התאמה אישית של סביבת העבודה ב-Dreamweaver

שנה את סביבת העבודה ב-Dreamweaver לפי הצרכים שלך. למד כיצד להזיז, לשנות גודל, לעגן, להציף, לצמצם או להרחיב חלונות וחלוניות.

ניתן ליצור סביבת עבודה מותאמת אישית בעזרת הזזה ושינוי של חלונות המסמך והחלוניות. ניתן גם לשמור סביבות עבודה מותאמות אישית ולעבור ביניהן.

עיגון והסרת עיגון של חלוניות

מעגן הוא אוסף של חלוניות או קבוצות של חלוניות המוצגות יחד, בדרך כלל בכיוון אנכי. ניתן לעגן או להסיר עיגון של חלוניות בעזרת הזזתן למעגן או מחוץ למעגן.

 • כדי לעגן חלונית, גרור את הכרטיסייה שלה למעגן, בראש, בתחתית או בין חלוניות אחרות.

 • כדי לעגן קבוצת חלוניות, גרור אותה בשורת הכותרת (השורה הריקה שמעל לכרטיסיות) לתוך המעגן.

 • כדי להסיר חלונית או קבוצת חלוניות, גרור את הכרטיסייה או את שורת הכותרת שלה מחוץ למעגן. ניתן לגרור אותה למעגן אחר או להפוך אותה לחלונית צפה.

הזזת חלוניות

בזמן הזזת חלוניות, תראה קו כחול של אזורי שחרור, כלומר אזורים שניתן להזיז אליהם את החלונית. לדוגמה, ניתן להזיז חלונית למעלה או למטה במעגן בגרירתה לאזור ההזזה המסומן בפס כחול דק מעל או מתחת לחלונית אחרת. אם תגרור לאזור שאינו אזור הזזה, החלונית תצוף בחופשיות בסביבת העבודה.

הערה:

מיקום העכבר (ולא מיקום החלונית) מפעיל את אזור השחרור, כך שאם אינך רואה את אזור השחרור, נסה לגרור את העכבר למקום שבו אמור להיות אזור השחרור.

 • כדי להזיז חלונית, גרור את הכרטיסייה שלה.

 • כדי להזיז קבוצת חלוניות, גרור את שורת הכותרת שלה.

הערה:

הקש Ctrl ‏(Windows) או Command ‏(Mac OS) תוך כדי הזזת חלונית כדי למנוע את עגינתה. הקש Esc תוך כדי הזזת החלונית לביטול הפעולה.

הוספה והסרה של חלוניות

אם תסיר את כל החלוניות במעגן, המעגן ייעלם. ניתן ליצור מעגן בהזזת חלוניות לפינה הימנית של סביבת העבודה עד שיופיע אזור שחרור.

 • כדי להסיר חלונית, לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Mac) על כרטיסיית החלונית ובחר Close, או בטל את הבחירה בחלונית מתפריט Window.

 • כדי להוסיף חלונית, בחר בה מתפריט Window ועגן אותה במקום הרצוי.

טיפול בקבוצות של חלוניות

 • כדי להזיז חלונית לקבוצה, גרור את הכרטיסייה שלה לאזור השחרור המסומן בקבוצה.

הוספת חלונית לקבוצת חלוניות

 • כדי לסדר מחדש חלוניות בקבוצה, גרור את הכרטיסייה של החלונית למיקום חדש בקבוצה.

 • כדי להסיר חלונית מקבוצה כדי שהיא תצוף בחופשיות, גרור את הכרטיסייה שלה אל מחוץ לקבוצה.

 • כדי להזיז קבוצה, גרור את שורת הכותרת שלה (האזור שמעל לכרטיסייה).

סידור בערימה של חלוניות צפות

כשגוררים חלונית מחוץ למעגן שלה אך לא לאזור שחרור, החלונית צפה באופן חופשי. החלונית הצפה מאפשרת לך למקם אותה בכל מקום בסביבת העבודה. ניתן לסדר בערימה חלוניות צפות או קבוצות של חלוניות כדי שהן יזוזו כיחידה אחת כשתגרור את שורת הכותרת העליונה ביותר.

חלוניות צפות המסודרות בערימה

 • כדי לסדר בערימה חלוניות צפות, גרור חלונית בעזרת הכרטיסייה שלה לאזור השחרור בתחתית חלונית אחרת.

 • כדי לשנות את הסדר בערימה, גרור חלונית למעלה או למטה בעזרת הכרטיסייה שלה.

