שימוש בחלונית Insert

למד כיצד להשתמש בחלונית Insert ב-Dreamweaver כדי ליצור ולהוסיף אובייקטים, כגון טבלאות, תמונות, קובצי OAM ורכיבי Bootstrap.

החלונית Insert כוללת לחצנים ליצירה ולהוספה של אובייקטים כגון טבלאות ותמונות. הלחצנים מאורגנים לפי קטגוריות.

הערה:

ממשק המשתמש הפך לפשוט יותר ב-Dreamweaver CC ואילך. כתוצאה מכך, ייתכן שלא תמצא חלק מהאפשרויות המתוארות במאמר זה ב-Dreamweaver CC ואילך. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר זה.

הסתרה או הצגה של החלונית Insert

 1. בחר Window ‏> Insert.
  הערה:

  בעבודה עם סוגי קבצים מסוימים, כגון XML, ‏JavaScript, ‏Java ו-CSS, החלונית Insert והאפשרות לתצוגת Design מעומעמות, כיוון שלא ניתן להוסיף פריטים לקובצי קוד אלה.

הצגת הלחצנים בקטגוריה מסוימת

 1. בחר בשם הקטגוריה מתוך התפריט הנפתח Category. לדוגמה, כדי להציג לחצנים לקטגוריה Layout, בחר Layout.

הצגת התפריט הנפתח של לחצן

 1. לחץ על החץ למטה שליד סמל הלחצן.
  הצגת תפריט נפתח של לחצן

  החלונית Insert ב-Dreamweaver CC

הוספת אובייקט

 1. בחר בקטגוריה המתאימה מתוך התפריט הנפתח Category של החלונית Insert.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • לחץ על לחצן אובייקט או גרור את סמל הלחצן לחלון Document (לתוך תצוגת Design, ‏Live או Code View).

  • לחץ על החץ שבלחצן ובחר באפשרות מתוך התפריט.

   בהתאם לאובייקט, עשויה להופיע תיבת דו-שיח תואמת להוספת אובייקט, שתבקש ממך לנווט לקובץ או לציין פרמטרים לאובייקט. לחלופין, Dreamweaver עשוי להוסיף למסמך קוד או לפתוח עורך תגים או חלונית לציון מידע לפני הוספת הקוד.

   באובייקטים מסוימים, לא תופיע כל תיבת דו-שיח בעת הוספת האובייקט בתצוגת Design, אולם עורך תגים יופיע בעת הוספתו בתצוגת Code. בכמה אובייקטים, הוספת האובייקט בתצוגת Design גורמת ל-Dreamweaver לעבור לתצוגת Code לפני הוספת האובייקט.

  הערה:

  אובייקטים מסוימים, כגון נקודות עיגון בשם, אינם גלויים בעת הצגת הדף בחלון הדפדפן. ניתן להציג סמלים בתצוגת Design, המציינים את המיקום של אובייקטים סמויים.

עקיפת תיבת הדו-שיח להוספת אובייקט והוספת אובייקט מציין מיקום ריק

 1. הקש Control ‏(Windows) או Option ‏(Macintosh) תוך כדי לחיצה על לחצן האובייקט.

  לדוגמה, כדי להוסיף מציין מיקום לתמונה מבלי לציין את קובץ התמונה, הקש Control או Option תוך כדי לחיצה על הלחצן Image.

  הערה:

  הליך זה לא עוקף את כל תיבות הדו-שיח להוספת אובייקט. אובייקטים רבים, כולל רכיבי AP וערכות מסגרת, לא מוסיפים מצייני מיקום או אובייקטים עם ערכי ברירת מחדל.

שינוי העדפות לחלונית Insert

 1. בחר Edit ‏> Preferences ‏(Windows) או Dreamweaver ‏> Preferences ‏(Macintosh).
 2. בקטגוריה General של תיבת הדו-שיח Preferences, בטל את הבחירה באפשרות Show Dialog When Inserting Objects כדי לא להציג תיבות דו-שיח בעת הוספת אובייקטים כגון תמונות, טבלאות, סקריפטים ורכיבי כותרת. לחלופין, בצע זאת בהקשת Control ‏(Windows) או Option ‏(Macintosh) במהלך יצירת האובייקט.
  הערה:

  בהוספת אובייקט כשאפשרות זו מבוטלת, האובייקט מקבל ערכי תכונה של ברירת מחדל. השתמש ב-Property inspector כדי לשנות מאפיינים של אובייקט לאחר הוספתו.

הוספה, מחיקה או ניהול של פריטים בקטגוריה Favorites של החלונית Insert

 1. בחר קטגוריה כלשהי בחלונית Insert.
 2. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה ‏(Macintosh) באזור בו הלחצנים מופיעים ולאחר מכן בחר Customize Favorites.
 3. בתיבת הדו-שיח Cutomize Favorite Objects, בצע את השינויים הדרושים ולחץ על OK.
  • כדי להוסיף אובייקט, בחר באובייקט באזור Available Objects שמשמאל ולאחר מכן לחץ על החץ שבין שני האזורים או לחץ פעמיים על האובייקט באזור Available Objects.
  הערה:

  ניתן להוסיף אובייקט אחד בכל פעם. לא ניתן לבחור בשם של קטגוריה, כגון Common, כדי להוסיף קטגוריה שלמה לרשימת המועדפים.

  • כדי למחוק אובייקט או תו מפריד, בחר באובייקט באזור Favorite Objects שמימין ולאחר מכן לחץ על הלחצן Remove Selected Object in Favorite Objects List שמעל לאזור.

  • כדי להעביר אובייקט, בחר באובייקט באזור Favorite Objects שמימין ולאחר מכן לחץ על לחצן החץ למעלה או למטה שמעל לאזור.

  • כדי להוסיף תו מפריד תחת אובייקט, בחר באובייקט באזור Favorite Objects שמימין ולאחר מכן לחץ על הלחצן Add Separator שתחת האזור.

 4. אם אינך נמצא בקטגוריה Favorites של החלונית Insert, בחר בקטגוריה זו על מנת לראות את השינויים שביצעת.

הוספת אובייקטים עם לחצנים בקטגוריה Favorites

 1. בחר בקטגוריה Favorites מתוך התפריט הנפתח Category שבחלונית Insert, ולאחר מכן לחץ על הלחצן המתאים לכל אובייקט Favorites שהוספת.

הצגת החלונית Insert כסרגל הוספה אופקי

שלא כמו חלוניות אחרות של Dreamweaver, ניתן לגרור את החלונית Insert החוצה ממיקום העיגון של ברירת המחדל שלה ולשחרר אותה במיקום אופקי בראש חלון Document. במצב זה, החלונית הופכת לסרגל כלים (למרות שלא ניתן להסתירו ולהציגו באותו אופן כמו סרגלי כלים אחרים).

 1. לחץ על הכרטיסייה של החלונית Insert וגרור אותה לראש חלון Document.
  הצגת החלונית Insert כסרגל הוספה אופקי

 2. כשתראה פס כחול אופקי לרוחבו של ראש המסמך, שחרר את החלונית Insert במיקומה.
הערה:

סרגל Insert האופקי גם מופיע כברירת מחדל במרחב העבודה Classic. כדי לעבור למרחב העבודה Classic, בחר Classic במתג מרחבי העבודה שבסרגל Application.

החזרת סרגל Insert האופקי לקבוצת חלוניות

 1. לחץ על פס האחיזה של סרגל Insert האופקי (בצד שמאל של סרגל Insert) וגרור את הסרגל אל מיקום העיגון של החלוניות שלך.
 2. מקם את החלונית Insert ושחרר אותה. פס כחול מציין היכן ניתן לשחרר את החלונית.

הצגת הקטגוריות של סרגל Insert האופקי ככרטיסיות

 1. לחץ על החץ שליד שם הקטגוריה בקצה השמאלי של סרגל Insert האופקי, ולאחר מכן בחר Show as Tabs.

הצגת הקטגוריות של סרגל Insert האופקי כתפריט

 1. לחץ לחיצה ימנית (Windows) או הקש Control תוך כדי לחיצה (Macintosh) על כרטיסיית קטגוריה בסרגל Insert האופקי, ולאחר מכן בחר Show as Menus.
לוגו של Adobe

כניסה לחשבון