso lisätietoja Microsoftin sivustolta.

1. Luo uusi kansio (esimerkiksi C:/TrueType).

2. Siirry kirjasinkansioon.

-- Windows XP: Avaa Windows/Kirjasinkansio.

-- Windows 2000: Avaa Winnt/Kirjasimet-kansio.

3. Siirrä kirjasintiedostot, mukaan lukien Windowsin asentamat Kirjasin-kansiosta vaiheessa 1 luomaasi kansioon.

4. Siirrä muutamia kirjasimia vaiheesta 3 takaisin Winnt/Kirjasimet-kansioon.

5. Käynnistä Adobe Reader ja yritä luoda ongelma uudelleen:

-- Jos ongelma toistuu, joku vaiheessa 4 siirretyistä kirjasimista saattaa olla syynä. Siirrä kirjasimet Kirjasin-kansiosta ja toista vaiheet 4-6 lisäten tällä kerralla yksi kirjasin kerrallaan. Kun ongelma toistuu, poista kirjasimet käyttämällä kirjasin-apuohjelmaa. Poista kirjasin ja asenna se uudelleen alkuperäisestä laitteesta tai ota yhteyttä kirjasimen valmistajaan saadaksesi kirjasimen päivitetyn version.

-- Jos ongelmaa ei esiinny, toista vaiheet 4 ja 5 ja testaa eri kirjasimia.

14.Suorita Adobe Readereri käyttäjätilillä.

Luo uusi käyttäjätili, jolla on samat käyttöoikeudet kuin tilillä, jota käytät silloin, kun ongelma ilmenee. -- Jos ongelma ei toistu, alkuperäinen käyttäjätili on ehkä vaurioitunut. Lisätietoja käyttäjätilin asettamisesta saa Windows 2000 - tai Windows XP - käyttöoppaasta tai verkon pääkäyttäjältä.

15.Korjaa ja yhdistä kiintolevyjen pirstoutumat.

Järjestelmävirhe voi tapahtua, jos kiintolevy sisältää vaurioituneita sektoreita tai pirstoutuneita tiedostoja. Korjaa kaikki pirstoutuneet kiintolevyt joko virheenmääritystyökalulla tai aseman eheytysapuohjelmalla, joka sisältyy Windowsiin tai kolmannen osapuolen aseman apuohjelmaan, kuten Symantic Norton -apuohjelmat. Suorita kyseiset apuohjelmat kaikilla kiintolevyillä tai niiden osituksilla.

Virheenmääritystyökalu korjaa huonot sektorit, menetetyt kohdistusyksiköt ja tiedoston pirstoutumiset, ristikkäiskytketyt tiedostot ja kelvottomat tiedostonimet. Virheenmääritystyökalu löytyy seuraavasti: kaksoisnapsauta Oma tietokone, hiiren kakkospainikkeella haluamasi kiintolevy. Valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet: napsauta Paikallisen aseman ominaisuudet -valintaruudussa Työkalut-välilehteä. Napsauta sitten virheenmääritysosassa kohta Tarkasta nyt.

Aseman eheytystyökalu järjestää tiedostot uudelleen ja vapauttaa tilaa tietokoneelle, jotta tiedostot tallennetaan yhtenäisinä tiedostoina ja vapaa tila kohtaan yhdeksi jatkuvaksi lohkoksi. Käytä aseman eheytystyökalua valitsemalla Käynnistä > Ohjelmat > Apuohjelmat > Järjestelmätyökalut > Aseman eheytystyökalu.

Lisätietoja kolmannen osapuolen aseman apuohjelmasta löytyy apuohjelman käyttöoppaasta.

16. Tarkista järjestelmä virusten varalta.

Käytä nykyistä virustorjuntaohjelmaa, kuten Norton AntiVirus tai MacAfee VirusScan, ja tarkasta järjestelmäsi virusten varalta. Virustartunnat voivat vaurioittaa ohjelmistoja ja aiheuttaa järjestelmävirheitä. Lisätietoja saat viruksentorjuntaohjelman oppaasta.

17. Tarkastele järjestelmälokia tunnistaaksesi ohjelmiston ristiriidat.

Windows lisää merkintöjä järjestelmälokiin sitä käynnistettäessä. Tiedot sisältävät tietoja sovelluksista ja suojausasetuksista samoin kuin järjestelmätietoja. Tarkastele järjestelmälokia tunnistaaksesi ohjelmiston ristiriidat. Jos tunnistat ohjelmiston ristiriidan, asenna ja päivitä ohjelmisto uudelleen.

Järjestelmälokin tarkasteleminen:

1. Valitse Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli, ja kaksoisnapsauta Pääkäyttäjän työkalut.

2. Kaksoisnapsauta Tapahtuman katseluohjelmaa, valitse Tapahtuman tarkasteluikkunassa Järjestelmäloki ja huomaa seuraavaa:

-- Valkoinen "x" punaisessa ympyrässä osoittaa, että palvelu tai myyjä on lopettanut (tämä tarkoittaa, että se ei käynnistynyt tai lataa).

-- Musta huutomerkki keltaisessa kolmiossa varoittaa mahdollisista tulevista ongelmista, kuten rajatusta levytilasta.