הערה:

הקפד לשחרר את החלונית באזור השחרור הדק שבין חלוניות, ולא באזור השחרור הרחב בשורת כותרת.

 • כדי להסיר חלונית או קבוצת חלוניות מהערימה כך שהיא תצוף באופן עצמאי, גרור את הכרטיסייה או את שורת הכותרת שלה.

שינוי גודל חלוניות

 • למזעור או להגדלת חלונית, קבוצת חלוניות או ערימת חלוניות, לחץ פעמיים על כרטיסייה. ניתן גם ללחוץ פעמיים באזור הכרטיסייה (השטח הריק שליד הכרטיסיות).

 • לשינוי גודל חלונית, גרור כל צד של החלונית. יש חלוניות מסוימות, כגון החלונית Color ב-Photoshop, שלא ניתן לשנות את גודלן בגרירה.

צמצום והרחבה של סמלי חלוניות

ניתן לצמצם חלוניות לסמלים כדי להפחית את הצפיפות בסביבת העבודה. ‏(במקרים מסוימים, החלוניות מצומצמות לסמלים בסביבת העבודה של ברירת המחדל.

חלוניות שצומצמו לסמלים

חלוניות שהורחבו מסמלים

 • כדי לצמצם או להרחיב את כל סמלי החלוניות בעמודה, לחץ על החץ הכפול בראש המעגן.

 • כדי להרחיב סמל חלונית בודד, לחץ עליו.

 • לשינוי גודל של סמלי חלוניות כדי שתוכל לראות רק את הסמלים (ולא את התוויות), התאם את רוחב המעגן עד שהמלל ייעלם. לתצוגת סמל המלל שוב, הרחב את המעגן.

 • כדי להרחיב או לצמצם בחזרה חלונית לסמל שלה, לחץ על הכרטיסייה של החלונית, על הסמל שלה או על החץ הכפול בשורת הכותרת של החלונית.

הערה:

במוצרים מסוימים, אם תבחר Auto-Collapse Icon Panels מההעדפות Interface או User Interface Options, סמל חלונית מורחב יצטמצם אוטומטית כשתלחץ על מקום אחר בסביבת העבודה.

 • להוספת חלונית או קבוצת חלוניות צפה לסמל מעגן, גרור את הכרטיסייה או את שורת הכותרת של החלונית. ‏(חלוניות מצטמצמות אוטומטית לסמלים כשמוסיפים אותן לסמל מעגן).
 • להזזת סמל חלונית (או סמל קבוצת חלוניות), גרור את הסמל. ניתן לגרור סמלי חלונית כלפי מעלה ומטה במעגן, למעגנים אחרים (ואז הם מופיעים בסגנון החלונית של מעגן זה) או מחוץ למעגן (ואז הם מופיעים כסמלים צפים).

יצירת סביבות עבודה מותאמות אישית

שמירה בשם של הגודל והמיקום הנוכחי של חלוניות בסביבת עבודה מאפשרת לשחזר את סביבת העבודה גם אם הזזת או סגרת חלונית. שמות סביבות העבודה שנשמרו מופיעים במתג סביבת העבודה בסרגל הכלים Document.

כדי לשמור סביבת עבודה מותאמת אישית:

 1. בחר Window‏ > Workspace Layout‏ > New Workspace.
 2. הזן שם לסביבת העבודה.
סביבת העבודה נשמרת והיא גלויה ב- Workspace Switcher בסרגל הכלים Document.

כדי למחוק סביבת עבודה מותאמת אישית:

בחר Manage Workspaces ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח Manage Workspaces. בחר את סביבת העבודה ולאחר מכן לחץ על Delete.

הצגת סביבת עבודה או מעבר בין סביבות עבודה

 1. בחר סביבת עבודה ממתג סביבת העבודה בסרגל היישום.

הצגת כרטיסיות מסמכים (ב- Mac בלבד)

ניתן להציג מסמכים מרובים בחלון Document אחד בעזרת שימוש בכרטיסיות לזיהוי כל מסמך. ניתן גם להציג מסמכים כחלק ממרחב עבודה צף, שבו כל מסמך מופיע בחלון נפרד משלו.

פתיחת כרטיסיית מסמך בחלון נפרד

הקש Control, לחץ על הכרטיסייה ובחר Move To New Window מהתפריט תלוי-ההקשר.

שינוי הגדרת כרטיסיית מסמך של ברירת המחדל

 1. בחר Dreamweaver ‏> Preferences, ובחר בקטגוריה General.
 2. סמן או בטל את הסימון באפשרות Open Documents in Tabs, ולחץ על OK.

Dreamweaver אינו משנה את תצוגת המסמכים הפתוחים כרגע כשאתה משנה את ההעדפות. עם זאת, מסמכים שייפתחו לאחר שתבחר בהעדפה חדשה יוצגו בהתאם להעדפה שבחרת.

מסך הפתיחה מופיע בעת הפעלת Dreamweaver ובכל זמן שאין מסמכים פתוחים. ניתן להסתיר את מסך הפתיחה, ולאחר מכן להציגו שוב. כשמסך הפתיחה מוסתר ואין מסמכים פתוחים, חלון Document ריק.

אודות התאמה אישית של Dreamweaver במערכות מרובות משתמשים

ניתן להתאים אישית את Dreamweaver לפי הצרכים שלך גם במערכת הפעלה מרובת משתמשים, כגון Windows XP או Mac OS X.

Dreamweaver מונע השפעה של הגדרות תצורה מותאמות אישית של משתמש אחד על הגדרות התצורה המותאמות אישית של משתמש אחר. כדי לממש מטרה זו, בפעם הראשונה שאתה מפעיל את Dreamweaver באחת ממערכות ההפעלה מרובות המשתמשים שהוא מזהה, היישום יוצר עותקים של מגוון קובצי תצורה. קובצי תצורה אלה מאוחסנים בתיקייה השייכת לך.

לדוגמה, ב-Windows XP הם מאוחסנים בתיקייה C:\Documents and Settings\username\Application Data\Adobe\Dreamweaver\he_IL\Configuration, המוסתרת כברירת מחדל. כדי להציג קבצים ותיקיות מוסתרים, בחר 'כלים' >‏ ‏'אפשרויות תיקיה' בסייר Windows, לחץ על הכרטיסייה 'תצוגה' ובחר את האפשרות הצג קבצים ותיקיות מוסתרים.

ב-Windows Vista, הם מאוחסנים בתיקייה C:\Users\‎username\AppData\Roaming\Adobe\Dreamweaver\he_IL\Configuration, המוסתרת כברירת מחדל. כדי להציג קבצים ותיקיות מוסתרים, בחר 'כלים' >‏ ‏'אפשרויות תיקיה' בסייר Windows, לחץ על הכרטיסייה 'תצוגה' ובחר את האפשרות הצג קבצים ותיקיות מוסתרים.

ב-Mac OS X, הם מאוחסנים בתיקיית Home שלך, בתת-התיקייה Users/username/Library/Application Support/Adobe/Dreamweaver/Configuration.

אם תתקין מחדש או תשדרג את Dreamweaver‏, Dreamweaver יכין אוטומטית עותקי גיבוי של קבצי התצורה הקיימים של המשתמש, כך שאם תתאים אישית קבצים אלה ידנית, עדיין תהיה לך גישה לשינויים שביצעת.

הגדרת העדפות בכרטיסייה General של Dreamweaver

 1. בחר Edit‏ >‏ Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. הגדר כל אחת מהאפשרויות הבאות:

  Open Documents In Tabs

  פותח את כל המסמכים בחלון אחד עם כרטיסיות המאפשרות לעבור בין המסמכים (Macintosh בלבד).

  Show Welcome Screen

  מציג את מסך הפתיחה של Dreamweaver כשאתה מפעיל את Dreamweaver או כשאין מסמכים פתוחים.

  Reopen Documents on Startup

  פותח כל מסמך שהיה פתוח כשסגרת את Dreamweaver. אם אפשרות זו לא נבחרת, Dreamweaver מציג את מסך הפתיחה או מסך ריק בעת הפעלת התוכנה (בהתאם להגדרת האפשרות Show Welcome Screen).

  Warn When Opening Read-Only Files

  מתריעה כשאתה פותח קובץ לקריאה בלבד (נעול). בחר להסיר נעילה מהקובץ או להוציא את הקובץ מאחסון, להציג את הקובץ או לבטל את הפעולה.

  Enable Related Files

  מאפשר לראות אילו קבצים מקושרים למסמך הנוכחי (לדוגמה, קובצי CSS או JavaScript). Dreamweaver מציג לחצן לכל קובץ מקושר בראש המסמך, ויפתח את הקובץ אם תלחץ על הלחצן.

  Discover Dynamically-Related Files

  מאפשר לך לבחור אם קבצים הקשורים באופן דינמי מופיעים בסרגל הכלים Related Files באופן אוטומטי, או לאחר פעולה ידנית. ניתן גם לבחור להשבית את הגילוי של קבצים הקשורים באופן דינמי.

  Update Links When Moving Files

  קובע מה יקרה כשאתה מעביר, משנה שם או מוחק מסמך באתר. הגדר העדפה זו כך שהמערכת תעדכן תמיד קישורים אוטומטית, לא תעדכן קישורים אף פעם, או תשאל אותך אם לבצע עדכון. ראה עדכון קישורים אוטומטית).

  Show Dialog When Inserting Objects

  קבע אם Dreamweaver יבקש ממך להזין מידע נוסף בעת הוספת תמונות, טבלאות, סרטוני Shockwave ואובייקטים אחרים באמצעות החלונית Insert או תפריט Insert. אם אפשרות זו מבוטלת, תיבת הדו-שיח לא תוצג, ויהיה עליך להשתמש ב-Property inspector כדי לציין את קובץ המקור לתמונות, את מספר השורות בטבלה וכולי. לתמונות אינטראקטיביות ולקוד HTML של Fireworks, מוצגת תמיד תיבת דו-שיח כשאתה מוסיף את האובייקט, ללא קשר להגדרה באפשרות זו. ‏(כדי לדרוס זמנית הגדרה זו, הקשControl ‎ ‏(Windows) או Command ‏(Macintosh) בעת יצירה והוספה של אובייקטים).

  Enable Double-Byte Inline Input

  מאפשר להזין טקסט כפול-בתים ישירות בחלון Document, אם אתה משתמש בסביבת פיתוח או בערכת שפה התומכת בטקסט כפול-בתים (כגון יפנית). כשאפשרות זו אינה מסומנת, מוצג חלון הזנת טקסט להזנה ולהמרה של טקסט כפול-בתים. הטקסט מופיע בחלון Document לאחר שהוא מתקבל.

  Switch To Plain Paragraph After Heading

  מציין שהקשת Enter ‏(Windows) או Return ‏(Macintosh) בסוף פסקת כותרת בתצוגת Design או Live תיצור פסקה חדשה המתויגת בתג p. ‏(פסקת כותרת היא פסקה המתויגת בתג כותרת, כגון h1 או h2). כשהאפשרות אינה מסומנת, הקשת Enter או Return בסוף פסקת כותרת יוצרת פסקה חדשה המתויגת באותו תג כותרת, באופן המאפשר לך להקליד כותרות מרובות בשורה ולאחר מכן לחזור ולמלא את הפרטים).

  Allow Multiple Consecutive Spaces

  מציין שהקלדת שני רווחים או יותר בתצוגת Design או Live תיצור רווחים קשיחים המוצגים בדפדפן כרווחים מרובים. ‏(לדוגמה, ניתן להקליד שני רווחים בין משפטים, כמו במכונת כתיבה). אפשרות זו נועדה בעיקר לאנשים הרגילים להקליד במעבדי תמלילים. כשהאפשרות אינה מסומנת, רווחים מרובים נחשבים לרווח אחד, משום שדפדפנים מתייחסים לרווחים מרובים כאל רווחים בודדים).

  Use <strong> and <em> in Place of <b> and <i>‎

  מציין ש-Dreamweaver יחיל את התג strong בכל פעם שתבצע פעולה המחילה בדרך כלל את התג b, ויחיל את התג em בכל פעם שתבצע פעולה המחילה בדרך כלל את התג i. פעולות אלה כוללות לחיצה על הלחצנים Bold או Italic ב-Property inspector של טקסט במצב HTML ובחירה באפשרות Format ‏> Style ‏> Bold או Format ‏> Style ‏> Italic. כדי להשתמש בתגי b ו-i במסמכים, בטל את הסימון באפשרות זו.

  הערה:

  World Wide Web Consortium אינו מעודד שימוש בתגי b ו-i; תגי strong ו-em מספקים נתונים סמנטיים רבים יותר מהתגים b ו-i.

  Warn when placing editable regions within <p> or <h1> - <h6> tags

  מציין אם תוצג אזהרה בכל פעם שתשמור תבנית של Dreamweaver הכוללת אזור ניתן לעריכה בתוך תג פסקה או כותרת. ההודעה מציינת שמשתמשים לא יוכלו ליצור פסקאות נוספות באזור זה. אפשרות זו מסומנת כברירת מחדל.

  Centering

  מציין אם ברצונך למרכז רכיבים בעזרת הביטוי div align="center"‎ או התג center כשאתה לוחץ על הלחצן Align Center ב-Property Inspector.

  הערה:

  שתי גישות אלה למרכוז אינן מומלצות לשימוש במפרט HTML 4.01. יש להשתמש בסגנונות CSS למרכוז טקסט. שתי גישות אלה עדיין חוקיות מבחינה טכנית לפי מפרט XHTML 1.0 Transitional, אך הן כבר אינן חוקיות במפרט XHTML 1.0 Strict.

  Maximum Number of History Steps

  קובע את מספר הצעדים שהחלונית History תשמור ותציג. ‏(ערך ברירת המחדל אמור להספיק לרוב המשתמשים). אם תחרוג ממספר הצעדים שצוין בחלונית History, הצעדים הישנים יותר יושמטו.

  למידע נוסף, ראה אוטומציה של משימות.

  Spelling Dictionary

  מציג רשימה של מילוני האיות הזמינים. אם מילון כולל מספר דיאלקטים או מוסכמות איות (כגון אנגלית של ארה"ב ואנגלית של בריטניה), הדיאלקטים מוצגים בנפרד בתפריט הנפתח Dictionary.

הגדרת העדפות גופנים למסמכים ב-Dreamweaver

קידוד המסמך קובע כיצד ייראה המסמך בדפדפן. העדפות הגופנים של Dreamweaver מאפשרות להציג קידוד נתון בגופן ובגודל הרצויים לך. אך הגופנים שתבחר בתיבת הדו-שיח Fonts Preferences ישפיעו רק על האופן שבו הגופנים מופיעים ב-Dreamweaver; הם לא ישפיעו על אופן תצוגת המסמך בדפדפן של המבקר באתר. כדי לשנות את אופן התצוגה של גופנים בדפדפן, יש לשנות את הטקסט ב-Property inspector או בעזרת החלת כלל CSS.

למידע בנושא הגדרת קידוד ברירת המחדל למסמכים חדשים, ראה יצירה ופתיחה של מסמכים.

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. בחר Fonts מהרשימה Category בצד שמאל.
 3. בחר סוג קידוד (לדוגמה, Western European או Japanese) מהרשימה Font Settings.
  הערה:

  לתצוגת שפה אסייתית, יש להשתמש במערכת הפעלה התומכת בגופנים כפולי-בתים.

 4. בחר גופן וגודל רצויים לכל קטגוריה של הקידוד שנבחר.
  הערה:

  כדי שגופן יוצג בתפריט הנפתח, הוא חייב להיות מותקן במחשב. לדוגמה, כדי לראות טקסט ביפנית, גופן יפני חייב להיות מותקן במחשב.

  Proportional Font

  הגופן ש-Dreamweaver משתמש בו להצגת טקסט רגיל (לדוגמה, טקסט בפסקאות, בכותרות ובטבלאות). גופן ברירת המחדל תלוי בגופנים המותקנים במערכת. ברוב המערכות בארה"ב, ברירת המחדל היא Times New Roman 12 pt.‎ ‏(Medium) ב-Windows ו-Times 12 pt.‎ ב-Mac OS.

  Fixed Font

  הגופן ש-Dreamweaver משתמש בו להצגת טקסט בתוך תגי pre‏,‏ code ו-tt. גופן ברירת המחדל תלוי בגופנים המותקנים במערכת. ברוב המערכות בארה"ב, ברירת המחדל היא Courier New 10 pt.‎ ‏(Small) ב-Windows ו-Monaco 12 pt.‎ ב-Mac OS.

  Code View

  הגופן המשמש בכל הטקסט המופיע בתצוגת Code ובמפקח הקוד. גופן ברירת המחדל תלוי בגופנים המותקנים במערכת.

התאמה אישית של צבעי הסימון של Dreamweaver

השתמש בהעדפות Highlighting כדי להתאים אישית את הצבעים המזהים אזורים בתבנית, פריטי ספרייה, תגים של צד שלישי, רכיבי פריסה וקוד ב-Dreamweaver.

שינוי צבע סימון

 1. בחר Edit ‏> Preferences ובחר בקטגוריה Highlighting.
 2. לחץ על תיבת הצבע ליד האובייקט שברצונך לשנות את צבע הסימון שלו, והשתמש בדוגם הצבע לבחירת צבע חדש, או הזן ערך הקסדצימלי.

הפעלה או ביטול ההפעלה של סימון אובייקט

 1. בחר Edit ‏> Preferences ובחר בקטגוריה Highlighting.
 2. סמן או בטל את הסימון באפשרות Show שליד האובייקט שברצונך להפעיל או לבטל את צבע הסימון שלו.

שחזור העדפות ברירת מחדל

לקבלת הליכים לשחזור העדפות ברירת מחדל של Dreamweaver, ראה הערה טכנית 83912.

לוגו של Adobe

כניסה לחשבון