Huomautus: Voit ohittaa varoitukset, jotka ilmoittavat, että uusi tulostimen ohjain asennettiin.

3. Lisätietoja merkinnästä saat napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella, valitsemalla ponnahdusikkunasta Ominaisuudet ja lukemalla Kuvaus-osan. Jos ongelmaan liittyviä tapahtumia ei voida määrittää, luo järjestelmäloki uudelleen.

a. Avaa tapahtuman tarkasteluohjelma, napsauta hiiren kakkospainikkeella Järjestelmäloki ja valitse ponnahdusikkunasta "Tyhjennä kaikki". Voit tallentaa nykyisen Järjestelmälokin napsauttamalla Kyllä, kun Windows palauttaa viestin "Haluatko tallentaa Järjestelmälokin ennen sen tyhjentämistä?"

b. Sulje tapahtuman tarkasteluohjelma ja yritä luoda ongelma uudelleen.

c. Kun ongelma toistuu, avaa tapahtuman tarkasteluohjelma ja katso järjestelmäloki.

4. Huomioi kuvaus, lähde, tapahtumatunnus ja hae ratkaisua Microsoftin verkkosivuston ongelmalle Microsoftin verkkosivustolta osoitteesta http://support.microsoft.com tai ottamalla yhteyttä Microsoftiin tai laitteistokauppiaaseen.

18. Tunnista ongelman aiheuttava tiedosto tai sovellus.

Jos virhe ilmaisee, mikä sovellus aiheuttaa ongelman, asenna sovellus uudelleen. Jos tiedosto on vaurioitunut ja aiheuttaa ongelmia Adobe Readerissä, sovelluksen uudelleen asentaminen voi korjata ongelman. Jos virhe ilmaisee, mikä Windows-tiedosto aiheuttaa ongelman, asenna sovellus uudelleen. Jos ongelma jatkuu, etene tehtävään.

Tarkka vianmääritys

Jos tehtävät edellisessä osassa eivät ratkaise ongelmaa, laitteisto saattaa olla ristiriidassa Adobe Readerin kanssa.

Vastuuvapauslauseke: Adobe ei tarjoa laitteistotukea ja antaa nämä tiedot vapaaehtoisesti. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä laitteiston valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Jos suoritat vianmäärityksen laitteisto-ongelmille itse, takuu saattaa raueta.

Huomautus: Ennen kuin siirrät tai järjestelet laitteistoa uudelleen, kytke tietokoneen ja kaikkien lisälaitteiden virta pois päältä .

19. Alusta asema uudelleen ja asenna uudelleen vain Windows tai Reader.

Alusta asema uudelleen ja asenna uudelleen vain Windows tai Reader alkuperäisestä asennuslaitteesta. Tiedostojen muotoilu poistaa kaikki aseman sisältämät tiedostot, joten varmistu, että pakkaat kaikki henkilökohtaiset tiedostot ensin. Varmista laitteen valmistajalta, että sinulla on kaikki sovellus- ja järjestelmälevyt.

Huomautus: Älä asenna muita ohjelmistoja tai laitteita, ennen kuin olet varma, että ongelma on ratkennut. Älä tee varmuuskopiota kiintolevystä ja palauta Windowsia ja Readeria niiden uudelleen asentamisen sijasta; jos sovellus tai Windows aiheuttaa virheen, se on tallennettuna Windowsissa.

Kun olet alustanut kiintolevyn ja asentanut Windowsin uudelleen, yritä luoda ongelma uudelleen:

-- Jos ongelmaa ei enää esiinny, asenna muut sovellukset yksi kerrallaan ja yritä luoda ongelma uudelleen asennuksen jälkeen. Jos ongelma toistuu asennuksen jälkeen, syynä saattaa olla äskettäin asennettu sovellus.

-- Jos ongelma esiintyy vain sen jälkeen, kun Windows ja Reader on asennettu, syy liittyy laitteistoon. Ota yhteyttä laitteiston valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Ennen kuin otat yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään, saatat haluta kokeilla joitakin seuraavan osan tehtävistä.

20.Tarkasta RAM:in SIMM- tai DIMM-ongelmat.

Varmista seuraavilla toimenpiteillä, että RAM-muistin SIMM ja DIMM on asennettu kunnolla eivätkä ole ongelmien aiheuttaja:

-- Vaihda asennettujen SIMM- ja DIMM-muistien järjestys.

-- Poista kaikki muut paitsi Windowsin ja Readerin suorittamiseen tarvittava minimimäärä SIMM- ja DIMM-muisteja ja testaa, jatkuuko ongelma. Jos ongelma jatkuu, vaihda poistamasi SIMM ja DIMM ja poista muita tiedostoja; testaa, jatkuuko ongelma. Jos ongelma ei toistu, joku siirretyistä SIMM- tai DIMM-muisteista voi olla syynä. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä RAM-muistin SIMM- tai DIMM- valmistajaan.

Lisätietoja

333213 : Järjestelmävirheen tai jäätymistapausten vianmääritys Acrobat-sovelluksessa (8.x, Windows 2000 ja XP)

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa